Con Sinov Profile picture
Kendi kendine öğrenmeyi öğrenen, nonpartisan, ortalama bir Türk, ciddi, değişik. iletişim onuncukoyluu@hotmail.com, @baskomutankemal
Sercan Solmaz Profile picture nezih aytaç Profile picture Özgür Akşan Profile picture Akif Tanrıverdi Profile picture Ahmet Alp Profile picture 82 subscribed
May 29 42 tweets 6 min read
Ağustos 2022 - Mart 2023 dönemi, Erdoğan'ın 2002'den bu yana en savunmasız ve kaybetmeye en yakın olduğu dönemdi. Ama muhalefet buna rağmen kazanamadı. Bunun tek ve güçlü bir nedeni var:

Muhalefetin stratejisi temelden iflas etti. Niye böyle olduğunu anlatayım.. 1* Normalde bir mücadeleyi kaybetmek her zaman stratejinin çökmesi manasına gelmez. Örneğimi mazur görün. Ağustos 1921'de Yunan Ordusu'nun Polatlı önlerine gelmesi çok büyük bir olaydı. Ama bu durum Kemalistlerin stratejisinin çöktüğü manasına gelmiyordu.
May 23 5 tweets 1 min read
İktidar yanlısı çekirdek kitle yıllardır süren yoğun, güçlü ve yıkıcı bir propaganda nedeniyle muhalefetin bir tür düşman olduğuna inandırıldı. Bu düşüncedeki bir birey ne olursa olsun, hiçbir vaat karşısında düşman gördüğü birini desteklemez, onaylamaz ve tercih etmez. Politik gelişmeler akıl, mantık, tutarlılık vb. nesnel perspektiften irdelendiğinde toplumun tercihleri ve refleksleri bazılarına manasız hatta saçma geliyor ama olaylara dost-düşman perspektifinden bakıldığında tüm tepkiler ve tavırlar yerli yerine oturuyor.
May 21 20 tweets 3 min read
İçinde bulunduğumuz süreci Suat Sinanoğlu yıllar önce anlatmış. Dikkatle okuyunuz:

1* Atatürk'ün ölümünden hemen sonra ülkenin manevi ve maddi gelişmesinin vazgeçilmez koşulu olan devrim ilkelerinden, halktan gelen ya da geldiği sanılan baskı karşısında, ödün verilmeye başlandı. 2* O ilkeler devletçe kabul edilmiş ve onlara en uygun düşen kurumlar kurulmuştu. Ancak o ilkeleri gerçekten benimseyebilecek, o modern kuruluşlarda kuruluş amaçlarına uygun ruhu yaşatabilecek zihniyet henüz oluşmamıştı.
May 21 5 tweets 1 min read
Benim bilgisel, cümleler ve fotoğraflara birlikte Sözcü’ye manşet olmuş… Ama tabi kaynak belirtilmeden. Önemli değil tabi de, haber verilseydi bir tane sözcü alıp hatıra olarak saklardım. Image Bu tip konularda benden izin alınmasını gerekli bulmam. Neticede hepimizin örnek alması gereken bir şahsı daha fazla insana aktarabilmekse amaç, insan kendi şahsını ön plana koymaya tenezzül etmemeli.

Twitlerimi copy/paste yapan önemli siyasetçiler de olmuştu. Lafını etmemiştim.
May 17 14 tweets 8 min read
Atatürk'ün Türk milleti hakkındaki düşüncelerine dair 13 sözü:

1* Bu millet, kılı kıpırdamadan dava uğruna ve benim uğruma, canını vermeye hazır olmasaydı ben, hiçbir şey yapamazdım.

- Atatürk twitter.com/i/web/status/1… Image 2* Önemli bir görevin yapılışında benden evvel işe girişen, millet olmuştur. Önemli görevi millet bana hatırlatmış ve yaptırmıştır. Bunu, milletin ortak ruhundaki yükseklik ve erginliğe parlak bir örnek olarak anmalıyım.

- Atatürk / 1925 twitter.com/i/web/status/1… Image
May 17 5 tweets 1 min read
Türk siyasetinde Ilımlı İslam'a karşı meydan okuyabilecek yegane düşüncenin Milliyetçilik olduğu net şekilde ortada. Herkes hesap kitap yapıyor. MHP, Zafer, İyi ve BBP oylarını toplayıp %24 civarı oy buluyorlar.

Hayır. CHP'ye oy verenlerin içinde de Milliyetçiler var. Hatta sosyal demokrat duvarını da kazısak altından pek çok milliyetçi çıkar.

Ülkede %40'ın üzerinde Milliyetçi oy var.
May 16 10 tweets 3 min read
Aydınlarımızın çok dikkatle, çok önemle göz önüne alması gereken bir neden vardır ve bence bu neden şimdiye kadar gelişemeyişimizin, memleketimizin baştan başa bir harabe oluşunun gerçek nedenidir.

Çöküşümüzün bu ana nedenini şu nokta oluşturuyor.. twitter.com/i/web/status/1… Image Bozuk anlayışlı milletlerde büyük çoğunluk başka hedefe, aydın denen sınıf başka anlayışa sahiptir. Bu iki sınıf arasında tam bir zıtlık, tam bir karşıtlık vardır. Image
May 15 17 tweets 6 min read
Size bazı şeyler anlatmak istiyorum.

Bu fotoğrafa çok iyi bakın.

Bu fotoğraftaki genç, hatıra olarak annesine göndermek için bu fotoğrafı çektirdiğinde 24 yaşındaydı ve tek hedefi, yüzbaşı olarak Rumeli'ye atanmaktı.

Ama BAŞARISIZ oldu. Hapse düştü ve Suriye'ye sürüldü. Image Bu fotoğraftaki genç, bu fotoğrafı çektirdiğinde 27 yaşındaydı ve kurduğu cemiyeti Rumeli'nde teşkilatlandırmak için tam üç yıl mücadele etmişti.

Ama BAŞARISIZ oldu. Image
May 13 4 tweets 1 min read
Mustafa Bey, meseleyi o noktaya çekmeniz büyük hata. Gazi'nin hayatını iyi bilirim. İçinde bulunulan şartlar altında akılcılığını ve realist vizyonunu nasıl konuşturduğunu anlamak için 14 Kasım 1918 günü Fuat Paşa Türbesi'nin karşısındaki konakta yapılan üçlü görüşmeye bakınız. Vahdettin ve onun kontrolündeki Tevfik Paşa'nın hükümet kurmasına engel olmak için Ahmet İzzet Paşa'yı desteklemek mecburiyetinde kalan Gazi, mevcut şartlar ve realite içerisindeki en makul kararı vermiştir.

Yoksa, Gazi için İzzet Paşa, bir lider değildir. İyi anlamak gerekir.
Apr 25 5 tweets 1 min read
Yabancı geliyor, ülkemizi bir güzel geziyor. Yiyor, içiyor. En güzel otellerde kalıyor. Memleketin nimetlerinden yararlanıyor. Yetmiyor ev alıyor.

Bunları vatandaşlar yapamıyor. Yabancılar yapıyor. Üstüne bir de vatandaş oluyorlar.

Şimdi düşünün… Bu ülke kimin? Belki bazıları gezemiyorlar, ev sahibi olamıyorlar, en güzel yerlerinde kalamıyorlardı ama yabancıdan farkları vardı. Onlar bu ülkenin sahibiydi. Vatandaşıydı.

Fakat şimdi o yabancılar hem geliyorlar, geziyorlar, ev sahibi oluyorlar hem de vatandaşlık alıp sahibi de oluyorlar.
Apr 25 18 tweets 3 min read
Tarihte çok büyük kırılmalar vardır. Bu kırılmalar bazen bir insanın bazen de milletin kaderini değiştirir.

25 Nisan 1915 sabahı hem bir insanın hem de milletin kaderi aynı anda değişti: Yarbay Mustafa Kemal bir kahraman olarak tarih sahnesine çıkıyordu Image Yarbay Mustafa Kemal düşmanın Arıburnu sahiline çıkarma yapacağını düşünüyordu. Ona göre, düşman sahile çıkar çıkmaz müdahale edilmeliydi.

25 Nisan sabahı İngiliz ordusu, tahmin ettiği bölgeden çıkarma yapmıştı. Durumu üstlerine bildirmek için hareket geçti.
Apr 6 6 tweets 2 min read
Bir takipçi Atatürk'ün yanında sigara tüttüren kim diye sormuş.

O, Nuri Conker...
Ölümüyle Atatürk'ü ağlatan nadir insanlardan...

Atatürk'ün mahalle arkadaşı, çocukluk arkadaşı, Selanik Rüştiyesi'nden ve Manastır İdadisi'nden okul arkadaşı...

Makedonya'da yanındaydı.… twitter.com/i/web/status/1… Image Mustafa Kemal ve Nuri Trablusgarp'ta... Image
Apr 5 6 tweets 1 min read
Cumhuriyet kurulduğunda kadınların çalışmasına, asker olmasına, muhtar seçilmesine, mecliste yer almasına hatta boşanma hakkı kazanmasına bile karşı çıkanlar vardı.

Bugün Atatürk'e düşmanlık edenlerin çoğu yukarıda saydığım hususlarda Atatürk'ün çizgisinde hareket ediyor. Bugün Atatürk'e düşmanlık edenler, İskilipli Atıf ve Şeyh Said gibi gericileri göklere çıkarıyor...

Halbuki İskilipli'nin hayalindeki ülkede kadınlar mitinglerde slogan atamazdı. Meclise giremezdi. Kadınlar, kadın kadına tatile gidemezdi. Erkeklerin sözünün dışına çıkamazdı.
Apr 4 5 tweets 2 min read
YSK, Erdoğan’ın 2014’teki ilk dönemini “cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri” birlikte yapılmadığı birinci dönem olarak kabul etmedi.

Halbuki ilgili kanunda böyle bir şart yok. Zaten “en fazla iki defa seçilir” hükmü 2012 yılında yürürlüğe girdi.

YSK kararı fecaat. Image Kanundaki 3. Madde 2012’de resmî gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girdiğinde “cumhurbaşkanı 2 defa seçilir” şartı getirildi.

YSK’nın bahsettiği “iki seçim birlikte yapılır” ibaresi 2018’de eklendi. Bu tamamen seçim takvimiyle ilgili. İlk seçimi yok saymıyor. Image
Mar 26 9 tweets 2 min read
(1) William St Clair, o günleri şöyle anlatıyor:

Türkler ansızın ve tamamen 1821 yazında yok oldular. 20 binden fazla yaşlı, erkek, kadın, çocuk Türk; kendi komşuları Yunanlar tarafından birkaç hafta içinde öldürüldüler. Bu katliam acımasızca ve tereddütsüz hayata geçirildi... Çiftliklerde veya tecrit edilmiş toplumlar halinde yaşayan Türk aileler, kısa bir sürede öldürüldüler; yakılan evleri, cesetlerinin üzerine yıkıldı. Olaylar başlayınca evlerini bırakarak en yakındaki kente sığınmaya çalışanlar da, Yunan güruh tarafından yollarda öldürüldüler.
Mar 11 7 tweets 2 min read
CHP'nin 1935 yılı parti programı:

1- Partinin güttüğü esaslar Kemalizm'dir
2- Vatan hiçbir şart altında ayrılık kabul etmez
3- Devlet ulusçu, halkçı, devletçi, laik ve devrimci cumhuriyettir
4- Parti kadın erkek ayırmaz
5- Cumhuriyet her türlü tehlikeye karşı korunacaktır CHP'nin 1935 yılı parti programı:

6- Hiçbir ferde, aileye, sınıfa ve cemaate ayrıcalık tanınmaz
7- Bütün düzenlemelerde son ilim ve teknik ile çağdaş ihtiyaçlara uyulması prensiptir
8- Din, dünya ve devlet işlerinin ayrı tutulması çağdaş medeniyet yolu için başlıca şarttır
Mar 11 7 tweets 1 min read
Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapan Hüdapar'ın parti programı:

1- Devlet yüzbinlerce Kürt öldürdü
2- Dersim ve Şeyh Said isyanları nedeniyle özür dilenmeli ve tazminat ödenmeli
3- Kürtçe ikinci resmi dil olmalı
4- Özerlik ve federasyon referandumu yapılmalı Hüdapar'ın parti programı:

5- Anadilde eğitim hakkı tanınmalı
6- Değiştirilemez maddeler kaldırılmalı
7- Kürt sorununun nedeni laiklik ve Türklük'tür
8- Yerel yönetim özerkliği getirilmeli
9- Tüm yerel yöneticiler (Valiler?) seçimle gelmeli
10- Medreseler açılmalı
Mar 9 15 tweets 6 min read
Atatürk’ün gericilik hakkında günümüze ışık tutan 15 sözü:

1- Bizi yanlış yola sevk eden habisler, biliniz ki çok kere din perdesine bürünmüşlerdir.

Atatürk 2- Milleti asırlarca gafil bulunduran hep bu cehalettir. Milleti esir gibi, köle gibi kullanmaları, vatanı özel mülkleri gibi düşünmeleri, hep milletin bu bilgisizliği sayesindeydi. Gerçek kurtuluşu istiyorsak, herşeyden evvel bu cehaleti ortadan kaldırmaya mecburuz.

Atatürk
Mar 8 9 tweets 5 min read
Aralık 1921'de cepheye mermi taşımak için civar köylerden İnebolu'ya gelen ve kağnının kara saplanması nedeniyle sırtında bebeği ile ayakta donarak can veren Şerife Bacı...

#8M2023 twitter.com/i/web/status/1… İzmir'in işgali üzerine 19 yaşında eşi ile birlikte Kuvayi Milliye çetelerine katılıp 2 yıl dağlarda mücadele eden, 17 Mart 1922'deki çatışmada düşmana atıldığı esnada şehit düşen Gördesli Makbule...

#8M2023
Mar 4 11 tweets 4 min read
Atatürk'ün “başarı” hakkında söylediği 10 sözü:

1- Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı, iş kendi kendine yürür. 2- Bana adamdan söz etmelisiniz! Filân yerde Ali Bey var, deyin. Onu, gözümde canlandırın! Eğer bu Ali Bey istenen adamsa binayı da, parayı da, etrafına toplanacak kitleyi de yaratır. Taşa toprağa değil, insana değer verin.

Atatürk - 1933
Mar 4 19 tweets 1 min read
Son gelişmeler üzerine kapsamlı bir "siyasetçi güven" anketi yapalım. Lütfen paylaşınız.

1- Muharrem İnce'ye güveniyor musunuz? 2- Kemal Kılıçdaroğlu'na güveniyor musunuz?