Dag Wollebæk Profile picture
Lesesirkelmedlem, forsker (statstweeter) og desillusjonert sosialdemokrat.
heidi Profile picture 1 subscribed
Jun 20 7 tweets 1 min read
Måtte sjekke igjen i dag: Mehl sier faktisk på #dax18 at fengsel inntil 6 mnd er rimelig for bruk av narkotika. 1-2 millioner nordmenn fortjener altså fengsel etter justisministerens syn. Nesten ingen demokratiske land praktiserer dette. Det er ytterliggående rusekstremisme. Samtidig går veldig mange i Norge rundt og tror dette er helt normalt, ja nærmest naturtilstanden, og at vi som ønsker reform er "ytterliggående rusliberalister". Det er på tide folk løfter blikket og forstår at det er vi som er moderate og Melhs folk som er ekstreme.
Jun 5 13 tweets 3 min read
Det medisinske potensialet til psykoaktive stoffer er enormt og noe vi såvidt har begynt å utforske. Men vi må være åpne for at én av flere måter de virker på er uvant: at folk rett og slett har fine opplevelser under påvirkning (tråd om metode og moralisme). Denne mekanismen er ikke dagens metoder i skolemedisinen og psykiatrien i stand til å fange opp. De krever studier der deltakerne ikke vet om de har fått medisinen eller placebo, og det er jo vanskelig når vi snakker om medisiner med psykoaktiv effekt (rus).
May 5 13 tweets 4 min read
Endringer i synet på legalisering der man har legalisert er et god mål på hvilke effekter det har. Hvis de stort sett er negative, bør støtten falle når man går fra forventning (før) til erfaring (etter). Så hva viser dataene? La oss se på de tre landene med lengst erfaring. Tråd I Uruguay (legaliserte i 2013) var prosessen dårlig forankret i befolkningen og det ble legalisert uten at man hadde et godt distribusjonsapparat på plass. Motstanden var stor før reformen, men etter hvert har man fått mer orden på ting og flere er nå positive enn negative. Image
Feb 29 13 tweets 3 min read
Gir legalisering og regulert omsetning av cannabis flere psykoser? Nå har vi erfaringer fra en del land, så la oss se på evidensen (tråd). Denne helt ferske studien fra Canada ser på endring i legevaktbesøk før etter legalisering. Ingen effekt. journals.sagepub.com/doi/10.1177/07…
Jan 12 20 tweets 4 min read
At ytringer fra en politiansatt er lik sannheten er kanskje rørende naivt, men slik blind tillit er også en trussel mot demokratiet. Det er tre grunner til å være skeptisk og årvåken til politiets uttalelser om rus: Tvil om integritet, skjev empiri og bekreftelsesfellen (tråd). 1) Tvil om integritet: Politiet er ikke en objektiv observatør, men en deltaker i samfunnsdebatten. De har en agenda som handler om budsjetter, og egen betydning og legitimitet som problemløser. På rusfeltet er det spesiell grunn til å være på vakt.
Jul 30, 2023 31 tweets 6 min read
I går endte en diskusjon på denne fine måten, med en åpenhet for å lytte til argumenter før man bestemmer seg. Det er en konstruktiv innstilling jeg synes fortjener et godt svar, så her kommer en veldig lang tråd. @robin_tveit

Det mest grunnleggende er dette: straff for noe man påfører seg selv, er prinsipielt galt. Jeg er sterk tilhenger av kroppslig autonomi som en rettighet, enten det gjelder selvbestemt abort fram til levedyktighet, aktiv dødshjelp eller bruk av rusmidler.
Jul 13, 2023 16 tweets 5 min read
Vi som arbeider for en progressiv, rasjonell og human ruspolitikk får stadig høre at vi er ytterliggående, marginale og uansvarlige. Så la oss løfte blikket ut av Norge og se på hvem disse ekstremistene er internasjonalt.🧵 Image Justin Trudeau: «Beskatt det, reguler. Det den eneste måten å holde det utenfor hendene på barna våre, fordi den nåværende krigen mot narkotika, den nåværende modellen fungerer ikke." Image
Jul 10, 2023 9 tweets 3 min read
WaPo har en artikkel som nå blir mye brukt som bevis på at avkriminalisering medfører katastrofe. Det er fornuftig å ha et realistisk syn på hva avkriminalisering løser alene. Det er likevel noen nyanser som blir borte når artikkelen blir delt.🧵 washingtonpost.com/world/2023/07/… For det første kom det en aktivistisk høyesterettsdom i 2008 i Portugal som gjeninnførte straff for bruk hvis man har mer enn ti dagers vanlig forbruk i besittelse. Det sitter folk i fengsel i Portugal bare for bruk. Har de da avkriminalisert? https://t.co/NReq0Xt7ursubstanceabusepolicy.biomedcentral.com/articles/10.11…
Image
Jul 8, 2023 7 tweets 2 min read
Er det politiets offisielle linje at de «føler seg hjelpeløse», eller kommer betjenten her med et politisk utspill på vegne av en organisasjon han er med i? Hvem vet, og journalisten gjør ikke noe forsøk på å finne ut av det. Det er som om Rolleforståelsesutvalget aldri skjedde. Image Feil, dere hadde aldri det handlingsrommet. Image
Jul 3, 2023 10 tweets 2 min read
To nye saker i dag der politiansatte med NNF-tilknytning kommer med utspill egnet til å skremme i mediene og hinter til ønsker om politiske endringer. Norske journalister har fortsatt ikke tatt inn over seg Rolleforståelsesutvalget og en ny påminning er nødvendig. (tråd) Image DT: Tenåringer i Lier selger bilder på nett for å finansiere kokain. Det er det nye «in-stoffet» blant ungdommer ned til 14 år. Det er et lite antall ungdommer, men de bor likevel i alle deler av Lier (!) Forklaringene er diffuse moralske barrierer på grunn av endrede holdninger.
Jun 29, 2023 14 tweets 4 min read
Realitydeltaker og skuespiller Saba Hatzimarkos spør i i dag om vi har tapt kampen mot kokain. Hun har veldig mange flere spørsmål i teksten, så jeg har tatt på meg å forsøke å gi henne noen svar (tråd). https://t.co/cWYUVLiTwYadressa.no
Image Spm. 1: Hvem er disse ungdommene som bruker «partydop»? Ifølge Ung i Oslo er de i hvert fall neppe i konfirmasjonsalder. Økningen i bruk av andre stoffer enn cannabis i Oslo har hovedsakelig skjedd blant elever på VGS og ikke i det hele tatt på 8. og 9. trinn. Image
Jun 28, 2023 4 tweets 1 min read
Et problem med ville konspirasjonsteorier er at det er vanskelig å bevise at noe ikke har skjedd. Men mediene er forsiktige med å gjengi slike. Om rus trykkes derimot helt bisarre påstander ukritisk. Det former folks virkelighetsoppfatning og dermed politiske beslutninger. Image Det ligger i sakens natur at jeg ikke kan si med sikkerhet at ingen foreldre noen gang har gitt kokain i 18-årsgave. Men at det er et utbredt fenomen har formodningen mot seg, for å si det mildt.
Jun 28, 2023 11 tweets 3 min read
I dag bringer KK innlegget "Rusliberale forvrengninger" av stolt støttemedlem i NNPF og tidligere tolldirektør Bjørn Røse. Siden abonnement på Middelklassekampen er uaktuelt, får vi nøye oss med å ta tak i ingressen som ligger ute. Kort faktasjekk med kilder til slutt (1/4). Image "Narkotikaliberalistene" vil avkriminalisere og legalisere cannabis. FAKTA: Et flertall støtter cannabislegalisering i de fleste vestlige land. Avkrim er et menneskerettsspørsmål, mener FN. Et klart flertall av nordmenn er positive til rusreform når de får presentert forslaget.
Jun 22, 2023 17 tweets 3 min read
I dag lanserer @reynolds420 bok (Lille måne forlag). Den bør leses av så mange som mulig, uansett interesse for ruspolitikk. Den handler mindre om «narkotika» enn noe enda viktigere: hvordan politiet og staten har sviktet borgerne. (tråd) Image @Reynolds420 Den vil treffe ulike lesere ulikt. Men den er viktig for alle. For de som ikke har fulgt debatten og #narkotwitters avsløringer tett de siste årene må det gjøre sterkt inntrykk å se hvor mange områder i samfunnet, og mennesker, som er negativt berørt av denne systemsvikten.
Jun 20, 2023 7 tweets 3 min read
Alkoholbrukere har i dag fått et råd. Ingen har tatt fra dem stoffet, straffet dem eller ransaket hjemmene deres. De har fått et råd. Likevel er de sinte.

Det sier mye, både om privilegiene som følger med denne ruspreferansen og hvor avhengig kulturen er av dette rusmiddelet. @2masFish Eller denne fra Vedum, som i intervjuet forteller om gleden ved å åpne en øl. Moralske pekefingre har det ikke akkurat manglet på fra den kanten. Han er heldig som har sluppet å bekymre seg for pekefingre andre steder.
Jun 19, 2023 9 tweets 3 min read
«Nærmere halvparten av alle skoleelever mellom 15 og 20 år har kjennskap til at det foregår kjøp og salg av narkotika i skolegården», skriver @actis. Men i dag har @ivannelsin fått tilsendt undersøkelsen og den gir faktisk ganske lite grunn til panikk. Mye er oppløftende (tråd). Image Det de selv valgte å framheve er at «nærmere halvparten» kjenner til at det foregår (i presens) salg av narkotika «i skolegården». Spørsmålet som er stilt er imidlertid ikke med noen tidsavgrensning, men om det har vært tilfeller av slikt salg (noen gang). Image
Jun 7, 2023 15 tweets 3 min read
Cann2021-undersøkelsen fra @Folkehelseinst dukker nå opp i alle innlegg fra de som ønsker straff og utvidede fullmakter til politiet. Den skal visstnok vise at ungdom avstår fordi de ikke vil bli tatt av politiet. Det gjør den slett ikke. En oppklaring. 1/6 Image 1) Å ikke bli tatt av politiet er nokså langt unna å være det vanligste svaret. Det ligger litt over midten i feltet, som nr. 5 av 17.

(listen mangler også det nokså åpenbare «jeg har ikke lyst»). 2/7 Image
May 27, 2023 17 tweets 5 min read
VG har holdt kjeft om alt som har blitt avdekket av overgrep mot rusbrukere i årene etter at de var med på å torpedere rusreformen. Det har mange stusset på. Men iblant er det bedre å holde kjeft enn å avsløre at du er kunnskapsløs og utdatert.
vg.no/nyheter/mening… Hanne Skartveit har skrevet en kommentar som ser ut til å ha kommet flygende med en tidsmaskin fra 2005, full av synsing, magefølelse og stigmatiserende ordbruk.
May 20, 2023 6 tweets 2 min read
«Be the change you want to see in others» er et godt prinsipp. Istedenfor å fortelle norsk-amerikanere om demokrati, diskriminering og ulikhet, bør Mehl fokusere på ansvaret hun selv har - i Norge. 1/5 Demokrati: Et grunnleggende element i demokratiet er at borgernes grunnleggende rettigheter ivaretas. Det betyr også at statens bruk av tvang mot borgerne må være forholdsmessig. Dette prinsippet ønsker du å uthule. Det svekker demokratiet. 2/5
May 11, 2023 4 tweets 1 min read
Kunnskapsbasert politikk anno 2023. Image Based on a true story: et utvalg skal finne smutthull slik at tvangsmidler RA alt har slått fast er ulovlige kan bli lovlige basert på et falskt premiss om at de motvirker rusbruk blant ungdom, som en NOU på over 400 sider allerede har slått fast ikke har særlig empirisk støtte.
Apr 25, 2023 7 tweets 1 min read
Ikke mindre enn tre influensere må til for å analysere utviklingen i samfunnets rusbruk på #nrkdebatt i dag. Lurer på hvilken spesialkompetanse de besitter og hvordan de fikk denne rollen som sannsigere over samfunnsutviklingen. Influenser #1 tar avstand fra dop, men er stadig drita. Men det er noe helt annet, fordi det kan man kjøpe på butikken. Noe med pirattaxi.