مهاجرالدوله Profile picture
12 Jan
بیمه‌های درمانی در آمریکا یه بخشی دارن به اسم deductible. این میشه هزینه‌ای که هر سال بیمار باید از جیب خودش پرداخت کنه قبل از اینکه بتونه از بیمه استفاده کنه. این هزینه به صورت سالیانه حساب میشه و سر هر سال صفر میشه. بعد از پرداخت اون مقدار، که بستگی به نوع بیمه و
هزینه ماهیانه‌ای که پرداخت میکنین داره، شما میتونین از خدمات بیمه استفاده کنین. البته مشمول یه سری تخفیفات میشین قبلش، مثل سالی یکبار تست‌های پزشکی (annual check up) مجانی و اندکی تخفیف رو قیمت داروها. بطور مثال deductible بیمه من تو شرکت قبلی ۳۰۰۰ دلار بود و من
ماهی ۲۰۰ دلار هم حق بیمه پرداخت میکردم. یعنی من باید به اندازه ۳۰۰۰ دلار از جیب خودم بابت هزینه‌های درمانی و پزشکی پرداخت میکردم که بعدش بیمه ۸۰٪ از هزینه‌ها رو پرداخت کنه. خیلی وقتها من کمتر از ۳۰۰۰ دلار استفاده میکردم و از سال بعد دوباره صفر می‌شد و روز از نو روزی از نو!
Read 10 tweets