NLZorg Profile picture
Elke week een andere zorgprofessional aan het woord, van 18 februari t/m 24 februari: Karin Willemsen van @Kracht_inZorg over dementie.
Jan 9 42 tweets 7 min read
1/ Reanimaties. Een uitgebreid draadje. Eerst eens, wat is een reanimatie? Reanimatie is die ondersteuning die een persoon nodig heeft als er geen (effectieve) bloedcirculatie meer is. Dat kan borstcompressie en mond-op-mond beademing zijn, tot gespecialiseerde ziekenhuiszorg. Hoe vaak komt dit voor? Cijfers op basis van nederlandse reanimatie raad @Reanimatieraad (). Ongeveer 300 keer per week, waarvan het grootste deel (70%) in of rond het eigen huis.reanimatieraad.nl
Jun 5, 2023 12 tweets 2 min read
Revalidatiezorg bij ALS - een draadje. Na de diagnose ALS (of een ALS-variant zoals PSMA) wordt iemand doorgestuurd naar een gespecialiseerd revalidatieteam. Wij zijn zo'n team en zien ongeveer 100 mensen met ALS en PSMA per jaar. Ons team bestaat uit een verantwoordelijk 1/ revalidatiearts en ergotherapie, logopedie, fysiotherapie, maatschappelijk werk, psychologie en diëtiek. Bij ALS is de afspraak dat wij de patiënt zien binnen vier weken na de afspraak bij de neuroloog. Eerst worden ze gezien door de revalidatiearts en op dezelfde middag 2/
Jun 5, 2023 4 tweets 1 min read
ALS is een spierziekte met een levensverwachting van ongeveer 3 tot 5 jaar na diagnose, waarbij de spierfuncties één voor één uitvallen. Diagnose wordt gesteld door de neuroloog, vaak wanneer de klachten nog mild zijn. In het draadje een link naar uitleg en twee korte filmpjes.
May 10, 2023 18 tweets 3 min read
Als iemand een CM of een ZM heeft, kan verplichte zorg worden verleend. Opnieuw gelden de criteria van vrijwilligheid, subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid (zie eerdere draad) voordat verplichte zorg kan worden gegeven. Bij verplichte zorg moet gedacht worden aan dwangopname, verbod dat iemand naar buiten gaat, inname telefoon, verplichte injectie van medicijnen, kamercontrole, verbod op bezoek, inname pinpas. Dit zijn heel stevige ingrepen. Wij psychiaters moeten dit blijven beseffen.
May 10, 2023 34 tweets 6 min read
Hoe werkt dat nu met een verplichte opname? Veel mensen weten dat het iets met de burgemeester te maken heeft, maar vinden dat ook vreemd. Daarom een draadje over iets dat voor mij gesneden koek is, maar gelukkig voor de meeste mensen een ver van mijn bed show. Zoals ik gisteren al vertelde is er een speciale wet voor verplichte zorg in de psychiatrie. Deze wet heet toepasselijk Wet Verplichte GGZ (Wvggz). Uitganspunt van deze wet is nog steeds dat de zorg zoveel mogelijk vrijwillig moet zijn. Image
May 9, 2023 15 tweets 3 min read
Voor de meeste zorg in Nederland geldt de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de verhouding tussen arts en patiënt. Hierin staan voornamelijk rechten van de patiënt beschreven. Image Het uitgangspunt van de WGBO is dat de patiënt in staat wordt ‘geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake’. In normaal Nederlands betekent dit kort door de bocht, dat patiënt in staat is tot nadenken over waar hij ja of nee op zegt. Wilsbekwaamheid.
May 9, 2023 7 tweets 2 min read
Vandaag was er op het regionale nieuws een bericht over 'een verwarde veelpleger'. Straffen en verplichte behandeling werken niet. De acute GGZ is terughoudend omdat opnames steeds weer leiden tot geweld op de afdeling. >

nos.nl/regio/utrecht/… Dit soort situaties komen frequent voor. Vrijwillige zorg wordt niet geaccepteerd. Verplichte zorg leidt tot strijd en geweld in de kliniek. Ongeveer de helft (!) van mijn team heeft de afgelopen 5 jaar door geweld een hersenschudding opgelopen. >
May 8, 2023 16 tweets 3 min read
And now for something completely different, farmacologie. Farmacologie is de wetenschap die zich bezighoudt wat een medicijn in een lichaam doet en wat het lichaam met het medicijn. Niet iedere pil doet hetzelfde. Sommige pillen werken binnen een uur, andere doen hun werk pas na enkele weken. Er zijn pillen die je eens per week moet geven, andere medicijnen worden tot wel zesmaal daags gegeven.
May 8, 2023 9 tweets 4 min read
Ik werk op een afdeling met 16 opnamebedden. Zeker 2/3 van de patiënten wordt verplicht opgenomen. De opnamereden is meestal psychose, manie of risicovol zelfbeschadigend of suïcidaal gedrag. De leeftijd is 18-60 jaar en de meeste mensen zijn 18-30 jaar oud. ImageImageImageImage Verslaving komt veel voor in combinatie met andere psychiatrische ziekten. Een collega heeft enkele jaren geleden dit systematisch geteld bij alle opnames. Zij ontdekte dat 60% van de mannen en 40% van de vrouwen een verslaving had. ImageImage
May 7, 2023 23 tweets 4 min read
Ik ben @DirkKwakkel, psychiater sinds 2018 en werk op de acute opnameafdeling bij @Altrecht.nl. Deze week neem ik jullie mee in de wonderlijke wereld van de gesloten psychiatrie. Ik zal dagelijks een draadje posten over een facet van mijn werk. Iets dat interessant is om te weten, iets nuttigs om voor het voetlicht te brengen. Interactie en vragen zijn van harte welkom. Ik streef ernaar zo veel mogelijk te beantwoorden.
Aug 19, 2022 5 tweets 1 min read
Vanochtend heb ik heerlijk kunnen uitslapen. Maar nu sta ik weer paraat. Niet vanuit mijn huis ditmaal, maar vanuit een hotel! Voor de afwisseling werk ik namelijk soms ook buiten mijn eigen regio. Ik ben nu bereikbaar voor zorgorganisatie @Omring, in West-Friesland. Dat doe ik ongeveer 1x in de 2 maanden. Leuke regio en ook een prettige organisatie om voor te werken.
Aug 19, 2022 20 tweets 3 min read
Als SO behandel ik veel mensen die in de laatste levensfase verkeren. Behandelingen zijn vaak vooral gericht op behoud van kwaliteit van leven, en in mindere mate op genezing. Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Er valt in mijn werk nog genoeg te onderzoeken, te behandelen en zelfs te genezen. Lichamelijke ziekten die ik regelmatig behandel, zijn bijvoorbeeld longontstekingen, blaasontstekingen, hartfalen, diabetes en bloedarmoede.
Aug 18, 2022 4 tweets 1 min read
Vandaag werk ik weer in verpleeghuis Old Wolde in Winschoten. Ik verwacht een vrij drukke dag. Maar ik heb versterking meegenomen! Image Een tijdje terug nam ik voor het eerst een keer mijn hond mee naar deze plek. Het was uit nood geboren: anders moest ie heel lang alleen thuis zijn.
Aug 17, 2022 13 tweets 2 min read
Ik heb vanavond als dienstdoend arts twee overleden mensen geschouwd. Het komt vaak voor dat ik om die reden word opgeroepen. In verpleeghuizen komen nu eenmaal vaak mensen te overlijden. Het doel van het schouwen door een arts is - anders dan veel mensen denken - niet het vaststellen van de dood. De dood mag door iedereen worden vastgesteld. Het doel is het onderzoeken van de doodsoorzaak en het invullen van de overlijdenspapieren.
Aug 17, 2022 11 tweets 2 min read
Binnen de ouderenzorg spelen elektronische zorgdossiers een essentiële rol. Zorgdossiers vormen de belangrijkste schakel tussen alle verschillende zorgverleners onderling. En dat zijn er veel! Bij een bewoner van een verpleeghuis zijn soms wel 20 verschillende verzorgenden betrokken. En daarnaast ook helpenden, verpleegkundigen, artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, enzovoort enzovoort.
Aug 17, 2022 9 tweets 2 min read
Geneeskunde is van oudsher zowel een alfa- als een betavakgebied. Een goede arts weet exacte wetenschap - de bèta-kant - te verenigen met o.a. maatschappelijke kennis en mensenkennis - de alfa-kant. Dat wordt ook wel eens "geneeskunst" genoemd. Met de komst van evidence based medicine, heeft de ontwikkeling van de de bèta-kant binnen de geneeskunde een enorme vlucht genomen. Daar plukken we allemaal de vruchten van!
Jul 13, 2022 15 tweets 5 min read
Bij alle begeleiding en behandeling door @GGMD_NL is communicatie een belangrijk element. Een groot deel van de cliënten is doof of slechthorend. Om elkaar te begrijpen is heldere communicatie nodig. Met een aantal simpele tips kan iedereen communicatie verbeteren. 1/16 Neem niet alles aan van mij. Vraag vooral aan je gesprekspartner of de communicatie goed verloopt 2/16
Jul 12, 2022 12 tweets 3 min read
Goedemorgen👋. Communicatie is voor iedereen belangrijk. Nederlanders zijn goed in talen. We spreken een aardig woordje over de grens. Nederlandse Gebarentaal (NGT) is in 2020 erkend. Op sommige scholen is het al een keuzevak. omroepbrabant.nl/nieuws/4034080… 1/12 @GGMD_NL is een tweetalige organisatie. Nederlands en Nederlandse Gebarentaal (NGT). Alle medewerkers krijgen een cursus NGT, ook als je geen dove cliënten hebt. Een kwart van mijn collega’s is doof of slechthorend en een deel daarvan heeft NGT als moedertaal. 2/12
Jul 11, 2022 10 tweets 2 min read
Goedemorgen. Doof is niet zomaar doof en slechthorend is niet zomaar slechthorend. Er zijn veel verschillen in doof- en slechthorendheid. Iedereen ervaart het op zijn eigen manier. @GGMD_NL heeft cliënten die vastlopen als gevolg van hun gehoorbeperking. 1/10 Hierbij wil ik wel opmerken dat niet iedereen zijn doof- of slechthorendheid ziet als een beperking.

GGMD heeft verschillende doelgroepen en binnen die doelgroepen zijn ook weer verschillen: 2/10
Jul 10, 2022 9 tweets 3 min read
Hoi, ik ben Marijn Krijger (@marijnk). Ik werk bij GGMD voor Doven en Slechthorenden (@GGMD_NL) als Adviseur Marketing en Communicatie. 1/9 GGMD biedt GGZ en Maatschappelijke Dienstverlening aan verschillende doelgroepen: dove en slechthorende mensen en mensen met een andere gehoorbeperking. We hebben cliënten van jong tot oud en overal in Nederland. 2/9
Jun 14, 2022 17 tweets 5 min read
In deze draad zou ik het graag willen hebben over beéindiging van een gewenste zwangerschap, een volgens mij onmogelijke keuze. Immers de optie van een gezonde baby staat er niet bij.
In Nederland is het mogelijk om de zwangerschap te beéindigen tot 24 weken zwangerschap Late zwangerschapsbeëindiging dwz na 24 weken is alleen mogelijk als er wordt gehouden aan diverse zorgvuldigheidseisen. rijksoverheid.nl/onderwerpen/le…
Dit zorgt ervoor dat artsen terughouden zijn om aan deze wens gehoor te geven vanwege angst voor vervolging. zonmw.nl/nl/actueel/nie…