Jessica (Intensive Care Nurse) ♡ Profile picture
Vpk sinds 2001 * IC Verpleegkundige sinds 2009 + IC nazorg-Poli Vpk sinds 2016 * Tevens te horen in de podcast 'Dagboek van het @Zorginfarct' #Frontberichten
Guus Brugman Profile picture Richard van den Berg Profile picture 2 added to My Authors
1 Dec
Wanneer patiënten worden opgenomen op de IC zijn er een paar dingen die we standaard inbrengen (invasief*) en aanbrengen. ⤵️ draadje over lijnen

* Invasief = We brengen iets in in de patiënt, we halen iets uit de patiënt of we laten iets achter in het lichaam van de patiënt.
Dit doen we standaard bij opname bij IEDERE patiënt:

Monitor bewaking:
- zuurstof
- hartritme
- ademfrequentie

- Arteriele lijn (slangetje in slagader pols of lies voor bloedafname en continu bloeddrukmeting) (zie afb)

(Alle fotos zijn van google)
We nemen nu 4 buizen bloed af.

Twee infusen voor toediening vocht, medicatie, antibiotica etc.

Blaaskatheter om elk uur hoeveelheid urineproductie (up) te moniteren. Als de up afneemt zegt dat veel en snel iets over de toestand van de patiënt.

Tot zover het standaard pakket.
Read 12 tweets
1 Dec
Als ik collega's vraag of ze die angst van vorig jaar nog voelen, die angst om zelf ziek te worden tijdens het werk.. dan antwoorden ze allemaal van niet. Niet zoals toen. Er is nu meer bekend en we hebben door ervaring moeten leren dat wat we aan bescherming dragen genoeg is.
Als ik vraag of er een moment is geweest in hun carrière dat ze dezelfde angst hebben ervaren, dan antwoorden de meesten (die al wat langer mee gaan) toen AIDS opkwam. Er was zoveel onbekendheid. En die doodsangst kwam daar uit voort.
Inmiddels weten we dat je met HIV goed kan leven. In Nederland is voor iedereen goede medicatie beschikbaar en hoeft niemand te sterven aan aids. In andere landen, vooral in Afrika is dat heel anders. Jaarlijks sterven daar honderdduizenden mensen aan aids.
Read 4 tweets
21 Nov
Goede vraag, en ik zal proberen het proberen uit te leggen. Maar misschien kan iemand anders aanvullen, dan weet ik het de volgende keer ook makkelijker te vertellen (ik vind het zelf ook lastig) @TheHennaK @AirwayMxAcademy @delongarts @ArmandGirbes @Peter_vd_Voort @bergmansbas
De patiënt voelt zich niet kortademig bij covid omdat het inademen in rust makkelijk gaat doordat deze patiënt soepele longen heeft. De inademing wordt dus niet belemmerd voor de patiënt. Daardoor zal hij zich in rust niet benauwd voelen.
Bij een normale longinfectie worden de longer stugger, waardoor het inademen de patiënt meet moeite kost. Dit geeft dan het gevoel van kortademigheid.
Read 4 tweets
21 Nov
Het is nog altijd een surrealistisch beeld. Een patiënt die rechtop kletsend in bed zit met op de monitor een alarmerend zuurstof gehalte van 80%. Het zuurstofkapje dat we hem gaven zodat we tijd hebben om intubatiespullen klaar kunnen leggen zet hij op t voorhoofd ⤵️
Zijn haren wapperen heen en weer door de volle 100% zuurstof die door het kapje wordt geblazen. Zijn zuurstofgehalte daalt tot 75% en de monitor slaat weer groot alarm. Hij vraagt me of hij eerst nog kan ontbijten. Zijn vrouw staat in isolatiekleding naast hem.
Ook zij kijkt me nu vriendelijk en vragend aan. 'Hij heeft nog niet gegeten inderdaad' zegt ze tegen mij. Tegen hem 'je zal wel honger hebben schat'. Ik stop even met het opbouwen van de beademingsmachine en leg uit waarom hij het kapje op moet houden, ook als hij praat.
Read 7 tweets
20 Nov
Ik zie nogal wat mensen die moeite hebben met wat nou wel ✅ of geen ⛔ begrijpelijke uitingen van boosheid zijn nav de rellen gisterenavond in Rotterdam, oa op de coolsingel. Dus even speciaal voor jullie:

een snelcursus #Angermanagment #NormenEnWaarden #Opvoeding
✅ iemands mooiste vaas, of volledige bijpassende serviesgoed aan diggelen gooien van iemand die jou diep heeft gekwetst
⛔ Een tegel uit de grond trekken en deze gericht naar een persoon gooien omdat zijn werkzaamheden jou niet aanstaan
✅ iemand lachend uitzwaaien, met middelvinger en een kusmondje wanneer deze achter tralies verdwijnt na jou onrecht te hebben aangedaan
⛔ iemand de dood inwensen, beloven dit eigenhandig te komen doen, of aanstalten maken tot deze daad richting welke persoon dan ook
Read 8 tweets
19 Nov
Voorbereidingen op ‘code zwart’ zijn begonnen, volgende week grote oefening.

‘Als de prognoses van het LCPS kloppen kunnen de ic's het binnen twee á drie weken niet meer aan.

volkskrant.nl/ts-bf546dc1
Daarmee wil ik benoemen dat niet wij als IC vpk dit direct gaan merken. De grootste problemen spelen zich al af VOOR de IC.

Bij de huisarts wanneer mensen niet meer worden ingestuurd.

Op de SEH wanneer mensen niet meer worden opgenomen.

Daar speelt zich dit drama af!
In de thuiszorg waar mensen toenemende zorg nodig zullen zijn.

Bij je ouders die geen zorg meer kunnen krijgen, wel of niet covid gerelateerd. Dat staat hier los van.
Read 4 tweets
19 Nov
Geen voorgeschiedenis, geen overgewicht, geen vaccin en 42 jaar. Na een week aan de beademing waarvan één dag in buikligging bleek de detubatie (verwijderen beademingsbuis) van korte duur. Met optiflow op maximaal (100% & 60flow) komt zuurstofgehalte niet boven de 90% #Covid
Geen voorgeschiedenis, verhoogd BMI, geen vaccin en 59 jaar. Beademd in buikligging en met de typische instabiliteit die we inmiddels zo goed van covid kennen. #Bloeddruk 61/37 Image
Diabetes in de vg, geen overgewicht, geen vaccin en 69 jaar. Vandaag op de dag af één maand ziek. Waarvan drie weken in coma aan de beademing. Met alle toeters en bellen die je maar bij de IC kan bedenken en nog onvoldoende herstel. Vandaag een niet reanimeren beleid afgesproken.
Read 5 tweets
16 Nov
We krijgen er snachts een collega bij. Op verzoek vanuit het verpleegkundig team gaan we omhoog van 4 vpk in de nachtdienst naar 5 (+buddy), zodat we nooit een derde patiënt hoeven te doen. Er wordt naar ons geluisterd en dat voelt goed. #TopWerkgever
Gevolg is wel dat er extra diensten open staan en er weer gevraagd zou kunnen worden extra te werken. Om dit te voorkomen hebben ze een aantal oud collega's opnieuw een contract aangeboden #Pensioen #UitDienst #TerugVanEigenlijkNooitWeggeweest
En ik beschreef het niet duidelijk maar deze collega's hebben het contract al geaccepteerd. Daarnaast hebben we geluk dat we een aantal gediplomeerde IC vpk hebben mogen aannemen afgelopen tijd. Vanaf januari zitten we (als er niks meer veranderd 😅) op formatie.
Read 9 tweets
15 Nov
Welkom aan mijn nieuwe volgers. Ik probeer altijd te antwoorden op vragen (mits vriendelijk gesteld) maar wordt soms overspoeld door reacties waardoor me dat niet altijd lukt. Mocht je geen antwoord hebben gekregen schroom niet om in mijn DM te duiken.
Veelgestelde vragen zal ik proberen in een tweet te beantwoorden zodat iedereen hier het antwoord op kan lezen. Vragen over mijn werkplek kan ik helaas niet beantwoorden ivm privacy, dit maakt dat ik eerlijker kan antwoorden op alle vragen.
Vragen over interviews mogen altijd gesteld worden. Op papier ben ik bereid mee te werken, ik ben echter geen televisie persoonlijkheid en kan dus niet ingaan op talkshow uitnodigingen. (Mede door hetzelfde privacy verhaal, maar ook omdat ik daar gewoon geen tijd voor heb...
Read 5 tweets
14 Nov
Ten eerste, ik ben tegen verplicht vaccineren, tegen 2G en vind het heen en weer gewijs tussen verschillende kampen verschrikkelijk.

Maar wij zien momenteel wel dat mensen met vaccinatie minder snel naar de IC komen vanaf de cohort(verpleeg)afdeling.

Onze observatiedraadje ⤵️
Wanneer ze bij toch bij ons komen zijn ze minder ziek dan patiënten zonder vaccinatie en kunnen vaker van de beademing af blijven. HFNO (optiflow) onder hoge voorwaarden of NIV (masker beademing) is meestal voldoende.
De (typisch covid) acute instabiele episoden bij deze patiënten zijn er niet meer. De wijziging in situatie gaat geleidelijker. Dit zagen we al verbeteren bij starten van huidig medicatiebeleid. Momenteel zien we hiervan nog meer verbetering bij gevaccineerde patiënten.
Read 5 tweets
12 Nov
We starten de dienst met koffie #NachtZuster
Pauze met een soepje van de zaak. Bruine bonen in de nachtdienst 😂😅 hoe bedenk je het. Bij voorbaat excuses collega’s 😜 #toooooot 💨
Ik ben weer even offline #Isolatie #TijdVoorWisselligging #WerkAanDeWinkel als je vragen hebt drop ze gerust hieronder. Dan beantwoord ik ze mijn volgende pauze moment ♡ #AjetoBuur
Read 4 tweets
15 Sep
We hebben diverse patiënten op de IC. Covid de laatste tijd de bekendste. Maar ook patiënten met bloedvergiftiging, na een grote operatie of na een verkeersongeval komen op de IC terecht. Een patiënten categorie die bijna nooit genoemd worden zijn de TS patiënten #TentamenSuicide
Wanneer iemand een zelfmoordpoging heeft gedaan hebben ze vaak onze zorg nodig. Het innemen van grote hoeveelheden medicatie kan afhankelijk van de soort medicatie voor verschillende problemen zorgen. Zo zijn er medicijnen die de ademhalingsprikkel onderdrukken, deze patiënten
komen dan zonodig aan de beademing. Maar t kan ook dat het hart onregelmatig wordt of bestaat het risico dat het hart zelfs gaat stilstaan. Wij monitoren deze patiënten dus secuur en controleren in het bloed en urine welke middelen precies aanwezig zijn.
Read 6 tweets
5 Aug
De manier waarop je op me afliep en je mondkapje (dat net nog onder aan je kin hing) op de grond smeet.

De frustratie in je gelaat icm je opgeheven hand.

De manier waarop je net voordat je bij me was omdraaide en je bedacht, je hand liet zakken

#AgressieTegenHulpverleners ⤵️
Ik vroeg je om t mondkapje over je neus te dragen ipv onder je kin voordat je bij je vader naar binnen zou gaan. Aangezien je me negeerde liep ik je achterna. Dit keer vroeg ik het niet, maar vertelde ik hoe wij willen dat de mondkapjes gedragen worden. #EnDaaromWildeJijSlaan
Jouw reactie op mijn vraag kwam voort uit emotie, onmacht en vermoeidheid. Dat weet ik,

heus.

Ik stapte achteruit van schrik waardoor de schuifdeur zich automatisch voor mijn neus sloot. Veilig tussen jou en mij in. Hoewel jij al was omgedraaid maakte je reactie indruk.
Read 9 tweets
4 Aug
Wist je dat wanneer je bewust de verte in staart, en daarbij je ogen zo stil mogelijk houdt... je gedachten niet meer alle kanten op gaan en je even rust vind in je hoofd?

Je brein heeft simpel gezegd oogbewegingen nodig om gedachten op te halen.

Probeer het gerust eens uit ♡
Wist je dat EMDR ook gebruik maakt van dit trucje. Maar dan de andere kant op.
En dat dit ook de reden is waarom je ogen ze snel bewegen tijdens je REM slaap (rapid eye movement) wanneer je dmv dromen je ervaringen van de dag verwerkt.
Read 4 tweets
4 Aug
Tijdens een delier heeft de patiënt last van acute verwardheid. De patiënt kan deze waanbeelden niet van echt onderscheiden. Gisteren hoorde ik op de nazorgpoli hoe echt deze ideeën blijven voor de patient, zelfs tot lang na ontslag #ICUpdate #NietVanEchtTeOnderscheiden ⤵️
Want na haar ontslag uit het revalidatiecentrum, inmiddels al weer twee weken thuis, belde ze haar vriendin om te vragen hoe het nu gaat en of ze het allemaal redt. Haar vriendin antwoordde met goed, maar waarom zou ze zich niet redden?
Mijn patiënt vertelde haar dat ze het een mooie dienst had gevonden en dat haar man (van de vriendin die ze dus belde) er heel vredig had bijgelegen. En dat ze het fijn had gevonden dat ze van de verpleging even de IC af had gemogen om de dienst bij te wonen.
Read 5 tweets
3 Aug
Zooo goedemorgen dat was lekker wakker worden met zoveel leuke vragen. Ik ga ze stuk voor stuk beantwoorden vandaag. En staat jouw vraag er nog niet tussen? Drop hem gerust nog even ertussen, dan neem ik die ook gewoon nog mee.
Goede vraag om mee te beginnen van @lindakaas_ ⤵️
Op de nazorgpoli voor ex-IC patiënten (en hun naasten) komen patiënten nadat ze beademing / optiflow (hoge zuurstofflow) nodig hebben gehad of wanneer ze langer dan 5 dagen bij ons hebben gelegen.

De patiënt wordt dan eerst gezien door de fysio, die testjes doet om te kijken waar de patiënt lichamelijk staat (ivm bij ontslag uit het ziekenhuis). De fysio neemt nadien contact op met de fysio van de patiënt en passen evt het oefenschema aan. ⤵️
Read 15 tweets
2 Jun
De mensen die na de crisis willen gaan oordelen over hoe het te tijde van de hoogste nood eraan toe ging, in de regering, in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen. Ik kan je vast vertellen dat je met het oog van vandaag veel verontwaardiging zal voelen.
Maar besef dat je, als je er NIET middenin zat, nooit zal weten hoe het daadwerkelijk was. Ja ik ben wel eens te langzaam geweest omdat ik mijn eigen veiligheid voor liet gaan. Ja ik schatte situaties vaak verkeerd in. Ja ik was bang, net als de intivist waar ik mee werkte.
Achteraf is het makkelijk oordelen met alle info die je nu hebt. En als je bij mij aanklopt zal ik je vertellen hoe het was. Maar als je denkt mij te kunnen veroordelen klopte je echt bij de verkeerde aan. Besef dat als je over anderen praat. Twitter is niet de werkelijkheid.
Read 6 tweets
27 May
Zoon, 16 jr, is erbij als zijn moeder na lange tijd weer kan praten dankzij een spreekcanule op haar tracheostoma. Ik heb hem uitgebreid verteld wat we gaan doen en wat hij ongeveer kan verwachten. Waar ik hem niet op kon voorbereiden was wat haar eerste woorden zouden zijn 💔
"Laat me toch doodgaan"
"Laat me naar hem gaan"

Needless to say, deze jongen brak zichtbaar van binnen... maar hield zich onverwacht sterk van buiten. Hij pakte de hand van zijn moeder en gaf haar een dikke kus. "Papa wacht wel op je moeder, het is jouw tijd nog niet".

*slik*
Haar overleden partner had al die tijd, in haar delier, in de hoek van haar kamer gestaan. Dit was voor haar heel rustgevend geweest en had haar berusting gegeven op een eventueel overlijden van haarzelf. Ook op dat moment was ze nog erg in de war en hallucineerde flink.
Read 4 tweets
21 May
Een vpk op een IC draagt zorg voor patiënten met een hoog complexe zorgvraag door bedreiging van één of meer vitale functies. Daarmee kunnen wij een hele dag zoet zijn. Terwijl we voor slechts 1 of 2 patiënten zorgen. Dus wat doen wij nou in vredesnaam tijdens zo’n dienst?⤵️Draad
Dat is een hele korte vraag op een heel lang en wisselend antwoord. Maar ik ga proberen in deze draad onze werkzaamheden proberen te omschrijven. Hieronder vind je alle werkzaamheden, kort benoemd, maar als je er meer over wil weten dan drop je vraag bij desbetreffende tweet.
Verdelen van patiënten en piepers. Gekeken naar de complexiteit van patiënten en de leerdoelen van leerlingen. We proberen vpk bij een voor hen bekende patiënt te zetten voor de continuïteit van zorg. We verdelen tevens een (SIT) Spoed, Reanimatie en Coördinator pieper.
Read 19 tweets
18 May
In de podcast van @Signaalwaarde is deze vraag van @Kiddonero niet aan bod gekomen maar ik wilde hem wel graag kort beantwoorden. Zeker omdat er wel degelijk vooruitgang is geboekt rondom de behandeling van COVID patiënten sinds het begin van de crisis. Een draadje⤵️
Ten eerst, optiflow (of airvo). Zoals ik al noemde in de podcast de wordt optiflow nu maximaal ingezet op de vpafdeling en de IC (in tegenstelling tot het begin van de crisis toen we deze ivm onbekendheid en verspreiding aerosolen niet mochten gebruiken).
Buikbeademing wordt momenteel sneller toegepast na intubatie (inbrengen beademingsbuis) van de patiënt omdat ervaring heeft geleerd dat de COVID patiënt hier snel baat bij hebben. We zijn bovendien veel handiger/sneller geworden in deze handeling.
Read 10 tweets
16 May
Ik ben Jessica, Intensive Care verpleegkundige sinds 2009. Vandaag zet ik mijn (FFP2) masker voor jullie af en ben ik te beluisteren in de podcast van @SignaalWaarde. Omdat een gezicht bij de stem wel prettig luistert krijg je die er van mij erbij. ImageImage
Samen met @Ipie33 (vpk specialist huisartsenzorg) bespreek ik de casus van Dhr de Vries vanaf haar ha-praktijk tot bij mij op de IC. Helaas zijn onze werkzaamheden niet in een uurtje samen te vatten, dus alle binnengekomen vragen beantwoord ik op twitter alsnog. #WordtVervolgt
Ik ben trots op mijn werk als IC vpk, en ambieer zoals je gaat horen geen functie als minister van VWS, zelfs niet als duobaan met Nienke 😂 #Ongeschikt

Dus zoek een rustig momentje wanneer het jou schikt. De podcast duurt een uur. En heb je daarna nog vragen ⤵️ #DropZeHier
Read 5 tweets