🍩amrc🍩 Profile picture
‏‏‏‏‏‏قبل قبول کردن چیزی تا جایی که میتونی بهش ‎‎‎‎#حمله بکن و تا جایی که میتونی از خودت ‎‎‎#دفاع کن ولی هیچ وقت از ‎‎‎‎#تغییر نترس :)))))
2 May
#رشتو

برده‌داری و کنیزی در اسلام
: خلاصه Image
۱٫۶
محمد، پایه‌گذار اسلام و یارانش در طول حیاتشان بردگان زیادی داشته، خریده، مبادله یا آزاد کردند. در اسلام بردگی به دو صورت ایجاد می‌شود: یکی برده‌سازی کفار حربی که از طریق به اسارت درآوردن آنان انجام می‌شود؛
۲٫۶
مسلمان‌ را به هیچ وجه نمی‌توان برده ساخت و بردگان مسلمان افرادی هستند که در طول عمر خود مسلمان شده‌اند.
البته وضعیت‌هایی نیز وجود داشت که در آن، پیروان یک فرقه پیروان فرقهٔ دیگر را به کفر متهم کرده و آنان را به بردگی می‌گرفتند.
Read 16 tweets
22 Apr
سنگسار :
مجازات در اسلام برای افراد متاهل که به زنا محصنه متهم شدن با شهادت ۴ نفر .

محکوم را تا کمر یا سینه در زمین قرار می‌دهند و سپس به او سنگ می‌زنند تا بمیرد

این مجازات نه تنها در اسلام بلکه در
یهودیت و مسیحیت هم به اون اشاره شده . Image
آیت‌الله بیات‌زنجانى، از مراجع تقلید در ایران در پاسخ به پرسشى در باره حکم سنگسار در قرآن گفته است، چنین حکمى در قرآن نیامده است، بلکه از سوى پیامبر اسلام «جعل» شده است.
radiofarda.com/a/F11_Iran_adu…
این در حالى است که آیت‌الله حسینعلى منتظرى، از مراجع تقلید بزرگ شیعیان در ایران با اشاره به راه‌هاى «اثبات زنا» به منظور صدور حکم سنگسار اظهار داشته بود: «در حقیقت حکم سنگسار مترسکى بیش نیست، براى پرهیز مردم از گناه بسیار بزرگ.»
Read 5 tweets