Fritsander Lahr Profile picture
Vincent Schol Profile picture 1 added to My Authors
Jan 20 8 tweets 2 min read
De kersverse minister van VWS Kuipers geeft in onderstaand antwoord op vragen van Van Haga aan dat nog zo’n 100 kinderen naar verwachting MIS-C zullen ontwikkelen en dat daarom vaccinatie van 5-11 jarigen aan te bevelen is.

Dit getal van 100 kinderen is onjuist. Het ligt maximaal op 45!

De minister baseert zich hierbij op een aanvulling op het advies van de Gezondheidsraad van 10-12-21 dat hij op 19-1-22 van de GR heeft ontvangen.

Hierin geeft de GR aan dat inmiddels ongeveer 2/3 van de kinderen een corona infectie heeft doorgemaakt.
Jan 19 4 tweets 2 min read
@rivm waarom zijn de ziekenhuisopnames cf GGD uit de Osiris database per heden (19-1-2022) uit de casus landelijk dataset gehaald?

Heeft dit met onderstaande nieuwsitems te maken?

cc @wol Overzichten zoals deze kunnen nu niet meer up to date worden gehouden.

Als de GGD (Osiris) data goed weergeven wie er DOOR een corona infectie opgenomen worden, is het van groot belang dit goed te volgen. NICE hanteert een veel ruimere definitie met hogere aantallen tot gevolg.
Dec 14, 2021 8 tweets 2 min read
In haar advies van 10-12-2021 adviseert de Gezondheidsraad het inenten van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Dit advies is gebaseerd op drijfzand:
1. de waarschijnlijk (zo formuleert de GR dat) te voorkomen MIS-C ziektelast schat de GR bijna een factor 2 te hoog in op 150 ipv 60 2. het effect op de transmissie wordt obv modellering geschat op 11% (op de R). Dat er sprake is van enig effect wordt tegen gesproken door onderzoek van het RIVM

Conclusie: de GR adviseert ten onrechte vaccinatie van kinderen tussen 5-11.
Nov 24, 2021 7 tweets 2 min read
Onderstaande modelstudie concludeert:

"Our results highlight the benefits of extending COVID-19 vaccination programs beyond adults to reduce infections and severe outcomes in adolescents and children and in the wider population."

Dat er van benefits geen sprake is, blijkt hier. IC-opnames: maat voor te voorkomen ernstige ziekte en belasting zorg.

Inenten van 75% vd kinderen 12-19 geeft een reductie van 48 IC opnames voor de populatie 20 jaar en ouder (sinds maart 2020: 14.813). Geef je ook 75% van de kinderen van 5-11 2 prikken dan is de reductie 72.
Nov 16, 2021 5 tweets 2 min read
1/4 De ziekenhuis opnames volgens NICE zijn veel hoger dan en STERK AFHANKELIJK van het aantal testen (GGD) in vergelijking met de ziekenhuis opnames volgens RIVM (GGD). Dit is duidelijk in onderstaande grafiek te zien. 2/4 Sinds medio oktober 2020 worden de zkh opns gerapporteerd door NICE ipv RIVM (GGD). De bijbehorende definities staan in onderstaand screenshot. Ipv de administratieve achterstand in te lopen werd voor een andere registratie gekozen omdat deze completer zou zijn.
Oct 28, 2021 7 tweets 3 min read
@Jopinie en @milenaholdert
Onderstaande uitspraak van Gommers en Kuipers geeft precies aan dat beide geen idee hebben waar ze het eigenlijk over hebben, naar wat voor parameter ze eigenlijk kijken.

Een 'besmetting' is GEEN indicator van de prevalentie van de ziekte. Een 'besmetting' is geen zieke maar een positieve test, die misschien aangeeft dat iemand besmettelijk is maar ook oude infecties, meestal hele milde infecties, asymptomatische infecties of helemaal geen infectie aangeeft. Een vals positieve test.

En omdat
Sep 19, 2021 6 tweets 2 min read
Obv de tweede golf zou je een factor 2 minder opnames verwachten dan wat @rivm berekend en laten zien heeft tijdens de TB van 15-9-2021. De coronapas is niet nodig en de zorg zou het aan moeten kunnen.
Dit onderstreept de noodzaak van publicatie van alle modellen ...
1/5
... en de onderliggende data nog maar eens te meer. De overheid voert de coronapas in anders kan de zorg het niet aan want dan liggen de ziekenhuizen straks vol met ongevaccineerden.

Dit lijkt gebaseerd op onderstaande scenario.
2/5
Aug 27, 2021 20 tweets 5 min read
1/16 Waarom de analyse van het CBS dat er in 2020 ruim 20000 mensen aan corona overleden tov de 12205 gerapporteerd door het RIVM, niet kan kloppen. 2/16 Volgens het CBS blijkt obv de doodsoorzaakverklaringen dat in 2020 bij ruim 20 duizend sterfgevallen COVID-19 een cruciale rol speelde bij het overlijden: cbs.nl/nl-nl/longread…
Jul 14, 2021 15 tweets 3 min read
Op 29 juni 2021 heeft de Gezondheidsraad het advies Vaccinatie van adolescenten tegen COVID-19 gepubliceerd. Dit is op haar website te vinden.

De raad komt op basis van geheel foutieve argumenten tot de conclusie om ook GEZONDE adolescenten vanaf 12 jaar oud te vaccineren. Haar motivatie bestaat uit 3 delen, waarbij het mij een raadsel is hoe de Gezondheidsraad hiertoe heeft kunnen komen: alle 3 de argumenten deugen niet.

Bijwerkingen zijn meegewogen en daarover heeft de raad geoordeeld dat deze beperkt zijn.
Jul 7, 2021 9 tweets 3 min read
Worden de ziekenhuisopnames overdreven? (9)

Sinds 6 oktober 2020 (zie metadata bij dataset casus landelijk) gebruikt het RIVM de ziekenhuisopname cijfers van het NICE in plaats van die van de GGD’s (Osiris database). Onderstaande plaatjes laten zien dat de opnamecriteria, zoals op het corona dashboard onder de cijferverantwoording vermeld, verschillen. De ene is gemaakt op 31-3-2021 en de andere op 7-7-2021. Ook de gegevens van het coronadashboard zijn dus sinds 16-12-2020 gebaseerd op de NICE cijfers.
Jun 23, 2021 15 tweets 4 min read
Tijdens de technische briefing corona vraagt Van Haga of de dalingen wel veroorzaakt worden door de vaccinatie en niet door bv seizoenseffect. Van Dissel antwoordt driemaal op een wel zeer curieuze manier:
"We hebben een model. Dat model dat rekent. U heeft gezien hoe dat presteert. Daar zit een seizoenseffect in. Maar wij weten dat door bv de vaccinatie-effecten eruit te halen, dat de curves er totaal anders hadden uitgezien ook al was er het seizoenseffect."
May 27, 2021 6 tweets 3 min read
1/6 Volgens @hugodejonge worden de dalingen veroorzaakt door de vaccinatie: “de echte viruswaarheid is dat vaccinatie werkt” staat vandaag opgetekend in Trouw.
Dat alle cijfers dalen komt door de vaccinatie.

Vaccineren is gestart op 6-1-2021. 2/6 Om deze uitspraak te staven opende ik de Epidemiologische situatie van het RIVM. Hieronder een foto van de ziekenhuis en IC opnames per dag. Tot mijn verbazing daalden beide cijfers vorig jaar zonder vaccins sneller dan dit jaar. Graag hoor ik van de minister hoe dit kan?
Dec 4, 2020 11 tweets 3 min read
Op 2-12-2020 schreef @Gert_van_Dijk een artikel op de website van het KNMG getiteld De prijs van niet-vaccineren.

Hij gaat hierbij uit van onjuiste feiten, maakt verkeerde vergelijkingen en bedient zich van emotionele chantage.

Kort gezegd: heel slecht.

Toelichting volgt hier: @Gert_van_Dijk, ethicus bij de KNMG en het Erasmus MC, ‘ziet mensen als een potentieel gevaar’.

Onbegrijpelijk!

voor een ziekte met een IFR van ongeveer 0,23% en onder de 70 zelfs maar 0,05%.