Mehdi Profile picture
در جستجوی سراب‌های ناب (Date obolum Belisario)
Jan 19 6 tweets 4 min read
در عصر استیلای فناوری، این خود جهان است که بیش و بیش جایش را به «تصویر» جهان می‌دهد. (هایدگر)

۱/۶
شاید مشکل در «نظر کردن به رنج دیگران» از چشم‌انداز مصرف‌گرایی‌ست، شاید ما مبتلا به #مصرف بی‌رویه‌ی درد و رنج دیگران شده‌ایم و شاید برخلاف باور سانتاگ، اتفاقا نیازمند #بی‌خبری باشیم!
Image ۲/۶
#کی‌یرکگور در حمله به گرایش عصر جدید به یک دست‌سازی، مطبوعات را مایه‌ی اصلی فساد و تباهی انسان می‌دانست.

لذا برخلاف باور سانتاگ، ما نیازمند آن بی‌خبری‌ هستیم که می‌تواند در برابر رنج دیگران، دوباره حیرت حقیقی و نه سوشال مدیایی، را سراغ ما آورد.


Image
Sep 15, 2022 15 tweets 8 min read
۱
از #ریال‌دیجیتال که گذشت
اما نقد یک پدیده مستلزم شناخت تامّ آن نیست!

«از أبَر-انسان شما را خبر می‌دهم، او شعله‌‌ی آتشین و اکسیر شیدایی‌ست! سخن #زرتشت تمام نشده بود که فریاد برخاست: به قدر کافی از بند-باز گفتی، بگذار خودش را ببینیم و بند-باز نمایش خود را بر طناب آغازید» (نیچه) ۲
بسیار اتفاق می‌افتد سیّاسانِ سالوس برای دوختن لباس حماقت بر تن ساده‌لوحان به این جمله‌-پاره چنگ می‌زنند که:
«فلان چیز را کامل نمی‌شناسیم، پس نقدش کار ما نیست»

و با این به #خیالِ خودشان استدلال، بسوی هر دهان گشوده شده به نقد، از لجنزار ذهن خود، لجن-پاره‌ای می‌اندازند که..
Sep 13, 2022 6 tweets 3 min read
۱. اگر #فهم را از یک سو وابسته به طبیعت مفسِر (آنطور که یاسپرس می‌گفت) و از سوی دیگر در پیوند با تربیت مفسِر (آنگونه که ویتگنشتاین می‌گفت) بدانیم؛

و اگر فهم همانگونه که آلبرکامو می‌گفت تلاش برای وحدت بخشیدن به اجزاء پراکنده‌ی یک واقعیت باشد؛

و اگر آن سان که هایدگر اعتقاد داشت: Image ۲. « اگرچه هریک از جنبه‌های عالم، می‌تواند مستقل از یکدیگر بررسی شود اما باید بدانیم که هیچ بخشی از عالم مستقل از سایر اجزاء آن بهیچوجه وجود ندارد. در عالم بودن یک #وحدت است. تحلیلی از زندگی هر روزه‌مان نشان می‌دهد که ما مستقل از آنچه در عالم با آنها مواجه می‌شویم، وجود نداریم »
Feb 17, 2022 15 tweets 3 min read
مغالطه‌ی «ریسک به ریوارد»
و «مدیریت سرمایه»

۱. ذهنیّت رایج در ارتباط با مفهوم «ریسک/ریوارد» این است که برای هر ترید، ضرورت دارد این نسبت بزرگتر از ۱ بوده، و اگر مساوی یا کوچکتر از ۱ باشد، ورود به آن ترید «منطقی» نیست. اما این ذهنیّت چه اندازه «مطابق با واقع» است؟

#تحلیل‌ذهنی ۲. پیش از شروع، توضیح مختصری در رابطه با مفهوم «ریسک/ریوارد» ضروری‌ست. نسبت ریسک به ریوارد نشان‌دهنده‌ی «وضعیّت ذهنی» تریدر در رابطه با برآیند تریدش است. به این معنا که تریدر «انتظار» دارد به ازای هر یک دلاری که «ریسک» می‌کند، چه اندازه «پاداش» دریافت نماید.
Feb 16, 2022 6 tweets 2 min read
چرخه‌ی تکرار ول‌انگاری
در مبلّغین پروژ‌ه‌های إسکم

«پرستش شخصیت‌های مشهور را در نظر بگیرید که باعث می‌شود مردمی که زندگی‌شان از هرگونه معنایی تهی است کاملاً مجذوب زندگی دیگران شوند» (فلسفه‌ی ملال)

#تحلیل‌روانی ۱. برای پی بردن به «إسکم» بودن یک پروژه، ضرورتاً نیازی به آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال، فاند و یا آن‌چین نیست (اگرچه دانستن اینها یقیناً بهتر است) بلکه کافیست تا با الگوهای رفتاری (روانی) کسانی که این پروژه‌ها را تبلیغ می‌کنند کمی آشنا باشیم.
Jan 28, 2022 8 tweets 2 min read
اوراق قرضه‌ی شورشِ یونان

با ظهور «اقتصاد سیاسی» داد و ستدهای ابتدائی و غیرعلمی جای خود را به مدل توسعه‌ یافته‌ای از «شیادیِ قانونی» و مجموعه‌ی «دانشِ ثروت‌اندوزی» داد. (فردریک انگلس)

#تاریخ‌بخوانیم ۱. در سال ۱۸۲۱ یونانیان برعلیه امپراطوری عثمانی دست به شورش زدند. این شورش با همدردی حلقه‌‌های آزادی‌طلب و رمانتیک بریتانیا همراه شد. تا آن جا که لرد بایرونِ شاعر به یونان رفت تا در کنار شورشی‌ها مبارزه کند. اما «سفته‌بازان» لندنی متوجّه فرصتی شده بودند.
Jan 27, 2022 14 tweets 3 min read
حبابِ می‌سی‌سی‌پی
«تاریخ» چیست؟ افراد جدید در حال تکرارِ اشتباهات قدیمی (فروید)

۱. در سال ۱۷۱۷ کمپانی می‌سی‌سی‌پی که در فرانسه تأسیس شده بود، شروع به مستعمره‌سازی درّه‌‌ای در پایین‌ می‌سی‌سی‌پی کرده و شهر «نئواورلئانز» را بنا کرد. ۲. این کمپانی که ارتباطات خوبی در دربار لوئی پانزدهم داشت، برای تأمین مالی جاه‌طلبی‌های خود، سهامش را در بازار بورس پاریس عرضه‌ی عمومی کرد.