#28Şubat darbesinin üzerinden 26 yıl geçti.

Türkiye demokrasi tarihinin kara lekesi olan bu darbe, kimler tarafından nasıl desteklenmişti?
24 Aralık 1995’te yapılan genel seçimler sonucunda, Refah Partisi oyların %21’ini alarak sandıktan birinci çıktı.

Ordu, RP’nin koalisyonda olmasını istemiyordu. Genelkurmay Başkanı Karadayı, Meclis Başkanı’nı arayarak RP koalisyonu konusunda uyardı.
28 Haziran 1996’da uzun süren pazarlıklar sonucunda RP ile DYP arasında koalisyon hükümeti kuruldu.

Ancak ülkenin “zinde kuvvetleri”, bürokrasiyle birlikte medyayı etkin kullanarak seçilmiş hükümeti indirmek için farklı yollara başvurdu.
4 Şubat 1997’de, Sincan Belediyesi’nin düzenlediği Kudüs gecesi bahane edilerek hükümete gözdağı vermek üzere ilçede tanklar yürütüldü.
Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, tankların Sincan'dan geçişi için "demokrasiye balans ayarı yaptık" dedi.

28 Şubat 1997'de MGK, irtica gündemiyle toplandı. Askerler, REFAH-YOL hükümetinin önüne 18 madde koyarak, "bunu imzalayın ve yapın" dedi.
İşçi ve işveren sendikaları konfederasyonları bir araya gelerek MGK kararlarına tam destek verdiklerini açıkladılar.

TSK, yaklaşık 2 ay boyunca hakim ve savcılara, basın mensuplarına, rektörlere ve STK temsilcilerine irtica brifingi verdi.
Merkez medya, 28 Şubat sürecinde sivil siyasetin üzerinde bir vesayet organı olarak hareket eden TSK'nın yanında yer aldı.

Dönemin ana-akım medyası, 28 Şubat sürecinin başından beri askerlerden aldığı talimatla "silahsız kuvvetler" rolünü yerine getirdi.
17 Nisan 1997'de Tuğgeneral Osman Özbek’in Başbakan Erbakan'a hac ziyareti sebebiyle hakaret içeren konuşması medyada yer aldı.

Necmeddin Erbakan, 18 Haziran 1997'de Başbakanlık görevinden istifa etti. Koalisyon ortağı olan Çiller'in Başbakan olması bekleniyordu.
Dönemin tartışmalı Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakanlık görevini Çiller’e vermedi. Mesut Yılmaz’ı hükümet kurmakla görevlendirdi.
Türkiye, 28 Şubat sürecinde, yaratılan korku atmosferi sayesinde dindar çevrelere yönelik korkunç zulümlere tanıklık etti.
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nur Serter, psikolojik işkence yöntemi olarak "ikna odalarıyla" kızların başını açmaya çalıştı.
Kamuda çalışan on binlerce insan, "irtica tehlikesi" adı altında disiplin cezası aldı, istifaya zorlandı veya memurluktan çıkarıldı.

28 Şubat'ın üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen, hak ihlalleri giderilmiş değil. 28 Şubat mağduru 600 kişi hala cezaevinde bulunuyor.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Utanç Günlüğü

Utanç Günlüğü Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @UtancGunlugu

Sep 23, 2022
"Soykırım, öldürecek tek bir Türk kalmadığında sona erdi."

🇬🇷 1800’lü yıllarda, Yunanistan’ın güney ucundaki Mora Yarımadası’nda büyük bir vahşet yaşandı.

▪️Yaklaşık 40 bin Müslüman Türk acımasızca katledildi.
▪️Türklerin fethinden önce Mora’da, Bizans İmparatorluğu hâkimiyet sürüyordu.

▪️Fatih Sultan Mehmet 1460'ta Mora’yı Osmanlı topraklarına kattı.

▪️Mora Yarımadası, 400 yıl boyunca Osmanlı hâkimiyeti altında huzurla yaşayan Müslüman, Hristiyan ve Yahudilere ev sahipliği yaptı.
▪️Türk hâkimiyeti döneminde hiç kimse dinine, milletine, ırkına göre muamele görmedi.

▪️1800’lü yıllara gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu pek çok sıkıntıyla boğuşmaya başladı.

▪️Osmanlı'nın devasa topraklar üzerindeki egemenliğinde zafiyetler oluştu..
Read 10 tweets
Sep 22, 2022
Türkiye’nin artan etkisinden duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Macron, kamu ajansı AFP aracılığı ile Yunanistan’ın işgal ve soykırımını öven bir haber yayınladı.

📰Fransız AFP, "Smyrna Felaketi, Yunanistan'a musallat olmaya devam ediyor" başlığıyla skandal bir haber servis etti.
▪️Habere göre Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı'nda Anadolu’da başlattığı işgal ve soykırım, Yunanlıların 500 yıl önce kaybettiği topraklarını geri alma çabasından ibaret.
Dünyanın en büyük soykırımcı ülkelerinden Fransa’nın kamu ajansı AFP, Yunan işgaline karşı koymayı da soykırım ve katliam olarak tanımladı.

▪️İzmir’in adını kullanmamakta ısrar eden AFP, Yunancadaki adıyla “Smyrna”dan işgalcilerin kovulmasını da soykırım olarak nitelendirdi.
Read 5 tweets
Nov 5, 2021
"Dili yaşadıkça hiçbir halkı yok edemezsiniz"

🇫🇷 Cezayirli bir şair bu sözleri satırlara dökerken, Fransa kanlı katliamlar yapıyordu.

▪️Oysa Fransız Devrimi'nin sloganı özgürlük, eşitlik ve kardeşlikti.

▪️Peki, devrimin romantik hatıraları masumların gözyaşlarını silebildi mi?
▪️Yıllarca Osmanlı hâkimiyeti altında huzur içinde yaşayan Cezayir, 1830’da Fransa tarafından işgal edildi.

▪️Cezayir halkı sistematik bir etnik ve kültürel asimilasyona maruz kaldı.

▪️Halkın Arap ve Müslüman kesimi hedef alındı.
▪️Fransızlar Müslüman Cezayir halkını, İslam’dan uzaklaştırılmak için Arapça ve Berbericeyi yasakladı.

▪️Fransızca tek hâkim dil haline getirildi.

▪️Nüfus yapısının değişmesi için Avrupa’dan Cezayir’e göçler bile teşvik edildi.
Read 8 tweets
Nov 2, 2021
Filistinliler gerçekten para için topraklarını sattı mı?

🇮🇱 İsrail'in kuruluşunu hızlandıran ve Filistin'in kaderini değiştiren Balfour Deklarasyonu'nun üzerinden tam 104 yıl geçti.

Balfour Deklarasyonu'nun ne anlama geldiğini inceleyelim👇
▪️19. Yüzyılda Osmanlı Devleti zayıflamaya başlarken, İngiltere ve ABD gibi ülkeler dünya siyaset sahnesinde güç gösterileri yapmaya başladı.

▪️Osmanlı'nın geniş sınırları, dış güçlerin müdahale alanı haline gelmişti.

▪️Aynı dönemde, Avrupa'da Yahudi düşmanlığı baş gösterdi.
▪️Anti semitizimden usanan Yahudiler, 1800'lü yıllarda Filistin'e göç etmeye başladı.

▪️Sultan II. Abdülhamit, Yahudilerin Filistin'de bir devlet kurmak istediğini anlamıştı.

▪️Bu nedenle kanunlar çıkararak Yahudilerin Filistin topraklarında kalış sürelerini sınırlandırdı.
Read 10 tweets
Nov 1, 2021
Kanlı çikolata sever misiniz?

🇧🇪Belçika, diğer Avrupa ülkelerine göre sömürgeciliğe geç başlasa da büyük katliamlara imza attı.

▪️1835-1909 yıllarında Kongo’da 15 milyon insan katledildi.

▪️O dönemde Belçika’nın meşhur çikolatasının hammaddesi olan kakao, Kongo'dan geliyordu.
▪️1830-1831 yılları arasında gerçekleşen Belçika Devrimi, Hollanda’ya karşı bağımsızlığın önemli bir adımı oldu.

▪️Ancak bu bağımsızlığın bedelini Kongo ödedi.

▪️Otomobil ve bisiklet endüstrilerinin lastik yapımında kullandığı kauçuğa büyük ihtiyaç duyuluyordu.
▪️Kongo, dünyanın bir numaralı kauçuk üreticisiydi.

▪️Belçika kralı II. Leopold, 1870’li yıllarda Kongo’yu sömürgeleştirmek için kolları sıvadı.

▪️"Afrika’yı medenileştirmek" adı altında Uluslararası Afrika Derneği’ni kurdu.
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(