Kasra Tabrizi Profile picture
شاعر و نویسنده شاگرد دانشگاه مارکسیسم-لنینیسم ✌🚩❤ Working on social movements and revolution in Middle East and North Africa at the University of Alabama
Sep 13, 2023 8 tweets 2 min read
این #امیر_رئیسیان است؛ وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشته و دارد؛ او #سپیده_فرهان را مورد آزار جنسی قرار داد و در نهایت یکی از دلایلی بود که سپیده چندین ماه پیش به زندگی خود پایان داد.
1️⃣ Image علاوه بر رئیسیان، #حسین_تاج نیز که یکی دیگر از وکلای دادگستری و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی بوده و هست، سپیده را مورد آزار جنسی قرار داده بود.

سپیده، از آزارهای این دو وکیل برای بسیاری از دوستانش صحبت کرده بود و حالا در نهایت روایت نصفه و نیمه‌ای از این آزارها منتشر شده است
2️⃣
Jun 1, 2022 20 tweets 7 min read
در ابتدا بابت نوشتن و انتقاد از نوشته‌ی من از شما سپاسگزارم؛ اما صحبت‌های شما بیشتر از آنکه نقدِ مارکسیستی به "قوم‌گرایی" باشد، انتقادی تمامیت‌خواهانه و رضاخانی به مبارزه‌ی درهم‌تنیده‌ فرودستان و طبقه‌ی کارگر در ایران است. شما به جای اینکه مواضعتان را علیه /۱ "قوم‌گرایی" و "ارتجاع ناسیونالیسم" پررنگ کنید به کل منکرِ ستم مضاعف می‌شوید. لنین می‌دانست که ستم ملی مانع از اتحاد طبقاتی کارگران ملل متفاوت روسیه است و ایجاد شرایط لازم برای وحدت طبقاتی به‌رسمیت‌شناختن حق تعیین سرنوشت ملی است. او همان‌گونه که دیکتاتوری پرولتاریا را شرط لازم /۲
May 31, 2022 5 tweets 2 min read
مستندی درباره‌ی #سعید_حنایی میدیدم، مصاحبه‌ای با قاتل‌زنجیره‌ای و خانواده اش بود؛ برادرش میگفت: "سعید آدم نکشته، زنای خراب رو کشته! برای پاک شدن جامعه کشته!"، مادرش میگفت: "خودمم همین اخلاق رو دارم، وقتی توی خیابون میبینم دخترای جوان پای تلفن عمومی با مردهای جوون .../۱ قرار و مدار میذارن، دلم میخواد اگر قانون دست و پامو نبسته بود، موهاشونو میگرفتن و تیکه تیکه‌شون میکردم" ، "کاری که سعید کرد طبق آیه‌های قرآن بود". پسرش که نوجوان بود میگفت : " همه بدونن اگر این وضعیت درست نشه سعید حنایی‌های دیگه ای هستن که راهش رو ادامه بدن، توی همین مدت .../۲