Danh Tran Profile picture
Mar 20 5 tweets 2 min read
#SPACEID thông báo cộng thêm $ID

Anh em vào link check lại nha: space.id/voyage

Được thêm hơn 100 $ID 😅 Image
nhiều acc thì check 1 acc thôi =))) ngày 22/03 claim rồi check hết kk, ko cẩn thận có khi nó lọc IP lại nữa ăn hành luôn
Chỉ check 2 acc, đợi tới ngày 22/03 claim check 1 lần =))) Image
Nhiều ae hỏi tiêu chí cộng thêm, thay đổi thời gian snapshot tên miền qua 10/03 thay vì 14/03 trước đó nha ae Image
nên số lượng đó chia lại cho ae đủ điều kiện thôi

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Danh Tran

Danh Tran Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @danhtran68

Mar 19
Về box của #SPACEID, ai nhận được Airdrop sẽ nhận được 1 box tương ứng nếu đáp ứng các điều kiện sau:
+ Box Legendary: holders Blue-chip NFTs như BAYC, Azuki, ENS,...
+ Box Rare: Galxe Passport hoặc có giữ ETH, BNB
+ Uncommon nếu ko đáp ứng 2 tiêu chí trên
Ae ai đáp ứng điều kiện nhận box Legendary hoặc box Rare nhưng lại nhận được box uncommon thì đợi team fix nha
box đợt 1 nghe là ai có mời được bạn bè mới nhận được box ae ơi, sorry ae :(((
Read 4 tweets
Mar 19
Tổng hợp săn retroactive của zkSync

1. Tương tác trên mainet

2. Tương tác trên ZkSync Era testnet (trước đó Zksync alpha testnet ae tham gia đã bị reset vào 08/02/2023 và chuyển qua ZkSync Era testnet )

3. Lấy role trên discord
#zkSync #zksyncera #Layer2

1/11 Image
1. Hướng dẫn trải nghiệm mainet

Link hướng dẫn: blogtienao.com/huong-dan-trai…

2/11
2. Tương tác trên ZkSync Era testnet

- Truy cập: goerli.portal.zksync.io/faucet
- Chọn Request Funds From Faucet để nhận token testnet
- Chọn Bridge và Bridge từ ETH goerli sang zkSync Era testnet và ngược lại)

3/11 ImageImage
Read 9 tweets
Nov 26, 2022
TĂNG CƠ HỘI NHẬN AIRDROP KHI DONATE TRÊN GITCOIN VỚI GITCOIN PASSPORT

Nếu như anh em nào đã Donate Gitcoin khi trải nghiệm ZkSync thì lưu ý đọc bài này để có cơ hội nhận Airdrop cao hơn từ các dự án nha

1/5
#Airdrop
#Gitcoin
#zkSync
Gitcoin Passport là gì?

Gitcoin Passport là một giao thức được thiết kế để chống lại Sybil attack(tấn công mạo nhận) giúp xác định rằng ví thuộc sở hữu của con người chứ không phải bot.

2/5
Sybil attack hiểu đơn giản là ví dụ 1 người thay vì họ muốn donate 100$ chỉ sử dụng 1 ví thì tại sao không chia ra 100$ cho 10 hay 100 ví để nhận được nhiều tiền thưởng từ pool hơn.

3/5
Read 6 tweets
Nov 22, 2022
🔥 AIRDROP QUAI NETWORK - DỰ ÁN RAISE 8 TRIỆU ĐÔ TỪ POLYCHAIN CAPITAL

🎁 Phần thưởng: Token Quai
Trước đây mình đã đăng trong nhóm Telegram, dự án xác nhận Airdrop, nên kèo này anh em chưa làm chiến mạnh nhé.

Like + RT ủng hộ mình nhé 👇
#QuaiNetwork #Airdrop Image
⭐️ Cách tham gia:
- Follow Twitter và Discord
- Twitter: @QuaiNetwork
- Discord: discord.gg/S5PQcve3
(Nhận 5 $QUAI )
1. Connect Dashboard
- Anh em truy cập: dashboard.quai.network/#
- Connect Discord hoặc Twitter
- Dashboard sẽ giúp anh em kiểm tra phần thưởng của mình, hiện tại chỉ có phần Twitter, Reddit, tuy nhiên các nhiệm vụ khác anh em cứ làm nhé, vì sẽ cập nhật sau.
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(