తెలుగు తీపి Profile picture
1991 నుంచీ Accounts, Finance, HR, Admin అన్నీ నేనే. అమ్మను మించిన దైవమూ లేదు, మాతృభాషను మించిన మాధ్యమమూ లేదు. #మనమాతృభాషతెలుగు #తెలుగుతల్లిసేవలో #TDPTwitter 🚲
22 Nov 20
ఇది #GHMCElections2020
కి సంబంధించిన త్రెడ్. సవ్యంగా మాట్లాడగలిగితేనే దీనికి స్పందించమని విజ్ఞప్తి.

ఈ క్రింది ట్వీట్ కి వచ్చిన కొన్ని సమాధానాల్లో, ఆంధ్ర నాయకులు ప్రచారానికి వస్తే, టీఆరెస్ మళ్ళీ ప్రాంతీయ విద్వేషాలను రెచ్చగొడుతుంది అన్నారు. అందుకని ? నోరు మూసుకుని కూర్చోవాలా ?
నోరేసుకుని పడిపోయేవాడిదే రాజ్యం అని ఎన్నాళ్ళు లొంగి పడుండాలి ?
ఇప్పుడు భాజపా విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతూంటే పాపం టీఆరెస్ నాయకులకు నొప్పి తెలుస్తోందే, అసలు ఆ పార్టీ పుట్టిందే విద్వేషపు పునాదుల మీద, అధికారంలోకి వచ్చిందే ఆ విద్వేషం కారణంగా పోయిన మనుషుల శవాల మీద అని మరిచారా ?
ఒకసారి సవ్యంగా ఆలోచించి చూడండి. తెలుగు ప్రజలు కలిసి ఉంటేనే ఇరు రాష్ట్రాలకు సంతోషం, సంక్షేమం, ఆరోగ్యం, ఆదాయం అన్నీనూ. ఒక్క అంటువ్యాధి వస్తే దాదాపు నగరం మొత్తం ఖాళీ అయిపోయిన రోజులు గుర్తున్నాయా? అందువల్ల తెలంగాణ పోగొట్టుకున్న ఆదాయం ఎంత? పొద్దున్న పేస్టు నుంచీ రాత్రి దుప్పటి వరకూ..
Read 22 tweets