ادم Profile picture
Apr 14, 2023 14 tweets 6 min read Read on X
از قلب ایران با شما میگویم، #زن_زندگی_آزادی هیچ وقت یک انقلاب نبود، نهایتا یک جنبش خودجوش فمنیستی بود،چیزی شبیه جنبش زنان در اروپا برای گرفتن حق رای، اما کسانی که اصرار داشتند و دارند که حجاب دیوار برلین نظام است، دوست داشتند آن را بعنوان یک انقلاب جا بزنند.
پیداست که در .../۱
گفتمانم از واژه های ماضی استفاده میکنم، چون این جنبش به شکل قدرتمند و فراگیر آن تمام شد و به شکل یک مقاومت مدنی برای کسب حقوق زنان آن هم در سطح نازل انتخاب نوع پوشش تبدیل شده، در حالت ایده آل آن، بعد از چند سال زنانی خواهیم داشت برابر مردان، تحت ستم حکومت.
این فرصت را کسانی.../۲
چون فرانک عمیدی @faranak_amidi و مسیح علینژاد @AlinejadMasih  ربودند که اصرار داشتند این انقلاب زنانه است و با رفتار فمنوفاشیستی شان در طول زمان عملا حمایت نیمی از جامعه (مردان) را از دست دادند.
این فرصت را گروهک های قومی و مسلح با سابقه تروریستی چون @komalaKurdI
.../۳
و @PDKIfarsi ربودند که اصرار داشتند #ژن_ژیان_ئازادی را با لهجه غلیظ کردی ادا کنند و آن را از آن خود بنامند و تئوری های کثیره الملل و ظلم مضاعف شان را طرح کنند و لعنت بر قوم خیالی فارس شوونیست، شیعه، مرکزگرای،مرد سالار بفرستند و عملا جمع گسترده ای از جمعیت ۸۵ میلیونی.../۴
کشور را در ادامه مبارزات مردد کنند.
این فرصت را شبکه موهوم @IranIntl ربود که به شیوه کینه توزانه و ایرانستیزانه اش اصرار داشت و دارد که ايران را ایرانستان ببیند،بنام هر قومیت،فعالی با افکاری سادیسمیک از لپ لپ درآورد،که هرکدام نقشه ای از منطقه خودمختار و چه بسا کشور ایده آل../۵
آینده شان را همراه داشتند که همپوشانی ها و تداخلات قومی شان نوید جنگ داخلی خونینی را می داد که سالها به درازا می کشید و نتیجه ای نداشت جز مهاجرت های اجباری، نسل کشی، تصفیه های قومی و نژادی و ...
این فرصت را طرز فکری ربود که حامد اسماعیلیون  @esmaeilion نمایندگی اش می کرد.../۶
طرز فکری که مدام فریاد میزند، نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم، طرز فکری که مانع جدا شدن نیروهای میانی نظام از بدنه آن و پیوستن آنان به مردم می شود. نیروهایی که خود تحت ستم هستند و مامور بودند نه آمر.
این فرصت را کسانی چون @MaryamNamazie ها ربودند که بی توجه به فرهنگ ایرانی.../۷
اعتراض مدنی را به سطح مبتذل برهنه شدن فروکاستند بدون آنکه توضیح دهند در کجای تاریخ و جغرافیای بشری، برهنه شدن بعنوان یک اعتراض مدنی کارساز شده است.../۸
این فرصت را @shadiamin6 هایی ربودند که اصرار داشتند، مردان منحرف زن پوشی را که از دیدن تصویر خودشان در فیلم پورن دیسفورمیک می شدند و از دیدن تقلایشان زیر دست و پاها احساس لذت می کردند، را بعنوان مبارز مدنی به ما قالب کنند و ما را محکوم به احترام‌ به چنین مازوخیسمی کنند.../۹
و در اصل این فرصت را تفکر چپ افراطی و مبتذلی از ما ربود که اصرار دارد انسانها را با برچسب های جنسیتی، قومی، زبانی، گرایش جنسی، مذهبی، اقتصادی و ...دسته بندی کند  و مدام اقلیت ای از پس اقلیتی دیگر بسازد. اقلیت هایی که احساس ظلم مضاعف مدام کنند و مدام به دنبال حقوق مضاعفی.../۱۰
باشند که جبران مافات ظلم های مضاعف و تاریخی رفته بر آنان باشد.اقلیت و حقوق اقلیت را جایگزین فردیت و حقوق بشر کنند.
و حاصل این کشمکش و فرایند چیزی جز هرز رفتن انرژی اجتماعی و دور شدن از دموکراسی نیست.../۱۱
تغییر بزرگ در سطح ملی از تجمیع انرژی اجتماعی شکل می گیرد.جایی که به انسانها نوید دهیم،در آینده پس از تغییر،فارغ از جنسیت،قومیت،زبان،مذهب،گرایش جنسی و...به جهت انسان بودنشان، بازشناسی می شوند و صاحب حقوق برابر شهروندی خواهند بود.آینده ای که در آن حاکمیت قانون برقرار است/۱۲
و در آن خبری از طناب های اعدام آویخته از تیر برق ها و درخت ها نیست.
آینده ای که در آن #تمامیت_ارضی و یکپارچگی سرزمینی محترم شمرده می شود و از این مسیر اعتماد و همراهی نیروهای نظامی که فلسفه وجودشان دفاع از #میهن و #ملت است  جلب می شود.../۱۳
ما برای تغییر بزرگ نیازمند انرژی مضاعف هستیم، ما نیازمند #انقلاب_ملی هستیم. /۱۴

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ادم

ادم Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mhdynwr06324774

May 23
مسئله دَر رفتن خِشتک یک سرباز، یا خطایی سهویی نیست، مسئله دیسیپلین و شخصیت نظام سیاسی است که یک ملت را در جامعه بین الملل نمایندگی می کند.
از روز اول انقلاب ۵۷، با برچسب طاغوت به ستیز با تمام مظاهر تجدد رفتند، انسانهای کت و شلوار پوشیده و کروات زده و آراسته، شدند طاغوتی!۱/۵
و هرچه زشت تر و چاق تر و ژولیده تر و هپلی تر، انقلابی تر!
کت شلوارهای زوار در رفته،کمربندهای یک وری،زیپ های باز و...گویی با آئینه بیگانه اند! اوج شخصیت شان، دیپلمات ها با آن پیراهن های سفید یقه آخوندی است و نقطه اشتراکشان تراخمی بر پیشانی و لبهای کبود و دندان های زرد
از شیره تریاک است.
چپ ها و روشنفکران و اساتیدشان مفنگی تر از اسلامیست هایشان.
هر که سربازی رفته و نظام جمع آموخته و در رژه صبحگاه پادگان شرکت کرده، می داند این بندگان خدا اصلا یگان تشریفات نیستند! گام های ناهماهنگ، دستپاچگی، ناتوانی در حمل صحیح تابوت و ... /۳
Read 5 tweets
Jan 7
این پوششی است که مدعی اند #رويا_حشمتى به خاطر آن بازداشت و به۷۴ضربه شلاق محکوم شده است،حکم اجرا و قوه قضائیه تایید کرده است.
این همان #کت_دامنی است که پیشتر مدعی می شدند سازمان زندان ها تسلیم اراده #نرگس_محمدی شده و۲بار بدون حجاب در میان نیروهای امنیتی به بیمارستان اعزام شده!۱/۱۰ Image
یا قوه قضائیه تسلیم اراده #سپیده_قلیان شده و او را بی حجاب در دادگاه پذیرفته و در انتهای دادگاه، سپیده قلیان رفته و آب دهانی هم به صورت طرف دیگر دعوی، #آمنه_سادات_ذبیح_پور انداخته است.
داستان سرایان، این استانداردهای دوگانه را چگونه توجیه می کنند؟!
از عکس های بدن شرحه شرحه شده/۲
زنی که ابتدا بعنوان بدن شلاق خورده رویا حشمتیان در انعکاس خبری استفاده شد و بعد از زیر سوال رفتن اصالت عکس توسط ایشان تکذیب شد بگذریم.
امثال خانم #آذر_منصوری رئیس جبهه اصلاحات و آقای #حسین_دهباشی و #ضیا_نبوی و #اردشیر_امیرارجمند و...
که همزمان با جریان اپوزیسیون خارج نشین/۳
Read 10 tweets
Apr 26, 2023
این سوگیری در باب نظریات شما را از آن جهت اتخاذ میکنم که شما را فردی آگاه و مولف در حوزه علوم انسانی و جامعه شناسی می دانم.
رفتار شما در باب، اصرار بر مترادف قرار دادن واژگان فاشیست و ناسیونالیست نمود بارز بی اخلاقی علمی و جعل مفاهیم است.۱/۸
این بی اخلاقی اینجا پایان نمی یابد و شما و همفکرانتان در هیبت نوگرایی علمی از فاشیست برچسبی می سازید برای ایجاد خفقان و شرم در هر فرد و جریانی که کوچکترین باور و تعلق ملی داشته باشد و بی تعلل افکارش را پوسیده و قرون وسطایی می نامید.
بدیهی است در مقابل ناسیونالیسم راست،/۲
انترناسیونالیسم چپ قرار دارد و شما با این افکار افراطی انترناسیونالیستی تان مدعی عدم تعلق به اردوگاه چپ و راست هستید.
شما علاقه مندید به شکلی ریاکارانه اندیشه هایتان را در فضایی خارج از زمان و مکان طرح کنید و از حمله مستقیم به ناسیونالیست/۳
Read 8 tweets
Apr 26, 2023
نظر نامحبوب:من موافق اعمال تحریم و محدودیت حداکثری بر سپاه ام، اما مخالف هر نوع تلاش برای قراردادن سپاه در لیست گروه های تروریستی هستم.
کسانی که خدمت سربازی شان را در مناطق مرزی انجام داده باشند، می دانند چه تعداد از پادگان ها، توپخانه ها، لشکرهای زرهی و ...در اختیار سپاه است۱/۱۲
و مرزبانی چه پهنه وسیعی از مرزهای ایران در حوزه مسئولیت های سازمانی این نهاد قرار دارد.
اگر پاهایمان روی زمین سفت واقعیت قرار داشته باشد، باید بپذیریم که سپاه با ۵۰۰ هزار نیروی مسلح آموزش دیده و سازمان یافته بخشی بزرگی از نیروهای مسلح کشور را تشکیل می دهد./۲
تروریستی خطاب کردن بخش بزرگی از نیروهای مسلح معنا و پیامدهای مشخصی دارد.ما با این کار امنیت ملی کشور را خدشه دار می کنیم و بهانه مناسب برای حمله ناتو را فراهم می کنیم.
من بعنوان فردی که خود را نیرویی ملی میهنی می دانم به دنبال براندازی نظام سیاسی هستم نه فروپاشی نظم اجتماعی./۳
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(