Coco Riga Profile picture
3 Mar
Normaal doe ik niet aan 'nakaarten' als ik zo iemand als deze Verzilverde Sufferd blok. Maar laat me even duidelijk zijn voor degene die 'met hem zijn'. Nee, ik geloof niet in een globale georkestreerde 'plandemic' ten dienste van een 'great reset' olv Klaus WEF Opperschwaap. 1/9
Ben ik dan onbenullig of een nuttige idioot? Nee integendeel. Ik ben geen samenzweringsfanaticus en hou mijn ogen open voor veel voor de hand liggendere redenen waarom we zoveel, jawel... kwaadaardige idiotie meemaken vanuit 'de boven ons gestelde'. Ongekende incompetentie is 2/9
de voornaamste drijfveer van onze 'leiders'. Men weet dat men een totaal verkeerde afslag het sompige zuigende corona-moeras in heeft genomen en zo honderden miljoenen mensen onherstelbare schade heeft berokkend en wij daar nog jaren ernstige ellende van zullen ondervinden. 3/9
Read 9 tweets
2 Mar
Helaas is bij @BorgerPieter ook hier kortzichtigheid troef.

Want wat is het nou Pieter, de kip of het ei? Weet je wat overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, enz. in het gemeen hebben? Het zijn doorgaans comorbiditeiten die zich ontwikkelen bij mensen met al forse aandoeningen.
Bij welke mensen zien we vaker een ernstiger verloop of gaan zelfs dood aan #COVID19? Mensen met forse aandoeningen en mede daardoor de door jou genoemde comorbiditeiten. De door jou genoemde aandoeningen zijn zelden tot nooit een opzichzelfstaand iets. Oh, en hart- en vaatziekte
Is een ernstige ziekte op zich. Het is één van de ziekten die het fysieke (maar ook emotionele) systeem ernstig kan ontregelen waardoor er bijkomende symptomen en aandoeningen kunnen ontstaan. Wat jij, en helaas vele anderen, doen is comorbiditeiten bij ziekten verheffen tot dé
Read 9 tweets
28 Feb
Onlangs gaf ik nog aan dat ik een jaar of tien geleden regelmatig op mijn foodblog sprak over voedsel- en gezondheidsfascisme, over hoe gevaarlijk dit is en hoe dit kon ontsporen in een volwaardige vorm van fascisme. Zie: Ook ik had toen niet kunnen 1/15
voorzien dat dit zich in deze vorm zou manifesteren. Daar waar we jarenlang mensen hebben zien strijden tegen 'fatshaming' is dit nu precies de tool waarmee de staat en haar medische vazallen ons nog verder proberen te verdelen. De zogenaamde '#coronacrisis' wordt op talloze 2/15
vlakken uitgebuit om de weerbarstige mens keurig binnen de kaders van de allesbepalende staat te persen. Het milieu, klimaat, dierenwelzijn en volksgezondheid zijn allemaal voorwendselen geworden om onze geesten klaar te kneden voor een nieuwe staatsideologie. Een ideologie 3/15
Read 15 tweets
22 Feb
De plannen van Jesse Klaver/ Groenlinks

"De klimaattoestand uitroepen"

Dan worden we 24/7 opgehokt 'voor het klimaat', geen autoverkeer, allemaal thuiswerken, niet forensen, enz. Hey verdomd, dat lijken wel #coronamaatregelen!?

"De bio-industrie halveren (en afschaffen)"
Allemaal aan de tofoe en soja à 280 liter water per kilo! En raw food, want geen energie meer!

"De kolencentrales gaan dicht"

Ja want wind & zonne-energie zijn een geweldig succes! Toch Texas? Texas? Hallo Texas? Oh wacht, ze hebben een blackout en zijn even niet te bereiken.
"Meer windenergie winning op zee"

Ja want als we het hele land en de hele zee volbouwen met wind & en zonne-energie opwekkers dan dekken we wel 20% van de behoefte en dan een paar maanden per jaar gewoon zonder elektriciteit bij windstilte, weinig zon, sneeuwval of winterweer.
Read 9 tweets
21 Feb
HET ONGEKENDE MASSALE CORONA-BEDROG

N.a.v. mijn laatste draadje van 4 tweets inzake het bedrog rondom de 'corona ziekenhuisopnames' en het aantal 'coronadoden' (zie het draadje) voel ik de noodzaak om nog een flink aantal andere zaken waarmee wij bedrogen worden te noteren. 1/25
In het korte draadje gaf ik al aan dat het grote verschil 'm zit in of mensen 'met of door' het coronavirus in het ziekenhuis ligt en of men 'met of door/ aan' het coronavirus is overleden. In beide gevallen kunnen wij vaststellen dat als wij tot op de bodem uitpluizen wat 2/25
wat is en hoe het exact in elkaar steekt dat wij nog geen fractie van het aantal corona-opnames en het aantal corona-doden over zullen houden en er dus geen enkele reden is om zulke draconische mensonterende vele malen vernietigender dan de kwaal #coronamaatregelen te nemen. 3/25
Read 25 tweets
21 Feb
Uiteraard. Waar het in basis allemaal op neerkomt is 'met of door het coronavirus'. Ligt iemand met (om een andere reden) of door het coronavirus in het ziekenhuis? Is iemand met (door een andere oorzaak) of door/ aan het coronavirus overleden? Dat is een wereld van verschil. 1/4
Als je dit tot op de bodem zou uitpluizen en het onderscheid tussen 'met of door' zou maken dan twijfel ik er geen moment aan dat het aantal ziekenhuisopnames primair vanwege het coronavirus zal kelderen tot nog geen fractie van de ons op de mouw gespelde aantallen. Het zal 2/4
niet anders zijn als men hetzelfde zou doen bij de mensen die de laatste 12 maanden bij de coronadoden zijn geteld. Het zou mij niet verbazen als het aantal daadwerkelijke mensen dat primair door het coronavirus zou zijn overleden nog geen derde is van het aantal dat men nu 3/4
Read 4 tweets
17 Feb
Een draad over 'de perceptie van gevaar'

Na de Tsjernobyl 'ramp' (ook zo'n ramp die met welgeteld ca. 60 doden geen ramp bleek te zijn) werd er een enorm bevolkingsonderzoek gedaan naar o.a. schildklierkanker. Want zo dacht men, de schildklier zou de grote indicator zijn 1/24
van de toename aan kanker door de straling (die in de wijde omgeving effectief niet veel hoger is dan de normale achtergrondstraling in veel met name zonnige landen) die vrij zou zijn gekomen bij 'de ramp'. Uiteraard trof men een forse hoeveelheid schildklierafwijkingen 2/24
aan. Op basis daarvan extrapoleerde met name de activistisch gemotiveerden tegen kernenergie dat de 'ramp' in Tsjernobyl vele tienduizenden, nee honderdduizenden, ja zelfs miljoenen extra kankerdoden zou opleveren. Kernenergie moest dus afgeschaft of zelfs verboden worden! 3/24
Read 25 tweets
16 Feb
Eens kijken of we deze kolder kunnen fileren:

"een maas in de wet"

Nee druiloor, de rechtbank baseert haar uitspraak op dé wet! En die wet is er om ons te beschermen tegen een staat die op onwettelijke onrechtmatige onparlementaire ondemocratische gronden regeltjes invoert. 1/5
"omdat het egocentrisch ingestelde mensen zijn"

Nee, de egoïsten zijn virofobe sukkels die 17 miljoen gezonde mensen die geen enkel risico lopen op willen sluiten, werkeloos maken, failliet laten gaan, zorg willen ontzeggen, onnoemelijk geestelijk leed aan willen doen, enz. 2/5
"Een democratie hoort de kwetsbaren te beschermen"

Onzin. Mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid zichzelf te beschermen. De staat dient zich te kwijten van haar kerntaken. En daaronder valt niet het beperken van de vrijheid van miljoenen mensen om enkele te 'beschermen'. 3/5
Read 5 tweets
16 Feb
Ik bemerk bij mezelf dat ik in een complete vertrouwenscrisis ben terechtgekomen.

Hoe kan de wereld dit toestaan? Hoe kan de medische wereld dit toestaan? Hoe kan de juridische wereld dit toestaan? Hoe kan de politieke wereld dit toestaan? Hoe kan het zijn dat zoveel mensen 1/5
mensen, mensen die beter zouden kunnen en moeten weten, dit toestaan, eraan meewerkend, het zelfs supporten, verdedigen en propageren? Is men collectief het verstand verloren? Hoe heeft men zich in deze massapsychose laten meezuigen? Dit heeft allemaal zulke enorme negatieve 2/5
consequenties. Ik vermijd zelf inmiddels alles dat ook maar iets met de medische wereld te maken heeft. Ik kan geen vertrouwen meer hebben in medici of medische werkers in de breedste zin van het woord (en dat gaat zover als de diabeteszorg tot aan de medische pedicure) die 3/5
Read 5 tweets
6 Feb
@IsaKriens heb ik normaal best hoog zitten, maar mensen wat valt zij voor mij van haar troon door onderstaande brief van @rubenbontekoe als 'voorbeeldbrief' aan te bevelen. Ruben claimt in de 'brief' aan Huge de Jonge 'het recht om zelf na te denken'. Het is alleen de vraag 1/10
wanneer Ruben dat dan gaat doen want ik werd steeds onpasselijker hoe verder ik in Ruben's 'brief' las. Ruben snapt namelijk iedere maatregel die ons opgelegd wordt van hogere hand. #SocialDistancing? Uiteraard is dat nodig, aldus Ruben. Nevermind dat het wetenschappelijk 2/10
absolute lariekoek is. #Mondkapjes? Ook hiervan snapt Ruben dat deze nuttig, misschien wel noodzakelijk zijn. En nee, het is niet dat hij deze regeltjes zonder enig verzet accepteert hoor... Want onze verzetsheld gaat wel eens expres niet op maar naast een blauwe stip staan! 3/10
Read 12 tweets
4 Feb
Suppose that the #corona vaccine, against all odds, reduces the number of 'infections', limits or even prevents serious illness and has no serious side effects. Even then we must never forget and forgive that our governments have unscrupulously abused us as their labrats. 1/3
And took an unprecedented gamble on a global scale with our lives, health and well-being with this experimental vaccine that (can) could have ended in the greatest genocide ever. And that those responsible are many times worse and more insane than the Nazis & Soviets combined 2/3
in terms of their unethical completely and utterly immoral medical and social experiments on billions of people. The Hitler and Dr. Mengele wannabe (war)criminals must face an unprecedented large Nuremberg Trial and must be convicted for their crimes against (our) humanity. 3/3
Read 4 tweets
4 Feb
Stel dat het #coronavaccin tegen alle verwachtingen in het aantal 'besmettingen' reduceert, ernstig ziek worden beperkt of zelfs voorkomt en geen ernstige bijwerkingen kent. Dan nog mogen we nooit vergeten en vergeven dat onze regeringen ons gewetenloos hebben misbruikt als 1/3
lab-ratten en een ongekende gok op globale schaal met onze levens, gezondheid en welzijn hebben genomen met dit experimentele vaccin dat (kan) had kunnen eindigen in de grootste genocide ooit. En dat de verantwoordelijken vele malen erger en waanzinniger zijn dan de nazi's 2/3
en sovjets tezamen qua onethische volstrekt immorele medische & sociale experimenten op miljarden mensen. De Hitler/ Dr. Mengele misdadigers moeten terechtstaan voor een Nüremberg Trial die z'n weerga niet kent en veroordeeld worden voor hun misdaden tegen de mens(elijk)heid. 3/3
Read 4 tweets
2 Feb
Een mooi en onthullend artikel van @PatriciadeB waarin uiteengezet wordt hoe men ons aan het handje door het 'coronaspookhuis' meeneemt met het primaire doel om ons bang dociel en volgzaam te maken en ons zo aan absurde regeltjes te onderwerpen. Maar toch een stukje kritiek! 1/12
Zij die mijn account volgen weten dat ik sedert enige tijd ten strijde trek tegen het 'te dikke mannen van middelbare leeftijd bevolken de IC's' narratief. En dat doe ik niet omdat ik precies tot die categorie behoor want dat is slechts één van de vele 'hoge risicogroepen', 2/12
en bepaald niet de 'gevaarlijkste', waartoe ik behoor. Waar het me wel om gaat is dat dit onderdeel is van de deceptie en eindeloos veel mensen hierin trappen. Zo ook @PatriciadeB (zie screenshot). Ook het hameren op het lichaamsgewicht en de vermeende 'diabetes' die daar 3/12
Read 12 tweets
25 Jan
En het had zo simpel en doeltreffend kunnen zijn

(draadje)

We hebben inmiddels een onrustige dag, avond en nacht achter de rug waarbij er door het hele land vredig maar fel geprotesteerd werd tegen de #avondklok.

Helaas grepen the usual suspects, licht getint en bont-

1/14
kraag en/ of zogenaamde 'Romeo's' (undercover politie intriganten en provocateurs) die moeten zorgen voor het excuus voor politie en ME om erop los te slaan, de gelegenheid weer aan om te vernielen en plunderen en is dat eveneens voorspelbaar genoeg waarmee de politiek en

2/14
en media aan de haal gaat.

Feit blijft echter dat de arrogante regenten kliek hun hand overspeeld te hebben met de zoveelste volstrekt zinloze zogenaamde #coronamaatregel.

3/14
Read 15 tweets
24 Jan
Opvallend veel mensen die een dictatuur en politiestaat in wording, die opereert onder de schijn van een democratie, niet herkennen en stupide blijven verwijzen naar een full blown dictatuur op z'n dieptepunt ter vergelijking onder het mom van 'zo erg is het hier (nog) niet'. 1/9
Dit soort mensen leeft kennelijk in de veronderstelling dat de nazi-dictatuur in een ogenblik is ontstaan terwijl dit een aanloop van ca. 15 jaar had waarin mensen maar bleven roepen dat het niet zover zou komen en we 'het zo slecht nog niet hadden'. Zelfs onder de bezetting 2/9
ervoeren veel Nederlanders de Duitse dictatuur niet als zodanig. Het trof immers vooral hen die zich ertegen verzetten en er het slachtoffer van waren, dus ach. De Duitsers zelf ervoeren de dictatuur van het nazi regime juist als een verademing en periode van grote welvaart. 3/9 Amsterdammers verwelkomen de Nazi's na de overgave van Neder
Read 13 tweets
23 Jan
'Ja maar in Jemen hé'. Het nieuwe 'kindertjes in Afrika' 🤮

Een 'opgeschort' jaar in het leven van een jongere, die zowel fysiek als sociaal en psychisch stormachtige veranderingen doormaakt, kan een levenslange zeer negatieve blijvende impact hebben. Maar ach, who cares toch?
Ik weet nog dat ik als jong autistje zo tussen mijn 11de en 16de levensjaar knotsdepressief was. Ik trok alle ellende waarvan ik niets begreep enorm aan en zag het leven niet meer zitten. Heb destijds wel eens gedacht aan suïcide maar dat gelukkig nooit als serieuze optie gezien.
Ik denk echter wel dat, als ik in deze tijd die leeftijd en gemoedstoestand had, het me wel eens over het randje had kunnen duwen en ik er wel een einde aan had gemaakt. En ik vrees dat dit voor heel veel jongeren opgaat in deze tijd, die nog verwarrender en hectisch er is, wel
Read 4 tweets
11 Jan
Beste mensen,

Probeer eens een heel klein beetje uw gezonde verstand te gebruiken.

1. Als #mondkapjes zouden werken dan zouden wij nu, zeker gezien het feit dat 95% of meer deze trouw draagt, na zoveel weken daarvan allang de resultaten moeten zien. Dat is niet het geval.

1/10
2. Als #lockdowns zouden werken dan zouden wij nu, zeker gezien het feit dat 90% zich daaraan conformeert, na zoveel weken daarvan allang de resultaten moeten zien. Dat is niet het geval. Sterker nog, het aantal 'positieven' neemt toe. Nog 3 weken #Lockdownnl is dus zinloos. 2/10
3. Als #SocialDistancing zou werken dan zouden wij nu, zeker gezien het gros van de mensen zich daar al maanden aan houden, daarvan allang de resultaten moeten zien. Dat is niet het geval. Sterker nog, het aantal 'positieven' neemt toe. Social distancing werkt dus ook niet. 3/10
Read 11 tweets
9 Jan
Je kunt en mag vinden wat je wil van Trump, maar denk je werkelijk dat het een goed idee is om niet alleen hem maar met hem letterlijk tientallen miljoenen mensen het zwijgen op te leggen op social media? Hetzelfde gaat op voor Fox. Je mag en kunt ervan vinden wat je wil, 1/4
maar is het een goed idee als CNN en andere deepstate getrouwe netwerken mogen en kunnen bepalen dat hun enige conservatieve concurrent uit de lucht gehaald moet worden? En dat zijn slechts enkele van de vele manieren waarop niet alleen ca. de helft van de Amerikanen maar 2/4
mensen overal in de wereld gecensureerd en buiten de orde worden geplaatst. Dit is, samen met de onderdrukking van vrijheden vanwege een griepvirus die alle spuigaten te buiten gaat, de casus belli voor burgeroorlogen, coup pogingen en rebellie tegen de ons nu dominerende 3/4
Read 4 tweets
28 Dec 20
Gerben: ten eerste kan jouw mondkapje niet verhullen dat je een enorme dikke kop hebt, dat vermoedelijk niet komt door het drinken van water, en jij dus een iets verhoogd risico loopt. Pas dus je levensstijl direct aan zodat mensen dat niet als argument tegen je kunnen gebruiken.
Ten tweede wil je dus dat mensen gedwongen gevaccineerd worden tegen een virus dat volgens de laatste cijfers een IFR heeft van gemiddeld 0,2% en voor relatief gezonde mensen onder de 70 jaar, en fitte 70 plussers, van 0,03%. Dat ligt dus ongeveer gelijk aan dat van de griep (als
in talloze respiratoire virussen, waaronder ook tal van coronavirussen, die ieder jaar weer de ronde doen) waarvoor jij nooit dit soort absurde eisen zou stellen. Waarom in dit geval wel, vraag ik mij zo af? Er zijn alledaagse dingen die een vergelijkbaar of hoger risico kennen.
Read 16 tweets
28 Dec 20
Lees dit artikel en ontdek dat Rutte & Co de waanzin die zij over ons uitstorten in Nederland 1 op 1 kopieerde van de Amerikanen en dus eveneens faalde 'in commissie'. Het is tijd om het schip te keren voordat de wal dat doet. Het was vanaf dag 1 al duidelijk dat men geen 1/8
flauwe notie had wat men deed en daarom maar de idiotie van Fauci en Ferguson adopteerde die miljoenen doden door #COVID19 voorspelde op basis van in alle opzichten foute modellen en gemankeerde inzichten. Als leek had ik zelfs vroeg in de 'pandemie' door dat de predicties 2/8
niet matchen met de realiteit. Als #COVID19 werkelijk zo dodelijk was geweest als men voorspelde had er vanaf dag 1 een veelvoud aan doden geweest en hadden mensen letterlijk dood op straat neergevallen. Nu komt het dodental nauw overeen met dat van een stevige griepepidemie. 3/8
Read 8 tweets
11 Dec 20
Mooi artikel. De 'straf en beloningsmythe' is iets dat niet alleen van toepassing is op het #coronavirus maar al heel lang de ronde doet en een dogma geworden is in het maakbaarheidsdenken dat tot een alternatieve religie is uitgegroeid. Menige chronisch zieke, maar ook zij 1/15
die getroffen worden door bijvoorbeeld kanker of hartfalen of andere kwaal, krijgen ermee te maken. Ben je ongezond dan komt dat volgens de profeten doordat je ongezond dus zondig hebt geleefd of nog leeft. Ook al heb je nooit gerookt dan nog is jouw longkanker te verwijten 2/15
aan jouw of tenminste aan andermans gedrag. Ben je ernstig chronisch ziek, ook al is dat zoals in mijn geval te wijten aan een genetisch defect aan mijn immuunsysteem, dan ben je helemaal het zaadje want dan heb je dus kennelijk heel lang zondig geleefd, dus wordt je ook 3/15
Read 15 tweets