Emrah Atila Profile picture
Türkiye Gençlik Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Dec 21, 2021
Dün Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıkladığı “Dövize Endeksli Türk Lirası Mevduat” hesaplarıyla DÇM'lerin aynı olduğunu söyleyen yazarlar ve haberleri görünce bunları yazmak istedim. 1970'lerde Türkiye'de kambiyo (sermaye hareketlerini kontrol etme) rejimi uygulanmaktadır, Türkiye içinde dövizle işlem yapmak yasaktır.

Aynı zamanda Türkiye'de çok büyük bir döviz açığı vardır, ayrıca dövizin kendisi de yoktur, döviz kıtlığı vardır.
Read 17 tweets
Dec 20, 2021
Dünya tarihi boyunca büyük paradigma değişimlerini, ekonomik ve siyasi dönüşümleri tetikleyen 2 temel unsur olmuştur: Salgın hastalıklar ve/veya savaş.

Özellikle salgınlar emek gücü ve üretimleri, savaşlar sanayi gücü ve teknolojik atılımları tetiklemiştir. Örneğin feodal yapı, Ortaçağ Avrupası’nda ortaya çıkan ve yüzyıllar boyunca Avrupa’nın politik yapısını derinden etkileyen siyasal, ekonomik ve sosyal bir düzendi.

Bu güçlü yapının Batı ve Ada Avrupa’sında çökmesindeki en büyük sebep VEBA salgınıydı.
Read 28 tweets
Nov 23, 2021
Ekonomik Kurtuluş Savaşı Nedir?

Devlet siyasal, ekonomik ve sosyal organizasyonların hukuk çerçevesinde bir arada bulunma ve eşgüdüm halinde işlemesidir.

#EkonomikKurtuluşSavaşı Devlet teorisinin en önemli tanımlarından biri güçlüler arasındaki ilişkiyi belirleyip güçlülerin güçsüzlere zulmetmesini engellemektir, kavram olarak hukuk en temel noktada budur.
Read 51 tweets
Jan 31, 2021
“Post-Truth” Siyaset ve Yalan Terörü

Bu floodumuzda günümüzün yalana ve algı operasyonuna dayalı “Post-Truth” siyasetinin ne olduğu ve nasıl uygulandığını, sistematik ve profesyonelce söylenen yalanların artık bir #yalanterörü” teşkil ettiğini ele alacağız. Yalan Terörü'nü Türkiye'de ilk kez kavramsallaştıran Hasan Basri Yalçın (@hby34) beyin yazısını burada paylaşmak isterim: sabah.com.tr/yazarlar/hasan…
Read 53 tweets