Ben Wilbrink Profile picture
psychology & educational research, involving assessment in particular; debunking pseudo-science, obscurantism, bureaucracy
H. Philippens Profile picture Annemieke Bosshardt Profile picture Tjerk de Vries Profile picture 3 subscribed
Apr 22 31 tweets 7 min read
Contextrekenopgaven: algebraïseren.
Stelling: we zijn ons door versimpelde contexten in rekenmethoden en -examens niet meer goed bewust van hoe lastig algebraïseren van concrete situaties vaak is.
Hoe algebraïseert u bijvoorbeeld wat er gebeurt bij toetsen van beheersing? Er moet toch een wiskundig model zijn op te stellen, want we hebben er wel voor gezorgd dat de toets kwantiteiten oplevert, zoals 'aantal goed'.
Als u er niet uit komt, waar zou u in de literatuur gaan zoeken naar mogelijke modellen?
Feb 23 12 tweets 3 min read
Wroetend in mijn omgevallen boekenkast kom ik iets verrassends tegen. Het zal wel weer een publicatie van Patrick Suppes zijn? Ja, 'Testing theories and the foundations of statistics'. Dat natuurkundigen van alle tijden zich niets aantrokken van meetfouten. Ptolemeus, Newton, /1 Laplace, Maxwell, de hele quantum mechanica. Lees het zelf:
De publicaties van filosoof etc. Patrick Suppes, altijd waardevol, zijn lastig te vinden; zijn corpus is afgeschermd voor Stanfordianen, maar zie bijv. van 1976-1980: /2suppescorpusd9.sites.stanford.edu/sites/g/files/…
suppescorpusd9.sites.stanford.edu/bibliography/1…
Feb 4 35 tweets 8 min read
Nadenkend over de geschiedenis van beoordelen in het onderwijs van de 20e eeuw kom ik op de volgende stelling:
De overgang van het eeuwenoude rangordenen op het moderne cijfergeven, 2e helft 19e eeuw (citaat uit Wilbrink 1997), leidde tot een andere selectieve cultuur. Image Ging het bij het rangordenen om de strijd om de beste te zijn, beloond met een prijsboek (), bij het cijfergeven was het voortaan zaak niet tot de slechtsten te horen: 'onvoldoende' cijfers betekenden zittenblijven of afstromen.repository.ubn.ru.nl/handle/2066/26…
Nov 18, 2023 31 tweets 7 min read
Toetsresultaten scheiden in 'onvoldoende' en 'voldoende' resultaten. 'Is absoluut noodzakelijk' is natuurlijk te verdedigen: meteen 'onvoldoendes' en 'zittenblijven' afschaffen leidt tot chaos.
Maar het bredere perspectief is anders. Zouden we het beoordelen in onderwijs opnieuw mogen ontwerpen, is het werken met cesuren dan optimaal?
Sep 29, 2023 13 tweets 4 min read
Inzicht van de dag.

Een belangrijke bron van ongelijkheid in het onderwijs zelf zijn de talrijke toetsen en tests.

Dat zit zo. Een toets maken is een gelegenheid bij uitstek om kennis te consolideren. En dat werkt alleen wanneer de opdrachten ook maakbaar zijn: makkelijk. Bij de heersende toetsideologie van niet alleen leraren zelf, maar vooral van leveranciers zoals het Cito, zijn toetsvragen vooral MOEILIJK. In die visie zijn toetsvragen ideaal die de helft van de leerlingen goed kunnen maken.

De hel op aarde, voor te veel leerlingen.
Sep 11, 2023 68 tweets 13 min read
Wat test een eindtoets basisonderwijs? Jammer dat er maar 4 alternatieven zijn. Ik kom er dinsdag natuurlijk inhoudelijk op terug.
Sep 7, 2023 35 tweets 8 min read
Eindtoetsmythe #1: Vanzelfsprekend is het al dan niet op grond van de eindtoets bijgestelde advies bepalend voor de toelating tot voortgezet onderwijs.
Kort commentaar: er zijn alternatieven hè! Elders gaat het anders, misschien beter? Thorbecke: laat ouders de keuze. 1/n Eindtoetsmythe #2: De eindtoets is een objectief gegeven naast het advies van de school.
Kort commentaar: dit is een vage kreet. Professioneel gaat het om de informatie die zo'n toets toevoegt aan wat overigens al bekend is (en dat zit juist in het advies, nietwaar).
2/n
Jun 8, 2023 49 tweets 12 min read
Ik wil het een week lang over examens hebben, onze eindexamens in het bijzonder. Ik ga ze van vele kanten aanvliegen, maar dus niet vanuit de positie van de leraar die leerlingen erop voorbereidt. Want ik ben geen leraar. Vul mij op dit punt aan, graag. Ik zal vaak teruggrijpen op materiaal op benwilbrink.nl/sitemap.htm Heel die website gaat over examens, eigenlijk. Er is ook een bestand waarin ik publicaties over examens verzamel, een ongeordende maar juist daardoor altijd inspirerende zooi mengelwerk. benwilbrink.nl/literature/exa…
May 26, 2023 24 tweets 7 min read
O ja, dat bondje tussen OECD/PISA en economen Heckman, Borghans e.a. om soft skills het onderwijs binnen te fietsen. Zie:
'The claim that personality is more important than intelligence in predicting important life outcomes has been greatly exaggerated' midus.wisc.edu/findings/pdfs/… Meer daarover in dit open access artikel, vandaag uitgekomen: 'Intelligence, Personality, and the Prediction of Life Outcomes: Borghans et al. (2016) vs. Zisman and Ganzach (2022) Debate'
mdpi.com/2079-3200/11/5… (Rommelen met data van anderen, 'secundaire analyse' heet dat.)
Mar 21, 2023 41 tweets 8 min read
Ik wil het beoordelen in onderwijs in een sterk kader plaatsen. Het moet voor de lezer/leraar/leerling tegelijk eigenlijk vanzelfsprekend zijn, èn verrassend in de zin van: 'zo heb ik er inderdaad nog niet eerder naar gekeken'. Een draadje, benieuwd waar het toe leidt. 1/n Over beoordelen schreef mijn mentor Wim Hofstee een principieel boek dspace.uba.uva.nl/bitstreams/bff…. Beoordelen in onderwijs is daar maar een onderdeel van, maar wat een enorme impact heeft het op onze levens! Dat beoordelen staat ook voortdurend ter discussie. 2/n
Mar 9, 2023 37 tweets 8 min read
Toetsen & onderwijs. Een Gordiaanse kluwen van belanghebbende partijen heeft zich sinds de 60er jaren op die toetsen gestort. Onderwijs bezwijkt onder de last, de leerlingen voorop. Stoppen ermee. Dat toetsen heeft geen baten meer, alleen maar torenhoge kosten. Wat denkt u? Als ik duizend woorden krijg voor een helikoptervisie op beoordelen/toetsen/testen en onderwijs, wat is dan belangrijk genoeg om er zeker in op te nemen?
Ik ga wat proberen, anders komt het er niet van. Toch? Discussie is welkom. Leraren zijn mijn doelgroep.
Feb 25, 2023 15 tweets 3 min read
Het toeslagenschandaal: het recht deed er even niet toe. krant.volkskrant.nl/titles/volkskr…
Dit interview met Sandra Palmen legt ook het schrijnende gebrek bloot aan rechtskennis in het land. Hoe perkt het recht mijn handelingsvrijheid in? Ben ik slachtoffer van deze onkunde? Mijn bewustwording dateert van 1976. Bestuursjurist Peter Nicolai (nu lid EK) schreef in Folia (UvA) een stuk over beoordelen in het onderwijs, waarin hij uitlegde dat het handelen van leraren/docenten wordt begrensd door het recht, en wel vooral door abvbb's:
Feb 5, 2023 155 tweets 31 min read
'Meten is weten', werkelijk?
Docenten stellen bij proefwerken, toetsen, tentamens, examens, vast of antwoorden op de gestelde vragen juist zijn, of niet.
Wij staan er omheen en kijken ernaar. Weten we nu iets? Jazeker. Kunnen we dat wat we nu weten ook duiden? Ai. Ik wil het over summatieve toetsen hebben: er staat iets op het spel. Wat op het spel staat zijn de mogelijke (gevolgen van) beslissingen op basis van resultaten op de toets. Een specifieke onderverzameling daarvan is wat we (internationaal) 'validiteit' noemen:
Feb 3, 2023 33 tweets 7 min read
Toegankelijkheid van studies met een capaciteitsfixus. tweede draadje. Over mogelijke oplossingen. Maar eerst nog enkele woorden over de ontwikkelingen van 1997 (Cie Drenth) tot heden: wat zijn in deze tijd de problemen? Ik kan kort zijn, want in wezen is het simpel: Het neoliberalisme heeft de beleidsmakers volledig in de greep, meritocratisch denken is de norm: 'winners take all'. Recht en rechtvaardigheid moeten maar even wijken. De richting is: selectie-aan-de-poort moet kunnen, we gaan ermee experimenteren (staats Nijs), een paar
Feb 1, 2023 9 tweets 2 min read
Klaas Visser geeft een scherpe correctie op het (gisteren aangenomen!) amendement dat onder de vlag van het 'Klaas Visser model' het recht op hoger onderwijs op onaanvaardbare wijze aantast. De brief zelf, en hoofdredactioneel commentaar: blz. 17 NRC. nrc.nl/nieuws/2023/01… Overigens is het wel heel praktisch wat Klaas Visser beschrijft, maar hier moet wel een fundamentele discussie over gevoerd worden (is al een halve eeuw gevoerd): wat is het recht van de gegadigden met de beste kaarten, en wat het recht van de opleiding deze te selecteren?
Jan 30, 2023 57 tweets 13 min read
Toegankelijkheid van studies met een capaciteitsfixus. Wat is het probleem, welke oplossingen zijn er, wat zijn hun voor- en nadelen?
Ik ga er nog weer eens grondig mee aan de slag, en hecht eraan om dat werkendeweg op Twitter te doen. Reageer gerust, graag zelfs. Ik wil proberen de analyse geleidelijk op te bouwen vanuit globale schetsen deze in steeds fijner detail verder uitwerken. De eerste zin in de vorige tweet is globaal niveau 0.0 zeg maar. Zonder goede probleemanalyse blijven passende oplossingen buiten bereik.
Jan 28, 2023 32 tweets 7 min read
NRC: 'Loten voor een studieplek is echt eerlijker' nrc.nl/nieuws/2023/01… Ik hang er een draadje aan, in de loop van de dag. De afgelopen week stond in het kader van de behandeling van decentrale loting in de TK. Druk geweest op Twitter, ik heb mijn beslommeringen bijeengeharkt in twee blogs benwilbrink.wordpress.com/2023/01/24/lot… en benwilbrink.wordpress.com/2023/01/26/dec…
Waarom is die loting toch zo moeilijk uit te leggen?
Jan 26, 2023 8 tweets 3 min read
Rolf van der Velden (2023). 'Terug naar af'. @DidactiefOnline didactiefonline.nl/artikel/terug-…
Onderwijs en maatschappelijke positie. Menselijk kapitaal . Eerlijk onderwijs. Mooi artikel, dat niet-sociologen kan verbazen. Prikkelt de nieuwsgierigheid. @R_vander_Velden Een enkele opmerking toch. Dat hebben psychologen en sociologen onderling sinds jaar en dag. Maakt het ook wel wat spannender.
Twee dingetjes dan. Diploma voor 43% bepaald door de genen? Zou het?
En: Heeft onderwijsbeleid de taak talenten te helpen ontwikkelen? Die 43%? Let's see:
Jan 26, 2023 36 tweets 7 min read
Decentrale loting. Citaat uit 2020, Ankersmit.
"Het valt niet te verkopen dat een toekomstige student met hoge cijfers en een goede motivatie wordt afgewezen omdat hij werd uitgeloot, terwijl iemand met lage cijfers die het minder graag wil door dom geluk wel wordt toegelaten." Met volledige titulatuur in de krant, dus Ankersmit beschouwt dit onderwerp als liggend binnen zijn (vroegere) leeropdracht als hoogleraar? Come on.
En dan ook nog demagogisch spreken over dom geluk. Denk eerst even na, voordat je met de pers spreekt. Ik leg het uit.
Jan 24, 2023 13 tweets 3 min read
NF loten Z. El Yassini (VVD) kan niet loskomen van zijn eigen anecdotes, en ontkent daarmee de resultaten van de Inspectie die juist een breder onderzoek heeft gedaan. Ernstig, want de VVD wil 25% 'uitselecteren' . Hij is perfect in de war over de 'hard werkende student'. Even snel waarom dan: 'hard gewerkt hebben' is niet valide toetsbaar in decentrale selectie. Evenmin als motivatie dat is.
Jan 23, 2023 43 tweets 10 min read
TK morgen 19:00-22:30
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs(35765) tweedekamer.nl/debat_en_verga… Oude tijden herleven Die oude tijden verzameld, maar dan wel NA 1726: zie hier benwilbrink.nl/projecten/lote…