José F. Sala García Profile picture
Profesor de matemáticas de secundaria. Interessat en la llengua valenciana, normativa @secciollengua. Interested in Mathematics Education @NCTM @todosmath.
Nov 1, 2022 9 tweets 2 min read
.@depocsdiners dedica estos versos a @Llastrar, qui el té bloquejat:
«Pa Trempaplomes the ones
el valencià està ple de fallos
per això ell “ajcriu”
”yenwanche” rient-se dels teus yayos
...
Apichar és una cosa
que molta ràbia li dona
apichen aragonesos
i no en Lleida o Tarragona
...
Jun 2, 2020 12 tweets 43 min read
@ralsuper @josepclim @LoRatPenat_ @ddelvalensiano @Valencianistesc @valenciadesoca @Made_in_Pego @Valpuntcom @historiadelPV @JovensVAL @acvtirant @fnexe ¿Cóm explica la separació entre l'occità i el seu dialecte, el català, que feu P. Fabra,@josepclim? @LlFornes explica que la traducció a l’occità de Loïs Alibert de «Lo Somni», de Bernat Metge, mostra que l'occità i català migevals eren pràcticament iguals. @ralsuper @josepclim @LoRatPenat_ @ddelvalensiano @Valencianistesc @valenciadesoca @Made_in_Pego @Valpuntcom @historiadelPV @JovensVAL @acvtirant @fnexe @LlFornes Voro López Verdejo en «Sense pèls en la llengua», pàgina 243 escriu: «Pero Catalunya era un desert lliterari tant en el sigle XIX com en el passat, un Bernat Desclot en el sigle XIII {nota 155}[Antonio Ubieto Arteta formula la hipòtesis de que fon valencià]
Dec 6, 2018 70 tweets 16 min read
«15.2. El valencià, la romanística internacional i la repressió universitària». «Sense pèls en la llengua». Voro López Verdejo. Colecció «Els Fanals» 17. Editorial L’Oronella-Foment de les Lletres Valencianes. Pàgina 286.
@LOronella oronella.com/botiga/sense-p… «Tot ha estat permés i cobert baix el mant d’una suposta ciència i un rigor científic {nota187}, evidentment falsos, alegant que la romanística internacional considera el valencià com una simple variant dialectal del català; ...