Profile picture
Celal Eren Çelik @yazparov
, 99 tweets, 9 min read Read on Twitter
BİR EKONOMİK KRİZ "OPERASYONU": KOD ADI-AHTAPOT 2001 /BÖLÜM-2
1-Evet dostlar bu akşam flood serimizin ikinci bölümü ile karşınızda olacağız.
2-İlk bölümümüzde Küresel Güç Odaklarının BOP Planı'nın kusursuz işlemesi "Silahsız İşgal Projesini" Türkiye'de hayata sokmak için düğmeye bastığını anlatmıştık.
3-Bu silahsız işgal projesinin koordinatörü Morton Abramowitz,STK ve Üniversiteleri Koordine edip finanse edecek ismi George SOROS, yeni siyasal oluşumları finanse edecek ayağı CARGİLL adına Başkan Yardımcısı John Rabbins olacaktı.
4-Türkiye'de bürokrasi ve siyaset üzerinde lobi ayağı "Silahsız İ,şgal Projesi"nin temel taşı olarak kullanılacak SOROS fonlu TESEV'in gizli başkanı İcra Direktörü Can Paker olacaktı...
5-5-Ve tabii medya... SOROS eli ile Friedrich Eberth Vakfı harekete geçirilmiş, bu vakfın partneri Aydın Doğan Vakfı eli ile Doğan Medyası kriz yayınlarına başlamıştı.
6-Can Paker'în yoğun kulis ve lansmanları ile Kemal Derviş geniş yetkiler ile Ekonomi Bakanı olarak Türkiye'ye gelmişti... Ve ekonomi medyası Dünya Gazetesi üzerinden dizayn edilerek TESEV kurucuları bu gazeteye monte edilmiş, Derviş'in medya ayağı hazırlanmıştı...
7-Birinci bölümüzde buraya kadar olan kısmı ve ilişkiler ağını yazmıştık... Bugün ise Derviş'in Türkiye'ye gelişi oluşan "Ekonomi Üst Kadrosu Nasıl Dizayn Edildi?" ve DSP-MHP-ANAP koalisyonu neden ve nasıl yıkıldı, burada "Karanlıklar prensi kimdi?" sorularına cevap vereceğiz.
8-Sizler hazırsanız biz de hazırız... 2. bölümüz başlıyor... Çayı kahveyi kapan gelsin... Bizden söylemesi kalem kağıt da alın... Bu ilişkiler ağını akılda tutmak zor, baş dönmesi yan etkisini de unutmayın...
9-Derviş Türkiye'ye gelir gelmez adeta rüzgar gibi işe koyuldu... "Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı" devreye alınacaktı.Bu aslında Türkiye'yi esir alma programının süslenmiş hali demekti...
10-Derviş görevi kabul ederken en önemli şartı özellikle ekonomi üst düzey bürokrasisini kendi oluşturmaktı ve tabii kabul edilmişti....
11-Şimdi bakıyoruz Derviş'in gelişi İLE EKONOMİ YÖNETİMİNİN "A TAKIMI" nasıl oluşmuş?
12-Ekonomi Bakanı: Kemal Derviş
Hazine Müsteşarı: Faik Öztrak
Hasan Şükrü Binay:Merkez Bankası Başkan Yardımcısı-
Süreyya Serdengeçti: Merkez Bankası Başkanı
13- Maliye Bakanı:Sümer Oral
Özelleştitrme İdaresi Başkanı: Uğur Bayar
Güven Sak:Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi
14-Bakın bundan sonraki ilişkiler ağı başınızı döndürecek ve neden "KOD ADI AHTAPOT-2001" dediğimizi daha iyi anlayacaksınız... Başlıyoruz detaylandırmaya...
15-Az önce saydığımız A TAKIMI aslında Türk ekonomisini "kapütülasyonlar" dönemine döndürme ve esir alma aynı zamanda bir erken seçin alt yapısını hazırlama görevini üstlenecekti... Şimdi isim isim bakalım bu A Takımına..
16-Başta Kemal Derviş: SOROS'çu TESEV'in İcra Direktörü Can Paker'in yoğun lansmanı ile Türkiye'ye gelen Derviş TESEV'in 85 numaralı KURUCU ÜYESİ...
17-Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Hasan Şükrü Binay- TESEV'in 52 maralı KURUCU ÜYESİ...
18-Hazine Müsteşarı: Faik Öztrak- Derviş'e en yakın 2 isimden biri.(Diğerine geleceğiz) Derviş'in 2005'te CHP'den istifası sonrası CHP'de O'NUN YERİNE 2007'de milletvekili yapılan isim...
19-Özelleştirme İdaresi Başkanı: Uğur Bayar-1998/Ayrshare-İskoçya' BİLDERBERG katılımcısı,BİLDERBERG üyesi.
20-İki isim önemli burada... Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti ve Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu üyesi Güven Sak...Neden önem arz ediyorlar?Çünkü IMF Türkiye'ye kısaca "Sat-sav-özelleştir-üretme-borçlan" şeklinde özetlenebilecek bir reçete sunuyor...
21-Bunla paralel olarak da çok katı bir "Para Politikası" izlemesini istiyor... İşte bu sıkı para politikasının "hedef dışına çıkmamasını" Merkez Bankası Başkanı Olarak Serdengeçti ve Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu Üyesi Güven Sak "denetliyor"
22-Peki biz bu iki ismi "Göevlerini layığı ile tamamladıktan sonra" nerede görüyoruz... Büyük sermayenin en önemli kuruluşlarından TOBB'un yan kuruluşu TEPAV'da...
23-Peki TEPAV'ın en önemli özelliği ne? IMF'i de fonlayan Rothschild kontrolündeki JP MORGAN ve AB fonlarından besleniyor olması... Güzel değil mi? Türkiye'ye operasyonu çekenler sonra fon verdikleri vakıflarda "istihdam" olanağı da yaratıyor...
24-Bu arada bu TEPAV'ın kurucularından ve mütevelli heyeti üyelerinden birisi dikkat çekici: Cemil Çiçek... Neden dikkatimizi çekiyor? Hatırlayın GEORGE SOROS koordinesi ile ABD Cumhuriyetçi Parti yan kuruluşu IRI Türkiye'de bir hareketi fonlamıştı:ARI HAREKETİ....
25-ARI HAREKETİ'de "Arı Gibi" çalışmış ve 1997'de kurulan Fazilet Partisi'ne önemli ANAP kökenli isimleri dahil etmişlerdi zira Erdoğan'ın "Yenilikçi Kanadının" Erbakan karşısında güçlenmesi gerekiyordu.
26-Bu isimler kısa sürede partinin en üst kademesine çıkmış Erdoğan'a ve "Yenilikçilere" destek vermişlerdi.İşte bu isimlerden birisi Cemil Çiçek'ti...
27- Bu arada özelleştirmeden sorumlu devlet bakanımız Yılmaz Karakoyunlu'yu unutmuş değiliz... Kendilerine ayrıca değineceğiz...
28-Derviş işte böyle "dizayn" edilen bir kadro ile çok hızlı bir şekilde işe başladı...IMF ve Dünya Bankası'ndan borç alabilmek için 15 maddeden oluşan ve acilen yasalaşmasını istediği pakedi görenler şok olmuştu....
29-Neler vardı o Türkiye'yi resmen "Kapütülasyon" günlerine götürecek pakette bir hatırlayalım mı?
30-Uluslararası Tahkim Yasası: “Yabancılık unsurunun bulunduğu kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların” uluslararası mahkemelerde taşınabilmesini sağlıyor. Ulusal irade emperyalist merkezlere devrediliyordu.
31-Telekom Yasası: Telgraf ve Telefon Kanunu değiştirildi. Telekom yabancılara satıldı. GSM şirketleri yabancıların eline geçti.
32-Şeker Yasası: Şeker pancarında taban fiyatı kaldırıldı, fiyat belirleme fabrikaların keyfine bırakıldı. Pancar üretimine kota dönemi başladı. Köylü pancar ekemez hale getirildi.
33-Tütün Yasası: Tütün üretimine kota başladı. İthal tütünün önü açıldı. Sigara fabrikalarının tamamı satıldı. Biri hariç diğerleri kapatıldı. Tütün depolan ve işleme merkezleri kapatıldı. Tütün piyasası yüzde 95 oıanında yabancıların eline geçti.
34-Tuz Yasası: Tuz işletmelerinde devlet tekeli kaldırıldı, İşletmelerin tamamı satıldı.
35-Doğalgaz Piyasası Yasası: Doğalgazda devlet tekeli kaldırıldı. Emperyalist tekellerin bu alana girebilmesi sağlandı. Elektrik piyasasının da satılması ve yabancılara açılması ile enerji sektörü yabancıların eline geçmeye başladı.
36-Merkez Bankası Yasası: Merkez Bankasının görev ve yetkileri kısıtlandı. Emperyalist merkezlerin bankacılığına bağlandı.
37-Bankacılık Yasası: Bankacılıkta devletin tasfiyesi başladı. Satılmalar ve yabancılaşma hızlandı. Bankacılık piyasası yüzde 60 oranında yabancıların eline geçti.

.
38-Sivil Havacılık Kanunu: Havayollarının yer hizmetleri olan HAVAS ve USAŞ'ın satılmasından sonra THY'nin hisseleri satılmaya, özel havayolu şirketleri kamunun aleyhine teşvik edilmeye başlandı.
39-Kamulaştırma Yasası: Yasa ile kamulaştırma işleminin yeni esaslara bağlanması ve ödeneksiz kamulaştırma yapılamayacağı hükmünü getirildi.
40-11-Bütçe Değişikliği Yasası: Batırılan ve içi boşaltılarak yağmalanan bankaların sorumluluktan üstlenildi.
41-Görev zararları ve bazı fonların tasfiyesini öngören yasa: 15'i bütçe içi, 2'si bütçe dışı fonun kapatılması ve gaspı sağlandı.
42-Ek Bütçe Yasası: Krizden sonra çıkanlan ek bütçenin 130 trilyon lirasının otoyol yatanlarına gitmesine karar verildi.
43-İhale Yasası: Yasa ile kamu ihalelerine yabancılar için konulan sınırlamalar kaldınldı. Ardından defalarca değiştirilen ihale yasalayla devlet delik deşik edildi. İhaleye verilmeyen devlet işi bırakılmadı.
44-Ekonomik ve Sosyal Konsey Yasası: Bunca azgınca talan ve kamunun satılması planına işçi -sınıfının tepki göstereceği düşünülmüş olmalı ki, sendikalan kontrol edecek merkez oluşturuldu. Kamunun, işçi, işveren örgütlerinin buluştuğu örgüte, Ekonomik ve Sosyal Konsey adı verildi
45- Küresel Güçler siyasi iktidara vuracakları son darbe ile yaratacakları siyasi istikrarsızlık öncesi Türkiye'ni,n ekonomik omurgasını kırmayı ve yeni dizayn edcekleri iktidarın bağımlılığını garanti altına altına alacaklardı.
46-Bunun yanında tüm ekonomik kaynakları kendi çıkarlarına sömürmeyi planlamışlardı
47-Bunun için belirledikleri süre ise 1 yıldı ve her şey bu bir yıl içerisinde olup bitmeliydi... Çünkü Irak'a müdahale ile BOP'un fiili olarak hayata geçiş tarihi çok önceden belirlenmişti...
48-Derviş'in 15 yasasından 13'üne hukukçu Cumhurbaşkanı Sezer dikkatli bir inceleme yapsa da ne yapılıp edilmiş siyasi dizaynın finansörü ve BOP'un verimli tarım arazi,lerinin kontrolü görevlisi CARGİLL'in istediği Şeker Yasası kabul edilen ilk 2 yasadan biri olmuştu
49- Özellşetirmeler Küresel Güçler için büyük önem taşıyordu.Bu önemli özelleşmelerin hızla tamamlanması için Özedlleştirme İdaresi Başında BİLDERBERG'ci Uğur Bayar vardı... Ama işler istedikleri hızla gitmiyordu
50-Ama küresel güç odakları için "Sürecin başlaması" yeterli değildi, zamanları yoktu ve daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorlardı.Bu nedenle Uğur Bayar'ın "bileti kesildi" Kimin aracılığı ile? Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu...
51- Yılmaz Karakoyunlu, bankerlerin en "prestijli" olduğu devlet katında bankalardan daha fazla itibar gördüğü yıllarda Türkiye'nin en büyük bankeri hatta batmaması için Pamukbank'tan fonlanan Banker Kastelli'nin Genel Koordinatörü'ydü...
52-Bu dönemde büyük ve uluslararası sermnaye ile ilişkilerini sıkılaştırmıpştı.Hatta ünlü romanını "Salkım Hanım'ın Taneleri" beyaz perdeye taşınacağı zaman filmin finansörü İshak Alaton olmuştu.Alaton kimdi? TESEV 14 numaralı kurucusu... Bu ilişki hiç kesilmedi...
:53-Peki Uğur Bayar Yerine kim getirilecekti? Kısa sürede netleşti: Turgut BOZKURT...
54- Yeni Özelleştirme İdaresi Başkanı Turgut Bozkurt'un özelliği neydi dersiniz? Bozkurt uzun yıllar Rothschild Ailesi'ne ait Henkel ve Unilever'de üst düzey görev yapmıştı!
55-Göreve hızlı başlayan Turgut Bozkurt, TELEKOM'un özeleşmesi işine el attı... Sürecin hızlanması adına TELEKOM bir "DANIŞMANLIK ŞİRKETİ" arayışına girdi. Bu şirketin belirlenmesi için ihale açıldı...
56-İhaleye Rothschilds-Erns Konsorsiyumu, ABN Ambro ve JP Morgan Chase katıldı... Tabii ihale Rothschilds-Erns Konsorsiyumu'nda kaldı.Gerçi katılan diğer 2 şirket de Rothschilds kontrolündeydi... Yani sonuç belliydi!
57-Ve TELEKOM Rothschildsin Ortadoğu'daki en önemli temsilcisi olan Hariri Ailesi'ne satıldı...
58- Bu arada ekonomik operasyon yapılırken son darbenin vurulacağı siyasal istikrarsızlık için de DSP üzerinden operasyon başlatıldı... Burada devreye kimi çevrelerin "Karanlıklar Prensi" yahut "Gizli Başbakan" olarak da nitelediği Hüsamettin Özkan girecdekti.Görev ondaydı...
59-Peki bu önemli operasyonu gerçekleştirecek Hüsamettin Özkan kimdi? Başınız fena dönecek... Benden söylemesi...
60-Hüsamettin Özkan Kayseri 1951 doğumlu... 1991 yılına kadar kendisini tanıyan bilen yok, en azından siyaset camiasında... Ama ağabeyi Necdet Özkan siyasette aktif ve 1991 yılında Bayrampaşa DSP adayı...
61-Ecevit Bayrampaşa'ya önem veriyor ve sık sık ilçeyi ziyaret ediyor.Bu arada bir üst tweetimizde yanlışlığımız var Ağabey Necdet Özkan 1989 yerel seçimleri adayı... Ve Bu seçimlerde Bayrampaşa Belediye başkanı seçiliyor ağabey Özkan...
62- Hüsamettin Özkan abisinin seçim kampanyası esnasında Ecevit'in özel şoförlüğünü yaparak aileye yakın oluyor güven kazanıyor.Ecevit'in isteği ile partiye kaydoluyor ve 1991 Genel Seçileri'nde DSP'den vekil oluyor...
63-Kızı Prof.Erdoğan Alkin'in oğlu Kerem Alkin ile evlidir. Erdoğan Alkin klimdir yani Özkan'ın dünürü? TESEV 16 numaralı KURUCU ÜYESİ... Ama durun daha yeni başlıyoruz:))
64-Şimdi bu Bayrampaşa eski Belediye Başkanı olan ağabey Necdet Özkan'ın eşi yani Özkan'ın yengesi kimin kız kardeşi;? Orhan Aslıtürk'ün...
65-Yani Şişli Belediye eski Başkanı olup Orhan Aslıtürk ile 1.7 mi,lyar dolar vurgun yapıp ABD istihbaratı tarafından korunan şu Gülay Aslıtürk var ya... İşte tam da onun kocası oluyor kendisi...
66-Şimdi bu Bayrampaşa Belediye Başkanı Ağabey Necdet Özkan bir sonraki seçi,mi kaybeder.Yükselen değer Refah Partisi Bayrampaşı'yı da almıştır.Yeni başkan Refahlı Hüseyin Bürge olmuştur... "Ne var bunda? demeyin... Şöyle ki Bürge'nin eşi kimle akraba dersiniz? Bingo!Özkanla!
67-Hüsamettin Özkan'ın en yakın 2 arkadaşından birisi Mehmet Ağar... Emniyet ile arası hep çok iyi.Polis Koruma ve Trafik Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptı...
68-"Bu kadar giriftlik yetmez" diyenler için gelsin bu da biraz da derine inelim:)) Hüsamettin Özkan İtalya'daki "derin yapğılanmanın" merkezi olan P-2 Mason locasının Türkiye ayağı olarak nitelenen İstanbul'daki Büyük Kulüp üyesi...Buranın üyeleri seçkin,elit ve derin isimler...
69-Mesela meşhur Cıngıllıoğlu Ailesi var ya... Ailenin başı Halit Cıngıllıoğlu'nun kız kardeşi Sema Cıngıllıoğlu ile İstanbul Aksaray Pertevniyal Lisesi'ne dayanan çok sıkı bir dostluğu var
70-Gülen ile Ecevit arasında köprüyü kuran Ecevit'i Gülen'in "iyi bir tarikat" olduğuna ikna eden isim yine Hüsamettin Özkan.Gülen'e Papa ziyaretinde Dışişleri Bakan Vekili Olarak resmi makam aracı tahsis ettiren de Özkan...
71-Hatta Gülen hakkında tutuklama kararı çıkacağını öğrenip yurtdışına çıkışını sağlayanın da Hüsametttin Özkan olduğu söyleniyor...
72-Kaynanası "pek bir aktif" Zira ticari faaliyetlerini kayınvalide eli ile yapıyor... Mesela kayınvalide Egebank'a el konulacağını önceden Murat Demirel'e haber veriyor.Karşılığında Avukat Aydoğan Semizer'in hesabına virmanla geçilen 69 bin TL alıyor...
73-Denetlenemeyen tek banka Halkbank ve bu banka Hüsamettin Özkan'a bağlı ve Özkan'ın buradan başta HAS ailesi olmak üzere büyük medya gruplarına usulsüz kredi dağıttığı iddiaları gündeme gelirken Özkan bu işlerden ustaca sıyrılıp bu bakanlığı başkasına devretti...
73- Mesela Turgay Ciner ile Bahattin Yücel'i tanıştıran ve ortak iş yapmalarını sağlayan isim ve tabii gizli ortak Hüsamettin Özkan...
74-ABD'nin o dönemki büyük elçisi MARK PARRİS ile çok sıkı ilişkileri var...
75-Özkan ile Hazineden Sorumlu Bakan Hikmet Uluğbay arasında IMF'e teslim olmak konusunda ciddi bir fikir ayrılığı var.Gergin geçen 8 saatlik bir bakanlar kurulu toplantısı...Ardunda yarım saatlik başbaşa Uluğbay-Özkan görüşmesi... Ve Uluğbay'ın intihar girişimi...İlginç
76-Uluğbay istifa edince Hazine'nin de Özkan'a bağlanması...
76-Mesela hükümetin maliye bakanı kim: Sümer ORAL... Sümer ORAL kim? Hüsamettin Özkan'ın "bacanağı"... Orhan Aslıtürk'ün bir kız kardeşi Özkan ile biri ise Sümer Oral ile evli... Güzel mi?
77-Hükümetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı:ANAP'lı Cumhur Ersümer... Hüsamettin Özkan'ın kuzeni ile evli...
78-Bitti mi? Tabii ki hayır yazmaya devam ediyoruz... Şimdi geliyoruz mesela Uluğbay'ın istifası esnasında para piyasalarında yaşanan dalgalanmada vurulan 2,5 milyar dolar vurguna...
79-Kimler kazandı bu vurgunda? Mesut Yılmaz'a yakınlığı i,le bilinen Finansbank'ın sahibi Hüsnü Özyeğin, Global Menkul Değerler'in sahibi, Ofer'in ortağı ve Yılmaz'ın kuzeni Mehmet Kutman ve İktisat Bankası sahibi Erol Aksoy... Bu işi organize eden kim? Tabii Özkan...
80-Hüsamettin Özkan Fetullahçı kadroları fazlası ile koruyor özellikle Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü gibi stratejik bir kurum Fetullahçılar ile dolu, Özkan'ın adamı Doğan Cansızlar SPK Başkanlığı'na atanmış halde...
81-Hayatta Ağar ile birlikte 2 en yakın arkadaşından birisi olan Miktad Alpay o esnada MİT Müsteşar Yardımcısı
82-Özkan'ın bir klasik araba sevdası var mesela... Yurtdışından "antika" değeri çok yüksek arabalar ve yedek parçalar getirtiyor.Gümrük vergisi ödemiyor yaştan ötürü.Ama çok ciddi rakamlara satış yapıyor...
83-En ilginç ve çarpıcı ilişkilerinden birisi ise Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfi Topal ile olan ilişkisi... Kutlu Savaş Ömer Lütfü Topal için "Amakanvari örgütlenme ile devletin her kademesine emir verecek güce ulaşan ilk kişi ve organizasyonun başı" olarak tanımlamıştı...
84-Topal, Özkan'a emir verdi mi bilinmez ama yine Kutlu Savaş'ın raporndan öğrenmekteyiz ki son dönemlerde Topal nakide ciddi manada sıkışmıştı ve hem tefecilerden para alıyordu hem de bankalardan ciddi kredi kullanıyordu...
85-Peki bu banka kredilerine kim kefil oluyordu? SARAY HALILARI'nın sahibi Necati KURMEL.... KURMEL kim? Hüsamettin Özkan'ın dayısı!
86-Sanırız yeterince açık şekilde Küresel Güçlerin neden görevi Hüsamettin Özkan'a verdiğini anlatabildik... Ve start verildi DSP parçalanmaya başladı... İsmail Cem-Kemal Derviş-Hüsamettin Özkan partileşmeye gidiyordu...
87-Bu partileşme hareketinden önce bir bakanlar kurulu toplantısında artık Kemal Derviş "Erken Seçim yapılması" gerekliliğini gündeme taşıyordu... Geçiş hükümeti için başbakan adayının İsmail Cem olduğunu ifade etmi,şti.Bunu Hürriyet'ten Sedat Ergin'e röportajda söyleyecekti...
88-Neden İsmail Cem? Çünkü İsmail Cem BİLDERBEG üyesiydi... (La Toja 1989-Ayrshire-İskoçya 1998)
89-Kürsesel güçler kapalı kapılar ardında bir de Genç Parti projesi hazırlıyordu... Cem Uzan Motorola yolsuzluğunun unutulması karşılığı siyaset arenasına sürülecekti... Küresel güçler için yüksek milliyetçi söylemler ve popülist vaadler ile Uzan'ın alacağı oylar. önemliydi
90-Zira bu şekilde DYP ve MHP baraj altı bırakılacaktı... ANAP zaten bitmişti...
91-İşte tüm bu şartlar altında İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan Yeni Türkiye Partisi'ni kurdu DSP'den akın akın kopuş vardı.O günlerde Emrehan Halıcı'nın kullandığı "DSP uluslararası bir senaryo ile kundaklanıyor" sözleri ancak 10 sene sonra anlam kazanacaktı...
92-İşte bu şartlar altında ekonomik ve siyasi olarak kaosa gömülen ülkede MHP Lideri Bahçeli'nin kendilerini devre dışı bırakmak için+++
93-Aydın Doğan'ın Almanya'da bir tesis açılışında bir araya gelen parti liderlerinin komplo yaptıklarını söyleyerek Söğüt'ten "Erken Seçim" demesi ile Türkiye erken seçim sürecine girecekti...
94-Ve artık Küresel Güç Odakları planlarının ilk etabını başarı ile tamamlamışlardı... Şimdi diz çöktürdükleri ülkeyi "Teslim Alma Zamanıydı"...
95-1923'te Lozan'da mağlup kalktıkları masaya bu kez kalkmamak üzere oturmaya kararlıydılar... Ve kartları bir kez daha kardılar... Oyun yeniden başlayacaktı ve oyunun kurallarını kendileri belirleyeceklerdi...
96-Evetv sevgili dostlar BİR EKONOMİK KRİZ "OPERASYONU":KOD ADI-AHTAPOT 2001 başlıklı flood serimizin 2. bölümünün burada sonuna geliyoruz... Bizimle olan veyahut daha sonra okuyacak tüm dostlara selam olsun...
97-Ve klasikleştiği gibi bitiriyoruz floodumuzu: "Takdirleriniz beğenilere,beğenileriniz RT'lere yolculuk etsin"
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Celal Eren Çelik
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!