Piet Lekkerkerk Profile picture
* politiek * geschiedenis * ✒️ * kritisch volger van het #FVD en andere verspreiders van desinformatie. ¡No pasarán!
Touareg Profile picture M.J. de Haan (Jappie) Profile picture Willem Roijmans Profile picture Remus van Dijl Profile picture Jörg Profile picture 10 added to My Authors
Dec 3 4 tweets 2 min read
Mediadirecteur van racistische neo-naziomroep begrijpt niet dat echte journalisten een door extreem-rechtse haatzaaiers verzonnen verhaal inderdaad laten liggen omdat ze nieuws verslaan en geen fabeltjeskrant maken, zoals neo-nazi-omroep ON! /2 De term neo-naziomroep is correct. Neo-nazi Pepijn van Houwelingen was een van de oprichters en ON! wilde een overtuigd racist en antisemiet aantrekken als voorzitter van de raad van toezicht. /3
Image
Oct 20 18 tweets 10 min read
Over de bijverdiensten van #Baudet

Met interesse las ik het artikel van @wimheesterbeek van @omroepbrabant over @JorisOetelaar die samen met @ThierryBaudet, @frederikfvd, @GideonvMeijeren, @RalfDekker en @chhaylinlim Amsterdam Media Group oprichtte. 2/19
omroepbrabant.nl/nieuws/4166590… Wat ik mis in het artikel is dat Van den Oetelaar niet alleen bestuurder is van de Amsterdam Media Group, maar ook vicevoorzitter is van de politieke partij Forum voor Democratie. Thierry Baudet is voorzitter, Freek Jansen de penningmeester. Gideon was de secretaris. 3/19
Oct 18 4 tweets 3 min read
Cliteur: ‘Uitzending was absoluut niet racistisch’ » Mare mareonline.nl/nieuws/cliteur…
Maar, @WeekbladMare, gezien de aantoonbaar geringe juridische kennis van @paulcliteur, is de apologeet der borealen niet echt gekwalificeerd om te beoordelen of iets racistisch is. /2 Vincent Bongers, ken je het rapport waarin Cliteur pleit om overheidsgeld beschikbaar te blijven stellen om de racisten van ON! haat de samenleving in te laten pompen?
Cliteur is de risee van de @LeidenLaw geworden.
Krijg je als je racisten wil witwassen.
Oct 18 6 tweets 3 min read
Ook opmerkelijk: een lid van het presidium van de @2eKamertweets, @MarinBosma_pvv, liep vanmiddag de zaal uit omdat hij zich niet wil uitspreken over Kamerleden die zondigen tegen de regels over zelfverrijking waar hij op moet toezien. /2 Image Pikant detail, Olaf Ephraim, nu van de groep-Van Haga/BVNL stond als penningmeester van het #FVD vermoedelijk aan de basis van de schimmige constructies waar Baudet, Jansen, Van Meijeren en Dekker steeds maar geen openheid over willen geven./3
ftm.nl/tag/olaf-ephra…
Oct 16 54 tweets 17 min read
Omdat @paulcliteur zulke onzuivere argumenten had om de racisten van ON! niet te beboeten en omdat hij het hijsen van een hakenkruisvlag door Pepijn van Houwelingen onder de vrijheid van meningsuiting schaart, ben ik benieuwd waar Baudets promotor staat. 2/54 We weten dat Cliteur de promotor is die #Baudet een dissertatie liet schrijven bij en met Kremlin-medewerker John Laughland en vervolgens beweert dat hij deze Laughland, net als hijzelf een partijprominent van het FVD, niet kent. 3/54 Image
Oct 14 4 tweets 2 min read
Nu een onafhankelijk college heeft vastgesteld dat @thierrybaudet wederom de integriteitsregels van de Tweede Kamer geschonden heeft, probeert hij het beeld te wekken dat niet zijn overtreding van de regels het probleem is, maar de sanctie die daar op staat.
Korte uitleg. /2 Image Het is een aanslag op de democratie als Kamerleden allerhande zakelijke belangen hebben en daar niet transparant over zijn.
De kiezer kan dan niet beoordelen of een Kamerlid als Volksvertegenwoordiger actief is, of het eigen zakelijk belang dient. /3
Oct 10 5 tweets 3 min read
Volgens emeritus hoogleraar borealogie @paulcliteur is de berichtgeving over de Russische misdaden tegen de menselijkheid eenzijdig. Behalve dan die van de racistische omroep ON! die door neo-nazi en Cliteurs partijgenoot Pepijn van Houwelingen is opgericht.
/2 ImageImageImage De hoogleraar borealogie denkt dat er ook een andere kant zit aan terreur en het moedwillig bestoken van burgerdoelen.
Als je deze Kremlin-propaganda van @paulcliteur in 2022 ziet, wordt het voor @LeidenLaw en @bastiaanrij interessant wanneer de band met Moskou gesmeed is, /3
Oct 7 20 tweets 9 min read
De financiële verantwoording van ondermijnende organisaties als het #FVD is interessant door wat er niet in staat. De jaarrekening van het FVD 2021 verhult bijv. hoe #Baudet en andere Kamerleden met overheidssubsidie een privébedrijf opzetten. 2/19
res.cloudinary.com/fvdcdm/image/u… Wie de boel financieel wil bedriegen, zorgt voor ingewikkelde constructies, zodat het lastig wordt te zien wat er aan de hand is.
Wat er aan de hand is, is ernstig.
In 2020 zette het FVD een uitgeverij op, Amsterdam Books. Dat staat in het bestuursverslag over 2020. 3/19 Image
Sep 5 4 tweets 2 min read
Dat een Kremlin-medewerker een Nederlands politicus (#Baudet) aanstuurt en de koers van een Nederlandse politieke partij (#FVD) bepaalt, is niet verboden.
Laughland is echter niet voor niets op deze plek neergezet door zijn Russische bazen.
Waar het toe kan leiden, weten we. /2 Het Europees associatieverdrag met Oekraïne was Rusland een doorn in het oog. Laughland stuurde Baudet in 2015 en 2016 aan om een referendum te organiseren en nepnieuws en desinformatie over Oekraïne te verspreiden.
Laughlands makkers hebben de Britten in het verderf gestort ../3
Sep 4 6 tweets 2 min read
Baudet verspreidt weer eens onzin. De suggestie dat hij gefinancierd wordt vanuit het Kremlin voor zijn zo vurig beleden steun aan de onrechtmatige Russische inval in Oekraïne en de door Rusland gepleegde massamoorden, komen niet van de regering, maar particulieren. /2 Ze kunnen zich vrij uitspreken in de democratie waarin ze leven.
De overheid mengt zich er niet in, het is namelijk in de democratie die Nederland is, helemaal niet verboden om je solidair te verklaren met de slachters in het Kremlin. /3
Aug 8 10 tweets 2 min read
Ergens ben ik blij met de petitie die het FVD nu start. Het legt namelijk precies bloot waarom referenda en dergelijke in handen van fascistoïde bewegingen geen instrumenten zijn om de de democratie te versterken en dichter bij de burger te brengen, zoals ze zelf beweren. 2/10 Er is namelijk door politieke partijen overlegd over wetgeving om in een medische crisissituatie de bevolking zo goed mogelijk te kunnen beschermen.
Daar zitten veel haken en ogen aan en er rolt een compromis uit waar zoveel mogelijk partijen zich in moeten herkennen. /3
Jul 16 19 tweets 8 min read
Volgens Baudet is de medewerker van het Kremlin-propagandakanaal RT, John Laughland, een van de grootste denkers van onze tijd die briljante boeken heeft geschreven. Het zegt meer over het oordeelsvermogen van Baudet dan de kwaliteiten van Laughland. 1/18
Uit niets valt af te leiden dat man die van 2008 tot 2018 onderzoeksdirecteur was van het op instigatie van Vladimir Poetin opgerichte instituut voor Kremlin-promotie en destabilisatie van de Europese Unie in Parijs een groot geleerde is. 2/18
stratcomcoe.org/cuploads/pfile…
Jul 3 40 tweets 12 min read
FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren zet zijn volgers aan tot het omverwerpen van de democratische rechtstaat. Hoe giftig zijn uitlatingen zijn en wat hij ermee beoogt, wordt pas in volle omvang duidelijk als je nauwgezet analyseert wat hij zegt. 2/37
Ik heb zijn woorden voor dat doel uitgeschreven, om daarna zin voor zin en soms woord voor woord uit te leggen waarom het niet klopt of uiterst kwalijk is wat het Kamerlid van Forum voor Democratie beweert. 3/37
Jun 6 64 tweets 30 min read
Dit is een draad over Thierry Baudets gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing voor zijn beweringen. Hij betoont zich daarin een discipel van zijn leermeester en FVD-partijideoloog Paul Cliteur. Over twee feitenvrije agitatoren met een alt-right ideologie. #FVD 2/62 Thierry Baudet is gepromoveerd, maar brengt wetenschappelijk onderzoek categorisch in diskrediet, terwijl hij uitspraken zonder onderbouwing doet. Bronnen citeert hij onvolledig of onjuist.
Een recent voorbeeld daarvan is zijn boek Het Coronabedrog. 3/62
Apr 13 21 tweets 11 min read
Berichten uit de boezem van het FVD roepen meestal meer vragen op dan dat ze antwoorden geven.
Ik werd een tijdje terug door @HET_TRIBUNAAL attent gemaakt op een tweet van Amsterdam Books de uitgeverij die tot voor kort onderdeel was van Forum voor Democratie BV. 2/21 Ik was verbaasd, want de website en webshop van Amsterdam Books bestaan al langer. In de jaarrekening van het FVD over 2020 staat dat de BV is opgericht en dat de uitgeverij er is ondergebracht.
En ook dat Thierry Baudet € 86.425 heeft opgestreken in 2020 staat daar in. 3/21
Apr 7 10 tweets 4 min read
Bijzondere ontwikkelingen rond oud-voorzitter van het FVD en kandidaat wethouder in #Barendrecht @Lennartvdlinden.
Hij en zijn fractiegenoten wilden weten wie hem in oktober '20 beschuldigd had van gebrek aan integriteit. /2

deschakelbarendrecht.nl/nieuws/algemee… Wat er gemeld was, was kennelijk niet interessant, daar moest vooral geen aandacht aan besteed worden, de raadsleden van EVB wilden de identiteit van de melders weten.
Waar het FVD een groot online trollenleger ontwikkelde onder Van der Linden, heeft EVB een lokale variant. /3
Mar 4 5 tweets 4 min read
@jurgenbolscher die voor het #FVD, de partij van neo-nazi Baudet, kandidaat is voor de gemeenteraadsverkiezingen in Hengelo, heeft een interessante banner.
Je ziet hem zwaaien met de fascistenvlag, maar ik wil even de aandacht vestigen op zijn hoodie./2 Ik zoom even in op de leeuwtjes op de mouw. Jurgen heeft deze trui uit de webshop van de Groningse neo-nazi Harm-Jan Smit, een verkoper die ook aanwezig was op de neo-nazikerstmarkt van het FVD in Wijster vorig jaar./3
Goed artikel van @deKanttekening
dekanttekening.nl/nieuws/illegal…
Feb 9 4 tweets 3 min read
Soms moet je een bericht uit het huisblad van het #FVD (20-3-2021) gewoon naast een bericht uit de reguliere media zetten.
Er is geen enkele andere politieke partij dan het FVD die een knokploeg in dienst heeft om vreedzame demonstranten af te rossen. /2 ImageImageImage Met bewegende beelden. /3
sikkom.nl/video-hoe-olym…
Feb 2 11 tweets 4 min read
1/11
Als het #FVD beweert misstanden op het spoor te zijn, zijn ze meestal zelf de misstand. Zo ook de nieuwste loot aan de boreale ophitsstam.
@GideonvMeijeren kijkt moeilijk als hij vertelt hoe hij en S. Bergsma ‘under cover zijn gegaan’ bij de GGD. Zij hadden een paar vragen: 2/11
Wat gebeurt als een kind van onder 16 zich meldt bij een priklocatie van de GGD, duidelijk aangeeft dat het geen toestemming heeft van de ouders en ook nog eens duidelijk laat merken dat het geen idee heeft wat nu de medische voor- en nadelen zijn van dat zogenaamde vaccin?
Dec 31, 2021 36 tweets 17 min read
De FVD-Kamerleden, @PvanHouwelingen en @GideonvanMeijeren bedreigden en intimideerden collega-Kamerleden. De eerste dreigde @swsjoerdsma en iedereen die instemt met coronamaatregelen met tribunalen, en de tweede prees de FVD-fans die online @Ngundogan77 terroriseren. /2 van 37 Het #FVD profiteert van de tijdgeest, waarin mensen van ophef naar ophef hobbelen en gebeurtenissen eerder zien als incident dan als patroon.
Zo verliezen we uit het oog dat het FVD stelselmatig critici op de meest grove wijze intimideert en monddood probeert te maken. /3
Dec 31, 2021 10 tweets 5 min read
Daniël Osseweijer nu al Statenlid gaat zelfs de lijsttrekker worden voor het FVD in Groningen, @ChrisAalberts.
Het is een echte FVD-keuze, want Osseweijer komt voor in de draadjes van @JPeterBurger over politici die antisemitische accounts promoten. Ik ga hieronder verder. /2 Zoals ik al zei komt hij voor in de overzichten van Peter Burger. /3