Varaprasad Daitha Profile picture
Siddharth Misra Profile picture Bathini Sundeep Profile picture Anno Alex Profile picture Venkata Ganesh Profile picture 6 added to My Authors
11 Apr
ఇందాకా ఒకతను అన్నాడు..... 📌📌

*సార్. వాక్సిన్ రెండు డోసులు వేసుకున్నా కూడా కరోనా రాదని గ్యారెంటీ లేదంట కదా.. వేసుకుని లాభమేమి?*.... అని

నేను: *మీరెలా వచ్చారు సార్?.*

*అతడు:* బైక్ మీద!!

నేను: *ఐతే, మీ హెల్మెట్ ఇక్కడే పెట్టి పోండి.*

*అతడు:* అదేంటి సార్!
నేను: *మీరు హెల్మెట్ పెట్టుకున్నా యాక్సిడెంట్ జరగదని గ్యారెంటీ లేనప్పుడు పెట్టుకుని లాభమేంటి?.*

*అతడు:* హెలో సార్! హెల్మెట్ పెట్టుకునేది యాక్సిడెంట్ జరగదని గ్యారెంటీ కోసం కాదు. ఒవవేళ యాక్సిడెంట్ జరిగితే మేజర్ డామేజ్ కాకుండా ప్రాణాంతకమైన హెడ్ ఇంజ్యూరీ జరగకుండా కాపాడుతుంది.
అర్థమైందా?.

నేను: *ఇపుడర్థమైందా మరి వాక్సిన్ కూడా ఎందుకేసుకోవాలో*..

*అతడు:* కానీ కరోనా వచ్చిన వాళ్ళందరూ చనిపోరు కదా సార్. చాలామందికి లైట్ గా వచ్చి పోతుంది కదా..

నేను: *యాక్సిడెంట్ ఐన వాళ్ళందరూ చనిపోరుకదా సార్. చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలి బయట పడే వారే ఎక్కువ కదా.*
Read 7 tweets
11 Apr
కార్డుకథ
నేనూ నాన్ననే

తెల్లారి మూడింటికే ట్రైన్ దిగి,మరో బస్సు ఎక్కి, రామాపురం జంక్షన్ లో దిగాను. ఏదైనా ఆటో దొరుకుతుందేమోనని చాలా సేపు చూశాను.ఒక రిక్షా వచ్చింది.ఆ చలి భరించేకంటే,రిక్షా ఎక్కడం మంచిదని ఎక్కేశాను.
"ఏ ఊరు సార్ మీది?" అడిగాడతను పిక్కల బలమంతా ఉపయోగించి రిక్షాను అప్ ఎక్కిస్తూ.

"వైజాగ్ నుంచి వస్తున్నాను.సొంతూరు ఇదేలే.ఇంటర్ నుంచీ హాస్టల్ లో చదవడం, తర్వాత ఉద్యోగం, పెళ్లి.చాలా సంవత్సరాలయింది ఈ ఊరొచ్చి.అయినా,ఏం మారలేదు.కనీసం ఆటో కూడా లేదు." అన్నాను.
అతను కొంచెం రొప్పుతూ రిక్షా తొక్కుతున్నాడు.

నేనే చెప్పసాగాను." చిన్నతనంలో మా నాన్నంటే కోపంగానే ఉండేవాణ్ణి.ఆయన ఇక్కడే హెడ్మాస్టర్ గా పనిచేసేవారు.స్కూల్లో లాగే ఇంటిదగ్గరా అన్నీ కండిషన్సే.వారాంతంలో తప్ప టీవీ చూడకూడదు.అప్పట్లో మాయింట్లో మాత్రమే టీవీ ఉండేది.
Read 12 tweets
11 Apr
Of course I do not advise to take liquors!

Let's say you donated Rs 2000 to the PM/ CM Relief Fund .
On the other hand, I bought a whisky bottle worth Rs 2000.
The question is who contributed more?
1. On the Rs 2000 you donated, you got a 30% tax rebate.
Therefore, you actually landed up earning back Rs 600.

In other words, by donating Rs 2000 you made a net contribution of just Rs 1400.

2. On Alcohol, the total taxes (excise and GST) added up to approximately 72% of the MRP.
So when I paid Rs 2000, Rs 1440 went to the state exchequer...
...and 12.5 pegs of pleasure from a 750 ml whisky bottle came to me.

Therefore, not only did I contribute more, I created jobs at the Distillery, their suppliers of labels, bottles, caps, machinery etc.,
Read 4 tweets
4 Apr
*The time has come when a pan-India organization of taxpayers should be formed*

*Which will be the largest organization in the world !!*

*A Tax Payers Union should now be formed in the country. No matter what the government may be, without the approval of that union, neither
free electricity, free water, free distribution, or loan waiver can announce anything, and nothing else can implement it.*

*If money is our tax, then we should also have the right to know how to use it.*

*The parties will continue to covet anything for votes,*
*Which one is going out of his pocket?*

*Regardless of the blueprint of whatever scheme is made, take consent from us and it should also be applicable to their salary and other facilities.*

*Is democracy limited to just voting ??*
*What rights do we have after that ??*
Read 4 tweets
4 Apr
👉🏿ఇది చదవండి చాలా బాగుంటుంది.*

🌷మన చుట్టూ అద్భుతాలతో పయనిస్తూ... ఇంకెక్కడో ప్రాణం లేని వాటిని చూసి.. ఇది చాలా అద్భుతమని ఆశ్చర్యపోతుంటాం!!*

🌹మన చుట్టూ ఉన్న ఏడు అద్భుతాలు*

🌷*1.తల్లి*

*మనల్ని ఈలోకానికి పరిచయం చేసిన వ్యక్తి... మనకు జననం ఇవ్వడానికి మరణం దాకా వెళ్లివచ్చిన...
👩‍🦱తల్లి మొదటి అద్భుతం.*

🌷 *2.తండ్రి*

*మన కళ్ళల్లో ఆనందాన్ని చూడాలని తన కన్నీళ్లను దాచేస్తాడు.మన పెదవులపై చిరునవ్వును చూడాలని తన కష్టాలను దాచేస్తాడు.దుఃఖాన్ని తాను అనుభవిస్తూ..😎 సంతోషాన్ని మాత్రమే మనకు ఇచ్చే తండ్రి రెండో అద్భుతం.*
🌷 *3.తోడబుట్టిన వాళ్ళు*
*మన తప్పులను వెనకేసుకురావాడానికి మనతో పోట్లాడడానికి...మనకు నేను ఉన్నా అనే ధైర్యం ఇవ్వడానికి వచ్చే బంధమే వీళ్ళు.తోడబుట్టినవాళ్లు మూడో అద్భుతం 😥🥴☺*

🌷
Read 8 tweets
4 Apr
2 జూన్ 2001.. ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రికలో ప్రచురించబడిన ఈ కథ కేవలం రెండుపేజీలే వుంటుంది. కానీ కథ పూర్తయాక రెండునిమిషాలయినా మనం ఆలోచించకుండా వుండలేం.
ఈ కథలో చెప్పినదానికన్నా చెప్పకుండా వున్నదే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
ఒఖ్ఖ రెండు రూపాయలు (కథ)

రచన: శ్రీమతి జి యస్ లక్ష్మి.
"నేనేం వందలడిగానా? వేలడిగానా? ఒఖ్ఖ రెండు రూపాయలేగా! దానికే అంత దండకం చదవాలా?"
గట్టిగా వినిపిస్తున్న తల్లి గొంతు చెవిన పడుతూనే మెలకువ వచ్చింది నూకరాజుకి. గబుక్కున లేచి కూర్చున్నాడు.
"ఆ!...ఒఖ్ఖ రెండు రూపాయలేగా అని ఎంత తీసి పడేస్తున్నావు? పిల్లలు ఖర్చుల కడిగేదీ అదే.
పుస్తకాల కడీగేదీ అదే. రెండూ రెండూ అంటూ నాలుగు సార్లు కలిపితే ఎనిమిదవదా?

పదీ పదీ కలుపుకుంటూ పోతే వందవదా?

ఇలాగే లెక్కలు పెడతాడు నీకొడుకు. రోజురోజుకీ పెరిగి పోతున్న ధరలతో,

నీ కొడుకిచ్చే డబ్బులకి లెక్కలు చెప్పలేక నా తలప్రాణం తోకకొస్తోంది. అయినా ముసల్దానివయిపోయావు.
Read 23 tweets
3 Apr
👉Chief Electrical Engineer of a Public Sector Undertaking sent a proposal for the import of a 440 volts, 500 HP, 50 cycles squirrel cage induction motor to the finance manager, Accounts department

After going through the proposal the finance manager turned down the proposal
with the following remarks:

1. Cycles are manufactured in India by many companies and what is the necessity to import them?

2. Even if it has to be imported, why 50 cycles. Can you manage with 15 cycles?
3. Squirel cages can be purchased from any hardware store. Why it should be imported?

4. What is the need of double voltage (440v) when 220 v is easily available everywhere.
Read 5 tweets
2 Apr
ఇంటికి వెడుతున్నా నడుచుకుంటూ
.
దారిలో ఒక కరంటు స్థంభానికి ఒక కాగితం కట్టి ఉంది .
.
"దయచేసి చదవండి" అని రాసి ఉంది.
ఖాళీ గానే ఉన్నాను కదా అని దగ్గరకు వెళ్లి చూశాను .
.
ఈ రోడ్డులో నేను నిన్న ఒక 50 రూపాయల నోటు పారేసుకున్నాను . నాకు కళ్ళు సరిగా కనబడవు.
మీకు దొరికితే దయచేసి ఈ ఎడ్రెస్ దగ్గరకు తెఛ్చి ఇవ్వగలరు, దయచేసి ఈ సహాయం చెయ్యండి" అని రాసి ఉంది.

నాకు ఎందుకో ఆ అడ్రస్ ఉన్న చోటుకు వెళ్ళాలి అనిపించింది.

అడ్రస్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను .

అది ఆ వీధి చివరన ఉన్న ఒక పూరి పాక.
దగ్గరకు వెళ్లి పిలిస్తే పాక లోనుండి ఒక వృధ్ధురాలు వచ్చింది.
ఆమె కు కళ్ళు సరిగా కనబడటం లేదు.
ఆ పాకలో ఆమె ఒక్కర్తే ఉంటోంది అని అర్ధం అయ్యింది.
చేతి కర్ర సహాయంతో తడుము కుంటూ బయటకు వచ్చింది.
.
.
"ఏమీ లేదమ్మా ! నువ్వు పోగొట్టుకున్న 50 రూపాయల నోటు నాకు కనబడింది. అది ఇఛ్చి పోదామని వచ్చాను " అన్నాను.

ఆమె ఏడుస్తోంది.
Read 11 tweets
2 Apr
*మనిషి తన భావనలతో ఏకీభవించినవారిని, మనసుకు నచ్చినవారిని*— ఆత్మీయులంటాడు...

*తనమాట కాదన్నవారిని*— శత్రువులుగా భావిస్తాడు...

*నమ్మించి మోసం చేయడం, ప్రేమించి ద్వేషించడం,అభి మానిస్తూనే అనుమా నించడం, మాటలతో కవ్వించడం, ఆవేశంతో కక్ష కట్టడం*—మనిషి నేర్చిన కళ...
మనసు మాయకు లొంగిపోవడం మానవ బలహీనత...

ప్రశాంతంగా జీవించగల శక్తియుతుడు అశాంతితో అలమటిస్తుంటాడు.నిలకడ లేని మనస్తత్వం మనిషి తత్వం.మరుక్షణంలో జరగబోయేది తెలుసుకోలేనివాడు కాలాన్ని శాసించ గలనన్న భ్రమలో బతుకుతాడు...

సృష్టిలోని ఒకే జాతికి చెందిన జీవులన్నీ ఒకే రకమైన లక్షణాలు,
అలవాట్లు కలిగి ఉంటాయి. కానీ మనిషి తత్వం విచిత్రం.

మనిషి ముఖం చూసి సన్మార్గుడో, దుర్మార్గుడో నిర్ణయించడం కష్టం... ఒకే ఆకారంలో కనిపించినా మనుషుల మధ్య గోముఖ వ్యాఘ్రాలుంటాయి...

జ్ఞానులు, అజ్ఞానులు,
మంచివారు, చెడ్డవారు,
శాకాహారులు మాంసాహారులు,
ధర్మవర్తనులు, అధర్మ చింతనులు,అమాయకులు
Read 9 tweets
31 Mar
గుడికెందుకెళ్ళాలి?

*కిటికీ లో నుంచి మధ్యాహ్నం వేళ ఉండే సూర్యుడి వేడి తగిలి మెలకువ వచ్చింది. పక్కనే ఉన్న ఫోన్ చూస్తే పదకొండు అయ్యింది. ఇంటి దగ్గర ఉంటే నాన్న అమ్మ తో కలిసి ఒంటిగంట లోపు భోజనం చేయాలి అనే ఆలోచనతో తొందరగా నిద్ర లేచేవాడిని.
ఉద్యోగం పేరుతో బెంగళూరు లో ఉండడం వలన భోజనం చేయాల్సిన సమయం లో టిఫిన్ , టీ తాగాల్సిన సమయం లో భోజనం అలవాటు అయిపోతోంది.*

*తొందరగా లేచి అరగంట లో స్నానం ముగించుకుని, ప్రతి వారం లాగే పక్కన వీధి లో ఉన్న గుడి కి వెళ్లాను. మూడేళ్ళ క్రితం కార్తీక మాసం లో అనుకుంట, ఖాళీ గా ఉన్న రోజుల్లో
గుడి కి వెళ్లి రా అంది అమ్మ. అప్పట్నుంచి ఆఫీస్ లేనపుడు దగ్గర్లో ఉన్న గుడి కి వస్తూ ఉంటాను.*

*ఎప్పటిలాగే దణ్ణం పెట్టుకుని కొంచెం సేపు గర్భ గుడి కి పక్కగా కూర్చున్నాను. గుడి గంటల శబ్దాల మధ్య ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి గారు పాడిన విష్ణు సహస్ర నామం వినిపిస్తోంది. కొంత మంది
Read 25 tweets
31 Mar
🌷🐥పలకరింపు 🐥🌷

మనుషులకు మాత్రమే వున్న వరమిది. మానవీయ సంబంధాల వారధి. మనసు వ్యాకులతల పారద్రోలు మంత్రమిది.*_

పలకరింపులు లేని సమాజం సమూహం ఒట్టి నిర్జీవంగా గోచరిస్తాయి. ఒక్క పలకరింపుతో నూతనోత్తేజమేదో తొంగి చూస్తూంటుంది. పలకరింపు అనేది మనిషితనానికి,
కలిసి బతికే మనిషితనానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.*_

నేటి అత్యంతాధునిక అనేక సౌకర్యాల, విలాసాలననుభవిస్తున్న కాలంలో మనం పోగొట్టుకుంటున్న గొప్ప మానవాంశం పలకరింపు. ఇది చాలా చిన్న విషయంగానే అనిపించవచ్చు. ఒక్క చిన్న మాటే పలకరింపై వెలగవచ్చు.
కానీ ఎన్ని డబ్బులు పోసినా దొరకని అమూల్య సంపద పలకరింపు.*_

ఒక ప్రాణాన్ని నిలబెట్టవచ్చు. ఒక బాధని తొలగించవచ్చు. ఒక ఆలోచనను రేకెత్తించవచ్చు. ఒక ఆశను చిగురింపచేయొచ్చు. మనసు గాయాలను, గాట్లను మాన్పించవచ్చు !*_

పలకరింపుకు అంత శక్తి వుంది. పలకరించడమనే సమస్య నేడు ఇండ్లల్లో వృద్ధులు
Read 13 tweets
31 Mar
*మ ని షి వి లు వ !!*
***********

ఒక కోటీశ్వరుడు నడుచు కుంటూ వస్తూఉండగా ఒక ఇంటి ముందుకు రాగానే తన కాలి చెప్పులు తెగిపోయాయి !
ఆ ఇంటిలోని యజమానిని పిలిచి
నా చెప్పులు తెగిపోయాయి ఇక్కడ వదిలి వెళ్తానండి
పారేయొచ్చు కానీ కొత్తవి !
అందుకే మనసు రావట్లేదు
రేపు పనివారిని పంపించి తీసుకువెళతాను అని అడిగాడు !

అందుకు ఆ ఇంటి యజమాని
అయ్యా మీరు ఎంత పెద్ద కోటీశ్వరులు మీ చెప్పులు మా ఇంటి ఆవరణలో ఉంటె మాకే గౌరవం అని చెప్పాడు !

ధనవంతుడు తన పనిలో పడి ఆ విషయాన్నీ మరిచిపోయాడు !!

ఒకరోజు హఠాత్తుగా ఆ ధనవంతుడు చనిపోయాడు !
అయన శవం ఊరేగింపు జరుగుతున్నది భారీ వర్షం మొదలయింది !

ఎవరూ అడుగు తీసి అడుగు వేయలేని పరిస్థితి !

అయన ఆరోజు చెప్పులు వదిలిన ఇంటి ముందు శవాన్ని తీసుకొచ్చి ఆపి ఆ ఇంటి యజమానిని పిలిచారు !!

వర్షం ఎక్కువగా ఉందండి !
వర్షం ఆగే వరకు శవాన్ని
మీ ఇంటి ముంగిట కాసేపు ఉంచుకుంటాం అని అడిగారు!
Read 5 tweets
31 Mar
*💥జ్ఞన నేత్రం💥*

మనలో చాలామంది, కాశీ వెళ్ళినప్పుడు వారికిష్టమైన కాయనో, పండునో విడిచి పెట్టి రావాలంటారు. ఆమేరకు వారు వారికిష్టమైన ఏదో ఫలాన్నో
కాయనో వదిలేసి వస్తుంటారు.

ఇంక ఆతర్వాత నుండి
వాటిని తినడం మానేయడమేకాక,
"నేను జామపండు తిననండీ" ఎప్పుడో కాశీలో
వదిలేశాను,
"నేను కాకరకాయ తిననండీ" కాశీలో వదిలేశాను
అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు.

నిజానికి శాస్త్రప్రకారం పెద్దలు మనల్ని వదలమన్నది,
*"కాయాపేక్ష & ఫలా పేక్ష"*

👉🏽కాయాపేక్ష: కాయంఅంటే, దేహం పట్ల గల మమకారం. అది ప్రతి వ్యక్తికీకూడా ఉంటుంది. కనుక ఆశరీరం పట్ల అపేక్ష వదిలేయమనీ, ఆ శరీరానికి అందం కావాలీ,
సుఖం కావాలీ, ఏసీ కావాలీ, మెత్తని పరుపులు కావాలీ, తినడానికి
రుచికరమైన భోజనం కావాలీ వంటి కోరికలన్నీ
వదిలేసి, సాధువులా బతకమని అర్ధం.

👉🏽ఫలాపేక్ష : ఫలంఅంటే, ఏదైనా పనిచేసి దాని ద్వారాలభించే ప్రతిఫలం. ఆ ప్రతిఫలాపేక్షని వదిలేయమనే చెప్పేది.
Read 5 tweets
30 Mar
*64 కళలూ పండిన*
*మాయాబజార్ కు*
*64 ఏళ్లు నిండాయి!*

భళిభళిభళిరా దేవా
బాగున్నదయా నీ మాయ..
బహుబాగున్నదయా
నీ మాయ!

ఆ మాయే మాయాబజార్..
ప్రపంచ సినిమా చరిత్రలో పారాహుషార్..
మహాభారతంలో
శశిరేఖ పరిణయ ఘట్టం
హాస్యానికి పట్టం..
సావిత్రి అనే మొండిఘటం..
కెవిరెడ్డి చేతివాటం..
ఇంతకీ అది సినిమానా..
మన కళ్ళెదుటే జరుగుతున్న మహాభారతమా..
అపురూప దృశ్య కావ్యమా..?

అద్భుతమట స్క్రీన్ ప్లే..
ఘటోత్కచుడిగా
ఎస్వీఆర్ పవర్ ప్లే..
అంతటి మహానటుడి
అభినయానికి సావిత్రి రీప్లే..
కృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్
నట విశ్వరూపం..
అభిమన్యుడు అక్కినేని సమ్మోహన రూపం..
సుపుత్రా నీకిది తగదురా
అంటూ హిడింబిగా సూర్యకాంతం సరికొత్త రూపం..
ఓ చిన్నమయ..లంబు జంబు..
రేలంగి హాస్య విన్యాసం..
పక్కన శాస్త్రి,శర్మ కోరసం..
అంజిగాడి బాబాయిల పద్యం
చెప్పుల నాట్యాలు..
తివాచీ అల్లర్లు..
ఘటోత్కచుడి పదఘట్టనకు
విరిగి పడిన కొండ ముక్క..
పేరు చెప్పి
శరణు కోరమనే వైనం..
సుభద్ర రౌద్రం..
Read 11 tweets
30 Mar
🌞🌎🏵️🌼🚩

*_"మనిషికి గొప్ప ఆభరణం వ్యక్తిత్వం"_*

*_స్వామి వివేకానంద._*

📚✍️ మురళీ మోహన్

*_కానీ ఇప్పుడు చాలామంది,_*

*_వ్యక్తిత్వాలను నమ్ముకోవడం కన్నా,_*

*_ఆర్థిక, రాజకీయ, ఉద్యోగ ప్రయోజనాల కోసం,_*

*_అన్యుల పాదాక్రాంతం చేస్తూ,_*
*_అమ్ముకుంటూ, తాకట్టు పెడుతూ జీవిస్తున్నారు.!_*

*_శాశ్వతం కాని హోదాలను అనుభవించడమే జీవితం అనుకుంటున్నారు._*

*_మనం అసలైన ఆభరణాలము కాదు,_*

*_గిల్టు నగలమని తేలిపోవడం తప్పదు.._*

*_అప్పుడు సమాజమే కాదు,_*

*_మన అనుకునే వారు కూడా,_*

*_మనలను ఛీకొట్టే రోజులు వస్తాయి..._*
*_అందుకే వ్యక్తిత్వాన్ని చంపుకోవద్దు.._*

*_దాన్ని కాపాడుకుంటే అది మనలను మరణించినా,_*

*_మనుషుల్లో వారి మనసుల్లో శాశ్వతంగా నిలబెడుతుంది.._*

*_కొన్ని సందర్భాల్లో మంచి వాళ్ళు గా ఉండే కంటే,_*

*_ప్రశాంతంగా ఉండడానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.._*
Read 4 tweets
30 Mar
మనం మద్రాసు ఉమ్మడి రాష్ట్రం లోనే ఉంటున్నాం.

ప్రకాశం పంతులు గారు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి రాజాజీ రాజకీయానికి, తన అహంకారానికి పదవీచ్యుతుడయ్యాడు.

తెలుగువారంటే ఆరంభ సూరులు మాత్రమే నని పుకారు పుట్టించారు.

తమిళుల హేళనలు దౌర్జన్యాలు మితిమీరినా మనల్ని తెలుగువారు అని కాకుండా మద్రాసీయుల
ు అనే పిలిచేవారు . స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక కూడా మనకు గుర్తింపులేదు.

మద్రాసు మొదలు తంజావూరు వరకు తెలుగువారితో నిండిపోయింది. కానీ తెలుగుకు ప్రాధాన్యత లేదు.

1952 వచ్చినా ఆంధ్రావాళ్లంటే తెలియదు మద్రాసు వాళ్లమే మొత్తం ప్రపంచానికి.

ఈ బాధ భరించలేక స్వామి సీతారాం అనే ఆయన గుంటూరులో
ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. రాజాజీ ప్రభుత్వం శిబిరాన్ని అణిచివేసి సీతారామ్ దీక్షను భగ్నం చేసింది. పైగా తెలుగువారు ఆరంభసూరులు అని హేళన చేసింది.

దిగమింగుకోలేని ఈ అవమానానికి శ్రీరాములు స్పందించారు. సర్కార్ ఎక్స్ ప్రెస్ లో గుడివాడలో ఎక్కి మద్రాసులో దిగి బులుసు సాంబమూర్తిగారి ఇంట
Read 18 tweets
30 Mar
*మా అమ్మ (చీర) కొంగు*🙏
.
*ఇప్పటి పిల్లలకు చాలా మందికి తెలియక పోవచ్చు.*

*ఎందుకంటే నేటి మమ్మీలు చీరకట్టు తక్కువే *.

*చీర కొంగు చీర అందానికే సొగసును పెంచేె మకుట మాణిక్యం* !**

అంతేకాకుండా ..

*పొయ్యి మీద వేడి గిన్నెలను దింపడానికి పనికొచ్చేి ముఖ్య సాధనం*
*పిల్లల కన్నీటిని తుడిచే ముఖ్యమైన పరికరం*

*చంటిపిల్లలు పడుకోడానికి అమ్మ ఒడి పరుపు కాగా వెచ్చటి దుప్పటి‌ చీరకొంగే!*

*కొత్త వారు ఇంటి కొచ్చినపుడు సిగ్గు పడే పిల్లలు ముఖం దాచుకునేది. *అమ్మ కొంగు వెనకే.*

*అలాగే పిల్లలు ఈ మహా చెడ్డ ప్రపంచంలో కొత్తగా అడుగు లేస్తున్నప్పుడు
అమ్మ కొంగేే పెద్ద దిక్సూచి, మార్గదర్శి!*

*అలాగే వాతావరణం చలిగా ఉంటే అమ్మ కొంగు తోనే పిల్లలని వెచ్చగా చుట్టేది !*

*వంట చేసే తల్లి చెమట బిందువులు తుడుచు కొనేది కొంగు తోనే !*

*వంటకు పొయ్యిలోకి తెచ్చే కట్ట ముక్కలు సూదులు తెచ్చేది కొంగులోనే!*
Read 10 tweets
30 Mar
❤️🧡💛💖💚💙💜

“Die Empty”.

పెద్ద నీతితో కూడిన ఈ చిన్నపుస్తకాన్ని టాడ్ హెన్రీ (Todd Henry) రాశారు.👇🏻👇🏻

ఈ పుస్తకం రాయడానికి ఓ ప్రేరణ వుంది.

టాడ్ హెన్రీ ఒక వ్యాపారపరమైన సమావేశంలో పాల్గొంటున్నప్పుడు వాళ్ళ డైరెక్టర్ ఒక ప్రశ్నవేస్తాడు.
‘ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో అత్యంత ఖరీదైన భూమి ఎక్కడ వుంది?’ అనేది ఆ ప్రశ్న.
‘గల్ఫ్ దేశాలు అని ఒకరు, వజ్రాల గనులు ఉన్న ఆఫ్రికా’ అని మరొకరు ఇలా జవాబులు చెబుతారు.
అప్పుడా డైరెక్టర్ అందర్నీ ఆశ్చర్యచకితులను చేసే సమాధానం చెబుతాడు.
‘ఈ లోకంలో అతి ఖరీదైన స్థలం స్మశానం’
‘ఎందుకంటే...
అంటూ ఆయనే వివరణ ఇస్తాడు.
‘ఈ ప్రపంచంలో అనాదిగా కోటానుకోట్లమంది పుట్టారు, మరణించారు. ఇంకా పుడుతూనే వున్నారు, ఇంకా చనిపోతూనే వున్నారు. పుట్టిన వారిలో చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే తమలోని తెలివితేటలను ప్రపంచానికి పంచారు. కానీ అధికసంఖ్యాకులు మాత్రం తమలో నిగూఢ౦గా వున్న మేధస్సును,
Read 8 tweets
30 Mar
😃😜గోదారోళ్ళ కితకితలు😃😜

ఇందాక కాతంత పనుండి రాజమండ్రెల్లాక...

మా పెద్దమ్మ పోనుచేసిందండే....!!!

ఒరే...బుజ్జే ఎక్కడున్నావురా?

నేను రాజమండ్రీలో వున్నాను పెద్దమ్మా !

వచ్చీదప్పుడు హార్లిక్సుపొట్లవోటి అట్టుకురామ్మా!!!

అలాగే...నాకో గంటడద్ది...వచ్చీదప్పుడు తెత్తానులే..!!
షాపులోకెల్లి హార్లిక్సు పేకెట్టిమంటే...

మదర్ హార్లిక్సోటే వుందండి...ఇమ్మంటారా?

మా మదరికి కాదండి..మాపెద్దమ్మకి..

పెద్దమ్మ హార్లిక్సివ్వండి..!

పెద్దమ్మ హార్లిక్సులు...

పిన్ని హార్లిక్సులు..

ఆంటి హార్లిక్సులు వుండవండి..

కావల్తే ఇదట్టుకెల్లండన్నాడండే...
తీసుకుని ఇంటికొచ్చేక డౌటొచ్చిందండే!!!

మదరార్లిక్సు పెద్దమ్మకిత్తే సరిగ్గా పంజెయ్యదేమో అని!!!

కానీ మనవేమన్నా తెలివితక్కువోల్లమేటండే!!!

ఎమ్మటనే మాపెద్దమ్మ కొడుక్కి పోన్చేసిరమ్మని...

ఒరే అన్నయ్య ఇది అమ్మకిచ్చేయరా!!

అలాగే వచ్చేవుకదా!!!

నువ్వే ఇచ్చేయొచ్చుకదా!!!
Read 4 tweets
29 Mar
This the story of a Telugu legend. Please read till end closely:

గాంధేయం ఒక గాండీవం – 28.3. 2021
(శీర్షికా నిర్వహణ – డా. నాగసూరి వేణుగోపాల్)

వందేళ్ళ క్రితం... బెజవాడ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో
జాతీయ పతాకాన్ని రూపొందించిన పింగళి వెంకయ్య
(మీకు సిపాయి వెంకయ్య తెలుసా? పోనీ ఇన్స్పెక్టర్ వెంకయ్య? కాదులే, గార్డు వెంకయ్య? పత్తి వెంకయ్య? జెండా వెంకయ్య? డైమండ్ వెంకయ్య? ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం ఒకటే. అదే పింగళి వెంకయ్య. సరిగ్గా వందేళ్ళ క్రితం తెలుగు ప్రాంతం లో మొట్టమొదటిసారి బెజవాడలో కాంగ్రెస్ సమావేశాలు జరిగాయి.
సుమారు 2 లక్షల మంది ప్రజలు ఆ సమావేశంలో పాల్గొన్నారని అంచనా. అప్పటి బెజవాడ జనాభా కేవలం 45 వేలే. అయితే గాంధీ మహాత్ముడికున్న ఆ ఆకర్షణ అంతమందిని సమావేశాలకు రప్పించింది. ఈ సమావేశాల తర్వాతనే తెలుగు ప్రాంతాలలో స్వాంతత్ర్యోద్యమం మహాజ్వాలగా మారింది. )
Read 35 tweets
29 Mar
(9మార్చి 2002నాడు విజయవాడలో 'సమాలోచన' నిర్వహించిన "తెలుగుకథా సమాలోచనం"లో శ్రీ ప్రోలాప్రగడ సత్యనారాయణ మూర్తిగారి ప్రసంగం లోని కొంతభాగం)

రచయితలు ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలను ఎలా అందుకోగలరు?

ఒకసారి ఏదో రేడియో ప్రసంగంకోసం విజయవాడ వచ్చి, విశ్వనాథ వారిని చూసి వెళ్దామని రిక్షాలో
వారిఇంటికి వెళ్తుండగా, ఆయన నడిచి వస్తున్నాడు. నేను రిక్షాదిగి నమస్కారం చేశాను. ఏమయ్యా? ఇలావస్తున్నావు అన్నాడు. మిమ్మల్ని చూడడానికి వస్తున్నా అన్నాను. చూశావుగా అన్నాడు. ఆయన మాట అలాగే ఉండేది. అంటే వెళ్లిపొమ్మంటారా? అన్నా. వెళ్దువుగానిలే,రా! అంటూ భుజంమీద చేయివేసి ఇంటివైపు తిరిగాడు.
నాలుగడుగులు వేసినతర్వాత 'ఈ ఏడాది నోబెల్ బహుమతి ఎవరికి వచ్చింది?' అని అడిగాడు. హెమింగ్వే కి వచ్చింది అన్నాను.
దేనికి?
'ఓల్డ్ మాన్ అండ్ ది సీ' కి.
చదివావా?
ఎక్కడ చదువుతామండీ? ఆయన అమెరికన్ రచయిత. ఇంకా ఇండియన్ ఎడిషన్ రాలేదు. అన్నాను.
నువ్వేం ఇంగ్లీషు లెక్చరర్ వయ్యా? ఇలా రా!
Read 15 tweets