Maarten Mijwaart Profile picture
Persoonlijk Twitterprofiel. Therapeutische uitlaatklep voor frustraties en ergernissen. Meestal mild en genuanceerd. Soms niet. Schelden = block.
Feb 16 9 tweets 2 min read
Of we nu echt het einde van de pandemie (en maatregelen) bereikt hebben zal het komende jaar blijken. Wellicht is nu wel het moment aangebroken om serieus een publiek debat te hebben over wat we als samenleving wel en niet wenselijk vinden t.a.v. een aantal grote thema's... 1/9 Hoeveel waarde hechten we aan soevereiniteit? Willen we zelf het beleid kunnen bepalen op terreinen als o.a. volksgezondheid? Willen we bijvoorbeeld echt dat de WHO hier bijkans de grondwet kan omzeilen op het moment dat iemand bepaald heeft dat er een pandemie gaande is? 2/9
Feb 15 7 tweets 2 min read
De aangekondigde versoepelingen stellen me weinig gerust. Het lijkt allemaal nog lang niet voorbij. Onze overheid heeft zich de laatste twee jaar van de slechtste kant getoond. Het vertrouwen is flink geschaad en ik zie nog geen poging tot herstel door onze beleidsbepalers. 1/7 Er is nog steeds geen volledige openheid over echte schadelijkheid van het virus, opnames, sterfte, echte effectiviteit van de vaccins, echte kans op bijwerkingen vaccins, voorwaarden in overeenkomsten met vaccinleveranciers en veel andere relevante, beeldbepalende zaken. 2/7
Feb 14 10 tweets 2 min read
Beste @ministerVWS Morgen is het dan zover. U mag zonder 'de baas' het Nederlands vol toespreken tijdens de, in het verleden, zo goed bekeken 'persconferentie'. Best spannend. Om u op weg te helpen, doe ik u hierbij vast een suggestie voor een kort maar krachtig statement...1/9 Beste landgenoten. Het Corona-virus houdt ons inmiddels al twee jaar in onze greep. Maar als ik eerlijk ben, dan zijn het vooral de maatregelen die u, de gewone Nederlanders, in de greep houden. Een stevige houdgreep welteverstaan. Vandaag kan ik u echter goed nieuws brengen! 2/9
Feb 5 6 tweets 2 min read
Veel mensen begrijpen niet waarom tegenstanders van de QR-code, het CTB of de #coronapas zich er zo druk over maken. Je hebt toch het recht op een vaccin? Dan heb je recht op die pas. Het is je eigen keuze! Een verkeerde redenering. Hierbij de argumenten tegen ‘t CTB nog eens 1/6 Het CTB is in de praktijk een dwangmiddel. Het maakt het leven onmogelijk van mensen die bewust een keuze (moeten) maken om het vaccin niet te nemen. Het tart daarmee grondrechten: Mensen mogen niet gedwongen worden tot een medische handeling of anders gediscrimineerd worden. 2/6
Feb 2 7 tweets 2 min read
Nu de media langzaam bijdraaien en beseffen dat er ook een ander geluid mogelijk is naast het grijsgedraaide overheidsverhaal, is het misschien ook tijd om eens echt te duiken in de buitenlandse invloeden op de nationale politiek en de mate van transparantie over deze invloeden. Wie bepaalt nu het Coronabeleid? Wie gaat over de communicatie (pandemic of the unvaccinated). WHO? Wie heeft er invloed op dat beleid? Wat is de rol van Gates? Wat is de invloed van Big Pharma? Wie stuurde op vaccinatiedwang? Welke vrijheid hebben landen nog voor eigen beleid?
Jan 25 10 tweets 2 min read
Het frustrerende aan deze tijd is dat er onder onze ogen zaken 'normaal gemaakt' worden die echt nooit normaal zouden moeten zijn in een vrije samenleving met een betrouwbare overheid. Coronapas, testsamenleving, propaganda, polarisatie: onacceptabele ontwikkelingen...1/10 Het is niet normaal dat de overheid zoveel middelen inzet om de bevolking tot gewenst gedrag te bewegen. Nudging. Gaslighting. Drang. Dwang. Meer eerlijke en transparante communicatie over schadelijkheid van het virus en effectiviteit van vaccins zou meer vertrouwen wekken. 2/10
Jan 7 19 tweets 3 min read
Ik blijf die vaccinatiedrift fascinerend vinden. Ik denk dat als mensen daadwerkelijk angst hadden gehad voor het virus, dat dan de vaccinatiebereidheid als vanzelf nog hoger zou zijn. En de acceptatie van evt. vaccinrisico's. De volgende communicatieve keuzes helpen echter niet: Vanaf 't begin van de pandemie is er geen volstrekte openheid geweest over de schadelijkheid van het virus. Sterftecijfers, ziekenhuisopnames, besmettingscijfers: gepresenteerde data veranderden in weergave en samenstelling. Onderliggende data ter nuancering werden amper benoemd.
Jan 6 9 tweets 2 min read
Een echt gesprek tussen supporters van maatregelen en volgers van het overheidsnarratief aan de ene kant en critici ten opzichte van maatregelen en overheidsagenda aan de andere kant vindt amper plaats. Er worden marginaal standpunten uitgewisseld maar daar blijft het vaak bij. Media vervullen daarbij geen constructieve rol. Critici worden af en toe aan het woord gelaten. Maar zelden wordt met oprechte interesse naar hun argumenten geluisterd. Voorstanders van maatregelen en vaccinatie komen ruimer aan bod. En het overheidsnarratief is het uitgangspunt.
Dec 22, 2021 15 tweets 4 min read
Er wordt me vaak gevraagd waarom ik me zo kan opwinden over de maatregelen en me er zo tegen uitspreek. Reden daarvoor is simpel: Ik heb sterk het gevoel dat burgers onrecht wordt aangedaan. En wel op drie terreinen. Die probeer ik in dit draadje te duiden, De drie thema's m.b.t. onrecht zijn: 1. Ontbrekende informatievoorziening. 2. Foute informatievoorziening. 3. Laakbaar beleid en acties. De drie zijn niet volgordelijk en ze zijn uiteraard met elkaar verbonden. Maar tezamen veroorzaken ze een extreem onbehaaglijk gevoel.