Ms. Lamat Lisle ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ Profile picture
The pen is mightier than the sword.
Oct 10 โ€ข 13 tweets โ€ข 3 min read
De #VVD en de draai richting ultra rechts.
Wat is er toch gebeurd met de @VVD na het vertrek van #Rutte? Een ๐Ÿงต
Met de hete adem in de nek van #NSC koerst de VVD haar schip richting ultrarechts. Met als grote aanjagers het duo Yesilgoz/Brekelmans, probeert de partij het... 1/x ... gat te vullen dat is ontstaan door leegloop bij PVV/BBB/FVD/JA21.
De retoriek die hierbij gebezigd wordt liegt er niet om:
Sprak Yesilgoz eerst nog over wokisme als dat het een bedreiging voor de samenleving zou zijn, nu zoekt de partij de randen op van de rechtsstaat. 2/x
Mar 10 โ€ข 15 tweets โ€ข 7 min read
Een ๐Ÿงต over de campagne van de VVD.
Met dit soort filmpjes denkt #VVD de #verkiezingen te moeten winnen. Vreedzame activisten die opkomen voor klimaat en onze natuur op รฉรฉn hoop gooien met agressieve pro-pieters en demonstranten die met grof geweld @politie aanvallen. 1/14 Dit is populistisch getrap van een partij die geen verbinding zoekt maar juist de confrontatie op scherp zet en verdeeldheid zaait. Dit is het recht op vrijheid van demonstratie inperken en dat op รฉรฉn hoop gooien met het plegen van strafbare feiten. 2/14
Mar 9 โ€ข 37 tweets โ€ข 11 min read
Een (ietwat lang uitgevallen) draadje over het #boerenleven. ๐Ÿงต
Dat leven is al lang niet meer zo romantisch als ons wordt voorgehouden. In programma's als BZV of in reclames wordt de boer neergezet als een ware held die onze levens redt met zijn voedsel. #boeren 1/35 Dat imago is voor een groot deel onjuist, de praktijk is grimmiger. De hardwerkende boer die met zijn riek over zijn akkers wandelt terwijl de zon opkomt, of zijn tevreden koeien met de hand melkt, zijn beelden uit een ver verleden. 2/35
Feb 25 โ€ข 15 tweets โ€ข 12 min read
@lientje1967 Karin heeft hier toch wel degelijk een punt mevr. van der Plas. Ik woon midden in 't boerenland en zie het om mij heen. Er ligt in onze supermarkten groenten uit Kenia, Israel, fruit uit Tunesie, Spanje, vlees uit Polen, Brazilie, etc. Dat staat gewoon op de verpakkingen. ๐Ÿงต1/11 @lientje1967 Ruim 75% van onze voedselvoorziening komt uit het buitenland. Dat terwijl wij 83% van onze eigen productie exporteren. Deze cijfers zijn allemaal openbaar, en met een beetje googelen eenvoudig terug te vinden. Dit is natuurlijk enorm scheef. Maar daar zit een reden achter. 2/11