Ben Wilbrink Profile picture
psychology & educational research, involving assessment in particular; debunking pseudo-science, obscurantism, bureaucracy
H. Philippens Profile picture Annemieke Bosshardt Profile picture Tjerk de Vries Profile picture 3 added to My Authors
4 Aug
Het theorie-examen voor het rijbewijs, een rampgebied. Ik waag er een draadje aan, aangehangen aan volkskrant.nl/nieuws-achterg…
Onder CBR-directeur Alexander Pechtold gaat het niet goed komen, hij etaleert onbescheiden dat hij echt wel verstand heeft van examineren. Opzich is dat niet bijzonder, alle Nederlanders zijn onderwijsexpert, en dus ook examenexpert, toch? Nou ja: 40% slaagt, er klopt iets niet.
Read 14 tweets
8 May
Mijn blog over het eerlijke-kansen-advies van de Onderwijsraad is bijna rond. Harde kritiek, maar heb ik ook een alternatief? In ca 300 woorden te beschrijven? Daar zit ik nu al een paar dagen op te broeden. Ik deel maar eens enkele gedachten, discussie helpt mij altijd wel.
Voor het bo is het wel duidelijk: een strak kenniscurriculum, directe instructie, geen tijd vermorsen bij die kennisvakken, voor iedereen hoge verwachtingen, d.w.z.: even hoog als traditioneel voor de betere/beste leerlingen. sci-hub.st/10.2307/1176007
Voor het vmbo en de onderbouw het vo is het minder rechtlijnig, daar worstelt de Onderwijsraad dus ook mee. De raad wil weg van de vakjes van het standenonderwijs, heel verstandig, maar zet in op sterker differentiëren, en dat is nu juist een eufemisme voor oneerlijk onderwijs.
Read 11 tweets
7 May
Onderwijsraad Werkprogramma 2021:
"Adviesvraag: Hoe kunnen differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel kansengelijkheid vergroten in plaats van deze te beperken?"

Dat is een interessante vraag, die de Onderwijsraad niet heeft beantwoord. Want zie het advies van april:
"De raad geeft daarom op verzoek van de ministers met dit advies antwoord op de vraag: hoe kunnen differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel beter recht doen aan de capaciteiten van alle leerlingen?"

Een totaal andere opdracht!
Mijn informatie is nu dat er geen brief van de ministers is, het gaat kennelijk om goedkeuring van het werkprogramma. Ik probeer dat wat preciezer te krijgen.
Het vervelende is dat ik in october een bijdrage leverde aan de Onderwijsraad, gebaseerd op de eerste formulering.
Read 4 tweets
4 May
Ik moet iets bekennen. Ik ben opgeleid in de twee psychologieën (Cronbach): de experimentele en de differentiële psychologie. Vooral die laatste heb ik een halve eeuw benut in een strijd om toegankelijkheid van numerus fixus studies netjes te houden (geen gekke selectie). Ik zie
de wereld dus ook dooe die differentiële bril. Differentiëel: dat heeft dezelfde betekenis als het differentiëren dat de Onderwijsraad voorstelt te intensiveren: onderscheid maken. Als de raad spreekt over talent, prestaties, capaciteiten, ontplooiing, differentiëren, dan zie
ik altijd meteen de verschillen, soms grote verschillen. En dan vooral de helft beneden de mediaan. Terwijl onderwijsbespiegelaars zoals de leden van de onderwijsraad vooral de top van de helft boven de mediaan zien (de 'cognitief sterke leerlingen' noemen ze dat). Het gaat
Read 8 tweets
24 Apr
Onderwijsraad adviseert ‘Later selecteren, beter differentiëren’ benwilbrink.wordpress.com/2021/04/24/ond…
Op basis van dit voorwerk ga ik vandaag een poging doen een 5-minuten blog te schrijven over wat ik als het grote probleem zie van dit advies:
Het advies gaat van voor tot achter over beoordelen van leerlingen, maar er is geen beoordelingsexpert aan te pas gekomen. Dat liep fout.
De eindtoets verplaatsen van 12-jaar naar 15-jaar lost niets op, kost enorm. Differentiëren is voor de Raad (ja, ook voor de VO-Raad) de oplossing voor alle kansproblemen, maar het vraagt voortdurend beoordelen van leerlingen, en dat is precies waar het oneerlijk wordt.
Read 90 tweets
15 Apr
Een nieuw rapport: 'Later selecteren, beter differentiëren' van de Onderwijsraad. Ik vraag een tweede leven aan om al die rapporten van raden en andere clubs te kunnen lezen.
onderwijsraad.nl/publicaties/ad…
Ik zie zo snel niet dat de Raad iets heeft gedaan met mijn inbreng, dat kan nog interessant worden. Mijn inbreng was een speciaal voor de Raad geschreven blog, dus dat is overzichtelijk, nietwaar: benwilbrink.wordpress.com/2020/10/29/bij…
Ergens was ik er al bang voor, en ja hoor.
Read 139 tweets
14 Apr
De Staat van het Onderwijs. Ik ga er eens doorheen bladeren. onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/st…
Ik zie dat de nieuwe Inspecteur Generaal direct van OCW komt. De nieuwe tegenkracht?
Wat een milieuvervuiling weer: het bestand van 'De Staat' is 16 Mb, met overbodige foto's. Dit moet anders, beste @onderwijsinsp
In de categorie 'zorgelijke teksten':
"Voor leerlingen en studenten staan de referentieniveaus garant voor een basisniveau van geletterdheid en gecijferdheid (het fundamentele niveau) en voor een streefniveau waarmee de stap naar vervolgonderwijs makkelijker is." #prevelementje
Read 28 tweets
6 Mar
De gilden, zijn die wel definitief afgeschaft? Nu ik zo met de numerus fixus van, vooral, geneeskunde bezig ben, zie ik een gilde van moderne heelmeesters, die de eigen arbeidsmarkt voor buitenstaanders gesloten houden, en als het kan ook voor nieuwkomers. Gedekt door de wet.
In de maatschappelijke discussie, sinds de 60er jaren, is dit een aspect dat ten onrechte geen enkele aandacht heeft getrokken. Kees Kolthoff, mijn voormalig diensthoofd, PvdA-kamerlid kabinet Den Uyl, woordvoerder ho, kenner van gezondheidszorg, weet er meer van: lobby KNMG.
Of dat waar is, dat zal moeilijk te bewijzen zijn. Hoe dat ook zij, de wereld ziet eruit alsòf het waar is. De politiek had destijds sterker kunnen inzetten op uitbreiden van opleidingscapaciteit dan zij al deed (met nieuwe opleidingen in R'dam en M'tricht).
Read 14 tweets
2 Mar
Heel, heel lang op gewacht, en nu is het dan zo ver.
De toonaangevende APA/NCME/AERA STANDARDS
f o r E d u c a t i o n a l a n d Ps y c h o l o g i c a l Te s t i n g open testingstandards.net/uploads/7/6/6/…
Vergis je niet: met deze Standards in de hand, kom je door het ganse land.
Ingevoerd in het hoofdstuk 'Kwaliteit van toetsvragen' benwilbrink.nl/projecten/toet…
Daar vind je overigens ook een ontwerp-gedragscode-toetsen voor het vo (U Twente) ben-wilbrink.nl/Model_gedragsc… Weet iemand of er met die code ooit is gedaan, bijv. door @AObtweets ?
Bij conflicten over toetsen, eindtoetsen, eindexamens, tentamens, you name it, zijn die Standards, hoe Amerikaans overigens ook, leidend. Neem ze onder arm mee naar de rechtbank. De CoTAn publiceerde ooit (1988 2e ed.) een NL versie, hfdst 8. over toetsen: ben-wilbrink.nl/Richtlijnen_To…
Read 9 tweets
29 Nov 20
Klassen. Hoe te kijken naar een ‘serie over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs?’ human.nl/klassen.html?g… Want de eigen kennis en taal bepalen hoe we de wereld zien. Is onze kennis op orde? Deugt onze taal? Zien we eigen kennis bevestigd? Stellen we vragen? #klassen
Laten we beginnen bij het begin: de stamvader van het klassikale onderwijs, een wereld-uitvinding, is de Zwolse meester Joan Cele, vriend van Geert Grote, 14e eeuw. Sjoerd Karsten vertelt erover, wandel met hem mee door Cele’s Zwolle: didactiefonline.nl/video/wandelen…
Zie ook didactiefonline.nl/artikel/het-ce… Goed nieuws voor Engelse volgers, een verwijzing naar een bijzondere analyse van de economische betekenis van ‘Brethren’ voor de vroege Nederlanden in het Engels: cpb.nl/en/publication…, daarin 2.3.2. ‘Education for All’. Yes. 1400!
Read 68 tweets
28 Sep 20
“... a perfect meritocracy ... diminishes our capacity to see ourselves as sharing a common fate. It leaves little room for the solidarity that can arise when we reflect on the contingency of our talents and fortunes. This is what makes merit a kind of tyranny ...” Sandel 25
“The notion that our fate reflects our merit runs deep in the moral intuitions of Western culture. Biblical theology teaches that natural events happen for a reason. Favorable weather and a bountiful harvest are divine rewards for good behavior, drought and pestilence are
punishments for sin.” Sandel p. 35. Een indrukwekkend hoofdstuk over religieuze noties , en Amerikaanse politiek (heel passend voor dit moment).
Een voorbeeld uit 1946: een jonge piloot moest zo nodig een groet brengen aan zijn moeder in Apeldoorn, en stortte met zijn
Read 24 tweets
15 Sep 20
Komaan, ik moet eens aan de slag.
Vraag van de dag: kunnen eindtoetsen (voorheen de ‘citotoets’) valide zijn?
Validiteit is een open begrip, maar heeft wel een strak omschreven betekenis, vastgelegd in de Richtlijnen van het NIP (1988) en de Standards van APA AERA NCME (2014).
Om een indruk te krijgen van wat er met validiteit zoal aan de orde is, zie bijv. (de bibliotheek over validiteit is zeer uitgebreid) onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.111… Dit abstract nodigt uit om ook het artikel zelf te lezen. Dat kan, kijk even wat er zoal in staat: sci-hub.tw/10.1111/j.1745…
Validiteit is niet een kenmerk van een toets, maar karakteriseert het gebruik ervan, in dit geval: de toewijzing van leerlingen aan schooltypen. (zie 1e kolom van Sireci & Parker). Veronderstel even, for the sake of argument, dat de eindtoets bepalend is voor die toewijzing.
Read 125 tweets
6 Jun 20
The concept of individual differences.

Question #1: do they really exist? Is it possible for a difference to really exist?
I can hear you shouting: ‘Of course they do, come and visit my classroom!’
Yet I once surprised Denny Borsboom (research on validity) with my question.
In decision making: choose the option with the higher expected utility. Even if the differences between expected utilities of your options are small and statistically not significant. (where is that publication of Herb Simon?)
How does that impact educational decision making?
[On utility functions: benwilbrink.nl/projecten/spa_…
Expected utility is the ‘product’ (weighting) of the probability density and the utility function.
F.e. threshold utility functions 0 (fail) and 1 (pass) a test. Expected utilities then equal chances to pass the test].
Read 39 tweets
26 May 20
@wv012 @AMTBosman Eens kijken, kan ik dit vertalen?

‘Wilbrink kiest positie in het discours over intelligentie, in oppositie tot wat de modale leek denkt wat de wetenschap over intelligentie is. En tot wat de ‘received view’ is in tekstboeken voor studenten psychologie.’ Zoiets? @valktekst
@wv012 @AMTBosman @valktekst Het kan niet zo zijn dat ik een antwoord schuldig blijf op een zo scherpe veroordeling van van12tot18.nl/intelligentie-…. Het beste antwoord is het artikel zelf, dat sterk is onderbouwd met verwijzingen naar de literatuur. In de tekst zelf zijn dat URLS, heeft Wim eroverheen gelezen?
@wv012 @AMTBosman @valktekst Cummings is zeker geen modale leek, maar wel een leek. Zijn gedachten over IQ, in 2013: theguardian.com/politics/inter… ga ik eens lezen. En een wetenschappelijke kritiek op dat erfelijkheidsdenken door Steven Rose (bioloog) watermark.silverchair.com/dyl064.pdf en ook newscientist.com/article/dn2443…
Read 34 tweets
12 Apr 20
Tijden van bezinning. Voor mij is nu wel het moment aangebroken om de rommel van Freudenthal en Treffers, het realistisch rekenen, achter me te laten. Die komt via het Wereld Wiskunde Fonds weer in roulatie, voor wie geschiedenis van ons recente rekenonderwijs wil schrijven.
Het Wereld Wiskunde Fonds is een goudmijn voor wie zich wat intensiever in wil lezen in wiskundeonderwijs van hier en elders, van nu en vroeger, en daar een bibliotheekje over wil vormen: een boekenveiling waarvan de baten ten goede komen aan ontwikkelingsdoelen 3e wereld.
Het realistisch rekenen (en wiskunde) is een typisch Nederlandse vorm van wat overigens een wereldwijde hervormingsbeweging van wiskundeonderwijs is. Het gaat om een ideologie (het constructivisme) die met de rug naar de wetenschap staat: er valt geen discussie mee te voeren.
Read 8 tweets
19 Feb 20
Standpunt Contactgroep Research Wetenschappelijk Onderwijs (1974) ‘Bij beperkte toelating beslist alleen het lot’ benwilbrink.nl/publicaties/74… [Contactgroep: van de universitaire centra.] Loten voor geneeskunde gebeurde al; de vraag was: hoe toelating definitief wettelijk te regelen
1974 ‘Selectie voor numerus-fixus irrationeel’ NRC benwilbrink.nl/publicaties/74…
Hoogleraar biologie reageerde fel in de NRC op het CRWO-standpunt over loten, en kreeg daar meer dan duizend steunbetuigingen op. Niemand had mij erover getipt, vandaar de late reactie in CS van de NRC.
Met Hans van der Vleugel, 1974: ‘Loten heeft slechts voorkeur bij gebrek aan beter’ benwilbrink.nl/publicaties/74… (in themanummer ‘Selecteren of loten‘ van Onderzoek van Onderwijs).
Read 18 tweets
7 Jan 20
‘Intelligentie’, zegt een andere leerkracht, ‘is aangeboren. Wij proberen er bij een kind uit te halen wat er in zit, maar meer dan dat lukt niet. Een Trabant kan ook niet tegen die Formule 1-wagen op.’
Mieke de Waal (9 april 1997). ‘Gewoon les’ is vaak te moeilijk. Volkskrant
Het wordt zelden zo expliciet uitgesproken; ergens voelt men wel dat er iets niet klopt.
Is dit je vast overtuiging, ja, dan zul je die in je onderwijs voortdurend bevestigd zien, niet beseffend dat je zelf en je collega’s dat onderwijs de vorm hebben gegeven die dit oplevert.
Deze leerkracht spreekt over ‘intelligentie’ alsof dat een vanzelfsprekend helder concept is. Dat is het dus niet. Het is Westers, het is een populair begrip dat stamt uit tamelijk recente psychologie waar het een technische betekenis heeft (als er al betekenis is).
Read 113 tweets
17 Dec 19
Contexts in math education.
Question: is ‘daily life (and its situations)’ a knowledge domain?
Can one learn to become an expert in ‘daily life’?
I am asking this for a friend who thinks that it is fair to test mastery of math by hiding math problems in situations of daily life.
#contexts A contrasting case might be the ‘culture free test’ (of intelligence) in the definition of the American Psychological Association dictionary.apa.org/culture-free-t…
Oh wait. Culture-free tests are impossible. ‘Culture fair test’ might be better: dictionary.apa.org/culture-fair-t…
#contexts Note. Culture fair tests of intelligence should not show a strong ‘Flynn effect’ (rise in mean IQ over the 20th century). For if they did, they would evidently not be culture fair.
Guess what. Yes, indeed. The Raven test showed the strongest ‘Flynn effect’.
Read 12 tweets
27 Nov 19
Fijne promotie vandaag : ‘Juridisch correct examineren’, Henk van Berkel. Soort update van het proefschrift van Job Cohen, 1981: ‘Studierechten’. Ontspannen en humoristische oppositie (o.a. Job Cohen, Henk Schmidt, Ben Vermeulen), met bijpassende verdediging van Henk. #chapeau
Wie nieuwsgierig is naar die proefschriften: dat van Job staat gescand op mijn website, dat van Henk is voorlopig alleen op papier verkrijgbaar door een e-mail te sturen, met postadres, naar de auteur: henkvanberkel22@gmail.com. De kosten bedragen € 55.
Henk van Berkel gaf een samenvatting, in kort bestek. Eerder (2017) gaf hij al eens een uitgebreider voordracht, met een informatieve powerpoint: nvexamens.nl/wp-content/upl…
Read 23 tweets
24 Nov 19
Conjecture. ‘Thinking like a mathematician’ is a concept confusing cognition of the individual (student, academic, mathematician) and the fruits of centuries of mathematical and scientific research.
Teaching students to ‘think like a mathematician’ is a huge waste of effort.
This quote from Whitehead (1911, p. 8) “... mathematics ... is necessarily the foundation of exact thought as applied to natural phenomena” refers to science, not to the thinking of an individual (scientist, student).
[‘An introduction to mathematics’ archive.org/details/introd…]
p. 11 “To see what is general in what is particular and what is permanent in what is transitory is the aim of scientific thought.”
‘Scientific thought’ here is a metaphor for scientific research , it is not meant to be the thinking of the individual scientist.
Whitehead, p. 11:
Read 23 tweets
3 Oct 19
Het Cito feliciteert zichzelf. Wie daarnaast ook nog enige kritische zelfreflectie verwacht komt bedrogen uit, ben ik bang. Het woord ‘rekentoets’ komt er niet in voor. Wie dit boek leest krijgt niet mee dat bv realistisch rekenen/wiskunde controversieel is. #bijzonder
Illustratief voor het ontbreken van kritische zelfreflectie: de lezer van dit jubileumboek zal niet lezen dat er er richtlijnen (NIP 1988) en Standards (APA etc 2014) voor de kwaliteit van toetsen bestaan. Zoals ooit ook CEO Marten Roorda verantwoordelijkheid wegtwitterde.
NIP (1988). Richtlijnen voor ontwikkeling en gebruik van psychologische tests en studietoetsen. Amsterdam: Nederlands Instituut van Psychologen. Tweede editie. [Hoofdstuk] 8. Toetsgebruik in het onderwijs pdf ben-wilbrink.nl/Richtlijnen_To…] [waarschuwing: ik leverde er een bijdrage aan]
Read 43 tweets