Max Headroom Profile picture
Dagelijkse COVID overzichten en analyse | Tegen de spoedwet | Geen 1.5m samenleving | Vrijheid & eigen verantwoordelijkheid | Volgt terug.
15 Oct
Draadje:

Momenteel worden dagelijks circa 8.000 mensen positief getest. Landelijk komt dat neer op 330 PCR-positieven per 100.000 mensen per week.
De overheid heeft een systeem van risiconiveaus bedacht waarin een gemeente als 'zorgelijk' of hoger wordt ingeschaald boven 50 positief getesten per 100.000. Volgens deze 'standaard' is landelijk dus een reductie met een factor 6.6 nodig, regionaal kan dat oplopen tot zelfs 15.
In april dook het reproductiegetal onder 0.8 maar we moeten bedenken dat het weer toen meezat. Nu werkt deze factor tegen. Een reproductiegetal van 0.85 is de komende periode optimistisch. Wat betekent dat?
Read 6 tweets
13 Sep
Draadje: @IsaKriens

In Januari heeft de ministerraad, besloten dat COVID-19 als lijst A ziekte geclassificeerd dient te worden. Daartoe is het nieuwe coronavirus 2019-nCoV aangemerkt als behorende tot groep A van de Wet Publieke Gezondheid.
Hiertoe heeft Bruno Bruins op 28 januari 2020 een ministeriele regeling op de website van het ministerie van VWS gepubliceerd, de 'Regeling 2019-nCoV'. wetten.overheid.nl/BWBR0043117/20…
Dit is mogelijk conform artikel 20 lid 1 van de WPG. Volgens lid 1 kan de minister bij een gegrond vermoeden van besmettelijkheid en ernstig gevaar voor de volksgezondheid een infectieziekte of ziektebeeld aanmerken als behorend tot groep A, B1 of B2. wetten.overheid.nl/BWBR0024705/20…
Read 6 tweets