Ilkka Rauvola Profile picture
Covid-19. Same tag in blue + stack. FB: https://t.co/dupw084403 Key threads under "Highlights"
Bonnie Profile picture Wirnala , 张谙悌 Profile picture 3 subscribed
Jun 5 18 tweets 6 min read
Finland's epidemic 5 June 2024: excess deaths for <60 year olds continue to grow. For 5-9 year olds, excess deaths are now at 2.4 times pre-pandemic level.
1/x Image Suomen epidemia 5.6.2024: alle 60-vuotiaiden ylikuolemien määrät kasvavat edelleen. 5-9 -vuotiaita kuolee nyt noin 2.4 kertaa niin paljon kuin ennen pandemiaa.
2/x Image
Mar 30 6 tweets 3 min read
Finland's epidemic 30 Mar 2024: wastewater data suggests that the next epidemic wave has started.
1/x Image Suomen epidemia 30.3.2024: jätevesidata: seuraava epidemia-aalto on todennäköisesti alkanut.
2/x Image
Mar 27 10 tweets 5 min read
In this article on Lewy Body Dementia, what they didn't say was that in animal tests, ALL rhesus macaques exposed to C19 got Lewy Bodies in their brains.
1/x Image Tässä Lewyn kappale -dementiaa käsittelevässä jutussa jätettiin sanomatta, että apinakokeissa KAIKILTA rhesusapinoilta löytyi Lewyn kappaleita aivoista koronatartunnan jälkeen.
2/x


web.archive.org/web/2024032712…
is.fi/terveys/art-20…
Image
Mar 22 22 tweets 7 min read
Finland's epidemic 22 March 2024: the force driving up excess deaths continues to strengthen. In the past 12 months, the momentum — or 'torque' — of excess deaths among those under 25 has more than quadrupled. Strongest growth is seen among 5-9 year olds.
1/x Image Suomen epidemia 22.3.2024: ylikuolemien vääntömomentti vahvistuu edelleen. Viimeisen 12 kuukauden aikana alle 25-vuotiaiden ylikuolemien momentti on yli nelinkertaistunut. Nopeinta nousu on 5-9 -vuotiaiden keskuudessa.
2/x Image
Mar 5 8 tweets 4 min read
Scabies is quickly becoming the first true landmark of Finland's herd immunity strategy on C19. Families are facing costs rising to hundreds or thousands of Euros per infection. Yet, THL continues to blame the people, rather than acknowledging that C19 lowers immunity.
1/x Image Syyhystä on nopeaa vauhtia tulossa THL:n C19 laumasuojastrategian ensimmäinen todella merkittävä virstanpylväs. Perheiden kustannukset nousevat satoihin tai tuhansiin euroihin per tartunta. Sen sijaan että THL myöntäisi C19:n alentavan immuniteettia, nyt ruvetaan syyttämään kansalaisia.
2/x

mtvuutiset.fi/artikkeli/live…Image
Feb 29 6 tweets 2 min read
Diseases of the digestive system (K09-K93) excluding mouth (teeth).
1/x Image Ruoansulatuselinten sairaudet pl. suu (K09-K93).
2/x Image
Feb 8 14 tweets 5 min read
Infectious and parasitic diseases (A00-B99). These diseases are showing remarkable y/y patient growth particularly among under 15 year olds, where strongest growth is taking place in
- fungal infections
- parasite worms
- lice, scabies, ticks
- zoonotic
1/x Image Tartunta- ja loistaudit (A00-B99).
Potilasmäärän kasvu kiihtyy erityisesti alle 15-vuotiailla, joilla voimakkain kasvu tapahtuu seuraavilla alueilla:
- sieni-infektiot
- loismadot
- täit, syyhy ja muut punkit
- zoonoottiset (eläinperäiset) tartuntataudit
2/x Image
Feb 6 12 tweets 4 min read
25-49 year olds: Malignant neoplasms (tumors, cancers and lymphomas) (C00-D48)
1/x Image 25-49 -vuotiaat: syövät, kasvaimet ja lymfoomat (C00-D48)
2/x Image
Feb 2 6 tweets 2 min read
In 2023, roughly 1 in every 13 babies in Finland was born with at least one malformation, deformation, or chromosomal abnormality (Q00-Q99). The number of <1 year old patients is increasing at a rate of 75 percent annually (16 times over five years). Image Vuonna 2023 joka kolmannellatoista alle 1-vuotiaalla oli epämuodostuma, epämuotoisuus tai kromosomipoikkeama (Q00-Q99). Potilasmäärä kasvaa 75 prosenttia vuodessa (16-kertaistuu viidessä vuodessa).
2/x Image
Jan 27 10 tweets 4 min read
Germany's VFA says that the increasing number of absences is a key reason for the economic downturn. VFA's estimate (0.8% of GDP) is slightly higher than Finland's recession (0.5% of GDP in 2023 and expected 0.2% in 2024, with a negative outlook).
1/x Image Saksan VFA:n mukaan kasvava poissaolojen määrä on keskeinen syy nykyiseen taloudelliseen lamaan. VFA:n arvio poissaolojen kasvun vaikutuksesta (0.8% BKT:stä) on hieman suurempi kuin Suomen nykyinen lama (0.5% vuonna 2023 ja 0.2% vuonna 2024, ja syvenemässä).
2/x Image
Jan 25 24 tweets 9 min read
Finland's epidemic 25 Jan 2024: during the recent JN.1/EG.1 wave in December, deaths among 20-24 year olds rose to 2.2 times above the normal level. Over the past year, deaths among 20-24 year olds have been 48 percent higher than normal.
1/x Image Suomen epidemia 25.1.2024: joulukuun JN.1/EG.1-aallon aikana 20-24-vuotiaiden kuolleisuus nousi 2.2 kertaa normaalia korkeammalle. Viimeisen vuoden aikana 20-24 -vuotiaiden kuolemien määrä on ollut 48 prosenttia korkeampi kuin normaalisti.
2/x Image
Jan 10 7 tweets 3 min read
United Kingdom: economic inactivity due to long term sickness now amounts to approximately 1.5 percent of all 16-64 year olds, and is increasing at a rate of 0.45 percentage points per year. The rate of change is increasing.
1/x Image Iso-Britannia: pitkäaikaisista sairauksista johtuva taloudellinen passiivisuus vastaa nyt noin 1.5 prosenttia kaikista 16-64-vuotiaista, ja kasvaa 0.45 prosenttiyksikön vuosivauhtia. Muutoksen vauhti on kiihtymässä.
2/x Image
Jan 4 12 tweets 5 min read
Finland's epidemic 4 Jan 2024: meaningful exponential growth has started in key categories:
- reproduction related diseases
- malformations and deformations
- diseases among newborns
if allowed to continue, this could have serious, and very broad, consequences.
1/x Image Suomen epidemia 4.1.2024: merkittävä exponentiaalinen kasvu on alkanut tärkeissä kategorioissa:
- lisääntymiseen liittyvät taudit
- epämuodostumat
- vastasyntyneiden sairaudet
jos näiden tautien kasvu jatkuu, seuraukset voivat olla vakavia ja todella laaja-alaisia.
2/x Image
Jan 3 12 tweets 5 min read
Finland's epidemic 3 Jan 2024: meaningful exponential growth has started in key categories:
- reproduction related diseases
- malformations and deformations
- celebral palsy (CP)
if allowed to continue, this could have serious, and very broad, consequences.
1/x Image Suomen epidemia 3.1.2024: merkittävä exponentiaalinen kasvu on alkanut tärkeissä kategorioissa:
- lisääntymiseen liittyvät taudit
- epämuodostumat
- CP-oireyhtymä
jos näiden tautien kasvu jatkuu, seuraukset voivat olla vakavia ja todella laaja-alaisia.
2/x Image
Dec 27, 2023 14 tweets 6 min read
Group A streptococcus (S. pyogenes)
1/x Image A-streptokokki (Streptococcus pyogenes)
2/x Image
Dec 15, 2023 16 tweets 8 min read
Finland's epidemic 15 Dec 2023: both deaths and hospital admissions are set to reach new all-pandemic records. In Helsinki, the capital, virus levels in wastewater continue to increase, suggesting that there may be no lull between the EG.1 and JN.1 waves.
1/x Image Suomen epidemia 15.12.2023: sekä kuolemien määrä että sairaalahoitoon otettujen potilaiden määrä ovat nousemassa (tai jo nousseet) uuteen ennätykseen. Helsingin jätevesiluvut noussevat edelleen, mikä voi viitata siihen, ettei EG.1 -ja JN.1 -aaltojen väliin jää suvantoa.
2/x Image
Dec 9, 2023 6 tweets 2 min read
1-6 year olds: diseases of the circulatory system (I00-I99)
1/x Image 1-6 -vuotiaat: verenkiertoelinten sairaudet (I00-I99)
2/x Image
Dec 8, 2023 30 tweets 13 min read
Finland's epidemic 8 Dec 2023: weekly number of deaths reached a new pandemic record during the week ending 26 Nov 2023. Hospital admissions have reached a new all-pandemic record. THL, as opposed to WHO, continues to say that the pandemic is over.
1/x Image Suomen epidemia 8.12.2023: kuolemien määrä on noussut uuteen pandemian ajan ennätykseen viikolla 47 (20.-26.11.2023) eli yksi viikko jätevedestä havaitun viruksen huipun jälkeen. Samoin sairaaloiden sisäänotettujen potilaiden määrä on noussut uuteen ennätykseen.
2/x Image
Nov 28, 2023 4 tweets 2 min read
Sign of things to come. First Finnish company to terminate all private health insurance agreements with customers.
1/x
Image Esimerkkiä siitä mitä on tulossa. Ensimmäinen suomalainen vakuutusyhtiö irtisanoo kaikki yksityiset terveysvakuutussopimukset asiakkaidensa kanssa.
2/x Image
Nov 26, 2023 14 tweets 5 min read
Diseases of <1 year olds.
1/x Image Alle 1-vuotiaiden sairaudet.
2/x Image
Nov 24, 2023 24 tweets 8 min read
Finland's epidemic 24 Nov 2023: amount of virus in wastewater looks to have peaked but remains at a very high level. Daily C19 deaths are close to all-pandemic highs. Excess deaths of 5-9 year olds are marking a new record for the pandemic period.
1/x Image Suomen epidemia 24.11.2023: jätevedestä löydetyn viruksen määrän huippu on saavutettu, mutta taso on edelleen erittäin korkea. Päivittäisten kuolemien määrä on lähes samaa tasoa kuin pahimpaan aikaan. 5-9 -vuotiaiden ylikuolemat nousivat uuteen pandemian ajan ennätykseen.
2/x Image