Lale Levin Basut Profile picture
Felsefeci @felsefeyeditepe | 📺 @idealismproject | 📝 https://t.co/wJqXVz776h
Oct 6, 2019 4 tweets 2 min read
#Heidegger, Aristoteles’te ”Metafizik” olduğu kanısına iye olan tüm felsefecilere sesleniyor:

“Tasarlamanın nesne-olmaklığı olarak Varolan ve tasarlamanın kesinliği olarak doğruluk ilk kez #Descartes Metafiziğinde belirlendi. “Onun temel eserinin başlığı şöyle: Meditationes de prima philosophia, “İlk Felsefe Üzerine Düşünmeler”.