Tom van der Meer Profile picture
Hoogleraar Politicologie UvA. Codirecteur Nat.Kiezersonderzoek. Auteur 'Niet de kiezer is gek'. https://t.co/E6sfVkoF67 PolVertrouwen Kiesgedrag Burgerschap
May 20, 2023 18 tweets 3 min read
Frank Kalshoven pleit in @volkskrant voor een kiesdrempel tegen versplintering. "5 of 6 partijen in de Kamer(s) oogt voldoende voor pluriformiteit". Een voorspelbare en simplistische conclusie, niet gedragen door inzichten uit onderzoek en praktijk, maar wel door schijnargumenten Een poging om dit te ontrafelen.

Allereerst: waar hebben we het over? 5 of 6 partijen zou in 2021 een kiesdrempel van 5,25 tot 5,75% zijn. Vijf verkozen partijen zouden 62% van de geldige stemmen ophalen; de zes 68%. Dan zou de VVD-fractie bijvoorbeeld zo'n 50 zetels innemen.
Sep 10, 2022 12 tweets 2 min read
Ik verbaas me deze week over de manier waarop sommige politici en columnisten de discussie voeren over universiteiten die instrumenten willen om de internationalisering te beheersen.
Alsof er maar 2 opties zijn: (1) Alleen NL-talig onderwijs, of (2) jezelf geheel overleveren. Elk van beide is het kind met het badwater weggooien.
Uitsluitend Nederlandstalige opleidingen sluiten niet aan bij internationalisering van de samenleving, de wens van veel Nederlandse studenten, alsook de taal van de wetenschap en van onze internationale én nationale staf.
Mar 13, 2022 10 tweets 4 min read
Aaargh.
Er is *geen* structureel dalende trend in het politiek vertrouwen.
Dat vertrouwen fluctueert al zeker 25 jaar (op een voor een democratie betrekkelijk hoog niveau).
In het voorjaar van 2020 kreeg het vertrouwen een enorme piek (rally-effect). Daarna daalde het scherp. Het politiek vertrouwen ligt nu op een laag punt, zoals we dat eerder rond 2005/2006 en 2013 hadden.
Dat is al een voldoende uitdaging voor politiek en democratie, zonder dat we de verkeerde diagnose stellen dat het vertrouwen hier structureel laag of dalende is.
Jun 8, 2021 8 tweets 2 min read
Wat een onzin dat het schandaal rond Van Lienden tekenend zou zijn voor de moraal van zijn generatie (millennials).
groene.nl/artikel/eerst-…
In dit schandaal komen veel problemen samen. Maar dit is geen 'volwassenwording van een nieuwe generatiemoraal'.
>
1/6
>De 'sociologie van generaties' is sowieso veel geblaat, weinig wol. Wie daarin gelooft, trapt in dezelfde val waarmee Van Lienden zichzelf in 2014 met zijn G500 op een podium hees. De diversiteit binnen generaties is vele malen groter dan gemeenschappelijk normbesef.
>
2/6
Mar 23, 2021 5 tweets 3 min read
Belachelijk. Online lesgeven kost niet minder tijd. Online tentamineren is problematischer en tijdrovender dan offline tentamineren.

Dit negeert alle transactiekosten.

Penny wise, pound foolish, zo schreven @ridderjeroen en ik vorig jaar al.
volkskrant.nl/columns-opinie… @ridderjeroen Ik hoop dat @deVSNU @_knaw @DeJongeAkademie de komende tijd tegengas kunnen bieden tegen dit wensdenken.

En ik hoop dat onderhandelende onderwijswoordvoerders als @DennisWiersma @jpaternotte een beter beeld hebben van de daadwerkelijke transactiekosten op de werkvloer.
Mar 19, 2021 9 tweets 8 min read
Op de uitslagenavond NPO1 bespraken @CarolienvanHam en ik dat de democratie niet even goed werkt voor mensen met een praktische opleiding en/of mensen met een lager inkomen.

Kort draadje. @CarolienvanHam Praktisch geschoolden en lage inkomensgroepen *voelen* zich niet alleen minder vertegenwoordigd, zij *worden* ook minder goed vertegenwoordigd.

Mark Bovens en Anchrit Wille muntten hiervoor de term Diplomademocratie. Onze politici zijn vooral academici en hbo'ers.

>>
Sep 6, 2020 4 tweets 1 min read
Politici: Spreek je dan ook uit met wie je denkt die politieke meerderheid te gaan halen. Sluit een stembusakkoord. Spreek je uit.

Journalisten: Kijk voorbij die totaal vrijblijvende ambitie voor het premierschap van. Die wordt immers op verkiezingsdag niet door kiezers bepaald. In de kern komt het er simpelweg op neer: Hou er alsjeblieft mee op om Amerika'tje te spelen in de Nederlandse politiek. We hebben geen tweepartijenstelsel maar een gefragmenteerd meerpartijenstelsel. Coalitievorming is moeilijk. Kiezers willen daar meer grip op.