Pieter de Wolf Profile picture
Praktijkonderzoeker @WUR @WURplant @WUR_openteelten. Passie voor akkerbouw en alles wat daarmee te maken heeft. Projectleider @BoerderijvandeT met @WSukkel
Sep 29, 2023 8 tweets 2 min read
De kern van de discussie is hoe #wetenschap wordt gebruikt in beleidskeuzes. Daarbij kan je van de wetenschap niet vragen naar 100% zekerheid, en ook niet naar conclusies voordat het onderzoek klaar en peer reviewed gepubliceerd is. 1/ Dat is de essentie van het #voorzorgsprincipe zoals dat functioneert bij o.a. EFSA en Ctgb: je gaat uit van de wetenschappelijke kennis die we hebben, en je doet onderzoek naar dingen die je nog niet weet. 2/
Sep 7, 2023 13 tweets 2 min read
Gisteren stuurde @MinisterNenS een brief met een notitie naar de @2eKamertweets over de mogelijke risico's van #landbouwsubsidies voor #natuur en #biodiversiteit. Iedereen gaat weer vol op het orgel, maar goed (kritisch) lezen is blijkbaar lastig. 1/tweedekamer.nl/kamerstukken/b… Ik heb de quickscan eens goed gelezen. Dat riep heel veel vragen op, waar ik in dit draadje op in wil gaan. De eerste vraag is: hoe denken de auteurs over de relatie tussen #landbouw en #biodiversiteit? 2/
Mar 4, 2022 21 tweets 8 min read
De ellende in de Ukraine leidt wel snel tot het brede besef dat we in Europa, en ook in Nederland, onze #basisvoorzieningen hebben verkwanseld. Energie, defensie, voedsel. Dat leidt vervolgens tot allerlei speculaties over effecten en maatregelen. Een draadje 1/ Ik richt me even op landbouw en probeer mijn gedachten te ordenen, dus graag reacties als ik een denk- of inschattingsfout maak. Ik zie twee belangrijke effecten: via #energie en via de #grondstofmarkten (granen, eiwitgewassen, koolzaad etc). 2/