Bart Mesuere Profile picture
UGenter. Onderzoeker. Informaticus. Wetenschapper. West-Vlaamse Gentenaar. @grafiekman. @unipept. @DodonaEdu. Mostly Harmless.
Patrick D. Profile picture 1 added to My Authors
14 Mar
Afgelopen week (04/03–10/03) waren er 18 294 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 1823 of 11% meer dan de week voordien. De afvlakking die we vorige week zagen was van korte duur en maakt opnieuw plaats voor een stijging. 1/8
De stijging is het sterkst bij 0-9 jarigen (+40%), gevolgd door tieners (+18%) en dertigers (+14%). We zien de grootste stijging nog steeds in Namen (+35%), maar ik vrees dat de andere provincies snel zullen volgen. 2/8
Het aantal uitgevoerde testen neemt verder toe van 43k naar gemiddeld 46k per dag. De positiviteitsratio stijgt tot 6.5% met uitschieters boven de 10% in Namen. We overschreden ondertussen ook de 10 miljoen uitgevoerde testen sinds het begin van de pandemie. 3/8
Read 8 tweets
3 Mar
Ik kreeg gisteren de suggestie van @GeorgeMacFly om niet vanuit de leveringen vooruit te tellen, maar om vanuit de gebruikte dosissen terug te rekenen. Dat levert inderdaad een beter resultaat op en laat toe om recentere incomplete data te extrapoleren en in rekening te brengen.
Ik kreeg ook de vraag hoe het in het buitenland zit, maar vond weinig kant-en-klare data. In Duitsland heeft men in elk geval een gelijkaardige doorlooptijd van ongeveer 2 weken op basis van onderstaande grafiek op hun vaccinatiedashboard.
Wat de vertraging in registraties betreft, ongeveer 1/3 wordt direct geregistreerd, 1/3 volgt een dag later en de rest kan tot 2 weken duren. (de blauwe balken rechts zullen dus nog zakken de komende dagen). Dit zal hopelijk beteren dankzij de vaccinatiecentra.
Read 4 tweets
2 Mar
In @deafspraaktv werd gisteren gediscussieerd over het aantal ongebruikte vaccins in voorraad op basis van de grafiek van @jorisvaesen. Alhoewel dat aantal eenvoudig te begrijpen lijkt, is het volgens mij niet de belangrijkste manier om naar het probleem te kijken. 1/8
(Voor de enige grafiek in deze thread, scroll naar de laatste tweet)

Er zijn namelijk een aantal problemen met dat aantal vaccins in voorraad. Ten eerste is de exacte waarde niet correct. Het is een schatting op basis van de info die we hebben, maar die info is onvolledig. 2/8
De registraties en rapportering van de vaccinaties loopt nog steeds niet super vlot waardoor die data soms meer dan een week achter komt. Hierdoor zijn er in de praktijk tot 100k dosissen meer toegediend dan de cijfers aangeven en dus evenveel dosissen minder in voorraad. 3/8
Read 8 tweets
1 Mar
Nu de vaccinaties in de WZC grotendeels achter de rug zijn, kunnen we eens kijken naar de effecten ervan. De rapportering is niet overal super gedetailleerd, dus we zullen bij voorkeur kijken naar de WZC-bewoners, maar indien niet beschikbaar naar 85+'ers en 80+'ers. 1/9
Laten we eerst eens kijken naar de vaccinaties zelf. Blijkbaar verblijven ongeveer een kwart van de 85+'ers in een WZC. Zij kregen ondertussen twee dosissen van het Pfizer vaccin toegediend. De campagne startte op 5 januari met ongeveer 3 weken tussen de twee dosissen. 2/9
Er zijn helaas geen nationale cijfers over het aantal besmettingen in woonzorgcentra in de open data van @sciensano, maar op Vlaams niveau is er wel een zelfrapportering. Deze cijfers zijn iets minder betrouwbaar, maar geven toch een goede en dalende indruk. 3/9
Read 9 tweets
28 Feb
Afgelopen week (18/02–24/02) waren er 16 804 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 3168 of 23% meer dan de week voordien. We zagen deze week een sterke toename van het aantal bevestigde besmettingen in bijna alle provincies. 1/7 ImageImage
Bij de 80+'ers is er nog een daling te zien, bij de tieners hebben we de grootste stijging. De stijgingssnelheid lijkt in Vlaanderen wel wat af te nemen, in Brussel en Wallonië blijft ze gelijk. 2/7 ImageImageImage
Bij het aantal uitgevoerde testen zien we opnieuw een toename naar gemiddeld 40k per dag (einde vakantie). De Positiviteitsratio neemt verder toe naar 6.8%, maar ook hier vlakt de eerdere sterke stijging af. 3/7 ImageImage
Read 7 tweets
21 Feb
Afgelopen week (11/02–17/02) waren er 13 595 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 97 of slechts 1% minder dan de week voordien. De laatste dagen boog de daling om in een stijging wat misschien wat onverwacht was gezien de vakantie. 1/7
De stijging doet zich vooral voor bij de actieve bevolking en in Oost-Vlaanderen, maar de voorlopige cijfers geven aan dat de andere provincies snel zullen volgen. Bij 0-19 jaar en 80+ zien we voorlopig nog een daling. 2/7
Bij het aantal uitgevoerde testen zien we zoals verwacht (door de vakantieperiode) een verdere daling naar gemiddeld 38k testen per dag. De positiviteitsratio neemt wel sterk toe van gemiddeld 5% vorige week naar 6% en meer nu. 3/7
Read 7 tweets
20 Dec 20
Afgelopen week (10/12-16/12) waren er 17 747 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 2273 of 15% meer dan de week voordien. De meeste provincies tonen nu stijgende cijfers met uitschieters tot bijna +30% per week in Antwerpen en Namen. 1/5
De stijging is het grootst bij 0-9 jaar, maar het valt op dat dit vooral zo is in de Vlaamse provincies. Misschien weet @SGrielens of er hier een bredere opvolging/testing is door de CLB's? 2/5
Het aantal uitgevoerde testen neemt opnieuw sterker toe naar gemiddeld 37500 per dag met uitschieters van meer dan 50k per dag. De grootste toename zit in de Vlaamse provincies. Het aandeel positieve testen neemt maar licht af naar 8%. 3/5
Read 5 tweets
1 Nov 20
Afgelopen week (22/10-28/10) waren er 111 769 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 21 982 of 24% meer dan de week voordien. Er was op 21/10 wel een aanpassing van de teststrategie. 1/9
In principe worden nu enkel personen met symptomen getest waardoor het aantal besmettingen niet echt vergelijkbaar is met vorige week. Ook in de ziekenhuizen zijn het uitzonderlijke omstandigheden waardoor we voorzichtig moeten zijn met conclusies. 2/9
In de laagste leeftijdscategoriën zien we nu een daling, maar dat is misschien omdat jongeren minder vaak symptomen hebben en dus nu minder getest worden. De incidentie bij 90+ is ondertussen hoger dan tijdens de eerste golf. Dat laatste is zeer zorgwekkend. 3/9
Read 9 tweets
28 Oct 20
1/ Vorige week werd beslist om de teststrategie aan te passen omdat de labo's aan hun limiet zaten. Mensen zonder symptomen worden in principe niet meer getest. Dit zal gevolgen hebben voor het aantal bevestigde besmettingen. Hierbij een schatting van de impact op de cijfers:
2/ We beginnen met op te lijsten wat we verwachten te zien:
👉 Minder uitgevoerde testen
👉 Minder positieve gevallen
👉 Een hoger percentage positieve gevallen
👉 Meer ademruimte bij de labo's en dus minder laattijdige resultaten
3/ De meest uitgesproken verandering zouden we moeten zien in de zwaarst getroffen provincie: Luik
We zien daar inderdaad een plotse ombuiging in aantal uitgevoerde testen en het aantal positieve testen maakt een sprong van ~35% naar 50+%. De hypothese lijkt dus te kloppen.
Read 9 tweets
25 Oct 20
Afgelopen week (15/10-21/10) waren er 83 235 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 27 648 of 50% meer dan de week voordien. De toenamesnelheid lijkt iets af te remmen, maar het is moeilijk om die verandering correct te interpreteren door een aanpassing in teststrategie. 1/9
We testen nu namelijk enkel symptomatische personen waardoor we minder positieve gevallen zullen oppikken, maar met een hoger percentage positieve testen. Aangezien jongeren vaker asymptomatisch zijn, verwachten we daar de grootste invloed en dat is ook exact wat we zien. 2/9
Alle provincies zitten ondertussen boven de hoogste drempel van 400 besmettingen per 100k inwoners over de laatste 2 weken. In Oost- en West-Vlaanderen is de stijging het sterkste met nog steeds bijna een verdubbeling in de laatste 7 dagen. 3/9
Read 9 tweets