Okan Tüysüz Profile picture
Mar 20 15 tweets 12 min read
Bazı sorulara cevaplar:
1-3 veya 4 büyüklüğünde #deprem oldu, bu bir #öncüdeprem midir? = Öncü depremin kendine has bir özelliği, bir işareti yoktur. Arkasından büyük deprem gelirse onun öncü deprem olduğu anlaşılır, ancak iş işten geçmiştir
2-Bu #fay henüz kırılmadı diyorlar siz ne diyorsunuz?= Hiçbirşey. Hangi fayın kırıldığı üniversitelerin, MTA nın raporlarında var oralara bakın uzman olmayan, fayı sahada görse tanıyamayacak kişiler fay kırığı ile diğer yüzey deformasyonlarını ayırt edemezler, yanılırsınız.
Bir başka yöntem artçı dağılımıdır, nerede yoğun iseler orası kırılmıştır. MTA Haritasında #Göksun’dan #Doğanşehir ve #Malatya’ya kadar uzanan hat ile #Pütürge’den #Pazarcık, #Türkoğlu, #Hassa, #Kırıkhan ve #Samandağ’a kadar olan alanda artçıları görüyorsunuz. Neresi kırılmış mta.gov.tr
3-Artçılar ne kadar sürecek= birkaç ay, birkaç yıl belki daha fazla. Net bir zaman verilemez
4-Artçılar en büyük ne kadar olur= #Göksun-#Doğanbey civarı faylarında 6.6, #Pütürge-#Samandağ arasında 6.8 e kadar artçı olabilir
5-Artçılar mutlaka olur mu? = Yerbilimlerinde mutlaka diye bir şey yoktur, olabilir ya da olmayabilir. Olması daha kuvvetli bir olasılıktır.
6-Bir daha böyle bir deprem olur mu= = Yukarıda tanımladığımız faylarda bir daha en az birkaçyüz sene böyle bir deprem olmaz
7-#Bingöl'de ya da #Yedisu fayında deprem olsa #Diyarbakır'da, #Muş'ta, #Batman'da, #Hakkari'de , #Kayseri'de, #Giresun'da, #Kocaeli'nde, #Sivas'ta, #Ağrı'da (ve çok sayıda diğer illerde yıkılır mıyız? = Bu bölgelerde beklenen depremin büyüklüğü 7 civarıdır.
Bu büyüklükte bir depremin etki alanı 80-100 km civarıdır, açın haritayı bakın ne kadar uzaktasınız. Zemine bakın, binanıza bakın kararı siz verin
8-#Esenler'de, #Pendikte vs yaşıyorum zemin konusunda görüşünüz nedir? Bilemem. Bir bölge sağlam dediğimizde bu bütün binaların zemininin sağlam olduğuna işaret etmez, tersi de geçerlidir. Zemin bina ölçeğinde değişiklik gösterir, bir uzmanın gelip incelemesi gerekir
9-#Kahramanmaraş’ta yeni deprem olur mu? Kahramanmaraş güneyindeki Doğu Anadolu Fayının kırılması ile oluşan depremden etkilenmiştir. Bu fayda uzun yıllar bir daha deprem olmaz. Ancak Maraş içerisinden diri fay geçen illerimizden biridir. jmo.org.tr/resimler/ekler… ye bakın mta.gov.tr
10-#Malatya’da deprem olur mu? = Malatya büyük depremini yaşamıştır, daha önce belirttiğim faylar üzerinde bir daha uzun zaman deprem beklenmez. #Malatya-#Ovacık fayı için görüşlerimi daha önce yazmıştım, kısaca ~7 deprem üretebilir ancak zamanı bilmek için çok fazla çalışılmalı
11-#Gaziantep’te deprem olur mu= Kanaatimce bu ilimiz büyük depremi atlatmıştır, artçılar devam edecektir.
12-#Kiliste deprem olur mu? Ölü Deniz fayında stress birikti mi? Kilis’i etkilemesi olası faylar haritada görülüyor. 326-5 numaralı fay 6 büyüklüğünde, 326-6 numaralı fay 7 büyüklüğünde, 326-7 numaralı Afrin Fayı 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahiptir. mta.gov.tr
Bu faylarda tarihte büyük depremler var ise de yakın dönemde büyük deprem üretmemişlerdir. Ölü Deniz Fayının kolları olan bu faylar hakkında geleceği kestirmek için net ve yeterli bilgiler yoktur.
13-#Ölüdeniz Fayına stres yüklendi mi? Yapılan hesaplamalarda buna dair bir veri görülmemektedir. Bu fay üzerinde gelişmiş olan büyük tarihsel depremler Meghraoui (2015) ten alınan haritada görülmektedir
14-#Tokat'ta, #Çankırı’da ^#Samsun'da, #Sinop'ta, #Trabzon'da deprem olur mu? #KuzeyAnadoluFayı'nın Yedisu ve Marmara dışındaki kesimlerinde önümüzdeki 100 yıl için >7 deprem beklenmemektedir. Bunun altındaki depremler her yer için her zaman mümkündür.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Okan Tüysüz

Okan Tüysüz Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @okangeo

Mar 14
#Adana #deprem tehlikesini bir kez daha gözden geçirelim, çok talep var. Adana il merkezinden değil ama yanından yöresinden çok sayıda diri fay geçen bir ilimiz. Zemini de büyük ölçüde alüvyon. Bu ikisi birleşince durum zor. Pozantıdan Çamardına doğru Ecemiş fayı var. Image
Bu fay kuzeyde 53 km boyunda Demirkazık ve güneyde 59 km boyunda Pozantı parçalarından (segment) oluşuyor. #Pozantı segmentinde 1907 de 5.2 büyüklüğünde bir deprem var, öncesi bilinmiyor. Sık deprem üreten bri fay değil.
#Karaisalı civarı fayların boyu kısa büyük deprem üretmeleri beklenmez. #Göksun-#Kozan arasındaki #Savrun fayı 6 Şubatta stres yüklemesine maruz kaldı. 60 km boyunda, 7 civarı deprem üretme potansiyeli var. Ancak daha önce bu büyüklükte deprem üretti mi, hızı ne kadar bilinmiyor
Read 8 tweets
Mar 14
#Kıbrıs’taki #depremlerin çoğunun kaynağı adanın güneyinde deniz içerisinde bulunan faylardan kaynaklanır. Kıbrıs’ta M.Ö. 26 ile M.S. 1900 yılları arasında, 8 şiddetine varan 16 yıkıcı depremin meydana gelmiştir. Bunların çoğu adanın batısındaki Papos (Baf) civarında yoğunlaşır.
1953 yılında 63 kişinin ölümüne neden olan 6.5 ve 1996 yılındaki 6,8 büyüklüğündeki depremler de Baf başta olmak üzere Magusa’ya kadar olan alanı etkilemiştir. Kıbrıs’ın depremler yönünden en aktif kesimi Baf’tan Limasol’a oradan da Larnaka ve Mağusa’ya uzanan kıyı şerididir
Kuzey kesimi oldukça sakin olan adanın #Hatay ve #Adana'ya bakan kesiminde yakın geçmişte olan depremler bu haritada verilmiştir (Drawchech vd., 2022). Deniz içerisinde ve karada olan depremler Kıbrıs kıyılarında #tsunamiye de neden olmuştur Image
Read 6 tweets
Mar 13
Afrin güneyindeki Saint Simeon manastırı (bir tane de Samandağ’da var ve Samandağ adı buradan geliyor) 528/529 da 7.5 (140.000 can kaybı), 587/588 deki 7 (60.000 can kaybı), 881 deki 6.5 büyüklüğündeki, 1626 daki VII-IX şiddetindeki ve 1822 deki 7.2 büyüklüğündeki depremlerde
tahrip olmuştur. Bu depremlerin hepsi Gaziantep, Antakya ve Halep’te farklı derecelerde yıkımlara yol açmışlardır. Cihazların kaydetmediği dönemde gelişen bu depremlerin yerleri, hangi fay üzerinde oldukları ve büyüklükleri konularında farklı görüşler vardır.
Fay kolları arasında yer alan manastır 16 derece kadar dönmüştür. Bunun yanı sıra 746, 757, 854, 881, 963, 1114, 1170 ve 1408 depremlerinin de bölgeyi etkilediği bilinmektedir. 528, 587 ve 757 depremlerinin St. Simeon fayı üzerinde,
Read 4 tweets
Mar 13
1999 depremlerinden sonra çok sayıda bilimsel kurul toplandı. 2000-2007 arasında Ulusal Deprem Konseyi vardı, raporlar hazırladılar. 2004 te Deprem Şurası yapıldı, komisyonlar ciltler dolusu rapor yayınladı. 2003 te İstanbul Deprem Master Planı yayınlandı.
2012 de Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı hazırlandı. 2020 de Türkiye Deprem Araştırmaları Politikası Raporu hazırlandı. 2021 de Fay Sakınım bantı yasa ve yönetmelik taslağı tamamlandı. 2021 de TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun 524 sayfalık raporunda 268 maddelik öneri vardı
Kahramanmaraş depremlerinden sonra Ulusal Risk Kalkanı Modeli toplantıları yapılıyor ve bu kapsamda komisyonlar raporlar hazırlayacak. Önceki raporlarda bilim insanlarının ve uzmanların yaptığı önerilerin çok büyük kısmı hayata geçmedi, ciltler dolusu rapor raflarda bekliyor.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(