Dr. Gökhan Güneş Profile picture
PhD, International Criminal Law/ Human rights activist/ cats/Galatasaray
24 Nov
YAKINDA BYLOCK DELİL DEĞİLDİR DİYECEKLER!
1.  Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeni tarihli görseldeki kararında; "sanığın kullandığını kabul ettiği …ID numaralı Bylock’ta sadece diğer sanığın ekli olmasına ve yazışma içeriklerinin örgütsel nitelikte olmadığının anlaşılmasına rağmen, Image
2.  sanığın, örgüt talimatı ile bu ağa dahil olduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullandığının kabul edilerek ceza verilmesini bozma nedeni saymıştır. Bu karar, 16. Ceza Dairesinin Bylock konusunda tutarsız ve adamına göre karar verdiğini gösterdiği gibi
3.  aynı konuda çelişkili kararlar vermek suretiyle ilgililerin adil yargılanma haklarını nasıl ihlal ettiğinin de itirafı niteliğindedir. Yargıtay'ın Bylock ile ilgili en önemli argümanlarından biri, bu programı "münhasıran Gülen hareketi mensuplarının kullandığı" iddiasıdır.
Read 18 tweets
23 Nov
ÖLMÜŞ KİŞİLERİ BİLE TUTUKLAYIP MESLEKTEN ÇIKARABİLEN YARGI DÜZENİ

1. Bugün, "15 Temmuz yargıç ve savcılarının" hukuk tanımazlıklarına ve kararlarını nasıl fişleme listelerine göre verdiklerine ilişkin iki olayı sizlerle paylaşacağım.
2. Seyfettin Yiğit, İsviçreli yargıç T.Stadelmann'ın yazısında yer verdiği fişleme bilgisinde "KARŞIT" olarak fişlenen ve 15 Temmuz dan hemen sonra tutuklanan binlerce yargı mensubundan biridir. tsjustice.info/wordpress/2016…
3. Kendisine yapılan muameleyi kaldıramayarak 15 Eylül 2016 tarihinde cezaevinde intihar etmiştir. Ancak, Seyfettin Yiğit vefat etse de, elindeki listeye göre işlem yapan ve talimat gelmeden listede değişiklik yapamayan "15 Temmuz yargıç ve savcıları",

diken.com.tr/darbe-girisimi…
Read 11 tweets
22 Nov
BİNLERCE İNSANIN MAL VARLIĞINA BÖYLE ÇÖKTÜLER!

1. "15 Temmuz yargıç ve savcılarının", Anayasa ve AİHS'te korunan en temel haklardan olan mülkiyet hakkını nasıl gaspettiklerini ve uydurdukları gerekçelerle insanların malına nasıl çöktüklerini görmek ister misiniz?
2. Görseldeki karar gereğince, 3 binden fazla hakim, savcı, vali ve kaymakamın malvarlıklarına CMK'nın 128. maddesi gereğince tedbir konulmuştur. Kararda, tedbir konulan mallarla ilgili; "FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetleri neticesinde BU SUÇLARDAN ELDE EDİLDİĞİNE dair ImageImage
3. SOMUT DELİLLERE dayanan kuvvetli şüphe olduğu" belirtilmiştir. Peki, Hakim @ismail_ademoglu bu kadar kişinin malvarlığını "bir suç neticesinde" elde ettiğini hangi araştırmayla anlamıştır? Bu konudaki "somut deliller" nelerdir? Bu malvarlıkları suç neticesinde elde edildiyse
Read 10 tweets
21 Nov
FİŞLEME BİLGİLERİNİ DOSYALARA KOYMUŞLAR!

1. Hukuk tanımazlıkta çığır açan "15 Temmuz yargıç ve savcıları" işi o kadar ileriye götürmüşler ki, yaptıkları fişlemeleri dava dosyalarına koymuşlar. Nasıl mı? ahmetdonmez.net/iste-serdar-co…
2. Daha darbe teşebbüsü devam ederken yargıç ve savcıların gözaltına alınıp tutuklanmaları talimatını veren ve bu talimatı, resmini çekerek WhatsApp ile Başsavcılıklara gönderen savcı Serdar Coşkun,
3. bu talimatın altında yargıç ve savcıların eşlerinin adı-soyadı ve görevinin yazılı olduğu fişleme listelerinin de olduğu unutmuş ve çekilen resim bu haliyle soruşturma dosyalarına girmiştir. Image
Read 7 tweets
19 Nov
"15 TEMMUZ YARGIÇLARININ" HUKUK TANIMAZLIĞI

1. 15 Temmuz yargı düzeninin ne kadar hak ve özgürlükler aleyhine olduğuna ve insanların hayatlarının nasıl pervasızca karartıldığına ilişkin örnek iki karar. 15 Temmuz öncesi verilen kararda; hiyerarşik yapıya dahil olma unsuru ortaya
2. konulmadan sadece silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçunun birden çok işlenmesi nedeniyle terör örgütü üyeliğinin oluşmayacağı belirtilirken (Leyla Zana kararı), Image
3. 15 Temmuz sonrası kararda, aynı nitelikteki eylemlerde hiyerarşik yapıya dahil olup olmama araştırılmadan, örgüt propagandası niteliğindeki eylemlerin çokluğu gerekçe gösterilerek "yardım" suçundan verilen karar bozulmuş ve üyelikten ceza verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Image
Read 5 tweets
18 Nov
"15 TEMMUZ YARGIÇLARININ" GÖRMEZDEN GELDİĞİ VAHİM/MATUF EYLEMİN ÖNEMİ
 
1. Yüz yıllık Yargıtay uygulaması gereğince silahlı örgüt kabulü, TCK'nın 302, 309, 311 ve 312. maddelerinde yazılı suçlardan birini işlemeyi amaç edinen bir yapı ve oluşumun, bu amaca ulaşmak için
2. gerçekleştirdiği vahim/matuf bir eylem (bombalama, öldürme, kundaklama, güvenlik güçleriyle silahlı çatışma, roketle saldırı ve silahlı gasp vb) sonucu yapılan yargılamada verilen kararın kesinleşmesi halinde mümkündür. Yani, legal bir yapının illegal alana geçtiğini
3. ortaya çıkaracak kriter "vahim eylemdir." Vahim eylem niteliğindeki olaylar kapsamında silahlı örgüt kabulü yapılması TMK'da 2003 yılında yapılan değişikliğe de uygun bir durumdur. Zira 203'te, terör tanımının "fiil” (eylem/hareket) bölümü değiştirilmiş ve
Read 19 tweets
17 Nov
TÜRK YARGI TARİHİNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİREN “15 TEMMUZ YARGIÇLARI”

1. Bir yapı ya da oluşumun silahlı örgüt olarak kabulü için bu örgüt tarafından geçekleştirildiği iddia edilen vahim nitelikli eylemelere (bombalama, yaralama ve öldürme gibi) ilişkin
2. yargılamalarda silahlı örgüt kabulü yapılması ve bu kararın kesinleşmesi gerekir. Zira ilk matuf eylem yargılamasının ve silahlı örgüt kabulünün kesinleşmesi diğer yargılamalar için hukuken bir "ön mesele"dir ve öncelikle bu meselenin çözümü gerekir.
3. Silahlı örgüt mensubiyetine ilişkin davalarda bu ön meselenin çözümü "bekletici sorun" yapılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Çünkü burada zorunlu bekletici mesele vardır. 15 Temmuz yargılamalarında vahim nitelikli kabul edilen eylemler 15 Temmuz 2016 tarihli
Read 17 tweets
13 Nov
ALTIN ÇAĞINI YAŞAYAN! YARGIYI BEKLEYEN SON

1. Bugün sizlerle, zaman ve mekan değişse de, en sonunda hukukun nasıl işlediğini ve “kendisine bir şey olmayacağını sanan ve buna inandırılan muvakkat muktedirlerin” nasıl hesap verdiklerini, hukuk tarihinde çok önemli yeri olan ve
2. AİHS’in 7/2. maddesine fikir babalığı yapan Gustav Lambert Radbruch’un hayat hikayesi ve hukuk literatürüne kazandırdığı “Radbruch Formülü” ile anlatacağım. Radbruch, 1922-26 yılları arasında Weimar Cumhuriyeti’nde Adalet Bakanı sıfatıyla iki dönem görev yapmış ve @hhalilkoc
3. bu dönem Alman Ceza Kanunu ve ceza hukuku reformuna katkıda bulunmuştur. Daha sonra akademik hayatı tercih ederek bakanlıktan ve meclisten ayrılmıştır. Hitler’in iktidara geldiği 1933’te “siyasi olarak güvenilmez” ilan edilerek ülkesini terk etmek zorunda kalsa da,
Read 18 tweets
12 Nov
AYM’NİN DÜN YAYIMLANAN BANK ASYA KARARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
1. AYM, dün Resmi Gazetede yayımlanan Ayla Demir İşat kararında, Bank Asya’da hesabı bulunduğu için iş akdi feshedilen başvurucun özel yaşam hakkının ihlaline karar vermiş, @AYMBASKANLIGI
kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/24245
2. ancak, kararda yer verdiği hususlar ile yasal bankacılık faaliyetlerini suç olarak göstermeye de devam etmiştir. Kararda yer verilen ifadelerin (görsel) hukuki hiçbir karşılığı yoktur. Zira 2013’te bir terör örgütü varsa, bu örgüt ve üyeleriyle ilgili soruşturmalar neden Image
3. 15 Temmuz’dan sonra başlamıştır? Bu husus, "suç ve cezaların geriye yürütülmesi" ve “devletin vatandaşa kurduğu tuzağın” itirafı değil midir? Eğer bu tarihte verilen para yatırma talimatı suç ise devletin ilgili birimleri bu suçun işlenmesine neden seyirci kalmıştır?
Read 28 tweets
10 Nov
a"YENİDEN YAPILANMA" ADI ALTINDA YAPILAN SORUŞTURMALARIN HUKUKA AYKIRILIĞI

1. Silahlı/silahsız örgütlerin vasıf değiştirmesi mümkündür ve bu değişiklik sonucu yeni nitelendirmenin nasıl yapılacağı Yargıtay kararıyla sabittir. Bu kararlar gereğince; Image
2. silahlı örgütün devamı kabul edilen oluşumlarda silahlı örgütün ideolojisi ve stratejisini benimsenmesi ve silahlı örgütün zorunlu unsuru olan “silah” unsurunun varlığı, silahsız terör örgütünde ise yeni oluşumum TMK’nın 1 ve 7. maddelerinde yer alan terör amaçlarını
3. gerçekleştirmek amacı taşıyıp taşımadığının tespiti gerekir. Bu tespit için de EGM Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığından yeni oluşumun niteliğini gösteren bir rapor alınmalıdır. Bu tespitlerden sonra daha önce silahlı örgüt olduğuna karar verilen bir yapılanmadan ayrılarak
Read 27 tweets
8 Nov
İFTİRA DÜZENEĞİNE DÖNÜŞMÜŞ İTİRAFÇI BEYANLARINA EMANET EDİLEN 15 TEMMUZ YARGILAMALARI! 

1. Bir oluşumun terör örgütü olup olmadığına ilişkin ilk yargılama, eksiksiz ve hukuksal sorunu bütünüyle karşılayacak şekilde yapılmalıdır. Bir terör eylemi ile kendisini açığa vurmamış
2. bir yapı dava konusu ise örgütün açıklanan ve propagandası yapılan amaçları da nazara alınarak, cebir ve şiddet kullanarak, korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit yöntemleri ile Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. maddesindeki hangi amaçları gerçekleştirmeye ve
3. TCK'nın 314. maddesinde gösterilen hangi amaç suçları işlemeye yöneldiği ana/çatı davalarında ortaya konulmalıdır. Örgüt niteliği ilk kez bir eylemle açığa çıkan yapılanmaların içinde yer aldığı kabul edilip bu eyleme iştirak etmemiş ve bu eylem ile
Read 15 tweets
7 Nov
1. "Örgütün Niteliği ve Amacının Belirlendiği Ana Davaların Birlikte Görülmesi Gerekirken 15 Temmuz Yargılamalarında Bu Hususa Neden Uyulmamıştır?" isimli makalemize gokhangunesphd.blogspot.com/2020/11/orgutu… linkinden ulaşabilirsiniz.
2. (Makaleden...)

DARBEYİ ÖNCEDEN HABER ALIP ENGELLEMEYENLERİN TCK'NIN 83. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUĞU

Darbe girişimi, Kara Havacılık Okulu Komutanlığından örgüt üyesi olduğu iddia edilen bir asker tarafından 15 Temmuz saat 16:16’da bir devlet görevlisine ihbar edilmiştir.
3. Askeri hiyerarşinin en üst noktasının 1 saat 38 dakika sonra, saat 17:54’te haberi olmuştur. Cumhurbaşkanına 3 saat 14 dakika sonra saat 19:30’da haber verilmiş, Başbakan ise 5 saat 14 dakika sonra öğrenmiştir.
Read 10 tweets
6 Nov
1. "Örgütün Niteliği ve Amacının Belirlendiği Ana Davaların Birlikte Görülmesi Gerekirken 15 Temmuz Yargılamalarında Bu Hususa Neden Uyulmamıştır?" isimli mamalemize gokhangunesphd.blogspot.com/2020/11/orgutu… linkinden ulaşabilirsiniz.
2. Gülen hareketinin silahlı örgüt sayılmasına ilişkin silah unsuru, asker sanıklara görev gereği verilen silahlarla açıklanmaktadır. Her durumda, silahlı örgütlerin silah sağlayıcıları vardır. Terör örgütlerinin mevcudiyeti ve eylem kapasiteleri ile doğrudan ilgili olan
3. “silah sağlama” TCK’nın 314/2. maddesindeki terör örgütlerine yardımdan ayrı olarak ve yardımın özel bir biçimi olarak TCK’nın 315. maddesinde düzenlenmiştir. 15 Temmuz’a bir de bu madde açısından baktığımız da, şu soruyu sormak en doğal hakkımızdır;
Read 15 tweets
4 Nov
HUKUKİ MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYİN!

1. AİHM,476 kişiyle birlikte toplam 1022 hakim-savcının özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali iddiasıyla Hükümetten savunma istedi.Aynı Alparslan Altan ve Hakan Baş kararında olduğu gibi AİHM, öncelikle bu başvurular kapsamında 5.maddenin ihlaline,
2. ardındın da, darbe teşebbüsüyle hiç bir ilgisi olmayan bu kişilerle ilgili usulüne uygun soruşturma ve yargılama yapılmaması, yasal rutin faaliyetlerin cezalandırmayaya gerekçe yapılması ve TCK'nın 314. maddesinin yerel mahkemeler ve Yargıtay tarafından yorumlanıp
3. uygulanış biçiminin çok geniş olduğunu ve öngörülebilir olmadığını belirterek; adil yargılanma hakkı (m.6), kanunilik ilkesi (m.7) ve özel yaşama saygı hakkından (m.8) ihlal kararı verecektir. Ayrıca, Danıştay 4 yıldır bir karar ver(e)mese de,
Read 9 tweets
2 Nov
BANKACILIK FAALİYETLERİNİN NEDEN SUÇ OLAMAYACAĞINI SN. İZZET ÖZGENÇ’TEN DİNLEYİP, BU KONUDA SN. ERSAN ŞEN’İN ÇELİŞKİLERİNİ GÖRMEK İSTERMİSİNİZ?

1. @ProfDrErsanSen, “Anayasa Mahkemesi'nin Bank Asya Kararı” isimli makalesinde, aynı Bylock’ta yaptığı gibi hukukihaber.net/anayasa-mahkem…
2. Devletin denetim ve gözetimi altındaki bir banka ile bankacılık faaliyetinde bulunmak nasıl suç olabilir demek yerine, bu faaliyetler nedeniyle verilen cezaları meşrulaştırmaya çalışmış ve bunu yaparken de hukukun en temel ilkelerini göz ardı etmiştir.
3. Makalede yer verdiği görseldeki ifadelerin hukuki bir izahı yoktur. Zira 2003’te TMK’da yapılan değişiklik ile bir yapı ve oluşumun silahlı örgüt olarak kabulü için “cebir ve şiddet kullanması” zorunlu unsur haline getirilmiştir. Ayrıca, cebir ve şiddet kullanan bu yapının
Read 22 tweets
30 Oct
AYARI BOZULAN YARGININ VE ÜLKENİN RESMİ!

1. 2004'te; AİHM kararındaki eksikliklerin giderilmemesi ve tutukluluk süresinin "şartlı tahliye süresine" yakınlığı nedeniyle telafisi güç zararların doğmaması için temyiz incelemesini beklemeden sanıkları tahliye eden @TCYargitay'dan,
2. 2020'de; "şartlı tahliye" yerine “verilen ceza süresini” dikkate alan, temyiz incelemelerini yapmadığı gibi şartlı tahliye süresi dolanları serbest bırakmayan ve sırf tahliye olabilmek için insanları temyiz haklarından vazgeçmeye mecbur eden Yargıtay'a

omerfarukgergerlioglu.com/basin/basindan…
3. 2004'te; AİHS hükümlerinin taraf ülkeler için bağlayıcı olduğunu ve uyulması zorunlu olan AİHM kararlarındaki hak ihlallerine ilişkin tespitlerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirten Yargıtay'dan,
Read 8 tweets
28 Oct
GÜNCEL YARGILAMALARIN NASIL SONUÇLANACAĞINI MERAK EDİYOR MUSUNUZ?

1. Aşağıdaki twittekine benzer haberleri bundan sonra niçin daha fazla duyacağınızın ve güncel yargılamaların en nihayetinde neden BERAATLA sonuçlanacağının cevabını
2. "15 Temmuz Yargılamalrının Silahlı Örgüt (TCK Md. 314) Kapsamında Yapılması Doğru mudur?" isimli makalemizde bulabilirsiniz. gokhangunesphd.blogspot.com/2020/08/15-tem…
3. Bu twit bağlamında konuyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak gerekirse;
Her suçun maddi ve manevi olmak üzere iki unsuru vardır ve bu unsurlardan biri gerçekleşmezse sanığa ceza verilemez. 15 Temmuz yargılamalarına konu suçların tamamının (TCK 309,312 ve 314) manevi unsuru
Read 7 tweets
27 Oct
YAKIN GELECEKTE YAŞANACAKLARA DAİR BİR AİHM KARARI

1. Paylaşımlarımızda belirttiğimiz üzere, 15 Temmuz sonrası verilen kararlar hukuki dayanaktan yoksun oldukları için bir itiraz ya da AİHM'in ihlal kararı neticesinde bozulacak, darbe teşebbüsünden haberdar olmayanlar
2. beraat edecek ve haklarını geri alacaklardır. Bugün, geçmişte bu anlattıklarımızın birebir yaşandığı bir olayı paylaşarak, bu söylediklerimizin sadece bir temenni olmadığını ve yakın gelecekte aynı şeylerin yaşanacağını anlatacağız. Geçmişte yaşanan bu olayın özeti şöyledir;
3. 1994 yılında silahlı örgüt üyeliği suçundan 15'er yıl hapis cezasına mahkum edilen ve cezaları Yargıtay tarafından onanan sanıklar AİHM'e başvurmuşlar ve AİHM, sanıkların adil yargılanma haklarının ihlaline karar vermiştir. (Karar linki: hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1412…).
Read 26 tweets
23 Oct
PROF. DR. ERSAN ŞEN'İN BYLOCK KONUSUNDAKİ ÇELİŞKİLERİ VE CEVAPLAMASI BEKLENEN SORULAR

1. @ProfDrErsanSen kaleme aldığı "İstihbarat Raporlarının Delil Değeri" isimli makalesinde şu hususlara yer vermiştir.

hukukihaber.net/istihbarat-rap…
2. @ProfDrErsanSen'in de belirttiği gibi MİT, istihbari faaliyetleri sırasında bir delile tesadüf edebilir. Bu durumda MİT'in yapması gereken, konuyla ilgili etraflı bir araştırma yaparak oluşturduğu istihbaratı adli kolluk birimlerine ulaştırmaktır.
3. Bu aşamadan sonra yetki Başsavcılıktadır (CMK m. 160) ve MİT’in görevi tam da bu aşamada sona erer. Yani, MİT'in CMK kapsamında elde edilmesi gereken ve yargılamada kullanılabilecek bir delili elde etmesi mümkün değildir. Zira MİT'in adli kolluk yetkisi yoktur ve
Read 23 tweets
21 Oct
AİHM'İN RAGIP ZARAKOLU KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1. AİHM, BDP siyaset akademilerinde ders verdiği için tutuklanan Ragıp Zarakolu’nun başvurusunda BDP’nin yasal bir siyasi parti olduğunu, akademide ders vermenin suç sayılamayacağını söyleyerek özgürlük ve güvenlik hakkı ile
2. ifade özgürlüğünün ihlaline karar vermiştir. Kararda, gösterilen delillerin örgüt üyeliği (TCK m. 314) için yeterli olmaması nedeniyle tutuklamanın keyfi olduğu, ifade özgürlüğü açısından ise kanunilik şartının gerçekleşmediği belirtilmiştir.@cesuradalet
3. AİHM, daha önce TCK'nın 220/6-7 ve 312. maddeleriyle ilgili içtihadını ilk kez 314. maddeye uygulamıştır. Karar, ihlaline karar verilen haklar yanında; adil yargılanma, özel yaşama saygı, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü gibi haklarla ilgili de sonuç doğuracak niteliktedir.
Read 28 tweets
19 Oct
1. Merhum Mustafa Kabakçıoğlu'nun cezalandırılmasına ve ardından da vefatıyla sonuçlanan sürecin başlamasına neden olan suçlamalar; Kimse Yok mu Derneğine bağış yapmak ve Dijitürk aboneliğini iptal ettirmek olup bu eylemlerin ne denli büyük suçlar! olduğunu okumak istermisiniz? Image
2. Kimse Yok mu Derneğine Bağış Yapmak:
Öncelikle bu hususun cezalandırmaya gerekçe yapılması örgütlenme özgürlüğünün (AİHS m. 11; AY m. 33) ihlali niteliğindedir. Zira bu derneğe bağış yapmak hiçbir suçun kapsamına girmeyen, sivil toplum faaliyetlerinin ve
3. dolayısıyla örgütlenme özgürlüğünün kapsamı ve koruması altındadır. Bahse konu dernek yasalara uygun olarak kurulduğu gibi Bakanlar Kurulu tarafından kamuya yararlı dernek statüsüne alınmış ve kapatıldığı tarihe kadar da devletin denetimi altında faaliyet göstermiştir.
Read 11 tweets