Kishor Kochrekar Profile picture
30 May

@Ra_THORe
doctor couple shot dead in broad daylight in Rajasthan. Such an absolute state of lawlessness in Rajasthan is due to a spineless state govt. that has done nothing to stop criminals who run amok in our cities & villages.
1/n.Root cause of all the
2/n.crimes is 60million years ago HumanSpecies evolved from monkey
Classified as mammal;still tale,horns,sharp Canines&Nail less
Worst, Looking like Human ANIMAL
Taking undue advantages of Physical Abilities; Endowed upon HumanSpecies
By Nature;Being Lamebrains Or Ignorant?Anyway
3/n.In this MESSED UP OF 7 Billion, Human DNA's; I am searching for right
Who have capacity to understand
OneGenomeOnenessConcept ToSaveLastAndTheBestEverPossible HumanSpeciesFromEarlyExtiction
By Right And Proper Use Of
Artificial Intelligence
Read 4 tweets
22 May
@Firefly_Space 1/n.I don't know how many HumanSpecies organisms have Human
Brain?
But those amassed wealth definitely Don't Have.
Amassing Wealth Isn't that Easy One Has to have crooked group helping, supporting One
This Unique PlanetEarth's Most Human-Alike Species Population Is
Of Lamebrains
@Firefly_Space 2/n.When first few human-alike organisms were evolved,was there such thing as Money & Wealth?
For survival, one needs food and shelter
And for that one has to toile.Nature has endowed upon only HumanSpecies physical ability to toile.
No other animal can work and not even wants to
@Firefly_Space 3/nHumanSpeciesAnimal,Evolved From Monkey60million years ago Is only without horns,sharp Canines&Nail
& Being Herbivorous lives in Groups
And in groups.Strongest take weaker's disadvantage.That is inhumane behavior
How could some became Millionaire's, Billionaire's?
By exploiting
Read 6 tweets
5 May
@nadiamdrake 1/n.Mam,try to understand Dogs are the species of particular Genome.
All animals including last and the best
ever possible Human species, are comfort seekers, artists (didn't you see animal circus?) selfish,addictive in nature,(in India,dense forests along INDO-PAK border, and
@nadiamdrake 2/n.along the borders of states,Keral-
Tamilnaduh-Carnatak illegal cultivation
of Opium,and factory of narcotics drugs were found because of addictive natures of forest animals.
Because you are science journalist, I am trying to put before you and many more,facts of nature and
@nadiamdrake 3/n.Because in this Illusory,deceptive
world Only human organism's brain, has capability to understand,what I am putting before every one for last 35 years to save human species from early extinction
By myOneGenomeOnenessConcept
And is not philosophy, or fake spirituality to make
Read 47 tweets
21 Apr
@AmtCityPolice @DGPMaharashtra 1/n. Dr.Arti Singh
@invinciblearti 🙏👌कार्य,
अर्थात् तुमच्या ‌ड्युटीचा कार्यभाग
पण सुशिक्षित,उच्चशिक्षित जाणुनच घ्यायला तयार नाहीत,की गुन्हे ‌कां घडतात?
सर्वाच्या विचारांची पोच तोकडी शब्दाचा अपमान होईल
कांय?फक्तं मलाच जगायचं आहे?आणि मी एकटा
ह्या अद्वितीय पृथ्वीग्रहावर जगु शकतो?
@AmtCityPolice @DGPMaharashtra @invinciblearti 2/n.माणसं असा कां विचार करत नाहीत,कारण
मनुष्य(?)हा६०मिलियनवर्षापूर्वी माकडापासून उत्क्रांत झालेला,सस्थन म्हणून वर्गिकरणकेलेल।शेपुट,शिंगे,तीक्ष्ण नखे व सुळे नसलेला सर्वात स्वार्थी,ढोंगी,हिंस्त्र प्राणी गेल्या अनेक वर्षांत निर्माण झालेल्या वेगवेगळय़ा धर्माच्या मनुष्य बनविण्याच्या
@AmtCityPolice @DGPMaharashtra @invinciblearti 3/n.उद्दिष्टासाठ पाने फुसुन गेला आहे
मुळात जनवर असल्याने कामचोर आळशी आहे
बैलाला वेसण घालतात,घोड्याला लगाम.पण ह्या मनुष्य जनावरांचं‌ काय‌ करायचं?
कला,क्रिडा निसर्गाची देणगी इतर जनावरांसकट माणसांनाही लाभली( सर्कस पाहिली आहेत नां)
इतर जनावरांची शारीरिक अक्षमता,दुर्बलता
कला,क्रिडांचा
Read 9 tweets
21 Apr
1/nToday Is Ramnavami
iskonkolkata.com/25-life-lesson…
Does ISKON believe in Rama?1*
Rama Navami is a spring Hindu festival that celebrates the birthday of the Hindu2* God Lord Rama.He is particularly important to the Vaishnavism tradition of Hinduism,as the seventh avatar of God Vishnu
2/n.And the tenth avatar is"BUDHAA"
Who was born in the year623BC
I am not much knowledgeable about
all this.Because I was more interested in Science&Technology
And Human Brain Has Limited Memory
May Be In Few K-Bites3*
But While Schooling in secondry I learnt Prince Siddharth
3/n.Gautam Buddha steppeddown his princehood for reasons amongwhich
"Poverty"4*was one
Now almost after 2900years situation,
condition is worsen
Instead of solving the problem,people
are fighting for Ramism And
Buddhism.Which no one Understood
DoWeNeedTemples,Buddhavihar,
Mosques
Read 10 tweets
31 Mar
@In_Marathi 1/n.फक्त पब्लिसिटी करता!आणि जेव्हा मिडिया ही आपल्याधंद्याकरता असल्यागोष्टीना माकडाचा
खेळ म्हणून वापरते तेव्हा मनाला त्रास होतो!
ही मानवी समाजातील, विविध अनावश्यक क्षेत्रातील मनुष्य सद्रुष्य जनावरे च जगातील मानवाच्या जगण्याच्या त्रासांना कारणीभुत आहेत!
बैलाला वेसण घालतात,घोड्याला
@In_Marathi 2/n.लगाम;पण,आता
ह्या ६०मिलियन वर्षापूर्वी माकडापासून उत्क्रांत झालेल्या, सस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेलाप्राणी केलेल्या; शेपुट,शिंग,तीक्ष्ण नख आणि सुळे नसलेल्या मनुष्य सद्रुष्य जनावरांना,निसर्ग नियोजित
DNA ,प्रमाणे त्यांच्या योग्य जागेवर ठेवून, मानवी समाजाच्या कामास लावणे,हाच एकच उपाय
@In_Marathi 3/n.ह्या जगभर अस्ताव्यस्त पसरलेल्या मानव(?)ई
समाजात कीती हे समझुन शकतील?
OneGenomeOnenessConcept
ToSaveLast And TheBestEverPossible Human Species From Early Extinction
Read 4 tweets
23 Mar
@BJP4India 1/n
भगतसिंहची भाची गुरुजीतकौर,राजकारणींबद्धल
कायम्हणते?
inexp.in/TFwKpP
६०मिलियन वर्षापूर्वी माकडापासून उत्क्रांत झालेले, सस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेले,मनुष्य (?)जनावर
आजही,शेपुट,शिंगे,तीक्ष्ण नखेआणिसुळे नसलेलं; "मी"च्या भ्रमांमुळे,हजारोवर्षांच्या चुकीच्या संस्कारांमुळे,आजही
@BJP4India 2/n.आजही,निसर्गानं (ज्यांना देवानं म्हणायचे‌ आहे
त्यांनी देवाने म्हणावें)एकमेव मनुष्य जनावरांना दिलेल्या सर्वांगिण शारीरिक सामर्थ्याचा दुरुपयोग,
करत,जीवनाच्या ७००मिलियन वर्षांच्या इतिहासात
निर्माण झालेल्या
Last&TheBestEverPossible,Human Speciesच्या अकाली शेवट करण्यास,जबाबदाऱ
असेल
@BJP4India 3/n.OneGenomeOnenessConcept
ToSave,HumanSpeciesEarlyExtinction
@INCIndia
@SaamanaOnline
आजचनव्हे ‌प्रत्येकदिवसाच काहीनाकाही फक्त महत्वसांगत,पैशांसाठी आपली‌पोळीभाजत
जगणारे हेबुध्दीजीवी,धंदेवाईकलोक,आयुष्यात
आलेलं"सायंन्सचं‌ज्ञान "फक्त परिक्षा पासकरुन
कागदीडिग्री मिळविण्यापुरताच
Read 5 tweets
21 Mar
@MajorPoonia 1/n.M.S.P.जी आमआदमी, खासआदमी ऐसा कोईफर्क नहीरहता।६०मिलियनसालपहेले बंदरसे उत्क्रांतहुआ बेहतरीनजानवर,सब जानवरोंकी तर्हा
स्वार्थी,खुदगर्ज है।हर आम आदमी की सोच १DNA,२.संस्कार,३.परिस्थितियोंकी वजे अलगअलग पर VewpointOf Self,Benefitsहोती है।
इसिलिये इस Messedup,Human?Social
Systemमे कौन
@MajorPoonia 2/nखास बनता है।बनाया जाता है।इसमे इत्तेफाक
ImportantRolePlayकरता है।खास‌ बननेकीतो
सबही कोशिशों मे जुठे हुए‌ होते है।
यह ही सबुत है,HumanBrain Bankruptcyका
हम अगर सब HumanAlike Animalsको इंन्सान
बनाये तो दुनियाभरकी इंन्सानकी जीनेकी तकलीफें
दूर हो जायेगी।पर सब इंन्सान नही बनेगे तो?
@MajorPoonia 3/n.तो जिन इंन्सानोंमे ByGenetics इंन्सानियत
है वो साथ आये।
Artificial Intelligenceके सही उपयोग से
एक नयी Human Social System बनाये
OrgansTransplantके वक़्त कोई‌ जात,धर्म,
Nationality, Rich,Poor,Male,Female ऐसे
फर्क बीच आते है?इसका मतलब पढे लिखे आजतक क्यौ नही जान पाये?
आगे बताउं!
Read 5 tweets
21 Mar
@rautsanjay61 1/n.संजयजी तुम्ही मराठीअहात,म्हणून मराठीत लिहीतो.हेलिहीणं सर्वांसाठीआहे,ज्यांना नवीन मार्ग
सुख-शांती साठी हवाआहे
मी सर्वत्रआहे,मी तूचआहे,स्वतःला हिंदुसमजणारे हे भगवतगी ज्यांच्या,ज्यांच्याकडुन ऐकतात त्यांच्या कडुन‌ श्रीकृष्णाच्यातोंडी घातलेलंहे‌ही ऐकतात
मला कुठलाहीधर्म मधे‌ आणायचा
@rautsanjay61 2/n.नाही.विचार कुणाचाहीअसो,विचारांचास्त्रोतं
कुठुनहीअसो विचारमहत्वाचा.आणि ह्याविचाराच्या प्रसाराने जगभरातीललोकांना शांतीआणि समाधानात जगण्याचीसंधीलाभतअसेलतर,सर्व निधर्मी,सेक्यूलर माइंडेड‌ माणसं नक्किच
विचार करुन अंगिकारतील
तर इच्छा,तयारी आहे समझुन घ्यायची?
अद्यावत जीवशास्त्राच्या
@rautsanjay61 3/n.ज्ञानावरआधारित"OneGenomeOneness Concept"ToSaveLast&TheBestEver
PossibleHumanSpeciesFromEarly Extinction
६०मिलियनवर्षापूर्वी आपल्याला माकडापासून उत्क्रांतझालेली,सस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेली
ही स्पिसिज अज्ञानामुळे आपण चुकिच्या तऱ्हेनं
वापरातो आहे
जुन्याकाळचं सोडून द्या
सध्याच युग
Read 5 tweets
20 Mar
1/n
m.facebook.com/groups/2534767…
By RohitYoddha16March11.23PM
"हिंदुमंदिरातील सोनेविकले आणि हिंदुनाचवाटले तर,प्रत्येकहिंदुला७०लाखरुपये मिळुशकतील
(प्रा.मा.म.देशमुख)
दारिद्र,बेकारीत पिचलेल्या बहुजनहिंदुनो
हेकदाचीत तुम्हाला देवानेचपाठवलय,समझा!
धीर एकवठुन,पुढे या त्वरा‌ करा!
तुमचेश्रम,
2/n.सार्थी लागण्यासाठी देवाच्याच पैशाची मदत.
मनुष्यहा एकमेवप्राणी,६०मिलियनवर्षापूर्वी माकडापासून उत्क्रांतझाला,सस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेला शारीरिक श्रम‌ करून जगण्यासाठी
६४०मिलियनवर्षांनी निसर्गानं/देवाने निर्माण केला.
आजपर्यत ची जी जगाची डेव्हलपमेन्ट झाली ती
माणसांच्या श्रमांमुळे.
3/n.बूद्धीकाय डॉल्फिनला म्हणे माणसांपेक्षा
जास्तआहे.माणसांसारखी शारीरिकक्षमता त्याला लाभलीअसतीतर,त्याने माणसांना गुलामबनवुन,
राज्य केले‌असते.
म्हणून देवानं दिलेली‌ संधी दवडु नका!
जी माणसं ऐन तारुण्यात श्रम न करता;दुसऱ्यांच्या
श्रमांवर जगतात ते सर्व राजकारणी,धर्मकारणी
नाचुन,गाऊन,
Read 5 tweets
20 Mar
@MiLOKMAT @NitinRaut_INC @BJP4Maharashtra 1/nLavishजगणं हा शुद्ध जनावरांचागुण.
त्यांच्या शारीरिकअक्षमतेमुळे सीमितअसतो.
तोचगुण ज्या६०मिलियनवर्षापूर्वीमाकडापासून उत्क्रांतझालेल्या, सस्थनम्हणूनवर्गिकरणकेलेल्या,मनुष्य
जनावरांनीInheritकेलाआहे तीमनुष्यसद्रुष्य जनावरे दुसऱ्यांच्याश्रमांवरजगत हाच प्रश्ण विचारणार.त्या जनावरांत
@MiLOKMAT @NitinRaut_INC @BJP4Maharashtra 2/n.प्रामुख्यानं मोडतात,राजकारणी, धर्मकारणी, नाचुन,गाउन,खेळुन आपल्या ऐषोआरामात जगण्यासाठी पैसे कमावणारे,ह्यासर्वांचा धंदा करणारे,त्यांचे दलाल किंबहुना दलाली करतच जगणारे(A.I.चाMisuseकरत,निर्माण केलेली
सर्व ‌Apps काय आणि ‌कशाकरता आहेत हे जर
ध्यानात येत नसेल तर???धन्य आहे!
OneGenome
@MiLOKMAT @NitinRaut_INC @BJP4Maharashtra 3/n.OnenessConcept,ToSaveLast&The
BestEverPossible HumanSpecies From
EarlyExtinction
लोकहो!मी कुणालाही दोष देत नाही
"मी"चं अज्ञान,लाखोवर्षांचे झालेले चुकिचे संस्कार
ह्या‌ सर्वांला जबाबदाऱ आहेत
पण आजचं सायंन्स आणि टेक्नॉलॉजीच्या ज्ञानामुळे
सत्य समझुन घेउन,मानवसमाज पद्धतीत अमूलाग्र
Read 11 tweets
20 Mar
@bbcnewsmarathi @TIRATHSRAWAT @priyankagandhi @priyankac19 1/n मुलीवापरत असलेल्या फाटक्याजीन्सबद्धल?
नकोत्या निरर्थकविषयावर पांजापांजकरत
A.I.चाMisuse,Tweetrच्या CEO/Major Shareholdersना मालामालकरत रहाण्यापेक्षा
एक मद्ध साधू
पैशैवाल्यांच्या पोरिंनी नव्या जीन्स गरीबांना वाटाव्या
आणि फाटल्यावर परत मागुन आपल्या फ्याशनची
हौस भागवावी.जगामद्धे
@bbcnewsmarathi @TIRATHSRAWAT @priyankagandhi @priyankac19 2/nअसंख्यIssues,Problemsमनुष्यम्हणून
आपल्यालाSolveकरायचेआहेत
मुळात निसर्गानं,हवंतर देवानंम्हणा!मनुष्यासह
कुणाला कपडेघालून जन्म दिलाआहे?
मग शेतकऱ्यांनी जमीनमशागतकरत त्यांचे‌श्रम, महत्वाचंपाणी,असं तुम्हीच मोजा कीती अपव्यय
होतोआहे.ह्यांचा सदुपयोग झाला तर जे अन्न निर्माण
होईल त्याने
@bbcnewsmarathi @TIRATHSRAWAT @priyankagandhi @priyankac19 3/n.असंख्य भुकबळींचे प्राण वाचतील.ह्या Only,Unique,InhabitablePlanetEarthवर
६४०मिलियनवर्षांनी,६०मिलियनवर्षापूर्वी माकडापासून उत्क्रांतझालेला,सस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेला,मेंदुपेक्षा,सुपेरियरशारीरिकक्षमता
असलेला एकमेव,आपल्या Disposalलाआहे
हेजर स्वतःला सुशिक्षितसमजणाऱ्यांच्या ध्यानात
Read 10 tweets
19 Mar
@INCIndia 1/n.अच्छिबात‌है।
पर जवाहरलालनेहरुजीने अपनि‌ वाईफ कमलानेहरु जब टी.बी.से झुंझरहीथी तब प्रागके कहीदूर
टी.बी अस्पतालमे भरतीकरके‌ हमेशाकेलिये
भुलादियाथा।येसच‌ है?
m.facebook.com/story.php?stor…
OneGenomeOnenessConcept
ToSaveLast&TheBestEverPossible
HumanSpeciesFromEarlyExtiction
Because Of
@INCIndia 2/n.यहाहै वोस्टोरी।क्यासचहै?
m.facebook.com/story.php?stor…
BecauseOf IncreasingPopulationOf
HumanlikeAnimals(Politicians,Bigotry, Fanatics)And
Majority's Involvement-In
AndEncouragementToBusinessOf Arts&Sports.InsteadOfLabourWork,
TheMainFactThatDevelopedThisWorld
AndNatureEndowedUpon
@INCIndia 3/n.OnlyAnimalEvolvedFromMonkey,60millionsYearsAgo,ClassifiedAs Mammal
EducatedTryToUndersand
ThisBestHumanSpeciesIsAtOur
Disposal,After640MillionYears,
WeAppearedOnThisOnlyHabitable(For
Humans')PlanetEarth
CanAnyLiterateThink&Imagine?
IfThere IsNoSuchThingAs Instinct Of Survival
Read 5 tweets
18 Mar
@aajtak @mausamii2u 1/n.यह सही है।कपड़ों के पहनावोंसे इंन्सान संस्कारित नही‌ होता।फिर,किससे संस्कारित होता है?सिनेमासे होता है?जया बच्चनजी!
सिनेमा वालोंने तो काफ़ी ‌हदसोंसे इंन्सानोंपे‌ गलत संस्कार ‌किये‌ है।
मराठीमे‌ एक कहावत‌ है। "पोवळ्यासंगे ढवळा बांधला, गुण नाही पण वाण लागला"
६०मिलियन साल पहेले,
@aajtak @mausamii2u 2/n.बंदरसे पैदाहुआ(evolved)जानवर, अभितक
लाख कोशिशों के बादभी;बिना पुछ,सिंग,खतरनाक दांत और नाखुन; एक बदतर जानवर है।
कुदरत ने‌ सिर्फ़ इंन्सान को,मेहनत‌ करनेकेलिये
बेहतरीन बदन दिया,पर वो जानवर होनेकी वजहसे
आलसी, कामचोर,दुसरोंकी मेहनत पे जीता है।
उसमे‌ पहेला नंबर‌ कलाकार और क्रीडापटू
@aajtak @mausamii2u 3/n.येगुण तो इंन्सान समेत सब जानवरोंको दिये
है।(AnimalsCircusजरूर देखी होंगी,उनको
ऐषोआरामासे जीनेकेलिये पैसा नही लगता।)
कलाकारोंको‌,ऋषियोंने गावके‌सीमाके बाहर‌ हकाल
दियाथा।उनको‌ कौन,कब,अंदरलाके‌, कला-क्रिडाओंका,धंदा चालुकिया?सब पहेले, कहीबार बताचुका हु।
इनकेबादआतेहै,पालिटिशियन्स,
Read 7 tweets
17 Mar
@SarkarnamaNews 1/n.तुम्हीचबनवलाय मानवीसमाजात दमडिचीही
किंमतनसलेल्याला,पैसेवाला!आणि ते‌ही
पोटालादेणाऱ्या कष्टकरी(७/१२उताऱ्यावरीलनव्हे,
जे आमदार,खासदारांपैकी९०%अधिक ईतर राजकारणी,धर्मकारणी,नाचुन,गाउन,क्रिकेट वगैरे
खेळून कमवलेला बेहिशोबीपैसा,व्हाईट करतात)
तर खऱ्या शेतकऱ्यांच्याआत्महत्येला कारणीभुत
@SarkarnamaNews 2/n.होउन!
ऋषीसत्ताकपद्धतीत समाज खराब‌होउ नये‌ म्हणून कलाकारांना गावाच्यासीमेबाहेरहाकलूनदिलेहोते.
निसर्गानं कला,क्रिडाTalentमनुष्यासह सर्व जनावरांना दिलेआहे.बाकिच्यांची शारीरिक अक्षमताआडवीयेते,AnimalsCircusपाहिलितना?
शस्त्रांची ताकद ध्यानातयेताच,औरंगजेबकाही
पहिलानव्हे!
राजेशाहीला
@SarkarnamaNews 3/n.,जीसुरुवातझाली तीआजतागायत
मानवीसमाजपद्धतीला रसातळालान्हेणारी!
दमडिचीहीकिंमतनसलेले,"रत्न"
आणि रत्नमोलाचे?
अशीसमाजपद्धतीं जास्तकाळटिकेल?
OneGenomeOnenessConcept
ToSaveLast&TheBestEverPossible
HumanSpecies,FromEarlyExtinction
Majorityमनुष्यसद्रुष्य जनावरांच्या डोक्यावरुन
जाणारा
Read 4 tweets
17 Mar
@MiLOKMAT 1/nहेसर्व गुगलवर(पैश्यांसाठी)वयातयेणाऱ्या मुलांनाअसलेल्याPornFilmsचाEasyAccess. सिनेमातनट्यांनी(पैश्यासाठिच)दिलेलेबोल्डसीन्स,
आपल्याला ईझीपैशासाठी सिनेमातकाममिळावी म्हणूनमिडियारिपोर्ट्सकडुनआपल्याबोल्डफोटोजच्या केल्यागेलेल्याजाहिराती;अश्याअनेकगोष्टीकारणीभुत
आहेत
Sex ह।निसर्गातिल
@MiLOKMAT 2/n.सर्वात महत्वाचा भाग.Reproduction ही निसर्गाची गरज,आपल्या Organisms Replacementसाठी.इथं निति,अनिति असाकाही
भाग नसतो.Polygamyहा सर्व जनावरांच्या जिवनाचा भाग आहे.आणि मनुष्य हे लास्ट इव्हाल्व्हड जनावर आहे.निसर्गात क्वचीत माणुस जन्मतो.त्यांनी नितिमत्ता आणली
@MiLOKMAT 3/n.वर पाहिलित‌ पैशासाठी XXXगिरी!
पैशासाठी माणुस नावाची जनावरे‌ काहीही करायला
तयार आहेत
दुर्देवआहे ह्याOnly InhabitablePlanetEarth
वरील जीवनाचं;की६४०मिलियनवर्षांनी,६०मिलियन
वर्षापूर्वी माकडापासूनउत्क्रांतझालेलीही,आजपर्यत ची हीLast&TheBestEverPossibleSpecies
निर्बुद्धHumans(?)च्या
Read 5 tweets
11 Mar
दहावर्षमैदानगाजवलेली राष्ट्रीयस्तरावरील व्हॉलीबॉलपटूबनलीप्लंबर! lokmat.news18.com/sport/national…
@ChristyDiyas
मुलीमीतुझ्याचनव्हेणण साऱ्याजगाच्याबापासारखा‌आहे बापालाचसर्व कुटुंबाचीकाळजीनिसर्गातीलएकमेव६०मिलियनवर्षापूर्वीमाकडापासूनउत्क्रांतझालेल्यासस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेल्याएकमेवमनुष्याला
2/n.PhysicalAbilityदिली,ज्यामुळे माणसां?ची ‌पोटं भरतात{(शेतात कष्ट करणारे शेतकरी,)नूसते ७/१२उताऱ्यावरनावंअसुन,कष्टकरीऱ्यांनालुटत ऐषोआरामात जगणारे राजकारणी, धर्मकारणी, नाचणारे,गाणारे, खेळणारे,कुठलाही इश्यु धंधा म्हणून करणारे निचोत्तम मनुष्य सद्रुष्य जनावरे नव्हेत}.तसेच ईतर कष्टकरी
3/nज्यांच्या शारीरिकश्रमांनमुळे‌ आपल्याला
घरे,घरात नळालापाणी,कुकिंगग्यास,वीज
त्यामुळेंअनेकसुविधा
हे‌सर्वमानवीसमाजाची"जीवनरेखा"आहेत
आणिWorkingAsPlumberतुहीत्यातीलएक.
I RespectYouAndAllSuchWorkingPeople🙏,तुम्हिच निसर्गाचा,हवंतर देवाचा म्हणा,मान राखताय.बाकिचे;मनुष्यसद्रुष्यजनावरे
Read 7 tweets
11 Mar
@TV9Marathi 1/n.दोन‌टन शेवंतीची फुले आणि बेल लागवडीसाठी कीती जमीन,पाणी,पंपाची घसारा किंमत,इलेक्ट्रिसिटी, नदीवरील बंधाऱ्याचा घसारा
आणि अनेक दिवसांची कष्टकरीऱ्यांची मेहनत,त्यात
फुले मंदिराकडे पोहोचवणे गाडी,डिझेल वगैरें
लेमब्रेन वा कोल्याच्या मेंदुच्या मनुष्य जनावरांनो
हे‌ सारे तुम्ही स्वतःच्या
@TV9Marathi 2/nSo-calledअद्ध्यात्माच्यानशांसाठीकरतायनां?
देवावरविश्वास जगात कुणाचाचनाही.आणि श्रद्धा?
तरबिलकुलनाही
आजपर्यत देवाने कुणालाही कपडे परिधान करवून
जन्म दिलेला नाही.शहरच काय गावं पाडे सुद्धा
बनवलेनाही,बनवले‌ते‌ सर्वत्रफक्तजंगल,त्यामद्धे
जंगलीप्राणीआणिशेवटी माकडापासूनउत्क्रांत
मनुष्य
@TV9Marathi 3/n.जंगलात निसर्गत:च उगवतात फुलं.
म्हणून जंगलात जाउन जनावरांबरोबर रहा!
देवाची योजना नंतर सांगेन!
तर1/nमधिल ‌पैसा,पाणी,जमीन,वीज आणि माणसांची मेहनत,उपाशीपोटी असलेल्या
माणसांच्या अन्नधान्याची ते ही त्यांच्या श्रमांकरता
राहुदे!
माकडापासून उत्क्रांतझालेलं मनुष्य(?)जनावर
ढोंगीआणिनशाखोर
Read 9 tweets
8 Mar
1/n.Today is International Women's Day
I am sure on this day,somewhere someone(?)Will committ some-sort of
Atrocity.
Will at least today be Autrocity-Free day for women?I doubt.
Every A spcial day for celibrasion
A Hypocrisy by hypochlorite animal called human(?)
Human,60million
2/n.YearsAgo,EvolvedFromMonkey,
ToConvert,Into Human
AnUniqueOneGenomeOnenessConcept
ToDealwithCrimes,From,Chainsnaching
Pickpoketting,Cybercrimes,Money-
Laundering,TrivialFightsToWorldWars,
Terrorism & Crimes,Autrocities Against
Women&Children
NoteThis:
3/n

Silence Is No Cure For Stalking
r.glance.com/?g=XWI0ZjUx
ScienceAndTechnologiesUsers
OutToKnow
HadThereBeenNothingSuchAs
InstinctOfSurvival,UniquenessOfDNA
&Genome;
WeWhouldHaveBeen,Floating,Drifting
InTheMoleculesOf Compound Of
Carbon-Hydrogen-Nitrogen
Read 6 tweets
7 Mar
@TV9Marathi 1/n.मुळात मनुष्य(?)हे६०मिलियनवर्षांपूर्वी माकडापासून उत्क्रांतझालेलं,सस्थनम्हणून वर्गिकरणकेलेलंजनावरआहे.आजच्याघडिला,
शेवटचे.म्हणून कदाचीत सर्वजनावरांच्या
गुणदुर्गुणांचा परिप।क
जनावरे नशाखोर असतात मी अनेक लेखात उदाहरणे दिली आहेत,इतर जनावरांच्या शारीरिक
सीमा बेस्ट शारीरिकAbilities
@TV9Marathi 2/n.जी निसर्गानं माणसांना दिली तशी इतर जनावरांना नसल्याने त्यांची नशाखोरीला सिमित
आहे.मनुष्य जनावर पहा अगणित नशांची यादी मी
सादर करेन,निर्बुद्धाना आपण नशा करतोय हे माहितच नाही.
ट्वीट लिमिट करण्याकरता विषयाला धरुन येवढेच सांगेन!सर्व जनावरे Polygamous असतात
सो-इज ह्युमन
माकडापासून
@TV9Marathi 3/n.हे जनावर बहुतांशी जनावर च आहे.त्यात कधि कधि खरा मनुष्य जन्मतो,निसर्गात नितीमत्ता नितीमत्ता असं काही नसतं.पण जे क्वचित माणूस
म्हणून जन्मतात त्यांच्या डोक्यात नितीमत्ता अश्या
कल्पना आल्या.भारतीय संस्कृतित गोत्र निर्माण झाली, त्याला कारण आई-बाप,भाऊ-बहीण, बाप_मुली,आई-मुलगा अशी
Read 7 tweets
6 Mar
@News18lokmat 1/n.भाविक?माणसं नसतात?
भाविक अशी‌ कायवेगळी क्याटागिरी आहे‌
की,त्यांना टोल माफ़ी असावी,परंतु जमाखर्चाचा ताळमैळ जुळवण्यासाठी तो‌ इतरांनी‌भरावा.
मुळात भाविक‌ असं‌ काही‌ आणि‌ कुणिही नसतं,
साऱ्या नशा आहैत.आणि इतर जनावरां‌सारखे,
६०मिलियनवर्षांपूर्वी माकडापासून उत्क्रांतझालेले,
सस्थन
@News18lokmat 2/n म्हणून वर्गिकरणकेलेले,निसर्गानं दिलेल्या, इतर‌ जनावरांपेक्षा वेगळया शारीरिक क्षमतेचा‌ दुरुपयोग,
आपल्या वेगवेगळ्या नशांचा अस्वाद घेण्यासाठी
करत,निसर्गाचा,हवंतर‌ देवाचाम्हणा,अपमान करत
इतरांना‌ त्रास देत जगतयं.
सर्व जनावरे स्वभावतः नशाखोर असतात.हे‌ ह्या आधी ‌मी‌ माझ्या ‌अनेक‌
@News18lokmat 3/n.लेखांत सिद्ध‌ केलेआहे.So Is Human AlikeAnimal.
मुळात ह्या सो-काल्ड भाविकांची,साईबाबांनवर
श्रद्धा बाजुला,साधा विश्वास जरी असता,तर ही नशाखोर जनावरे शिर्डीच्या साईबाबांनच्या दर्शनाला
गाड्या वापरत‌,पेट्रोल,डीझेल ची अनावश्यक नासाडी
करत,देशाच्या परकिय चलनाचा अपव्यय‌ करत,पुनः
दरवाढी
Read 8 tweets