Profile picture
Celal Eren Çelik @yazparov
, 120 tweets, 11 min read Read on Twitter
İÇERİDEN FETHEDİLEN KALE:CHP PART/5
1--Evet sevgili dostlar yoğun bir ilgi ile takip ettiğiniz flood serimizde ara vermeden bu gece 5.bölümüz ile karşınızda olacağız...
2-Biraz geciktik ama yine birlikteyiz...Çayını kahvesini kapan gelsin,başdöndürücü ve ilgin bağlantılar ve geniş bir liste ile bu gece sizlerle olacağız...
Biz hazırız siz de hazırsanız,çayınızı kahvenizi kapın gelin...İşte başlıyoruz...
3-Evet Kılıçdaroğlu YEŞİL GLADİO'nun desteği ile gündeme getirdiği baskın olağanüstü kurultayı blok liste şeklinde yapmıştır ve PM ile MYK'daki BAYKAL -SAV ekibinin ağırlığını büyük ölçüde kırmıştır...
Ama henüz gerçek manada başarabildiği bir şey yoktur...
4-Kılıçdaroğlu arkasından rüzgar estirilmektedir ancak küresel güç odakları Kılıçdaroğlu'nun acilen somut bir başarıya yahut başarı algısına ihtiyacı olduğunu çok iyi bilmektedirler...
5-Ve Baykal-Sav ikilisinin PM ve MYK etkisini kıran Kılıçdaroğlu için fırsat hemen önündedir:"Referandum" Özellikle HSYK'nın yapısının değişmesinin gündemde olduğu bu referandumda AKP "Evet" kampanyası yürütürken Kılıçdaroğlu CHP Lideri olarak ilk seçim maratonuna başlıyordu...
6-Referandum sonuçları açıklandığında sandıktan %% 57,88'si "Evet", % 42,12'si "Hayır" şeklinde sonuçlar çıktı.AKP yeni Anayasa'yı kabul ettirmiş,Erdoğan 2.kez balkon konuşmasını yapmıştı.Ancak AKP'nin bu zaferinin hemen ertesi gününden itibaren tuhaf bir durum ortaya çıkacaktı.
7- Doğan Medya Grubu tüm kanal ve gazetelerinde referandumda alınan %42'lik oyu Kılıçdaroğlu'nun büyük başarısı olarak sunuyor daha partinin başına geçmesinin ardından uğraştığı parti meseleleri atlatıp aldığı %42 oy ile CHP'NİN 2007 Genel Seçimleri sonuçlarını kıyaslıyorlardı...
8-Hali ile 2007 seçimlerinde %20 oy almış CHP, referandum sonuçlarına göre oyunu Kılıçdaroğlu'nun kısa liderliği süreci içinde %22 arttırmış gözüküyordu.Ama gerçekler hiç de öyle değildi...
9-Oysa bu bir "referandumdu"... Ve seçim ile referandumun dinamikleri çok farklıydı,Türkiye bunu en net biçimde Özal'ın en güçlü olduğu 1987 yılında kaybettiği referandumda görmüştü.Öte yandan CHP gibi HAYIR kampanyası yürüten MHP "Bilinçli, ve Sistematik" biçimde yok sayılıyordu
10-Yapılan yayınlar,talimatla yazılan köşe yazıları ile %42 HAYIR oyu tamamen CHP;'ye daja da özelde Kılıçdaroğlu'nun başarı hanesine yazılıyordu...
11-Yapılan algı operasyonu aslında Kılıçdaroğlu İstanbul'u kaybettiğinde yapılan algı operasyonunun bir değişik versiyonuydu.Yine "Kaybederken kahraman olmuş" bir "Kurtarıcı" algısı çalışması yapıldı ve bu algı operasyonu başarıya ulaştı...
12- Bu referandumun küresel güçler için 3 önemli sonuca ulaşması gerekiyordu... İlki referandumun EVET yani AKP cephesince kazanılarak aslında YEŞİL GLADİO'ya dönüşen Cemaat'in yüksek yargıda tam hakimiyetinin sağlanması...
13-İkincisi çok açık farkla olmadan referandumun AKP tarafından kazanılarak psikolojik üstünlük ve taban konsolidasyonu için Erdoğan'ın elinin güçlendirilmesi...
14-Üçüncü ve son olarak da hazırlayarak CHP koltuğuna oturttukları Kılıçdaroğlu'nun bir önceki seçimden daha fazla oy oranın sahip,AKP'ye yaklaşmış,umut olabilmiş gibi "gösterileceği" bir oy oranı ile sınıra yakın bir bantta oy alması...
15-Küresel güçlerin tüm planları tutmuştu ancak en kritik olanı Kılıçdaroğlu ile ilgili olan kısımdı.Çünkü bu referandumdan elde edilecek sonucun yaratacağı "Kurtarıcı Lider" rüzgarı medya ile estirilecek ve parti içerisinde konumunu sağlamlaştıracak olan Kılıçdaroğlu+++
16- +++hemen bir sene sonra 2011'de yapılacak genel seçimlerde millet vekili listelerini istediği gibi hazırlayabilecekti. Bu listeler hazırlanırken de BÜYÜK DÖNÜŞÜM adına CHP "Yeni" ambalajı ile kapitalist küresel güçlerin dizayn edebilceği şekilde hareket edilecekti....
17-Kılıçdaroğlu PM ve MYK'da rahatladıktan sonra,gerçekleştirilen algı operasyonu ile de CHP'ye 1 YILDAN AZ SÜREDE %20 oy kazandıran lider konumuna getirilmişti.
18-Kılıçdaroğlu sağlama aldığı konumunun da verdiği rahatlık ve özgüven ile 2011 seçimlerinin listeleri için çalışmaya başladı...Küesel güçler için "Yaptıkları yatırımın karşılığını alma" zamanıydı....
19- Ve 2011 listeleri hazırlanmaya başlandı...
20-Şimdi burada bir virgül koyuyoruz ve BAYKAL-SAV ikilisinin pasifize edilişinin ardından SOROS eli ile koordine edilen DÖNÜŞÜM hareketinin CHP içerisinde hangi gruplar tarafından etkin olduğunu hatırlıyoruz...
21-TESEV,TÜSES,10 ARALIK HAREKETİ,BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ...Ama tüm bunların yanı sıra listelere damgasını vuracak bir yapı daha vardı...
22-Yıllardır emniyetten yargıya,yargıdan bürokrasiye,bürokrasiden askeriyeye,askeriyeden iş dünyasına,sanattan spora her alana sızmış olan ve artık YEŞİL GLADİO halini almış olan Gülen Cemaati'nin asıl "uzmanlık alanı" eğitim kurumlarıydı.
23-YEŞİL GLADİO'nun eğitim alanında lyüksek öğrenimdeki markası Fatih Üniversitesiydi... Ancak Fatih Üniversitesi hem geçmişinin çok eski olmayışı hem de birebir YEŞİLK GLADİO bağlantısı bilindiği için operasyonel olarak kullanışlı değildi...
24-Ancak YEŞİL GLADİO hep B, hatta C planını hazırda bulunduruyordu ve neredeyse 25-30 yıla yakın zamandır "hedef üniversite olarak" belirlediği İstanbul Üniversitesi'ne yatırım yapıyordu...
25-İşte CHP 2011 milletvekili listelerinee asıl damgasını vuracak olan da o İstanbul Üniversitesi olacaktı...
26-Kürsel güç odakları yeni CHP'ye "yeni" bir konsept çizmişlerdi: Sağdan ve Kürt siyasetinden gelecek siyasetçiler listelerde yer alacaktı.Merkez Sağ'dan gelecek isimleri dizayn etmek için adres "Bir bilenin" eviydi. Güniz Sokak hareketleniyordu.
27-Ama daha da önemlisi AKP ile kendilerine bağladıkları büyük İstanbul sermayesine alternatif olacak yine büyük Anadolu sermayesi de CHP eli ile kontrol edilecekti.
28-Bunun için iş dünyasında ağırlıklı olarak sanayi,ticaret odaları başkanları,iş adamı derneği başkanları "paraşütle" listeye alınacaktı...
29- Partinin sözde solculuğunu ise sözde solcu sendika ağaları ve onların hareketi olan 10 ARALIK HAREKETİ temsil edecekti...
30-Dış politika konusunda Washington ve Brüksel'in deneyimli isimleri listeye konulacaktı ki küresel güçler ile koordinasyon rahat sağlansın ve CHP "istenmeyen" bir "eksen kayması yaşamasın"...
31- Partinin "üst düzey kadroları özellikle ekonomi alanındaki akademisyenlerden" oluşturulacaktı.Bu ekonomist ekibin yanına ise Siyasal ve Hukuk konusunun uzamanı akademisyenler "monte edilecekti"...
32 Bu akademisyen kadro çok önemliydi zira CHP DÖNÜŞTÜRÜLÜRKEN 2 ana başlıkta dönüştürülecekti.Birisi temel ATATÜRKÇÜ ve sol değerlerinden koparılacaktı 2.si ise liberal bir biçim verilecekti ve bu liberal biçim verme görevi akademisyen kanatta olacaktı.
33-Parti sağdan gelen isimler kanalı ile giderek sol merkezden de uzaklaştırılacaktı...
34-ABD'deki DEMOKRAT PARTİ'nin bir başka versiyonu tasarlanıyordu CHP için...
35-Bu liberal "ekonomist" akademik kadrodan sağlanacak "lojistik desteği ise" başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere,Bahçeşehir Üniversitesi ve London of School Economics gibi okulların patentini taşıyan isimler sağlayacaktı.
36-SOROS bağlantılı Friedrich Ebert Vakfı üzerinden fonlanan TÜSES ve SODEV'in kontenjanları olacaktı...
37- Anadolu sermayesi ve odalar ile ilişki kurma noktasındaki kilit isim olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun eski danışmanı Ekrem Krem Oktay görevlendirilmişti.İlişki buradan yürüyecekti...
38-Yani ortaya SOROS koordinatörlüğünde merkez sağ,kürt siyasal hareketi,liberal ekonomistler,liberal sendikacılar ve Anadolu büyük sermayesinin temsilcilerinden oluşturulacak, özünden koparılmış,genetiği ile oynanmıpş bir Yeni CHP çıkarılacaktı...
39-Ve çalışmalar başladı liste yazımı bittiğinde ve seçimlersonuçlandığındas ortaya çıkan tabloya haydi hep birlikte bir "GENİŞ ÖZET OLARAK" bakalım... Bundan sonrası için baş döndürücü yan etki var benden uyarması:))
40- İşte DİZAYN EDİLEN "YENİ MODEL CHP YAPISI"nı yakından inceliyoruz...Bakalım yeni seçilen vekiller ve bize "çağrıştırdıkları" neler...
41-AYŞE ESER DANIŞOĞLU: Öğretim Üyesi Dr; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. +++
42-+++İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Topluluğu'nun Ekonomik Yapısı Bilim Dalında ve Amsterdam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Okulunda Uluslararası ve Avrupa ile İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.
43-İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bilim Dalından doktora derecesi alarak mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında yardımcı doçent oldu.
44-+++İÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ticaret ve AB Program Başkanı olarak görev yaptı. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EKİBİ)
45-ŞAFAK PAVEY: Londra Westminster Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi ve hemen ardından London School of Economics'de yüksek lisansını tamamladı. +++
46-Akademik uzmanlığı olan Milliyetcilik ve azınlık hakları üstüne hazırladığı “İslam Ülkelerinde Gayrimüslim Vatandaşların Mülkiyet Hakları” OLDUKÇA "MANİDAR" +++
47-(LİBERAL EKONOMİST EKİPTEN-London of School Economics çıkışlı- BU OKUL SIRADAN BİR OKUL DEĞİL;GEORGE SOROS VE DERVİŞ GİBİ İSİMLERİN DE MEZUN OLDUĞU LİBERAL İKTİSAT POLİTİKALARININ KALESİ SAYILAN PRESTİJLİ OKUL)
48-İHSAN ÖZKES: EMEKLİ MÜFTÜ (SAĞA AÇILIM POLİTİKASININ İLK VEKİLLERİNDEN)
49-NUR SERTER: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. London School of Economics'te de doçentlik tezi çalışmaları yaptı. +++
50-İÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü ile Fakülte Kurulu Üyeliği'nde de vazifelerde bulundu (EKONOMİ EKİBİ-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ& London School of Economics AYNI ANDA :))
51- Bahçeşehir Üniversitesi’nin Ceza Mahkemesi Hukukunda İletişimin Denetlenmesi ve Teknik İzleme Programı eğitimi aldı (CEMAATE YAKIN-HER ETKİNLİKTE VAR-LGBT HAKLARI İLE VERDİĞİ ÖNERGELERLE DE GÜNDEME GELDİ.)
52-LGBT İLE İLGİLİ TESEV VE AÇIK TOPLUM MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ "KIZIL SOROS" LAKAPLI OSMAN KAVALA'NIN NORVEÇ MERKEZLİ Raoul Wollenberg İnstitute Of Human Rights İSİMLİ NGO İLE ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR+++
53-BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İSE PERDE ARKASINDA VATİKAN'IN OLDUĞU ABD'Lİ FON CARLYLE GROUP TARAFINDAN FİNANSE EDİLİYOR...
54-BİHLUN TAMAYLIGİL: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Sermaye Piyasası Aracı Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. (GENEL SEKRETER OLDI)-(İÜ EKİBİ)
55-SEZGİN TANRIKULU: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Doktorasını ise Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.+++
56-+++1988 senesinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin kurulmasına yardım etti.
BİR DÖNEM DİYARBAKIR BARO BAŞKANI…PKK’LI TERÖRİSTLERİN AVYKATI-MYK ÜYESİ VE GEMEL BAŞKAN YARDIMCISI (KÜRTÇÜ EKİP)
57-•AYDIN AYAYDIN: Rekabet Kurulu Kurucu Başkanı
•Türkiye Bankalar Birliği Başkanı
•Emlakbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı
•Vakıfbank Genel Müdürü
•Şekerbank Genel Müdürü
•İŞ Bankası Yönetim Kurulu Üyesi+++
58-•Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi
•Türkiye Sınai Yatırım Bankası Yönetim Kurulu üyesi
•Banque Du Bosphore (Paris) Yönetim Kurulu üyesi
+++
59-•Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı
•Hür Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı
•Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili(FİNANS SINIFI TEMSİLCİSİ)
60-SEDEF KÜÇÜK: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyasal Bilimler ve Sosyal Siyaset Bölümünden mezun oldu.+++
61-Tekstil sektöründe çalıştı. Elit Çikolata ve Şekerleme Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük’ün eşi (İÜ ÜNİVERSİTESİ VE SERMAYE TEMSİLCİSİ)
62-ERCAN CENGİZ: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Siverek Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Tirebolu Cumhuriyet Savcılığı, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı(Burası Önemli)+++
63-Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu-CHP’DEN SEÇİLDİ VE İSTİFA ETTİ (İstanbul Üniversitesi EKİBİ)
64-HALUK EYİDOĞAN: Öğretim Üyesi Prof. Dr.; İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı yerde, doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Bölümünde tamamladı. (İÜ EKİBİ)
65-MELDA ONUR: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı-KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE PM ÜYESİ VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU (İÜ EKİBİ)
66-ERDOĞAN TOPRAK: Türkiye Genç İşadamları Derneği ve İstanbul Ticaret Odası üyeliği bulunan Erdoğan Toprak, 57. Hükümette 2002 yılında “SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANIYDI... (SERMAYE SINIFI TEMSİLCİSİ)
67-UMUT ORAN: TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI-Bolu'da 2005 Mart ayından itibaren Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevine getirilmiş ve bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü.+++
68- +++Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde yer alan Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi'nin 17 Temmuz 2006 tarihinde yapılan toplantısı sonucunda Meclis Başkanlığı görevine getirilen Oran,+++
69-+++2002-2003 IAF Başkanlığı (Dünya Hazır Giyim Federasyonu), 2000-2005 yılları arasında Euratex (Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Organizasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Euratex'in Hazır Giyim Kanadı Başkanlığı görevini yürütmüştür. +++
70-26-27 Nisan 2008 tarihinde yapılan 32. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Deniz Baykal'a karşı aday adayı olan Umut Oran Daha sonraki ilk ko ngrede Genel Başkanı sonrasında vekil (SERMAYE/TOBB EKİBİ)
71-SÜLEYMAN ÇELEBİ: DİSK GENEL BAŞKANI (10 ARALIK HAREKETİ KURUCUSU)-10 ARALIK HAREKETİ SOROS ETKİSİNDE BULUNAN ALMAN VAKFI FRİEDRİCH EBERT VAKFI TARAFINDAN,SÜLEYMAN ÇELEBİ'NİN BAŞKANI OLDUĞU DİSK ÜZERİNDEN FONLANIYOR...
72-OKTAY EKŞİ: HÜRRİYET BAŞ YAZARI-BASIN KONSEYİ BAŞKANI-AYDIN DOĞAN’IN TEMSİLCİSİ (ALMANYA ADINA)
73-BİNNAZ TOPRAK: Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği ve Bölüm Başkanlığı – BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ VATİKAN DESTEKLİ CARYLE FONU TARAFINDAN FİNANSE EDİLİYOR-TESEV’İN “FONLU” PROJELERİNİ YÜRÜTÜR-CHP PM ÜYESİ-SONRASINDA VEKİL
74-FAİK TUNAY: 1999 yılında Anavatan Partisi Beşiktaş İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile başlayan siyasi hayatında, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul İl Ana Kademe Yöneticiliği görevlerinde bulundu.+++
75- Bu süreçte (2002-2004) yılları arasında Dünya Genç Demokratlar Birliği Başkan Yardımcılığı-2011 CHP ‘DEN VEKİL-SONRASINDA İSTİFA EDEREK REFERANDUM SÜRECİNDE EVET KAMPANYASI YÜRÜTTÜ AKP'YE DESTEĞİNİ AÇIKLADI-(GÜNİZ SOKAK'IN MERKEZ SAĞ EKİBİ KONTENJANI)
76-ALİ ÖZGÜNDÜZ: Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Sırasıyla İspir, Aşkale, Ilgın, Körfez, Küçükçekmece, Kayseri ve Eyüp Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.2011’DE KILIÇDAROĞLU İLE MECLİS'E GİRDİ... (İÜ EKİBİ)İ
77-FERİT MEVLÜT ASLANUĞLU: Garanti Bankası’nda Müfettiş, Şube Müdürü, Krediler Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
Alternatif Bank Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Ekonomi Dergileri tarafından “Yılın Bankacısı” Ödülünü aldı.
(SERMAYE/FİNANS TEMSİLCİSİ)
78-SENCER AYATA:TÜSES VE SODEV ÜYESİ-BU VAKIFLAR SOROS ÜZERİNDEN FRİEDRİCH EBERT VAKFININ PARTNERİ
79-Sencer Ayata daha sonra Genel Başkan Yardımcısı olacaktır...
80-BÜLENT KUŞOĞLU-BTP (CİNDORUK) GENELE BAŞKAN YARDIMCILIĞI- DYP ve DP’DE ANKARA İL BAŞKANLIĞI-ABDÜLLATİF ŞENER’İN TÜRKİYE PARTİSİ’NDE GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI (GÜNİZ DOKAK KONTENJANI-MERKEZ SAĞ EKİBİ)
81-İZZET ÇETİN: DİSK’E BAĞLI Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Aster-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Harb-İş Sendikası Gölcük Şube Başkanı, Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı olarak görev yaptı.(10 ARALIK EKİBİ)
82-SİNAN AYGÜN: ESKİ ATO BAŞKANI-(SERMAYE VE GÜNİZ SOKAK'IN MERKEZ SAĞ KONTENJANI)
83-RIZA MAHMUT TÜRMEN: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Kanada'da ise yüksek lisans eğitimi almıştır. ANKARA SİYASAL BİLGİLER DOKTORA-BÜYÜKELÇİ-2011 MV (İÜ EKİBİ-ABD ve NATO'ya YAKIN BİR BÜYÜKELÇİ)
83-MEHMET ALİ SUSAM: İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (SERMAYE/TOBB EKİBİ)
84-MEHMET ALİ SUSAM: İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (SERMAYE/TOBB EKİBİ)
85-ÜMİT ÖZGÜMÜŞ: Özgümüş Döküm Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 1999-2011 yılları arasında Adana Sanayi Odası Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılında yapılan genel seçimlerde CHP'den Adana Milletvekili seçildi. (SERMAYE/TOBB EKİBİ)
86-TURGAY DEVELİ: 1993 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyonlarından Metro Televizyonunu kurdu ve Genel Yayın Müdürlüğünü yaptı. +++
87-2004 yılında Kent Televizyonu ve gazetesini kurdu ve halen bu yayın organlarının sahip ve yöneticiliğini yürütüyor. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ile Adana Ticaret Odası Üyesi,(SERMAYE/TOBB EKİBİ)
88-ALİ DEMİRÇALI: Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden ayrılarak Ara İnş. Ltd. Şirketi, A.F.D. Yapı Ltd. Şirketi, Asal Yapı Ltd. Şirketi ve Astay İnşaat Turizm Sanayi Ltd. Şirketinin kurucu ortağı olarak görev yaptı. +++
89-Adana Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ile Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu Haysiyet Kurulu Üyeliğinde bulundu. (SERMAYE TEMSİLCİSİ)
90-RAMİS TOPAL: Amasyalı Sanayici ve İşadamları Derneğinin Kurucu Üyesi, Başkan Yardımcısı ve Başkanı (SERMAYE/TOBB EKİBİ)
91-HALUK AHMET GÜMÜŞ: İÜ İşletme İktisadı Enstitüsü İşletmecilik Yönetimi İhtisas Programını tamamladı. -2011 MİLLETVEKİLİ) LİBERAL EKONOMİST&İÜ EKİBİ
92-SENA KALELİ: KAMİL KOÇ Y.K BŞK YRD.(SERMAYE TEMSİLCİSİ/TOBB EKİBİ)
93-TURHAN TAYAN: 1978 yılında AP Bursa İl Başkanlığına seçildi, bu görevi 12 Eylül 1980 tarihine kadar sürdürdü. 1988-1991 yıllarında da Doğru Yol Partisi Bursa İl Başkanlığı yaptı.
+++
94-1991 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisinden Bursa Milletvekilliğine seçildi. 1995 ve 1999 Genel Seçimlerinde de yine Bursa Milletvekilliğini korudu. 5 Ekim 1995 yılında kurulan II. ÇİLLER Hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığına getirildi.+++
95- III. ÇİLLER ve II.YILMAZ Hükümetlerinde de aynı bakanlığını korudu. 28 Haziran 1996 yılında kurulan ERBAKAN koalisyon Hükümetinde DYP'den Milli Savunma Bakanlığına getirildi. +++
96-TBMM'de DYP Grup Başkan vekilliği, Adalet Komisyonu Başkan vekilliği, ve son olarak Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. (GÜNİZ SOKAK/MERKEZ SAĞ EKİBİ KONTENJANI)
97-MEHMET HABERAL:(GÜNİZ SOKAK/MERKEZ SAĞ KONTENJANI)
98-MALİK EJDER ÖZDEMİR:ALEVİ KİMLİĞİ İLE ÖN PLANA ÇIKAN İSİM
99-HÜSEYİN AYGÜN: KÜRT SİYASAL HAREKETİNİN SAVUNUCUSU,PKK SEMPATİZANI,"DERSİM KATLİAMI" SÖYLEMİNİN ISRARLI VURGULAYICISI...BİZZAT KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN DAVET EDİLEREK VEKİL YAPILDI (KÜRT SİYASİ HAREKETİ KONTENJANI)
100- ALİ İHSAN KÖKTÜRK: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.Avukatlık yaptı.Çeşitli STK'larda yönetici.(İÜ EKİBİ)
100- ENSAR ÖĞÜT: Şu sözlerin sahibidir kendisi : "ensar öğüt şunları söyledi: "konuşmayla çözeceğiz, silahla değil; insan öldürmeyle değil, oturup konuşup çözeceğiz. kürt sorunu, türk'ün sorunudur.+++
101-+++ Türk'ün cebinden para alınıyor, kürt'ü öldürmek için bomba yağdırıyor,türkiye yoksullaşıyor. halk yeşilkarta muhtaç ediliyor. kürtler kendi anadilinde öğrenim görecek." (KÜRT SİYASAL HAREKETİ KONTENJANI/KÜRTÇÜ EKİP)
101-FAİK ÖZTRAK: ODTÜ ve Bahçeşehir Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. ODTÜ FRİEDRİCH EBERT,BAHÇEŞEHİR VATİKAN PARTNERİ...
102-ENGİN ÖZKOÇ:Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. (SERMAYE / TOBB EKİBİ)
103-MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU:GESİAD Bursa ve Kayseri Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Forbo Krommenie BV, Ursania AG ve Lentex SA'nın Türkiye Distribütörlüğü, +++
104-SONTEKS AŞ, Nesta Mobilya ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi, Nesta Benelux BV ve Nesta Ukraine LLC'nin Kuruculuğunu ve Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yaptı.
105-Halen, Dünya Evtekstil Üreticileri Birliği Üyesi, Evtekstil Sanayici ve İşadamları Derneği (EVSİAD) Üyesi, (SERMAYE,/TOBB EKİBİ)
106-VAHAP SEÇER:Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanıdır. (SERMAYE/TOBB EKİBİ)
107-İşte sevgili dostlar 2011 seçimlerinde YENİ CHP'nin dizayn edilmiş kadrosunun yakın röntgenini çektiğimizde karşımıza sermaye-yurtdışı bağlantılı vakıflar-Pensilvanya-Almanya-Soros üçgenindeki vakıfların,TOBB'un,liberal sendikacıların,fonlanan SOSROS vakfı akademisyenlerinin+
108-+Yıllarca merkez sağda bakanlık,parti genel başkan yardımcılığı seviyesinde siyaset yapmış isimlerin,liberal ekonomistlerin,ABD-NATO'ya yakın emekli diplomatların,Kürt siyasi hareketinin,Alevi kimliği ile öne çıkan siyasilerin "tepeden" inme bir araya kol kola getirildikleri+
109-Özünden ve kimliğinden koparılmış,örgüt emekçileri hiçe sayılmış,soldan uzaklaştırılmış ve ideolojik çorbaya dönüştürülmüş bir SİYASET MÜHENDİSLİĞİ harikası ile "Yeni Ambalajlı" ama "İçi Boşaltılmış" CHP çıkmıştı...
110-Bu listeye Önder Sav belki girememişti ama Baykal'ın listeye alınmamasına cesarte edilememişti.Baykal ise Antalya'nın tamamını ve Akdeniz illerinin listelerinin bir bölümünü kendi belirlemiş ve kendisine bağlı 10-15 vekilden oluşan bir savunma hattı kurmayı başarmışlardı...
11"-Ancak BAYKAL-SAV ikilisinin en büyük başarısı tüm olumsuz şartlara rağmen Hakkı Süha Okay dışında ileride kendi destekleri ile partinin başına geçmesini düşündükleri isimlerden +++
112-+++diğer 3'ü olan Levent Gök,Gürsel Tekin ve Muharrem İnce'yi önce listeye sokmak sonra seçilmelerini sağlamak olmuştu...
113- Baykal ve ekibi durum değerlendirmesi yaptılar.Yıllar önce Ecevit'le birlikte yanlarında hiç bir vekil desteği yokken koca İsmet Paşa ile mücadele etmişlerdi.Şimdi AĞIRLIKLARI,ETKİ ALANLARI VE 15 KİŞİLİK DE OLSA BİR VEKİL GRUPLARI VARDI... KARARLARINI VERDİLER...
114-"DERİN CHP" DİRENMEYE DEVAM EDECEKTİ...BİLİYORLARDI Kİ PARTİYİ TAMAMEN TESLİM ETTİKLLERİNDE ASLINDA TÜRKİYE TESLİM OLACAKTI...DEVLET KUAR CHP'NİN "DERİN" REFLEKSLERİ BİR KEZ DAHA "DEVLET" REFLEKSİ GÖSTERİYORDU...
115-15 KİŞİ İLE "DERİN DİRENİŞ" BAŞLIYORDU...
116-Evet sevgili dostlar İÇERİDEN FETHEDİLEN KALE:CHP flood serimizin 5. bölümünün de sonuna geldik...Bizimle bu geç vakte kadar birlikte olan yahut serimizi yarın okuyacak tüm dostlara selam olsun diyoruz ve...
117-Klasikleştiği gibi bitiriyoruz floodumuzu"Takdirleriniz beğenilere,beğenileriniz,RT'lere yolculuk etsin" Sabahınız iyi olsun esen kalın....
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Celal Eren Çelik
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!