Marion Koopmans Profile picture
virology; public health microbiology; global pathogen surveillance; preparedness and respons; syndromic diagnostics, human animal interface
Patrick D. Profile picture Timothy McDonnell Profile picture Guus Brugman Profile picture herman Profile picture Caroline Parsser Profile picture 6 added to My Authors
21 Nov
Ok, finally figured out how to make a tweetorial... Here we go: interesting paper describing the mass screening effort pulled off by our Chinese colleagues in Wuhan. Important to read carefully for all those planning mass screening. nature.com/articles/s4146…
Wuhan had been under lockdown measures from January 23 until April 8, 2020. During the first 2 months after city’s reopening, there were only 6 sporadic COVID-19 cases in Wuhan.
Nonetheless, there was uncertainty about reopening businesses. Therefore, Wuhan decided to test….everyone in two weeks from May 14, 2020 to June 1, 2020.
All city residents aged six years or older were eligible and 9,899,828 (92.9%) participated. A 93% response rate.
Read 11 tweets
24 Oct
@research_fake Ok (hoewel ik normaliter niet reageer op anoniem account). Dit is een model voor een hoestende persoon waarbij ze de hoeveelheid virus kunnen variëren. Die sproeit druppels met virus in de richting van een ontvanger. Ze meten hoeveel virus bij die ontvanger terecht komt.
@research_fake Daarmee hebben ze een aantal zaken bekeken: hoeveel virus komt er bij de ontvanger als er geen maskers worden gebruikt, maar verschillende afstanden, hoeveel als de hoesten een masker opheeft, hoeveel als de ontvanger een masker opheeft, en als ze alletwee een masker ophebben.
@research_fake Ook hebben ze nog naar soorten maskers gekeken. De belangrijkste gegevens staan in deze figuur. Je moet er goed naar kijken. Blauw is besmettelijk virus . Onderaan elk plaatje staat hoeveel van het virus overgedragen wordt (in procenten).
Read 7 tweets
30 Aug
@mauricedehond ok, voordat dit een heel eigen leven gaat leiden: dit gaat over de vraag of er een grens te bedenken is waarbij je kunt zeggen dat iemand niet besmettelijk is. Hoe onderzoek je dat? Dat vraagt om de volgende informatie: 1. hoe verloopt virus uitscheiding bij mensen met infectie?
@mauricedehond Daarvoor neem je meerdere keren monsters af bij mensen totdat ze negatief zijn. En dat moet dan voor mensen van verschillende leeftijden en verschillende risicogroepen. Wat we nu weten: meeste virus uitscheiding rond de eerste ziektedag, daarna geleidelijk afname
@mauricedehond aanwezigheid van virus wordt getest met PCR. Dat meet of er RNA is. In het begin van infectie is dat een prima maat voor aanwezigheid van virus, maar resten RNA lang aanwezig kunnen blijven, langer dan intact virus. Vraag si dan: hoe meet je besmettelijkheid?
Read 16 tweets
29 Mar
@Jopinie het belang van kritische reflectie. Could not agree more. Volgen van gekozen beleid betekent niet dat er niet kritisch gediscussieerd wordt. Vraag is waar je dat doet als wetenschapper. wetenschappelijke nuance is lastig in korte berichtjes te vatten 1/2
Bijvoorbeeld oproep Tedros over testen. Ja, natuurlijk wil je zoveel mogelijk testen. Maar die capaciteit moet wel opgebouwd worden. Er wordt vanalles beloifd en aangeboden. Spanje heeft net een grote partij testen moeten afkeuren, net als onze mondkapjes.
Intussen worden kits aangeprezen bij politiek en allerlei bedrijven, maar beschikbaarheid voor de validatie de we willen doen ( onder regie van RIVM) is iets wat heel moeizaam gaat omdat spullen er toch niet zijn of in kleine hoeveelheden. Validatie is niet deel van marketing
Read 8 tweets