Jan Rotmans Profile picture
Hoogleraar Transities
Marc Lucas Gorissen Profile picture Nanette Beeldman Profile picture Remco Profile picture 6 added to My Authors
10 Nov 20
Nog een vervolg op de gasfabelfuik van Lubach: het is dus veel slimmer om te kijken naar goede mutatiemomenten van bestaande woningen, als bv. toch renovatie moet plaatsvinden, kun je gelijk isoleren en van het aardgas af.
En vooral beginnen met sociale huurwoningen, want dan kun je de meeste aardgasmeters maken, en kunnen huurders ook kosten besparen. Het is namelijk ook een sociaal probleem en een verdelingsopgave: begin met de slechtste huurwoningen met de minst draagkrachtige mensen
En dan de kernenergiefuik waar Lubach steeds weer in loopt. Kernenergie is wereldwijd nodig, weliswaar op beperkte schaal, om de klimaatdoelstellingen te halen. In landen als China en India gaat dat ook gebeuren.
Read 5 tweets
10 Nov 20
Op veler verzoek: de aardgas fabeltjesfuik van Zondag met Lubach. Vooropgesteld: ik ben een fan van het programma en houd van een zekere zelfspot en ironie, ik weet uit eigen ervaring hoe lastig het kan zijn om van het aardgas af te gaan. We staan dan ook voor een enorme opgave
We gaan niet van het gas af, maar van het aardgas, want groen gas (opgewerkt biogas) kunnen we juist gebruiken als duurzaam alternatief voor aardgas, de titel alleen is dus al onjuist: Nederland gaat niet van het gas af, maar van het aardgas.
Waarom gaan we juist in Nederland van het aardgas af? In Nederland zijn we vrijwel volledig afhankelijk van aardgas in de gebouwde omgeving. In tegenstelling tot landen om ons heen, zoals Duitsland waar men ca. 25% van de huizen nog op olie stookt en de rest op kolen.
Read 25 tweets