امیدوار به آینده🇮🇷 Profile picture
حسبی الله لینک توییتها: https://t.co/K5uDPr8CfK
Nov 4, 2022 6 tweets 2 min read
بسم الله الرحمن الرحیم

۱- جمهوری اسلامی آزادترین کشور است اما زبان ندارد که از خود دفاع کند.

۲- جمهوری اسلامی مستقل‌ترین کشور دنیا است اما زبان ندارد که از خود دفاع کند.

۳- جمهوری اسلامی در دنیا بیشترین احترام و اکرام را به زنان گذاشته اما زبان ندارد که حمله کند.
۱/۵ ۴- اگر نگویم انقلاب اسلامی، قوی‌ترین نیروی نظامی دنیا است ولی باید بگویم که بر بزرگترین ارتش دنیا غلبه کرده است اما زبان ندارد که از خود دفاع کند.

۵- جمهوری اسلامی ایران پاک‌ترین نظام اقتصادی دنیا را دارد ولی زبان ندارد که از خود دفاع کند.
۲/۵
Feb 11, 2022 41 tweets 29 min read
از زمان شیوع کرونا به خصوص، شیوع در رسانه‌ها، امام خامنه‌ای دستوراتی دادند که غالبا به موزه‌ها سپرده شد!
در راستای جلوگیری از تحریف، تفاسیر یکجانبه‌ و نگاه‌های کاریکاتوری زیان‌بار بیانات و اتفاقات بعدش، به قدر بضاعت، آورده می‌شود.
پس
بسم الله الرحمن الرحیم ...
#رشتو در ۳ فروردین ۹۹ رهبری دارو‌ی آمریکایی، تجویز آمریکایی و پزشک آمریکایی را ممنوع کردند و آن را برابر با #بی_عقلی خواندند!
اما چه شد؟!
عده‌ای که به قدر قصه‌ی شنگول و منگول دشمن شناسی ندارند به سرعت با تبعیت محض از سازمان بهداشت جهانی تماما داروهای آمریکایی را به کار بردند! Image