தென்னரசு Profile picture
trying to be a #minimalist
25 Sep 20
#tokyotamilsangam @ghari1 wow.. just 3 months before.. great!
Read 6 tweets
25 Sep 20
நான் live concert அவ்வளவா போனதில்ல. போன ஒரே கச்சேரி #SPB அவருடையது தான்.

மறக்க முடியாத அனுபவம்.

#RIPSPB ஐயா..
Read 10 tweets
14 Jul 20
Missed a good profit bcoz of insufficient fund.. #NSE #SYSTEMTRADING #ALGO #NSE

Learning: always better to keep your fund to 100%. Image
#NSE #SYSTEMTRADING #ALGO #NSE I mean it's a good profit if I exit now. Let's see if that's really a good profit at 3:15 ..

Fingers crossed..
#NSE #SYSTEMTRADING #ALGO ok.. roller coaster mode initiated...
Read 4 tweets
28 May 20
அக்னி நட்சத்திரம் .. டாடா.. 👋🤚👋🤚

மழை பெய்தால் நல்லா இருக்கும்.
வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படுகிறது.. மழையே வா... (இடி, மின்னல் வேண்டாம் 😂) Image
மழையே மழையே தூரும் மழையே இது காதல் தானா...☔☔
Read 4 tweets