Pieter de Wolf Profile picture
Praktijkonderzoeker @WUR @WURplant @WUR_openteelten. Passie voor akkerbouw en alles wat daarmee te maken heeft. Projectleider @BoerderijvandeT met @WSukkel
Mar 4, 2022 21 tweets 8 min read
De ellende in de Ukraine leidt wel snel tot het brede besef dat we in Europa, en ook in Nederland, onze #basisvoorzieningen hebben verkwanseld. Energie, defensie, voedsel. Dat leidt vervolgens tot allerlei speculaties over effecten en maatregelen. Een draadje 1/ Ik richt me even op landbouw en probeer mijn gedachten te ordenen, dus graag reacties als ik een denk- of inschattingsfout maak. Ik zie twee belangrijke effecten: via #energie en via de #grondstofmarkten (granen, eiwitgewassen, koolzaad etc). 2/