•°Ζητείται Ελπίς°• Profile picture
Αν κοιτάξεις για πολλή ώρα την άβυσσο, στο τέλος και η άβυσσος θα κοιτάξει εσένα. (πολιτικός λόγος, όχι κομματικος)
Tropeas lambrosk Profile picture sotos Profile picture Alex Chiefacos Profile picture Christoforos Nikolaou Profile picture Andreas Georgiou Profile picture 9 added to My Authors

No threads found