🇹🇷 Nur 🇦🇿🐺 🕊 Profile picture
#SarıSaçlımMaviGözlüm #DipNot 🇹🇷 @__dipnot__
2 Jan
GÜNEŞ KURSU
Güneş Kursu, genellikle Hitit uygarlığına ait bir eser olarak kabul edilir ve çoğumuzda Ankara ve Anadolu çağrışımlarını uyandırır. Bulunduktan sonra ilk kez Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından sembol olarak benimsenen, Ankara Üniversitesi kurulunca da+++
Üniversitenin sembolü olarak kabul edilen Güneş Kursu, Atatürk’ün emriyle 1935 yılında Alacahöyük’te başlayan kazılarla açığa çıkartılmıştır, Hitit öncesi döneminin yani Hatti döneminin bir eseri olduğu belirtilen Güneş Kursu, tunçtan yapılmış olup günümüzden yaklaşık +++
4250 sene önce dini merasimlerde kullanılmıştır.
Güneş Kursu’nu oluşturan yuvarlak, dünyayı ya da güneşi temsil etmektedir. Altta, iki adet boynuza benzer çıkıntının ne olduğu ise kesin olarak henüz bilinmemektedir. Üzerinde yer alan çıkıntılar ise doğanın çoğalmasını, +++
Read 4 tweets
2 Jan
Atatürk'ü ağlarken tarih çok ender tespit etmiştir. 25 yıllık araştırmacıyım, 7 tespitim oldu. İlki Çanakkale'de topçu atışımız başladığı sırada döktüğü gözyaşıdır, bir diğeri ise hepimizin bildiği bir hikâye ama ben yine de anlatacağım. +++
O günün Ankara'sı kurak, çorak bir köy.Çankaya'dan meclise gelirken yol üzerinde sadece ama sadece bir tek iğde ağacı varmış.Atatürk o iğde ağacının önünden geçişlerinde arabasını durdururmuş,inermiş ve o iğde ağacına selam verirmiş."Aman demişler paşam ne yapıyorsunuz böyle?"++
"E, o demiş yediğim meyvenin, sığındığım gölgenin, soluduğum havanın bir neferi. En az diğer neferler kadar bunun da selama hakkı var ". Yani "Niye şaşırıyorsunuz?" der gibiymiş.
Ve bir gün yanında bulunan arkadaşına "İşte bu benim..." derken bi de bakıyor ağaç yok ortada+++
Read 6 tweets
2 Jan
🤣Hırsız gece gireceği evin keşfini yapmış, oradan girerim, buradan girerim derken balkonda karar kılmış...
Karanlık basınca yağmur borusuna tutuna tutuna balkona çıkmış, iki adım atsa içeri girecek, lakin korkuluğu tutmuş elinde kalmış, aşağı düşmüş, ayağını kırmış...
+++
Çıkıkçıya, kırıkçıya, hekime, cerraha gideceğine doğru “Karakuş”a koşmuş:
“Kadı efendi, soyacağım eve girmek isterken, balkonun korkuluğu kırıldı, düştüm bu hale geldim, ayağımı kırdım, ev sahibinden davacıyım!”
Kadı bile şaşırmış:
“Niye, ev sahibinin günahı ne?”
+++
“Balkonu çürük yaptırdığı için, düştüm ayağımı kırdım!”
“Sen de evi soymak için girmek üzereymişsin...”
“Onun cezası başka!”
Karakuş’un da aklı yatmış, ev sahibini çağırmış:
“Niçin balkonun korkuluğunu çürük yaptırdın, adam düşmüş ayağını kırmış!”
Ev sahibi boynunu bükmüş:
+++
Read 9 tweets
2 Jan
Sümer Tabletlerinden bahsetmek istiyorum... Toplam 14 tabletten oluşuyor özellikle 6. ve 7. tabletlerde insanın yaratılışı ile ilgili anlatılanlar çok ilginç...
Sümer tabletlerine göre bugünkü asteroid kuşağı dediğimiz yörüngede TİAMAT adlı bir gezegen vardır. Bunun haricinde +++
güneş sistemi içerisinde Sümerlilerin Nibiru dedikleri bir gezegen daha vardır. Bu gezegen güneş etrafındaki bir turunu 3600 yılda tamamlıyor. Niburu turlarının birinde TİAMAT’la çarpışıyor ve TİAMAT ikiye bölünüyor. Sümer Tabletlerine göre, TİAMAT’ın kopan büyük parçası,+++
uydusu AY' la beraber Venüs ile Mars arasına yerleşerek Dünyayı oluşturuyor.Bu çarpışmadan atmosferi hasar gören Nibiru yöneticileri arasındaki iktidar savaşları sonucu eski yöneticileri ALALU bir uzay aracı ile dünyaya kaçıyor. Nibirudakiler atmosferdeki zararın ortadan +++
Read 16 tweets
2 Jan
* Günün fıkrası. *
Brüksel’de Özgürlük Anıtı’nın merdivenine oturmuş,arada el çırpan,don gömlek yaşlı bir adam buldular…
Üşümüş titriyordu.
“Kimsin?”dedi polis.
Yanıtladı:
“Noel Baba”
“Ben hiç böyle Noel Baba görmedim,üstün başın hani?”
“Soyuldum”dedi Noel Baba…
“Neredeydin?”++
“Türkiye’de…”
“Saray gibi bir yerin bacasından gireyim hediye vereyim dedim, girdim çıktım ki don gömlek kalmışım…”
“Hâlâ alkışlıyorsun ama…”
“Muhtarlar toplantısına denk geldi… Otomatik alkış oluştu… Bir şey oldu bana, tutamıyorum kendimi…”
“Müstahak sana…”
+++
“Soyuyorsa beni soyuyor sana ne?” dedi Noel Baba…
“Beyaz sakalın da gitmiş, nedir bu böyle?..”
“Badem bıyık…”
“Badem?..”
“Meclis’in berberiymiş… Oturup kalktım, beyaz saçım sakalım gitmiş, badem bıyık olmuşum…”
+++
Read 6 tweets
2 Jan
Neyzen Tevfik soğuk bir kış günü aç sefil ortada kalır.
Sığınır bir caminin şadırvanına ve bekler ki birisi onu görsün ve yardım etsin. Fakat hava soğuk gelen giden yok...
Çaresiz kalkar yerinden ve perperişan, kalacağı yere doğru yürümeye başlar.
+++
O dönemin en varlıklı ailelerinden birinin gencecik oğlu askerden yeni gelmiştir ve O'nu görür ve halini anlar.
Genç adam o günün en büyük parasını cebinden çıkartır , takdim edecektir ama bir sorun vardır. Karşısındaki koskoca Neyzen Tevfik’tir.+++
Allah'ın deli ve veli bir kulu..!
Koca Neyzen'in sağı solu belli olmaz ki,bir bakarsın devlet başkanlarına kafa tutar bir bakarsın zamanın en zengin adamlarını yerin dibine sokar.
Delikanlı parayı buruşturup Neyzen'in ayaklarının dibine doğru hafifçe atar.. Sonra omzuna dokunup++
Read 5 tweets
1 Jan
24 Türk Lehçede Yeni Yıl Kutlaması:
Altay Türkçesi: Slerdi cangı cılla utkup turum!
Azerbaycan Türkçesi: Yeni iliniz mübarek olsun!
Başkırt Türkçesi: Hizzi yangı yıl menen kotlayım!
Çuvaş Türkçesi: Sene sul yaçepe salamlatap!
Füyu Kırgızcası: Naa cılıngar guttug bolsun!
+++ ImageImage
Gagauz Türkçesi: Yeni yılınızı kutlerim!
Hakas Türkçesi: Naa çılnang alğıstapçam sirerni!
Karaçay-Malkar Türkçesi: Cangı cılığıznı alğışlayma!
Karakalpak Türkçesi: Canga cılıngız kuttı bolsın!
Karay/Karaim Türkçesi: Sizni yanhı yıl bıla kutleymın!
+++
Kazak Türkçesi: Janga jılıngız kuttı bolsın! veya Janga jılıngız ben!
Kırım Türkçesi: Yangı ılıngız kaırlı (veya mubarek) olsun!
Kırgız Türkçesi: Cangı cılıngız kuttu bolsun!
Kumuk Türkçesi: Yangı yılıgız kutlu bolsun!
Nogay Türkçesi: Yanga yılıngız men!+++
Read 5 tweets
31 Dec 20
Tarihte ortak bir dünya olmadığı için ortak bir takvim, ortak bir yılbaşı yoktu. Dinlerin, milletlerin kendine göre bir takvimleri olduğu gibi birbirine karışan ve bir arada kullanılan takvimler de vardı.
Tarihte batının ana akımı olan Romalıların kendilerine has takvimi vardı++ ImageImageImageImage
Tarihte batının ana akımı olan Romalıların kendilerine has takvimi vardı. Başlangıç olarak da Roma şehrinin kuruluşu alınırdı. (Ab urbe condite, mö 753) Roma takvimi Roma İmparatorluğunca Hristiyanlığın resmi kabulü sonrasında da uzun süre kullanılmıştır.+++
Aynı takvim 490'lı yıllarda İsa'nın doğumu baz alınarak sıfırlanmıştır. Yani Roma şehrinin kuruluş yılı olan mö 753 tarihi unutulmuştur.Kaldı ki, "kurtarıcı" İsa'nın 1 Ocak günü Betlehem'de (Beytüllahim) doğduğu kesin değildir. Mezheplere göre farklılık gösterse de 24 Aralık+++
Read 10 tweets
26 Dec 20
ATATÜRK'ÜN STALİN'E RESTİ
Stalin'in SSCB'nin başında olduğu dönemde SSCB'nin Ankara Büyükelçisi ünlü diplomat Karahan'dır.
Sovyet devriminin yıldönümlerinden birinin sabahında Stalin,son derece sivri,anlamsız ve onur kırıcı bir demeç verir.
Bu demecinde aynen şunları söyler:+++
"Herkes bilsin ki Rus milleti, Boğazlar ve Ardahan'ı ele geçirme arzusundan asla vazgeçmeyecektir. Çok yakın bir zamanda bu davamızı halletmiş olacağımızı müjdeliyorum."
Aynı gece Sovyet Büyükelçiliği'nde de ihtilâlin yıldönümü kutlanıyordu. Atatürk,+++
gece yarısına doğru Stalin'in bu rahatsız edici demecinden rahatsız olur ve emreder:
-Arabayı hazırlayın, gidiyoruz.
-Paşamız bu saatte nereye gidecekler?
-Sovyet Elçiliği'ne...
Ekibin etekleri tutuşur. Çünkü olayı bilmektedirler. İçlerinden birisi, Gazi'ye sorar:
+++
Read 12 tweets
26 Dec 20
İran' da bizim deyimimizle Güney Azerbaycan' da yaşayan soydaşlarımızı tekrar hatırlayalım: İnternette yer alan bilgilere göre İran' da neredeyse %50' lik bir Türk kitlesi var ki Türk dünyasının adeta lokomotifi olacak kadar dinamikler! İnsan, bu haritaya bakarken gurur duyuyor++
Aynı zamanda içimiz acıyor...!
Ancak şunu unutmamak gerekir ki İran basınında yer alan veya İran' dan gelen haberlerin tamamı, hiçbir zaman %100 gerçeği yansıtmaz. Orada "Nüfusun %50' si Türk!" deniyorsa emin olun ki nüfusun en az %60' ı Türk' tür. Bu ayrıntıyı es geçmeyelim.+++
Türk milleti bir bütündür. Batı Trakya' dan, Polonya Tatarlarından Doğu Türkistan' a ordan Sibirya’ya kadar, nerede Türk varsa bizim öz kardeşimizdir. Yanı başımızdaki Güney Azerbaycan Türkleri de bizim canımızdır. Kaşkay Türklerinden Türkmensahra' ya kadar bütün+++
Read 4 tweets
25 Dec 20
@ihali35
DİPNOT hareketi ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeyi daha sonraya erteleyerek öncelikle yönetim kurulu üyelerinden biri olarak,bu gün bir arkadaşımızın yaptığı ithamlara açıklama getirme gereği duyuyorum.Bizlerin ( yönetim kurulu) başkaları gibi kafasının arkasında +++ Image
yansıttığımızın dışında amaçlarımız hedeflerimizin olmadığı gibi kimsenin de kafasında soru işaretleri kalsın istemem.
Aşağıdaki söylem ve açıklamanın keskinliği için şimdiden affınıza sığınıyorum.Benim ve yola çıktığım arkadaşlarımın değer ve emeklerine böylesine saygısızca +++
kara çalmaya çalışan birine tabiki hakettiği gibi hitap etmemden daha doğal bişey olamaz diye düşünüyorum.
Ayrıca herkesin kendine özgü bir tavrı vardır.Kendi hedefi ve gerçek amacını kamufle etmek için benim değer atfettiğim olgu ve emeğe dil uzatana ben de kendi tarzımda+++
Read 38 tweets
24 Dec 20
Bir gün Sokrates yine taleberiyle sohbet ederken bi talebesi Sokrates' e sorar ki:
- "Eğer demokrasi çoğunluğun kararını kabul etmekse, adil olan da bu değil midir?
Mesela yüz kişinin oy kullandığı bir yerde, elli bir kişinin kararına mı uymak daha adil ve doğru olur, +++ Image
yoksa kırk dokuz kişinin kararına uymak mı?
Hem çok mümkündür ki, daha çok insanın daha az insandan yanılma ihtimali daha azdır. Şu halde sizin demokrasiye karşı çıkmanız doğru olmadıgı gibi haklı da sayılmaz."
Bunun üzerine Sokrates her zaman oldugu gibi soru cevap yöntemini +++
kullanarak o talebeye önce sorar:
- "Bize söyler misin bilge olmak mı daha zordur yoksa cahil olmak mı daha zordur? "
Talebe:
+++
Read 8 tweets
24 Dec 20
22 Ağustos 1922'de Aydın'ı işgal eden Yunan askerleri Araplı Köyü katliamını gerçekleştirir.Yunan Komutan Bakoyanis'in bir sabah canı petekli bal çeker.Komutan,işbirlikçilerinden biri olan Sarı İmam'ı çağırtarak,canının bal çektiğini söyler ve kendisinden bal getirmesini ister+++ Image
Sarı İmam da Aydın'da en güzel balın üretildiği Araplı köyüne, köyün en çok kovanı olan Softaoğlu Halil'in evine gider. Yunan komutanın çok acele bal istediğini söyler. Softaoğlu Halil petekleri yeni kestiğini ve kesilen balları da sattığını, birkaç gün beklerlerse bal+++
verebileceğini söyler. İstediği balı bulamadan komutanın yanına dönen Sarı İmam, köylülerin bal vermediğini ve asi efelere yataklık yaptıklarını anlatır. Zaten Anadolunun Türk halkına işkence yapmak, kıymak için bahane arayan Yunanlı komutan bu durum üzerine Araplı Köyüne gider++
Read 8 tweets
24 Dec 20
Resmî tarihçilerimizden biri, “Muazzez hanım, Türklerde çam ağacının kutsal olduğunu söyleyip, bu tezi ortaya attı. Kadim Türklerde kayın ağacı kutsal kabul edilirdi. Ağaç süsleme Friglerden Batı’ya geçti.” demiş.
Ağaç süsleme Friglerde var mıydı bilinmez ama, +++ Image
Frigler bize hiç de uzak olmayan bir halktı.Aşağıda,"Turan Tarihine Giriş"adlı kitabımdan kısa bir bölüm veriyorum.
BATI TÜRKLERİ (“TRAKLAR”)
Batı Türkleri Balkanlar ve Anadolu'nun yanı sıra tüm Orta ve Doğu Avrupa'ya da yayılmışlardı.Kimerlerin kendileri olan Batı Türkleri+++
bu topraklarda binlerce yıl yaşamışlardır. Sak Kağanlığı döneminde de Saklar ("İskitler") olarak adlandırıldılar.Bu Türklerin Balkanlar ve Batı Anadolu'da kurdukları devletler şunlardır: Batı Anadolu Türkleri, İlir (iller) Türkleri, Odris (oturuş) Türkleri, Makedonya Türkleri+++
Read 10 tweets
24 Dec 20
Koğuşta 22 tane Ülkücü var, ceplerindeki para bir kefen almaya bile yetmiyor.. Ceza evi terzisi geliyor "Bu gece Halil Esendağ ile Selçuk Duracık'ı asacaklar, haberiniz olsun!" diyor..
Koğuş sessiz, çıt çıkmıyor; diller lâl olmuş, yüzler donuk..
Toplanıyor tüm koğuş, +++ Image
dillerde Kur'an, gönüllerde iman..
Yürüyorlar darağacına, yanyanalar; savaşırken de, ölürken de..
Kur'an-ı Kerim okudu ikisi de, helallik istediler, tekbirler getirdiler. Sonra Selçuk'a döndü Halil: "Önce seni assınlar Selçuk, sen bana dayanamazsın!"+++
Önce Selçuk yürüdü yağlı urgana; mert'çesine, yiğit'çesine, Türk'çesine, dirilir'cesine.. Tabureye çıktı, yağlı urganı geçirdiler boynuna. Arkasına döndü, helallik istedi celladından. Sonra vurdular altındaki tabureye.. Sallanıyordu Selçuk, ölürken dirilir'cesine,+++
Read 8 tweets
20 Dec 20
Türklerin yüzyıllardır sürdürdüğü Nardugan (Nartugan) ismiyle bilinen 'yeniden doğuş bayramı' 21 Aralık'ta kutlanıyor. Çünkü dönenceye (ekinoks) göre en kısa gündüz, en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık'tan sonra yeni yılın geldiğine inanırlardı. +++
Bu Türklerin motiflerine ve kilimlerine yansımıştır. Çam ağacı süslemelerinin nedeni buydu. İşte bu ağaç süslemelerinin adına 'Hayat Ağacı' deniyordu.
Kaynak Yeniçağ: Türkler'de Nardugan bayramı nedir, Türkler neden ağaç süslerlerdi, Hayat Ağacı neden yaparlardı,+++
Noel Baba Orta Asya'da Ayaz Ata ve Kar Kız'dı.
Türklerin yeniden doğuş bayramı olan ve NARDUGAN (Nartugan) denilen bayram 21 Aralık'ta başlıyor 21 Mart'da Nevruz olarak tamamlanıyor. Çünkü 21 Mart ekinoksta (dönence) gece ve gündüz eşitleniyor.+++
Read 24 tweets
20 Dec 20
Değerli dostlar,
Bilim ve akıl diyerek yola çıkma amacım,ülkemizdeki sorunlara,neler yapılabileceğine,nelerin ülke çıkarları açısından gereksiz olarak yapılıp memleketin enerji ve birikimini gereksiz yere tüketildiğine açıkcası genel anlamda tüm sorunlarımıza ve bu sorunların ++
çözümüne bilim ve aklın ışığında ortak akıl çerçevesinde cevaplar bulmak,sorunların karanlıkta kalan kısımlarının aydınlatılmasını sağlamaktı.
Bu doğrultu ve düşünceyle açtığımız sadece bilgi aktarımı ve tartışma platformu olan BİLİM ve AKIL odamızda elle tutulur gerçek+++
verilerle fikir yürütmek,olguları her yönüyle farklı bakış açılarından değerlendirip sonuçlara ulaşmak,çıkarımlarda bulunmak gibi beyin cimlastiği yapmayı hedeflemekteyiz.Zaman zaman beklemediğimiz tepkiler,radikal düşüncelerle de karşılaşmamız gayet doğal ve olasıdır.+++
Read 9 tweets
19 Dec 20
Mihail ÇAKIR (1861-1938)
Gökoğuz Türkleri’nin soy bilinci için ömrünü adamış bir Türk milliyetçisi;eğitimci,yazar,kültür adamı,şair,tarihçi…
Şimdi sıkı durun!..
O bir Hristiyan ve üstelik papaz.
34 kitabın ve“Gagauzların Tarihi ve Etnografik Özellikleri” adlı kitabın yazarı.+++
Gökoğuzların Türkçeyi kaybettiğinde Türklüğünü kaybedeceğinin bilincindeydi. Bunun için köy köy gezerek çocuklara, gençlere Türkçeyi öğretti. Bu çalışmaları 40 yıl aralıksız sürdü. Her köye yetişemeyeceğini anlayınca 1931’de Bükreş Büyükelçimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver’den+++
yardım istedi. Mihail Çakır’ın bu yardım isteği Atatürk tarafından karşılıksız bırakılmadı. Bölgeye Türkçe öğretimi için hemen 30 öğretmen gönderildi, 300 Gökoğuz genci üniversite öğretimi için Türkiye’ye getirildi ve bir de Çakır'a "Türklüğe Üstün Hizmet Nişanı" gönderildi.
++
Read 5 tweets
19 Dec 20
İSLAM / TÜRKLÜK-TÜRÇÜLÜK

Önecelikle iki kavramı birbirinden ayırmak gerekiyor.
İSLAM;
Bir dindir,inanış biçimidir,yaşam felsefedir.

TÜRKLÜK-TÜKÇÜLÜK;
Türk genetik bir ırktır.Bunun aksine Türkçülük ırkçılık değildir.+++
Türkçü olmak kafatasçı olmayı gerektirmez hatta bunun karşısındadır.Türkçü olmanın gereği kişilerin kendini Türk ırkının gelenek,görenek,tecrübe,ideoloji,anlayış gibi kavramlararına yakın hissetmesi,bu kavramları benimsemesidir.Bu kabullenişi ırkçılığa dayandırmak,+++
Türkçü anlayışı sabote etmektir.
Günümüz şartlarında ne yazık ki zaman zaman Türkçü olduğu iddaasıyla bu yanılgıyla davranan,dışlayıcı,ötekileştirici usluplarıyla Türkçülüğü itici bir kisveye hapseden kişiler Türkçülüğe en çok zarar veren,yıpratanların kendileri oldukduklarının++
Read 19 tweets
18 Dec 20
BEYİN ÖLÜMÜ;
Klinik ve radyolojik olarak farklı beş ayrı branşın ayrı ayrı değerlendirme yaparak ve tamamının beyin ölümü gerçekleşmiştir notu ile konulur. Bu kurulda en büyük sorumluluk beyin cerrahi uzmanınındır.Fakat her branşın oyu eşittir.+++ Image
Beyin ölümü beyin fonksiyonlarının tam olarak durduğu demektir. Geri dönüş şansının sıfır olduğu anlamına gelir.Beyin anjiosu yapıldığında hiçbir beyin dokusunda zerre kadar kan akımının olmaması gerekir.+++
Yapılan beden muayenesinde patolojik bulgular dahil hiçbir yanıt alınamaması demektir.
Yani beyin hiçbir impuls üretmez,solunum ve kalp merkezide buna dahildir
Bu durumda beden yapay solunumla canlı kalır, kalbin kendi otomatizması olduğundan beyinden bağımsız atmaya devam eder++
Read 4 tweets
18 Dec 20
İngiltere’ de büyük bir holdingin önünde bir kambur köşeye kurulmuş bir büfede döner satmaktadır . Holding in sahibide her sabah ve akşam gelip geçer iken kambura -“günaydın kambur , iyi akşamlar kambur , nasılsın kambur , işler nasıl kambur ? “ diye seslenirmiş .+++ Image
Seneler sonra bir sabah “ günaydın kambur “ der ,kambur ; döner bıçağını çekip İş adamını öldürür. Hiç bir avukat Kambur’un savunmasını yapmak istemez ve kabul etmez . Kambur’unda ağzını bıçak açmaz hapiste idam kararını bekler . +++
Fransa’da olayı duyan bir avukat İngiltere’ye gelerek Kamburun savunmasını üstlenir......mahkeme heyeti toplanır .herkes ayağa kalkar söz savunmadadır. Fransız avukat ( şimdi hayal edin avukatı ellerini masaya yavaş yavaş vurarak ve tek tek kelimeleri seçerek) yargıça döner +++
Read 7 tweets