Pauli Rautiainen Profile picture
University Lecturer in Social Law (@UniEastFinland). Title of Docent in Constitutional law. Human rights, books and European movies.
23 Aug
Hieno dialogi @YleAstudio'ssa (tiivistettynä):
Teatteri @TeaterViirus : "Me rikomme @AVItwiittaa määräyksiä ja toimimme @STM_Uutiset kirjeiden hengessä"
AVI: "Määräyksiä on noudatettava."
STM: "Ei pidä toimia meidän kirjeiden mukaan."👇
STM: "Tottakai me toki lähetämme kirjeemme, jotta AVI laatisi määräyksensä kuten me haluamme, mutta AVI harkitsee itsenäisesti."
AVI: "Kirje on saapunut ja nyt harkitsemme. Kirjeen lisäksi joudumme huomioimaan myös lain ja siinä säädetyt asiantuntijatahot."👇
STM: "Jos AVIt eivät tottele kirjeitämme, heillä on oltava tähän painavat perusteet."
Toimittaja: "Dosentti @PauliRautiainen on arvostellut STM:n kirjettä laista irtaantuneeksi."
STM: "Ministeriössä on tehty oikeudellinen arvio, että kirje on lainmukainen."👇
Read 7 tweets
23 Aug
Kuva E-S @AVItwiittaa tekemistä yleisötapahtumien lohkoamispäätöksistä, jotka johtivat mm. @helsinkifest perumiseen, @oopperabaletti vessapoliiseihin jne. tarkentuu. AVI antoi pyytämäni käytössään olleet asiantuntijalausunnot, joiden perusteella vain @HUS_fi ajoi lohkoamista.👇
E-S AVI tiedusteli ennen lohkoamisvaatimuksen asettamista @THLorg’n kantaa hybridistrategian noudattamiseen. THL vastasi rajoitusten mitoituksen olevan AVIen viranomaisten harkinnassa ja painotti, että paikallaan istumiseen tai seisomiseen ohjaaminen on tärkeää.
E-S AVI tiedusteli Helsingin kaupungin näkemystä. Kaupunki painotti @THLorg tapaan istuimen osoittamisen tärkeyttä, mutta ei nähnyt lohkoamista sisätiloissa välttämättömäksi.👇
Read 7 tweets
20 Aug
Tein aikaa sitten tietopyynnön E-S @AVItwiittaa'n tartuntatautilain 58 §:n nojalla tehdyn ns. lohkoamispäätöksen taustalla olleiden koronakoordinaatioryhmien asiakirjoista. Sain vihdoin asiakirjat. Niissä ei ole minkäänlaista aukirjoitettua välttämättömyysarviota. Katsotaan 👇
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä vain toteaa 3.8. kokouksessaan: "Suositeltiin @AVItwiittaa'lle rajoituspäätöksen tekemistä tartuntatautilain 58 § yleisötilaisuuksia koskien STM:n ohjauskirjeen 24.6. mukaisesti". Mitään perusteluja ei esitetä.👇
HUS-Uusimaa koronakoordinaatioryhmä vain toteaa 3.8. kokouksessaan: "Erityisesti STM:n 24.6. antaman ohjauskirjeen mukainen ihmisten eriyttäminen lohkoihin esimerkiksi yleisötilaisuuksissa nähtiin vaikuttavana ja tarpeellisena keinona." Mitään perusteluja tälle ei esitetä.👇
Read 4 tweets
19 Aug
Sosiaali- ja terveysministeriö on juuri antanut yleisötilaisuusrajoituksia koskevan ohjauskirjeen. Kirjeessä on oikeudellisesti ongelmallisia kohtia. Tehdään niihin pikakatsaus.👇
Kirje nojautuu edelleen @valtioneuvosto oikeudellisesti ongelmalliseen tapaan käsittää tartuntatautilain 58 § avoimeksi valtakirjaksi ryhtyä sääntelytoimiin ohi eduskunnan. Kirje ei edusta sääntelyrakenteen perustan korjausyritystä vaan sen sijaan lisää pohjan lahoutta.👇
Näyttää siltä, että @valtioneuvosto ei ymmärrä tai hyväksy sitä toimintansa perinpohjaista lainvastaisuutta mistä @Tapahtuma_teo, @muusikkojen ym. kanteluissa ja lukuisissa valituksissa hallinto-oikeuksiin on puhuttu. Tämä on valitettavaa.👇
Read 14 tweets
22 Jul
Pohdin eilisessä twiittiketjussa @AVItwiittaa toimintaa yleisötilaisuusrajoitusten asettamisessa kiihtymisvaiheessa Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Analysoin asiakirjoja ja sen perusteella kutsuin toimintaa mielivallaksi. Nyt @AVItwiittaa vastasi kritiikkiin 👇
Vastauksessaan @AVItwiittaa toteaa, että se tekee rajoituspäätöksiä saamansa ohjauksen ja alueellisten arvioiden perusteella kokonaisharkintana. Pohditaan tätä. AVI ei kerro vastauksessaan miksi se toisinaan noudattaa hybridistrategiaa mutta toisinaan taas ei noudata sitä. 👇
AVI ei kerro miksi se ei avaa harkintaansa eikä miksi se sivuuttaa välttämättömyys- ja oikeasuhteisuusarvioinnin kirjoittamisen näkyviin edes johonkin asiakirjaan. AVI sivuuttaa täysin siis, että kokonaisharkintaan vetoaminen ei vapauta päätöksen perusteluvelvollisuudesta.👇
Read 6 tweets
21 Jul
Pirkanmaa siirtyi kiihtymisvaiheeseen, mutta @AVItwiittaa ei asettanut tartuntatautilain 58 §:n nojalla 2 m turvavälejä sisätilojen yleisötilaisuuksiin, vaikka se teki niin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Otin selvää mistä on kyse. Vastaus: silkasta mielivallasta! Ketju👇
Olen yrittänyt selvittää tietopyynnöin mihin @AVItwiittaa päätökset perustuvat. Asiakirjoja on ollut vaikea saada. Uudenmaan kohdalla rajoituksia perusteltiin hybridistrategian ja STM ohjauksen mekaanisella noudattamisella. Mitään itsenäistä harkintaa ei päätöksiin sisältynyt. 👇
Varsinais-Suomessa päätöksiä perusteltiin samoin hybridistrategian ja STM ohjauksen noudattamisella sekä alueellisen koordinaatioryhmän arviolla, jota pyysin tietopyynnöllä. @AVItwiittaa jahkaili lähes lain salliman maksimiajan. Lopulta sain asiakirjan. Mitä siinä lukee?👇
Read 16 tweets
28 Jun
Palataan 2 m turvaväleihin yleisötapahtumissa sisällä, sillä koronatilanteen mahdollinen paheneminen pääkaupunkiseudulla puhututtaa. STM näet päivitti 23.6. hybridistrategiaa siten, että epidemiatilanteen pahentuessa esim. Musataloon voidaan ottaa enemmän ihmisiä. Seuraa ketju.👇
Tartuntatautilain kehittämisessä STM valitsi kesällä 2020 strategian, jossa lakiin istutettiin siellä jo olleiden §:ien kanssa yhteensopimattomia koronapykäliä. Lisäksi ryhdyttiin luomaan lakiin perustumattomia ja lain kanssa epäyhteensopivia ohjeita. Tästä alkoi kompurointi.👇
Olen twiitannut aiheesta aiemmin, ks. esim. . Kyse on nyt mm. siitä, että AVI asetti tartuntatautilain 58 §:n nojalla kiihtymisvaiheen kuntien sisätilojen yleisötilaisuuksiin 2 m turvavälivaatimuksen, vaikka turvavälisäännöksen (58 d§) mukaan ei saisi.👇
Read 14 tweets
23 Jun
Olen yrittänyt selvittää, mihin AVI:n tartuntatautilain 58 §:n nojalla antama päätös 2 m turvavälin pitämisestä yleisötilaisuuksissa perustuu juuri nyt. Tein tietopyynnön. AVI vastasi vihdoin. Näyttää, että viranomaiset itsekin epäilevät päätöstensä laillisuutta. Seuraa ketju 👇
Kysymys on siis siitä, että AVI 14.6.2021 kumosi tartuntatautilain 58 d §:ään perustuvat turvavälivaatimukset, mutta päätti samalla asettaa tartuntatautilain 58 §:n nojalla samat turvavälivaatimukset yleisötilaisuuksiin. Olen kuvannut asetelman täällä: 👇
Aloin selvittää perusteluja 2 m etäisyysvaatimukselle. Hetken näytti, ettei 2 m vaatimus perustu tällä hetkellä mihinkään. Sitten AVI kertoi sen perustuvan koronakoordinaatioryhmien antamaan tietoon. Tein tiedoista julkisuuslain mukaisen tietopyynnön: 👇
Read 14 tweets
23 Jun
"Jatkuvaluonteinen normaalitoiminta ei ole yleisötapahtuma." Näin kertoo @AVItwiittaa viitaten @oikeusmin ja vastaavasti @oikeusmin viitaten @AVItwiittaa. Olen yrittänyt etsiä oikeuslähdettä, josta ajatus on johdettu. En löydä. Saa auttaa, jotta ymmärtäisin mihin käsite viittaa👇
Vaikuttaa siltä, että @AVItwiittaa ohjaus yleisötilaisuuden käsitteen sisällöstä nojaa erityisesti "jatkuvaluonteisen normaalitoiminnan käsitteeseen". Esimerkiksi sanovat, että "saunominen on jatkuvaluonteista normaalitoimintaa".👇
Sen verran olen jo hahmottanut, että tämä "jatkuvaluonteinen normaalitoiminta" on alkanut syksyllä 2020 viittaamaan muuhunkin kuin "normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan", josta AVI puhui vielä kesällä 2020. 👇
Read 7 tweets
23 Jun
Muistellaan mitä @STM_Uutiset totesi itse tartuntatautilain 58 §:n toimimattomuudesta jo kesällä 2020 (lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Do…): "Sääntelyssä on havaittu puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia erityisesti siltä osin, kuin se koskee näitä kokoontumisrajoituksia."👇
"Kokoontumislaista johdettujen käsitteiden käyttö
legaalitermeinä johtaa tulkinnallisiin vaikeuksiin ja tilanteisiin, joissa sääntelyn soveltamisen lopputulos on epäjohdonmukainen sääntelyn tarkoituksen kanssa." 👇
"Sääntelyä olisi kehitettävä toteuttamaan paremmin sen tarkoitusta yhdenmukaisesti ja yhdenvertaisesti rajoittaa lähikontakteja erilaisissa tapahtumissa, joissa suuri lukumäärä ihmisiä on keskenään
verrattain läheisessä kontaktissa, mikä lisää riskiä tartuntojen leviämiselle."👇
Read 5 tweets
18 Jun
Olen yrittänyt selvittää, mihin E-S AVI:n tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätös 2 metrin etäisyyden henkilöiden välillä pitämisestä yleisötilaisuuksissa perustuu tällä hetkellä? Se vaikuttaa olevan salaisuus 🧐 Seuraa ketju 👇
AVI:n päätös 2 m etäisyyden pitämisestä yleisötilaisuuksissa ei perustu enää tartuntatautilain 58 d §:ään, sillä pykälän soveltamisesta luovuttiin (aivan oikein) tiistaina. Samalla AVI asetti kuitenkin saman vaatimuksen 58 §:n nojalla, vaikka tuossa §:ssä ei metreistä säädetä. 👇
AVI kertoi @kuusiplus ryhmän tiedustellessa asiaa 2 m perustuvan STM-OKM -ohjeeseen, jossa ei siitä kuitenkaan (enää) suoraan puhuta. Myönsivät itsekin puhuneensa muunneltua totuutta. Sitten kertoivat sen perustuvan STM:n ohjauskirjeeseen, missä ei siitä puhuta, minkä myönsivät👇
Read 13 tweets
15 Jun
”Saatatte ajatella, että näitä ihmisiä on kohdeltu väärin, mutta heitä on kohdeltu aivan lain mukaisesti”, oli Hannu Karpolla tapana sanoa. Miten asia on, kohdellaanko taide- ja kulttuurialaa tänään lain mukaan? Ketju 👇
E-S AVI on nyt kumonnut TTL 58d §:n mukaisen mm. 2 m etäisyyksien pitämistä sisätiloissa koskevan päätöksen, koska se ei ole välttämätöntä. Samaan aikaan AVI on tehnyt TTL 58 §:n nojalla päätöksen, jossa sisätiloissa on yli 10 hengen yleisötilaisuuksisa pidettävä 2 m etäisyys.👇
AVI:n päätöksistä ei käy ilmi, mihin epidemiologiseen seikkaan perustuu se, että korona tarttuu herkemmin pantomiimiä seuratessa kuin olutta juodessa tai kuntosalilla vieretysten treenatessa. En ole epidemiologi, joten jos joku teistä on kertokaa se toki tässä. 👇
Read 10 tweets
24 May
Perustuslakivaliokunta antoi sote-lausuntonsa (eduskunta.fi/FI/vaski/Lausu…). Suhteessa asian merkitykseen ja aiempiin sote-lausuntoihin, tästä lausunnosta on keskusteltu julkisuudessa suhteellisen vähän. Seuraa ketju valtiosääntöoikeudellisia huomioita lausunnosta. 👇 1/14
Valiokunta kuuli suuren joukon asiantuntijoita (en ollut joukossa mukana, kun en yliopistolla työskentele). Aiempaan verrattuna nyt kuulemisen ankkuriosan juoksivat sote-asiantuntijat ja muut subtanssiasiantuntijat. Indikoiko tämä asiantuntijamenettelyn politisoitumista? 2/14
Valiokunnan lausunto on kirjoitettu epätyypillisellä tyylillä. Se muistuttaa otteeltaan ns. b-lausuntoa eli on kirjoitettu ikään kuin tarkastamaan, että Marinin hallitus on tehnyt Sipilän kauden yhteydessä PeV:n soteen vaatimat muutokset. Lähtökohta on kritiikille altis. 3/14
Read 14 tweets