Σοφια Profile picture
Feb 24 3 tweets 3 min read
#Κοκλωνης
2014 Καταγγελία ΙΑΤΑ
για 45 εκατ οφειλή Air Fast Tickets
2014 τον Βραβεύει το ΕΒΕΑ ως καλύτερη Επιχείρηση
Μετά ίδρυσε την πλατφόρμα Dealber
Καταγγέλθηκε οτι εξαπατούσε τους πελάτες
Καταγγελία για δημιουργία πυραμίδας Πόντσι
στην Ινδία & εξαπάτηση
Εδώ τον ξεπλένουν💥
#Κοκλωνη Έπος
2019 η Γραμματεία καταναλωτή του βάζει 60.000€
πρόστιμο για εξαπάτηση καταναλωτών
και τον ερευνούν για αδικαιολόγητο πλουτισμό
Κι ο ALPHA και ο Σκάι τον βάζουν πρώτη μούρη
και τον ξεπλένουν
#Ειδικό_Δικαστήριο #Παππας
#Κοκλώνης Και το 2017 του βάζει πρόστιμο
η Γ.Γ Καταναλωτή
60.000€ και 45.000€ και
αυτός διοργανώνει πάρτυ και δηλώνει άγνοια
λέγοντας οτι κάποια Site τον έχουν στοχοποιήσει
Το Βήμα έκανε έρευνα εκείνη την εποχή
για αυτό το μπουμπούκι
#Μητσοτάκης #Ειδικό_Δικαστήριο

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Σοφια

Σοφια Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(