Israeli News and Updates Profile picture
Israeli news, videos and summaries of the less-covered parts of Israel. Breaking the "both sides" narrative one tweet at a time.
28 Jul
חשיפת הסכם פייזר - חשוב לציין כי בנוסף יש שני הסכמים נוספים סודיים שחתמה מדינת ישראל. שרשור מקורי ניתן למצוא כאן:

תודה רבה ל-@eh_den על החשיפה באנגלית
ותודה ל-@EldadYaniv על חשיפת העובדה שיש 3 הסכמים ולא 1.
מתחילים מהציוץ הבא!
#הסכםפייזר
#PfizerLeak
פייזר הינו תאגיד רב-לאומי ששומר בקנאות על חיסיון ההסכמי האספקה הבינלאומיים שלו עם מדינות. כתוצאה מכך הייתה עמימות בנוגע לתנאים שמדינת ישראל הסכימה להם אותם נזכה כאזרחים לסקור כאן >>
>> חשוב לציין שאמנם החוזה הינו חוזה אלבני אבל גם החוזה הבריזלאי שנחשף דומה כמעט לחלוטין לחוזה הזה, דבר שמאשש שפייזר משתמשים בתבנית כמעט זהה לחוזים הבינלאומיים שלה עם מדינות מטעמי יעילות וטעמי עלות (מאוד יקר לייצר חוזים).

#הסכםפייזר
Read 37 tweets