Haitske van de Linde Profile picture
❤️ @droesjka en de #minidroesjkas - werkt vanuit ‘de bedoeling’, liefst voor/aan de publieke zaak - twittert over alles wat haar raakt in hart, buik en/of hoofd
Jul 14 11 tweets 2 min read
Ik merk dat ik bij tijd en wijle verdrietig, geërgerd en fysiek moe word van de verharding, het gebrek aan vertrouwen en inlevingsvermogen dat in onze samenleving en ook in de rest van de wereld merkbaar is...
🧵 Ik blijf geloven dat er in verreweg de meeste gevallen bij mensen geen sprake is van kwaadaardigheid, maar van n te begrijpen eigenbelang en/of onopzettelijke incompetentie.
2/
Jul 13 12 tweets 2 min read
Vanavond hebben we @RaadHilversum de volgende hap van de Omgevingsvisie-olifant genomen. Belangrijk moment! 🧵

Uitgebreid participatie heeft veel waardevolle input opgeleverd. Nu moeten we dilemma’s beslechten en keuzes maken. En @collegehsum gaat dat voor ons voorbereiden. Het is belangrijk om helder te zijn over de vervolgstappen: de olifant is nog niet op.
 
Want de participatieopbrengst is een sterke basis om vanuit verder te praten, maar ook in Hilversum hebben we te maken met grote en serieuze uitdagingen.
Jul 13 4 tweets 2 min read
Dankzij een goede vraag van @FreDurlacher gingen we tijdens @RaadHilversum zojuist in gesprek met @collegehsum over 👇#raadhilversum 🧵 Het ging daarbij om de vraag of de wethouder zich moet afvragen of zij/hij meegaat in bewuste “framing” van een aanbieder van wat dan ook maar. Hierbij ging het @RoderikvGrieken @FreDurlacher en mijzelf niet om de inhoud, maar om de impact die je als wethouder meegeeft.
Feb 23 10 tweets 2 min read
Het is broodnodig dat we de discussie voeren over de maatschappelijke gevolgen van ‘genderzelfidentificatie’ en de wijze waarop het doorwerkt in onze samenleving als de woorden waarmee we ons geslacht aanduiden niet meer samenhangen met ons biologische/fysieke zijn. 1/ Man en vrouw zijn ordeningsprincipes.

Afhankelijk van de context betekenen ze iets, helpen ze bij het managen van verwachtingen.

Als we de inhoudelijke betekenis van woorden veranderen, dan klopt dat niet meer met de ordening die we ermee aanbrachten. 2/
Dec 28, 2021 11 tweets 2 min read
Ik zei het eerder en ik zeg het weer:

Wij, met z’n allen, zijn de sleutel!

Stop met olifantenpaadjes zoeken om te kunnen blijven doen wat je graag wil.

Ik snap dat het niet ‘leuk’ is of ‘fijn’, maar het hele idee van een lockdown is contacten (en reizen) beperken… 1/ De regels zijn geen frivole pesterijen, maar hebben tot doel de verspreiding van het virus af te remmen.

De kinderlijke en ‘consumentistische’ houding van zovelen stoort me echt gigantisch…

De samenleving, dat zijn wij. We moeten het zélf doen. 2/
Dec 27, 2021 18 tweets 4 min read
Naar aanleiding van het draadje van @erikpjverweij en een gesprek dat ik parallel voerde met @mariekehoogwout ga ik een duit in het zakje doen in het maatschappelijk debat over #genderzelfidentificatie 🧵 1/ Vooraf: ik realiseer me terdege hoe gevoelig dit onderwerp ligt. Maar tegelijkertijd vind ik dat het een gesprek is dat we als samenleving moeten voeren. Het gaat ons allemaal aan. Dus.. Here goes… 2/