Okan Tüysüz Profile picture
Jeolog, Prof. Dr., @BilimAkademisi Üyesi
Mar 20, 2023 15 tweets 12 min read
Bazı sorulara cevaplar:
1-3 veya 4 büyüklüğünde #deprem oldu, bu bir #öncüdeprem midir? = Öncü depremin kendine has bir özelliği, bir işareti yoktur. Arkasından büyük deprem gelirse onun öncü deprem olduğu anlaşılır, ancak iş işten geçmiştir 2-Bu #fay henüz kırılmadı diyorlar siz ne diyorsunuz?= Hiçbirşey. Hangi fayın kırıldığı üniversitelerin, MTA nın raporlarında var oralara bakın uzman olmayan, fayı sahada görse tanıyamayacak kişiler fay kırığı ile diğer yüzey deformasyonlarını ayırt edemezler, yanılırsınız.
Mar 14, 2023 8 tweets 4 min read
#Adana #deprem tehlikesini bir kez daha gözden geçirelim, çok talep var. Adana il merkezinden değil ama yanından yöresinden çok sayıda diri fay geçen bir ilimiz. Zemini de büyük ölçüde alüvyon. Bu ikisi birleşince durum zor. Pozantıdan Çamardına doğru Ecemiş fayı var. Image Bu fay kuzeyde 53 km boyunda Demirkazık ve güneyde 59 km boyunda Pozantı parçalarından (segment) oluşuyor. #Pozantı segmentinde 1907 de 5.2 büyüklüğünde bir deprem var, öncesi bilinmiyor. Sık deprem üreten bri fay değil.
Mar 14, 2023 6 tweets 3 min read
#Kıbrıs’taki #depremlerin çoğunun kaynağı adanın güneyinde deniz içerisinde bulunan faylardan kaynaklanır. Kıbrıs’ta M.Ö. 26 ile M.S. 1900 yılları arasında, 8 şiddetine varan 16 yıkıcı depremin meydana gelmiştir. Bunların çoğu adanın batısındaki Papos (Baf) civarında yoğunlaşır. 1953 yılında 63 kişinin ölümüne neden olan 6.5 ve 1996 yılındaki 6,8 büyüklüğündeki depremler de Baf başta olmak üzere Magusa’ya kadar olan alanı etkilemiştir. Kıbrıs’ın depremler yönünden en aktif kesimi Baf’tan Limasol’a oradan da Larnaka ve Mağusa’ya uzanan kıyı şerididir
Mar 13, 2023 4 tweets 1 min read
Afrin güneyindeki Saint Simeon manastırı (bir tane de Samandağ’da var ve Samandağ adı buradan geliyor) 528/529 da 7.5 (140.000 can kaybı), 587/588 deki 7 (60.000 can kaybı), 881 deki 6.5 büyüklüğündeki, 1626 daki VII-IX şiddetindeki ve 1822 deki 7.2 büyüklüğündeki depremlerde tahrip olmuştur. Bu depremlerin hepsi Gaziantep, Antakya ve Halep’te farklı derecelerde yıkımlara yol açmışlardır. Cihazların kaydetmediği dönemde gelişen bu depremlerin yerleri, hangi fay üzerinde oldukları ve büyüklükleri konularında farklı görüşler vardır.
Mar 13, 2023 4 tweets 1 min read
1999 depremlerinden sonra çok sayıda bilimsel kurul toplandı. 2000-2007 arasında Ulusal Deprem Konseyi vardı, raporlar hazırladılar. 2004 te Deprem Şurası yapıldı, komisyonlar ciltler dolusu rapor yayınladı. 2003 te İstanbul Deprem Master Planı yayınlandı. 2012 de Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı hazırlandı. 2020 de Türkiye Deprem Araştırmaları Politikası Raporu hazırlandı. 2021 de Fay Sakınım bantı yasa ve yönetmelik taslağı tamamlandı. 2021 de TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun 524 sayfalık raporunda 268 maddelik öneri vardı