Lena Kjempengren-Vold Profile picture
Stor tilhenger av faktabasert kunnskap og god forskning, etter 30 år som leder av Komparativ Medisin-Radiumhospitalet, OUS. Nå ME-pasient og -student.
Mar 24, 2023 21 tweets 4 min read
1)Recovery Norge er en gratis-organisasjon for de som mener seg friske av bl.a. ME og Long Covid, bl.a. ved hjelp av Lightning Process (ta ansvar for egen sykdom; tenk deg frisk). De er 2-300 medl. men har samme politiske innflytelse i Helse-Norge som ME-foreningen med 6000 medl. 2)Recovery Norge har en Facebook-side som konsekvent blokkerer alle «skeptikere» som måtte ønske å diskutere metoden de reklamerer for, her skal det bare finnes ja-mennesker som ikke stiller spørsmål! Blokkeringen skjer selv om man kun diskuterer sak, ikke person.
Jan 7, 2023 29 tweets 5 min read
Signe Flottorp og noen av hennes kolleger ved Folkehelseinstituttet, jobber hardt, både nasjonalt og internasjonalt, for å opprettholde synet på ME som en såkalt psykosomatisk sykdom som bør behandles med kognitiv adferdsterapi og gradert trening. #dax18 1/ Dette miljøet har f.eks. stått for metaanalysen i Cochrane Library vedr. effekt av treningsterapi ved Kronisk utmattelsessyndrom; «Exercise therapy for chronic fatigue syndrome» tilbake til 2010. I forbindelse med kritikk av denne, der kritikerne mente det 2/