தென்னரசு Profile picture
trying to be a #minimalist
Sep 25, 2020 6 tweets 2 min read
Sep 25, 2020 6 tweets 2 min read
#tokyotamilsangam @ghari1 wow.. just 3 months before.. great!
Sep 25, 2020 10 tweets 3 min read
நான் live concert அவ்வளவா போனதில்ல. போன ஒரே கச்சேரி #SPB அவருடையது தான்.

மறக்க முடியாத அனுபவம்.

#RIPSPB ஐயா..
Jul 14, 2020 4 tweets 4 min read
Missed a good profit bcoz of insufficient fund.. #NSE #SYSTEMTRADING #ALGO #NSE

Learning: always better to keep your fund to 100%. Image #NSE #SYSTEMTRADING #ALGO #NSE I mean it's a good profit if I exit now. Let's see if that's really a good profit at 3:15 ..

Fingers crossed..
May 28, 2020 4 tweets 1 min read
அக்னி நட்சத்திரம் .. டாடா.. 👋🤚👋🤚

மழை பெய்தால் நல்லா இருக்கும். வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படுகிறது.. மழையே வா... (இடி, மின்னல் வேண்டாம் 😂) Image