אברהם בלוך Profile picture
‏כתב המשפט של ערוץ 20 • 0527906933 • avribloch@gmail.com
4 May
משפט נתניהו | עו"ד ז'ק חן המייצג את שאול אלובית יתחיל בדקות הקרובות את החקירה הנגדית של אילן ישועה

לייב טוויט, ממש כאן 👇
עו"ד ז'ק חן, המייצג את שאול אלוביץ מתחיל לחקור את ישועה: אמרת בתחילת העדות שלך אני לא איש שמקליט אנשים, כל התקופה לא הקלטתי פגישות למרות שהייתי יכול להקליט.

אני מבקש להציג לך מזכר מה29 במרץ 21, ערב העדות שלך, בעקבות בדיקה נוספת של הטלפון שלך - שם נמצאו שיחות נוספות. >>
החוקרת כותבת שיש הקלטת שיחה עם צדדים נוספים, כלומר בניגוד למה שאמרת - כן הקלטת גורמים נוספים.

ישועה: לא יודע על מה מדובר, אני לא זוכר שהקלטתי שיחות כאלה.

חן: על פניו מהמזכר עולה שהאמירה שלך לא נכונה
Read 76 tweets
2 May
רבים רבים באו לישיבת שעלבים בכדי ללוות את דוני מוריס, בן 19 שעלה מניו ג'רזי כדי ללמוד תורה בארץ ישראל, בדרכו האחרונה. Image
אמו של דוני מוריס מספידה: הייתה לך השפעה על כלל ישראל, אבא ואני היינו גאים בך - תמיד גרמת לנו לגאווה. אתה בן מדהים.

אין ספור הסיפורים ששמעתי אליך ב72 השעות האחרונות מלמדות כמה נגעת באנשים עם טוב ליבך. >>>
תמיד הייתה נשמע שמח, אפילו כשהייתה לך קורונה לא התלוננת. לימדת אותי הרבה, אני אדם טוב יותר בגללך, אבל דוני - לא סיימתי ללמוד!

אני אמשיך את המורשת שלך. אני חייבת לבקש ממך סליחה, אני מבקשת שתמחל לי על כל דבר שעשיתי או לא עשיתי. אני מייחלת שהייתי אם טובה יותר. >>>
Read 7 tweets