Marius Gonsholt Hov Profile picture
Sjeføkonom Handelsbanken Norge. Spiller blodthrash i Proselytism utenom arbeidstid.
May 4, 2023 13 tweets 5 min read
Godt levert i #dax18 i dag, @olavslettebo! En tråd med noen enkle grafer som illustrerer argumentene. 1/ Det enkleste først, som du jo påpekte: Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning er «forbausende» stabil, når vi ser gjennom konjunkturene. Også en litt artig korrelasjon med produktivitetsveksten? (nei, jeg har ikke snudd y-aksen…). Image
Dec 14, 2022 16 tweets 5 min read
1/n. En lengre tråd: Arbeidsmarked, inflasjon, renter. En ofte hørt påstand er at @norgesbank må svekke arbeidsmarkedet for å dempe inflasjonen. Gjerne formulert som at ledigheten må opp. La oss se på den såkalte phillips-kurven: 2/n: Phillipskurven, hvor faktisk kjerneinflasjon forklares av ledigheten i samme periode, gir ingen mening. Til høyre i grafen kan man kanskje få inntrykk av at inflasjonen blir veldig høy dersom ledigheten blir veldig lav. Men...