Virpi Flyg Profile picture
A Finn living in Sweden. Loves Sweden & Swedes. Hates to see people suffer and die due to the Swedish covid-19 strategy. Tweets in English, Finnish & Swedish.
16 Jun 20
Samtidigt som frånvarostatistiken på skolorna skjutit i höjden har FHM meddelat att lärarna klarar sig bättre undan smittan än andra yrkesgrupper. Men ingen har egentligen mätt antalet smittade svenska lärare, visar Arbetsvärldens granskning.

arbetsvarlden.se/fhm-gav-skolor…
Gymnasieskolorna & universitet öppnades igen för att "'tillgängliga data på diagnosticerande yrkesgrupper' inte visar på någon ökad sjuklighet bland gymnasielärare, grundskollärare, förskolelärare, fritidspedagoger eller barnskötare, jämfört med andra yrkeskategorier".
Anders Tegnell sade till Lärarförbundets tidning Läraren att lärare har varit tydligt mindre sjuka än andra yrkesgrupper och att skolmiljöerna är mindre smittsamma än många andra miljöer.
Read 9 tweets
18 May 20
Finland re-opened schools last week. Now they have found COVID-19 in 4 schools and set the pupils and staff in quarantine. Here in Sweden the schools and municipalities don't even inform families of corona infections in school though they still tell about lice and stomach flu. 1/
One exception to the rule is Kågeskolan in Skellefteå where a teacher died and 25% of the staff (18 people) tested positive. None of the pupils were tested. The school closed for a small while - due to lack of staff, not because of a quarantine. 2/8 lararen.se/nyheter/corona…
Another member of school staff died in Danderyd. No one was tested, no one was quarantined. 3/8 lararen.se/nyheter/corona…
Read 31 tweets