İskender Kaya  Profile picture
Yerde Ve Gökte Hakimiyet Allah'ındır. Tek Ölçü Kuran ve Sünnet. Ehli Tevhid. Şeriatçı. AntiDemokrat. Hilafet. Araştırmacı. Okur. ContentProducer 📷🎥🎧
İskender Kaya  Profile picture 2 subscribed
Apr 4, 2023 33 tweets 4 min read
Yusuf (as) 'ın, Mısır Kral'ının yanında görev alması.

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde parlamentoya girmenin ve bu şekilde İslam'ı hâkim kılmanın küfür olmayacağına dair delili olarak getirelen iddia.

İlimlerini tağutların saltanatını koruma adına harcayan ehli okusun. 1) Allah'a (cc) Hamd. Resülüne salat ve selam olsun.

Bismillah.

Allah nasip ederse bugün demokratların parlemantoya girmeleri ve bu yolla islamı hakim kılmak veya şerait getirmek için bunu bir araç olarak kullandıkları iddialarını çürüteceğiz.
Apr 1, 2023 41 tweets 5 min read
OY KULLANMAK ŞİRK'TİR.!

Allah'ın dışında hüküm koyma, teşri yapma yetkisini bir partiye, bir şahsa veya parlemontaya verenlerin durumu nedir?

Delilleri ile oy kullanma meselesi.
👇👇👇 1) Allah’a Hamd, Resülü'ne salât ve selam olsun.

Bismillah..

Bugün ki konumuz, Rey/Oy kullanma meselesidir. Davetçilerin sıklıkla karşılaştığı bir durum, insanlara oy kullanmanın şirk olduğunu anlattığımız ve ayetleri tebliğ ettiğimiz halde inkar etmeleri ve yalanlamalarıdır.
Mar 4, 2023 13 tweets 2 min read
Şeyhul Şeytan desek daha doğru olur.

Allah'ın isim ve sıfatlarından birinde dahi ayrıma gidilemez. Yaratma, rızık verme nasıl Allah'a veriliyor ise hüküm koymada aynen ona verilir. De ki: “Ey Ehl-i Kitap! Gelin sizinle bizim aramızda ortak bir kelimede buluşalım: Yalnızca Allah’a ibadet edelim, hiçbir şeyi O’na ortak koşmayalım, (Allah’ı bırakıp da) birbirimizi Allah’ın dışında rabler edinmeyelim.
Jan 16, 2023 17 tweets 2 min read
Ömer (ra) Şehadeti.

Ömer, yaralandıktan hemen sonra Abdurrahman b. Avf’ın elini tutup namaz için öne geçirdi. Abdurrahman (ra) cemaate namazı kısa bir şekilde kıldırıp tamamlattı.

Cemaat namazdan çıkınca Ömer (ra): “Ey İbni Abbâs, bak bakalım beni kim yaraladı!” dedi. İbn-i Abbâs (ra) bir müddet dolaşıp döndü ve: “Muğîre bin Şu’be’nin kölesi” dedi.

Ömer: “Şu sanatkâr olan mı?” diye sordu.

Abdullah: "Evet” dedi.
Jan 15, 2023 6 tweets 2 min read
Türkiye'de ezanın Arapça okunması yasaklandı.

İnsanlar yıllarca bir diktatör tarafından yönetiliyormuş gibi 18 sene boyunca uygulanan ve rejimin en büyük dayatması olan Türkçe ezan, M.Kamal tarafından "dinde reform yılı olarak ilan edilen 1932 yılında" kanunen hayata geçti. 30 Ocak 1932 tarihinde ise ilk Türkçe ezan, Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camii'nde okundu. 3 Şubat 1932 tarihine denk gelen Kadir Gecesi'nde de, Ayasofya Camii'nde Türkçe Kuran, tekbir ve kamet okundu. 18 Temmuz 1932 tarihinde Diyanet, ezanın Türkçe okunmasına karar verdi.
Aug 18, 2022 33 tweets 8 min read
İslam'da #Demokrasi'nin yeri.

Çağımızın en büyük putu nedir diye sorulacak olursak bunun cevabı mutlaka #Demokrasi olurdu. Evet, bir Müslümanın #Demokrasiyi kabul etmesi bu yüzden mümkün değildir, ve çok çarpıcı bir ifade ile söylüyorum #Demokrasi bir dindir. Image 1- #Demokrasi Ne Demek?

#Demokrasi asıl itibari ile Yunanca bir kelime olup ‘demos’ ve ‘kratos’ kelimelerinin bileşiminden oluşmaktadır. ‘Demos’, ‘halk’ anlamına gelmektedir. ‘Kratos’ ise ‘idare’ demektir.
Aug 11, 2022 5 tweets 2 min read
Ey Zındık Kerem Önder ve müridleri.!

Müslim bir kimse oy vermek şirktir dediğinde bunlar aşırıcı, bunlar harici, bunlar vatan haini, bunlar şucu bucu diyorsun.

Soruyorum sana; İslamı ve Müslümanlığı Ayasofyayı camiye çevirmekten ibaret mi zannediyorsun.
@keremonder1
⬇️ İslamın hükümleri Türkiye'de uygulanıyor mu ki sen oy verdiğin partiyi, yöneticiyi müslüman kabul ediyorsun. Peşinde gittiğiniz siyasiler bile biz islam eksenli bir parti değiliz diyor. Sen bilmiyor musunun ki Allah'ın indirdikleri ile hükmedilmeyen belde islam beldesi değildir.
Aug 10, 2022 7 tweets 3 min read
Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmemek imanın geregidir.! Peki kimler sever? İslam düşmanı, keş kafalar sever.

#diyanetkapatılsın #10Ağustos2014

Şimdi Atatürk...

İngiliz mi, Yunan mı. ImageImage Atatürk ne kadar vizyon sahibi bir bakalım.

Anadolunun yalınayak perişan haldeki çocuklarına karşı kürkün içinde cigara keyfi yaparken. Image
Jul 13, 2022 34 tweets 11 min read
#İsmailağaCemaati ve #CübbeliAhmetin Sapık inanışları, itikat problemleri, küfürlerine dair bir kaç bir şey paylaşmak istiyorum.

Rabbim bizleri bunların şerrinden muhafaza etsin. 1) Şirk - bidat ve Hurafe ile insanları kandıran, Allah'ın vahyinden ve yolundan alıkoyup, şeytanın yoluna sevk eden bu sapıkların söylediği bu sözleri Allah'a ve resulüne nisbet ederek söylerken asla utanmıyorlar.
Jul 12, 2022 31 tweets 6 min read
📌 Tasavvuf Gerçekleri.

-Tasavvuf Nedir? Tasavvufun islam'da ki yeri.
- Tasavvufçuların Allah inancı.

(Bu floodu okurken belirtilen kaynaklardan gerçekliğini inceleyerek teyit edebilirsiniz)

⬇️⬇️⬇️ 1⃣ Tasavvuf Mistisizm, Budizm, Mısır ve Yunan düşünce akımlarından, Hristiyan (Ruhbanlık) ve Yahudilik (Kabalizm) gibi dinlerden harmanlanarak ortaya çıkarılmış bir düşünce ve inanç (din) biçimidir.