Deni Arsic Profile picture
lavica i lafica, luda, istinoljubiva, pravdoljubiva, patriota, mrzi one koji joj vređaju inteligenciju... Voli i čuva kao lavica sve svoje...
12 Oct
Danas na poslu umalo krv nije pala. Šalju se ekipe na teren. Trojica vakcinisanih MORALI LJUDI po zakonu da dođu na posao uprkos što su im u porodici SVI pozitivni (možda i oni,ali bez nekih simptoma). Zanimljivo direktori odluče da na teren pošalju u istu ekipu sa tom
Trojicom vakcinisane, misleći oni ipak zaštićeni. Jao majko da vidite to čudo i haos drame. Nikako vakcinisan NI JEDAN NEĆE SA NJIMA ZBOG MOGUĆNOSTI ZARAZE. Ludilo mozga, pretnje, svađe, ništa što im traže da potpišu da odbijaju radni nalog, NE POTPISUJU ODBIJANJE ali ne kreću
Na teren ni pod razno. Dva sata drame a onda direktor preseče. "Ko se dobrovoljno javlja da sa njima ide na teren?" Šta mislite ko se javio? Svi NEVAKCINISANI. Drama završena. A onda ustaje moja šefica u čijoj kancelariji se to događa i kaže onima koji ostali i čekaju nove naloge
Read 9 tweets