Pere Almeda Profile picture
Observant el món i activant les alternatives com a Director del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis a @idees_cat Professor associat UB Ciència Política.
1 Oct
Institucions com @freedomhouse denuncien que més de 64 països van experimentar el 2019 l’empitjorament dels drets polítics i llibertats civils, especialment entre minories nacionals i religioses per l’acció i l’abús de governs tant autoritaris com democràtics -
🔥 Obro fil!👇🏼👇🏿
El deteriorament de les democràcies liberals es percep també, amb l’augment de la insatisfacció de la ciutadania respectes a les institucions representatives. Una tendència que ve augmentant des de l’inici del segle i que alguns la qualifiquen de “recessió democràtica mundial”.
Segons el Centre for the future of Democracy (Univ. de Cambridge) el percentatge de persones que es mostren insatisfetes amb la democràcia ha crescut en gairebé 10 punts percentuals, del 47,9 al 57,5%, i el 2019 el pic més alt des de l’inici de la sèrie. bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/…
Read 35 tweets